Publicat: 8 Iunie, 2016 - 11:24

In urma monitorizarii fenomenului segregarii scolare in peste 500 de unitati scolare din Regiunea Nord-Est (Moldova), Centrul de Advocacy si Drepturile Omului – CADO si Centrul de Resurse pentru participare publica - CeRe au facut o serie de recomandari de ameliorare a legislatiei care protejeaza dreptul la educatie al tuturor copiilor din Romania, printr-o adresa transmisa Ministerului Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice pe 24 mai 2016. Pana In momentul de fata, expertii celor doua organizatii nu au primit niciun raspuns din partea institutiei.
 
Recomandarile transmise de CADO si CeRe trec in revista principalele obstacole juridice in efortul de desegregare, propunand ameliorari concrete, dupa cum urmeaza:
1.     Modificarea Ordinului 1540 din 19 iulie 2007 privind interzicerea segregarii scolare a copiilor romi si aprobarea Metodologiei pentru prevenirea si eliminarea segregarii scolare a copiilor romi:

a)     Modificarea Ordinului 1540/2007 prin adoptarea metodologiei de monitorizare a incluziunii / segregarii scolare a elevilor romi dezvoltata si testata in cadrul proiectului;

b)     Introducerea unor sanctiuni pentru nerespectarea prevederilor Ordinului 1540/2007. In prezent acest act normativ care reglementeaza obligatiile unitatilor scolare pentru prevenirea si combaterea segregarii scolare a elevilor romi nu contine nicio sanctiune (nici macar sanctiuni administrative) pentru nerespectarea prevederilor sale;

c)      Modificarea definitiei segregarii scolare reglementata in Anexa 1, Cap. 2, Art. 2 par. 2 astfel incat raportarea riscruilor de segregare scolara sa fie facuta la populatia de varsta corespunzatoare ciclurilor de educatie din unitatea scolara din circumscriptia scolara (dar numai dupa ce va fi adoptat un sistem de colectare a datelor dezagregate pe criteriul etnic la nivel de circumscriptie scolara);

2.     Clarificarea cadrului legal privind Sistemul Informatic Integrat al Invatamantului din Romania (SIIIR) si colectarea de date dezagregate pe criteriul etnic. Precizam ca metodologia de monitorizare a incluziunii / segregarii scolare a elevilor romi dezvoltata si testata in cadrul proiectului „Scoala pentru toti copiii!” a urmarit sa armonizeze (in masura posibilului) indicatorii sai cu cei colectati prin SIIIR;

3.     Modificarea Ordinului MENCS nr. 3158/2016 - aprobarea Calendarului şi a Metodologiei de inscriere a copiilor in invaţamantul primar pentru anul şcolar 2016—2017:

a)     Includerea unei referinte exprese privind Ordinul 1540/2007 privind interzicerea segregarii scolare a copiilor romi si aprobarea Metodologiei pentru prevenirea si eliminarea segregarii scolare a copiilor romi;

b)     Introducerea unui sistem de repartizare aleatorie (computerizata) a elevilor la formarea claselor de inceput de ciclu educational (clasa pregatitoare si clasa a V-a), sistem similar cu cel existent si functional in prezent pentru repartizarea comupterizata la admiterea la liceu;

c)      Introducerea unor criterii clare privind constituirea circumscriptiilor scolare intr-o maniera care sa nu conserve sau sa genereze segregare scolara;

4.     Modificarea Legii nr. 87/2006 privind asigurarea calitaţii educaţiei prin completarea metodologiei ARACIP de evaluarea a calitatii educationale cu indicatori de evaluare a segregarii scolare pe criteriul etnic.
 
CADO a coordonat realizarea unei monitorizari a fenomenul segregarii scolare in Regiunea Nord-Est in anul scolar 2015-2016, in cadrul proiectului “Scoala pentru toti copiii”. Conform raportului de monitorizare, 81 de unitati scolare din cele monitorizate in judetele Botosani, Iasi, Neamt, Suceava si Vaslui prezinta cel putin o forma de segregare scolara pe criterii etnice. Acest numar reprezinta un procent de 20% din cele 394 scoli care au furnizat date in cadrul monitorizarii.

In Romania legislatia nationala interzice segregarea scolara iar educatia este recunoascuta ca fiind una dintre parghiile care ar putea sa contribuie la iesirea din saracie a generatiei viitoare. Cu toate acestea, separarea copiilor in functie de etnie si statut social persista. Segregarea atrage dupa sine educatie deficitara iar aceasta perpetueaza saracia.