Publicat: 26 Decembrie, 2017 - 15:41
Share

Cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă şi a diferitelor manifestări tradiţionale organizate la nivel de localităţi, se produc şi se comercializează cantităţi apreciabile de produse alimentare de origine animală şi vegetală, iar valorificarea acestora, în alte condiţii decât cele prevăzute de normele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în vigoare, poate constitui un pericol pentru sănătatea publică.

În scopul prevenirii apariţiei unor situaţii nedorite se atenţionează crescătorii de animale, operatorii din domeniul alimentar şi nu în ultimul rând consumatorii, că în contextul actelor normative cu referire la siguranţa alimentelor, au o serie de obligaţii şi responsabilităţi, respectiv :
* Să respecte permanent normelor de igienă şi de funcţionare a unităţilor, care produc, procesează, depozitează, transportă şi comercializează produse de origine animală şi vegetală, precum şi în unităţile de alimentaţie publică (restaurante şi pensiuni agroturistice) care organizează mese festive.

* Să respecte condiţiile de depozitare şi ale temperaturilor optime de păstrare a materiilor prime şi a produselor finite, pentru a se evita un potenţial risc de contaminare a alimentelor.

* Să certifice cu documente şi marca de sănătate (când este cazul) condiţiile de trasabilitate şi calitate pentru carne, lapte, ouă, peşte şi alte materii prime şi produse alimentare finite.

* Să respecte operaţiunile de ambalare şi regulile de etichetare a produselor alimentare, destinate comercializării.

* Să asigure condiţiile de transport a produselor alimentare cu respectarea normelor de igienă şi de temperatură în mijloacele de transport.

* Populaţia să se aprovizioneze cu produse alimentare, numai din unităţi şi spaţii autorizate sanitar veterinar, evitând comerţul 'stradal'.

* Consumatorii să verifice cu atenţie instrucţiunile de pe etichetele produselor alimentare privind informaţiile despre componente, a modului de păstrarea, preparare corectă şi valabilitatea lor.

* Carnea proaspătă destinată valorificării în unităţile autorizate sanitar veterinar, trebuie să provină numai din abatoare autorizate sanitar- veterinar, unde este asigurată asistenţa de specialitate permanentă.

* Carnea trebuie să fie însoţită de certificat sanitar veterinar, eliberat de medicul veterinar oficial al unităţii de origine, care atestă salubritatea şi calitatea acesteia. 

* Să nu se cumpere carne pe care nu este aplicată marca de sănătate a unităţii de sacrificare sau cu marca de identificare a unităţii de tranşare. Marca de sănătate atestă că produsele au fost supuse controlului sanitar veterinar oficial.

* Porcii proveniţi din exploataţii nonprofesionale (gospodării individuale) pot fi sacrificaţi în mod tradiţional, în gospodăria proprietarului, sub supraveghere sanitară veterinară cu recomandarea de a se respecta normelor privind protecţia animalelor în timpul sacrificării, prin solicitarea medicului veterinar pentru efectuarea asomării animalului înainte de înjunghiere. 

* Carnea provenită de la porcii crescuţi şi sacrificaţi în gospodăriile individuale poate fi utilizată numai pentru consum în exploataţia de origine, după efectuarea obligatorie a examenului trichineloscopic la sediul circumscripţiilor sanitare veterinare care funcţionează în municipii, oraşe şi comune, fiind interzisă comercializarea acesteia, inclusiv în unităţile autorizate sanitar veterinar.

* Alte produse alimentare din lapte, peşte, sau produse tradiţionale (cozonaci, prăjituri, produse de panificaţie, legume de sezon, etc). se pot comercializa în spaţii amenajate şi autorizate, sub controlul personalului de specialitate. 

* Comercializarea animalelor din exploataţiile de la gospodăriile populaţiei, (porcine, bovine, ovine, cabaline) se poate face doar în târguri de animale, sau abatoare autorizate / înregistrate la D.S.V.S.A. judeţeană, conform legislaţiei sanitar-veterinare în vigoare.

* Animalele vor fi însoţite de următoarele documente: 
- Cartea de exploataţie
- Formularul de mişcare
- Paşaportul (în cazul speciei bovine şi cabaline)
- Certificatul de sănătate şi documentul privind informaţiile pentru lanţul alimentar. în cazul mişcării către abator.

Producătorii individuali care doresc să-şi valorifice producţia primară sau produse obţinute prin prelucrarea acesteia, trebuie să posede documentul de înregistrare sanitară veterinară eliberat de D.S.V.S.A judeţeană, actul de identitate, atestatul de producător şi carnetul de comercializare a produselor agricole, carnet de sănătate vizat de medicul uman şi fişa de sănătate a animalelor vizată de medicul veterinar din localitate. 

În această perioadă, este asigurat serviciul permanent de asistenţă de specialitate, la unităţile sanitare veterinare din teritoriu, totodată se efectuează, acţiuni de control pe întreg traseul parcurs de produsele alimentare, de la producător până la consumatorul final, pentru ca piaţa de desfacere să fie asigurată cu alimente de calitate şi salubre. 

Dr. Penţea Ioan - Secretar al Colegiului Medicilor Veterinari din Judeţul Sibiu

Tag-uri Nume: