Publicat: 29 Octombrie, 2016 - 13:35
Share

Recomandări pentru prevenirea incendiilor în perioada sezonului rece:

— verificarea instalațiilor de încălzire, repararea și curățarea sobelor și coșurilor pentru evacuarea fumului;

— evitarea supraîncălzirii sobelor, care prin căldura radiată pot aprinde obiectele din apropiere;

Este interzisă:

— utilizarea aparatelor electrice, cablurilor electrice, prizelor cu defecțiuni sau improvizații;

— folosirea chibriturilor, lumânărilor, lămpilor de iluminat cu petrol, în spații cu pericol de incendiu cum ar fi: depozite de furaje, grajduri, magazii, poduri;

— așezarea sau păstrarea buteliilor de gaze în apropierea surselor de căldură;

— folosirea buteliilor de aragaz fără regulatori de presiune, cu garnituri deteriorate ori cu furtunuri de cauciuc fisurate;

— folosirea flăcării pentru verificarea etanșeității buteliei, garniturilor sau furtunului ori, după caz, a conductei de gaz;

— lăsarea copiilor nesupravegheați cu lumânări aprinse, sobe, plite sau aparate electrice aflate în funcțiune;

— folosirea afumătorilor improvizate ori amplasarea acestora în magazii, poduri, remize sub șoproane sau lângă materiale explozibile.

Pentru evitarea unor evenimente nedorite, vă rugăm să înlăturați orice curiozitate a copiilor în legătură cu focul, explicându-le cu răbdare pericolul la care sunt expuși.

Atenție! Instalarea sobelor se va face astfel:

— sobele de metal la distanța de 1 metru față de pereții din lemn sau materiale care se pot aprinde ușor;

— izolarea pereților se face prin căptușirea cu cărămizi așezate pe muchie pe o suprafață care să depășească cu 50 cm dimensiunile sobei pe orizontală și verticală;

— sobele de cărămidă vor avea pe dușumea, în fața ușii, o coală de tablă de 70x50 cm;

— coșurile de evacuare se prelungesc deasupra acoperișului cu 0,5-0,8 metri, acestea vor fi permanent verificate și întreținute.

Reguli ce trebuie respectate dacă se dispune de o centrală termică de apartament:

— se vor utiliza numai centrale termice certificate conform legii;

— montajul centralei se va efectua exclusiv de către firme autorizate;

— centralele termice se vor verifica tehnic periodic; această operațiune se efectuează numai de către firme autorizate;

— dacă apare o defecțiune la centrala termică, se vor urma pașii indicați în manualul de utilizare;

— repararea centralelor termice se va face de personalul autorizat.

Vă rugăm să respectați cu rigoare aceste sfaturi privind ocrotirea propriilor gospodării, pentru a conviețui în liniște, fără grija că viața și bunurile materiale agonisite vor fi mistuite de flăcări.