Publicat: 24 Mai, 2019 - 12:13

Locurile de muncă ocupate de salariaţii din serviciile de anatomie patologică, prosecturi ale spitalelor şi de personalul disciplinelor universitare de anatomie, histologie, anatomie patologică şi al catedrei de biologie celulară, sunt încadrate în categoria locurilor de muncă deosebite chiar prin lege - Recurs în interesul legii promovat de Avocatul Poporului la I.C.C.J.

Avocatul Poporului a promovat la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie un Recurs în interesul legii având ca obiect problema de drept referitoare la interpretarea şi aplicarea art. 22 din Legea nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului, republicată. În opinia Avocatului Poporului, locurile de muncă ocupate de salariaţii din serviciile de anatomie patologică, prosecturi ale spitalelor şi de personalul disciplinelor universitare de anatomie, histologie, anatomie patologică şi al catedrei de biologie celulară, sunt încadrate în categoria locurilor de muncă deosebite chiar prin lege.

Promovarea Recursului în interesul legii s-a datorat constatării unei practici judiciare neunitare a instanţelor de judecată în ceea ce priveşte încadrarea personalului care îşi desfăşoară activitatea în serviciile de anatomie patologică şi prosecturi ale spitalelor, precum şi personalul disciplinelor universitare de anatomie, de histologie, de anatomie patologică şi al catedrei de biologie celulară în categoria locurilor de muncă în condiţii deosebite de muncă.

În sesizarea formulată, Avocatul Poporului a susţinut că prevederile Legii nr. 104/2003, republicată, conţin dispoziţii speciale, derogatorii de la dreptul comun, de încadrare a unor locuri de muncă în condiţii deosebite, instituind un regim juridic distinct, aplicabil, prin efectul legii, unei categorii speciale şi restrânse de personal, fără a fi necesară parcurgerea procedurii reglementate de Hotărârile de Guvern nr. 261/2001, nr. 246/2007 şi nr. 1014/2015.

Întreaga argumentaţie care stă la baza opiniei Avocatului Poporului poate fi consultată pe site-ul instituţiei, la secţiunea Recursul în interesul legii - 2019.

Matei Vîrtosu
Purtător de cuvânt,
AVOCATUL POPORULUI

Tag-uri Institutii: