Publicat: 12 Decembrie, 2015 - 11:49
Share

În această perioadă a anului când la nivel de localități se organizează manifestări tradiționale, precum și cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă, în județul Sibiu, se produc și se comercializează cantități apreciabile de produse alimentare de origine animală și nonanimală, iar valorificarea acestora, în alte condiții decât cele prevăzute de normele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor în vigoare, poate constitui un pericol pentru sănătatea publică.

În scopul prevenirii apariției unor situații nedorite atragem atenția crescătorilor de animale, operatorilor din domeniul alimentar și nu în ultimul rând consumatorilor că au următoarele obligații:

Să respecte permanent normelor de igienă și de funcționare a unităților, care produc, procesează, depozitează, transportă și comercializează produse de origine animală și nonanimală, precum și în unitățile de alimentație publică (restaurante și pensiuni agroturistice) care organizează mese festive.

Să respecte condițiilor de depozitare și a temperaturilor optime de păstrare a materiilor prime, și a produselor finite, pentru a se evita un potențial risc de contaminare a alimentelor.

Să certifice cu documente și marca de sănătate (când este cazul) condițiile de trasabilitate și calitate pentru carne, lapte, ouă, pește și alte materii prime și produse alimentare finite.

Să respecte operațiunile de ambalare și regulile de etichetare a produselor alimentare, destinate comercializării.

Să asigure condițiile de transport a produselor alimentare cu respectarea normelor de igienă și de temperatură în mijloacele de transport.

Populația să se aprovizioneze cu produse alimentare, numai din unități și spații autorizate sanitar veterinar, evitând comerțul' stradal'.

Consumatorii să verifice cu atenție instrucțiunile de pe etichetele produselor alimentare privind informațile despre componente, a modului de păstrarea, preparare corectă și valabilitatea lor.

Carnea proaspătă destinată valorificării în unitățile autorizate sanitar veterinar, trebuie să provină numai din abatoare autorizate sanitar—veterinar, unde este asigurată asistența de specialitate permanentă.

Carnea trebuie să fie însoțită de certificat sanitar veterinar, eliberat de medicul veterinar oficial al unității de origine, care atestă salubritatea și calitatea acesteia.

Să nu se cumpere carne pe care nu este aplicată marca de sănătate a unității de sacrificare sau cu marca de identificare a unității de tranșare. Marca de sănătate atestă că produsele au fost supuse controlului sanitar veterinar oficial.

Porcii proveniți din exploatații nonprofesionale (gospodării individuale) pot fi tăiați în mod tradițional, în gospodăria proprietarului, sub supraveghere sanitară veterinară și cu respectarea normelor privind protecția animalelor în timpul sacrficării, prin solicitarea medicului veterinar pentru efectuarea asomării animalului înainte de înjunghiere.

Carnea provenită de la porcii crescuți în gospodăriile individuale poate fi utilizată numai pentru consum familial, în exploatația de origine, după efectuarea obligatorie a examenului trichineloscopic la sediul circumscripțiilor sanitare veterinare care funcționează în municipiile, orașele și comunele județului Sibiu, fiind interzisă comercializarea acesteia, inclusiv în unitățile autorizate sanitar veterinar.

Alte produse alimentare din lapte, pește, sau produse tradiționale (cozonaci, prăjituri, produse de panificație, legume de sezon, etc). se pot comercializa în spații amenajate și autorizate, sub controlul personalului de specialitate.

Comercializarea animalelor din exploatațiile de la gospodăriile populației, (cabaline, bovine, ovine, porcine) se poate face doar în târguri de animale, sau abatoare autorizate/ înregistrate la D.S.V.S.A. Sibiu, conform legislației sanitar-veterinare în vigoare.

Animalele vor fi însoțite de următoarele documente:

Cartea de exploatație

Formularul de mișcare

Pașaportul (în cazul speciei bovine și cabaline)

Certificatul de sănătate și documentul privind informațile pentru lanțul alimentar. În cazul mișcării către abator.

Producătorii individuali care doresc să-și valorifice producția primară sau produse obținute prin prelucrarea acesteia, trebuie să posede documentul de înregistrare sanitară veterinară eliberat de D.S.V.S.A Sibiu, actul de indentitate atestatul de producător și carnetul de comercializare a produselor agricole, carnet de sănătate vizat de medicul uman și fișa de sănătate a animalelor vizată de medicul veterinar din localitate.

În această perioadă, este asigurat serviciul permanent de asistență de specialitate, la unitățiile sanitare veterinare din teritoriu, totodată se efectuează, acțiuni de control pe întreg traseul parcurs de produsele alimentare, de la producător până la consumatorul final, pentru ca piața de desfacere să fie asigurată cu alimente de calitate și salubre.

Populația poate sesiza situațiile deosebite la telefonul 0269—223314 pentru a se lua măsuri în consecință cu personal de specialitate.

Dr. Pențea Ioan — Secretar Executiv al Colegiului Medicilor Veterinari din Județul Sibiu