Publicat: 28 Mai, 2014 - 20:14
Share

În Ședința Guvernului din data de 28 mai 2014, a fost adoptat Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 297/2013 privind stabilirea relaţiilor contractuale din sectorul laptelui şi al produselor lactate, precum şi recunoaşterea organizaţiilor de producători din sectorul laptelui şi al produselor lactate.

Având în vedere că până în prezent exista o problemă de repartiție a prețului de la un capăt la altul al filierei laptelui, situație care afectează în special prețurile de la poarta fermei, care, în general, nu cresc în funcție de costurile de producție din ce în ce mai ridicate, a fost elaborat acest proiect.

A fost luat în considerare și faptul că puterea de negociere a producătorilor de lapte față de unitățile de prelucrare a produselor lactate este redusă, aceștia nefiind cuprinși în organizații reprezentative care să poată negocia în mod colectiv clauzele contractelor, în special prețurile cu o fabrică de produse lactate, pentru producția totală sau parțială a membrilor lor.    

Se consideră că utilizarea unor contracte scrise care respectă anumite condiții de formă, încheiate înainte de livrare, conținând elemente de bază, ar putea contribui la consolidarea responsabilității operatorilor din lanțul produselor lactate, la ameliorarea repartiției prețurilor și la adaptarea ofertei la cerere, precum și la evitarea anumitor practici comerciale neloiale.

De asemenea, se impune reglementarea recunoașterii organizațiilor de producători constituite numai din agricultorii producători de produse lactate sau asociațiilor acestora, care să negocieze în mod colectiv clauzele contractelor, mai ales prețurile, astfel încât să se asigure agricultorilor din sectorul produselor lactate un nivel de trai echitabil, puterea lor de negociere față de unitățile de prelucrare a produselor lactate ar trebui să fie consolidată, ceea ce ar trebui să ducă la o repartizare mai echitabilă a valorii adăugate de-a lungul lanțului de aprovizionare.

Prin acest Proiect se creează cadrul juridic pentru elaborarea normelor tehnice de implementare a prezentei hotărâri referitoare la condițiile specifice care trebuie îndeplinite de organizațiile de producători din sectorul laptelui și al produselor lactate/asociațiile organizațiilor de producători în relațiile contractuale, precum și la criteriile tehnice necesare recunoașterii acestora în vederea negocierilor prevăzute prin Regulamentul (UE) nr.1308/2013.

Totodată, se reglementează dispozițiile necesare pentru a asigura faptul că statul membru transmite Comisiei Europene informații în ceea ce privește negocierile contractuale, recunoașterea organizațiilor de producători, a asociațiilor acestora, precum și relațiile contractuale în sectorul laptelui și al produselor lactate.

Menționăm că Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură elaborează procedurile de recunoaştere, monitorizare şi retragere a recunoaşterii, modelul avizului de recunoaștere, formularistica necesară recunoașterii, precum de transmitere a informărilor pe care trebuie să le facă organizațiile de producători/asociațiile organizațiilor de producători recunoscute.