Publicat: 21 Aprilie, 2017 - 14:43

    Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „General Moise Groza” Timiş desfăşoară activităţi de recrutare a candidaţilor pentru următoarele instituţii de învăţământ ale M.A.I. şi M.Ap.N. pentru sesiunea de admitere 2017, după cum urmează:

1. Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti:
- 5 locuri alocate Jandarmeriei Române la Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, pentru învăţământul cu frecvenţă – domeniul de licenţă „Drept”;
- 50 locuri alocate la Facultatea de Jandarmi pentru învăţământul cu frecvenţă – domeniul de licenţă „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, programul de studii universitare de licenţă/specializarea „Ordine şi siguranţă publică” (din care 2 locuri pentru romi, 2 locuri pentru maghiari şi 2 locuri pentru alte minorităţi), astfel:
        - 49 locuri alocate Jandarmeriei Române;
        - 1 loc alocat I.G.Av.
 -5 locuri alocate Jandarmeriei Române la Facultatea de Poliţie pentru învăţământul cu frecvenţă redusă – domeniul de licenţă „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, programul de studii universitare de licenţă/specializarea „Ordine şi siguranţă publică”. 
2. Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” – Drăgăşani                         
 - 180 locuri (din care 3 locuri pentru romi, 2 locuri pentru alte minorităţi) astfel:
         - 174 locuri alocate Jandarmeriei Române;
         - 6 locuri alocate S.P.P. 
3. Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş”– Fălticeni - 175 locuri alocate Jandarmeriei Române (din care 3 locuri pentru romi, 2 locuri pentru alte minorităţi).
4. Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” - Boldeşti – 3 locuri de Maistru militar auto alocate Jandarmeriei Române;
    5. Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu – 22 locuri alocate M.A.I. conform specialităţilor, astfel:
    - 2 locuri   - Managementul organizaţiei – Artilerie şi rachete;
    - 1 loc       - Managementul organizaţiei - Auto; 
    - 3 locuri   - Managenentul sistemelor de comunicaţii militare – Comunicaţii şi informatică;
- 12 locuri - Management economico-financiar – Finanţe-contabilitate;
- 4 locuri   - Administraţie publică – Intendenţă.
6. Academia Tehnică Militară Bucureşti 38 locuri alocate M.A.I. conform următoarelor specialităţi, astfel :
- 2 locuri   - Armament, aparatură artileristică şi sisteme de conducere a focului;
- 5 locuri   - Materiale energetice şi apărare CRBN; 
- 4 locuri   - Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri şi mascare;
- 4 locuri   - Blindate, automobile şi tractoare;
- 2 locuri   - Construcţii şi fortificaţii;
- 4 locuri   - Topogeodezie şi automatizarea asigurării topogeodezică;
- 5 locuri   - Echipamente şi sisteme electronice militare;
- 3 locuri   - Comunicaţii pentru apărare şi securitate; 
- 5 locuri   - Ingineria şi securitatea sistemelor informatice militare;
- 4 locuri   - Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională;  
7. Institutul Medico-Militar  - 5 locuri  alocate M.A.I. (Direcţia Militară) specialitatea  militară „Medicină generală”
    8. Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă”- Facultatea de Management Aeronautic,
12  locuri alocate M.A.I. (I.G.A.V.),
    - 10 locuri - Management în aviaţie - Aviaţie piloţi
    -   2 locuri - Managementul traficului aerian - Controlor trafic aerian.
9. Academia Navală „Mircea cel Bătrân” Constanţa - Facultatea de inginerie Marină, 4 locuri alocate M.A.I. specialitatea militară „Navigaţie, Hidrografie şi echipamente navale”.
10. Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, 2 locuri alocate M.A.I., specialitatea militară „Logistică”.  
    11. Şcoala Militară de maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” Piteşti - 12 locuri alocate M.A.I. conform specialităţilor astfel:
- 2 locuri - Armament şi instalaţii de lansare;
- 2 locuri - Auto;
- 1 loc      - Geniu;
- 1 loc      - Construcţii;
- 2 locuri - Tehnică de comunicaţii;
- 2 locuri - Operare şi mentenanţă echipamente de comunicaţii;
- 2 locuri  - Intendenţă.
    12. Şcoala Militară de maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” Constanţa - 14 locuri alocate M.A.I. conform specialităţilor astfel:
     - 2 locuri - Artilerie navală şi antiaeriană;
     - 4 locuri - Timonier şi tehnică de navigaţie navală;
     - 2 locuri - Comunicaţii navale şi observare semnalizare;
     - 6 locuri – Motoare şi instalaţii electrice navale.
    
    Cererile-tip de înscriere la sesiunea de admitere 2017 se depun la sediul          Inspectoratului de Jandarmi Judeţean „General Moise Groza” Timiş, situat în Timişoara, str. G. Bariţiu nr. 19-21 (Serviciul Resurse Umane ) până la data de 26.05.2017 pentru instituţiile de învăţământ superior (ale M.A.I. şi M.Ap.N.) şi pentru şcolile postliceale ale M.Ap.N., respectiv până la data de 21.07.2017 pentru şcolile postliceale ale M.A.I., de luni până vineri, între orele 08.°° - 14.°° (în zilele lucrătoare). Dosarele în volum complet se vor depune la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean „General Moise Groza” Timiş, situat în Timişoara, str. G. Bariţiu nr. 19-21 (Serviciul Resurse Umane ) până la data de 09.06.2017 pentru Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti şi pentru instituţiile de învăţământ ale M.Ap.N., iar pentru şcolile postliceale ale M.A.I, până în data de 04.08.2017, de luni până vineri, între orele 08.°° - 14.°° (în zilele lucrătoare).      
         Tematica, bibliografia de concurs, graficul/calendarul desfăşurării concursurilor precum şi alte elemente de interes pentru candidaţi pot fi accesate de pe paginile de internet ale instituţiilor de învăţământ respective.
         Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean „General Moise Groza” Timiş situat în Timişoara str. G. Bariţiu nr. 19-21, sau la  telefon 0256/490990 interior 24507, 24557 sau 24570, de luni până vineri între orele 08°° – 14°°.