Publicat: 29 Septembrie, 2020 - 13:57
Share

PROIECT "TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor", cod 127169 depus de către ANPDCA în parteneriat cu cele 47 de DGASPC-uri în cadrul apelului non-competitiv "Reducerea numărului de copii şi tineri plasaţi în instituţii, prin consolidarea reţelei de asistenţi maternali" - AP 4/ PI 9.iv/ OS 4.5 & 4.14.

Aducem la cunoştinţă faptul că în cadrul DGASPC Suceava se derulează începând din anul 2018 în parteneriat cu Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale prin Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţiei proiectul "TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor", cod 127169 finanţat prin Programul Operaţional Capital Uman: "Reducerea numărului de copii şi tineri plasaţi în instituţii, prin consolidarea reţelei de asistenţi maternali", cu o valoare de 2.657.162.612,32 lei.

La nivelul judeţului Suceava s-a obţinut prin proiect o finanţare nerambursabilă de 83.815.658,23 lei, iar obiectivele acestuia sunt următoarele :

- Creşterea calităţii sistemului de asistenţă socială prin introducerea de instrumente / proceduri/mecanisme şi prin îmbunătăţirea nivelului de competenţe ale profesioniştilor din sistem

- Creşterea numărului de asistenţi maternali la nivelul comunităţii.

D.G.A.S.P.C Suceava a estimat pentru perioada 2019-2023 recrutarea, pregătirea şi angajarea unui număr de 150 de asistenţi maternali profesionişti după cum urmează:

- 25 AMP - 2019, 40 AMP - 2020, 35 AMP - 2021, 30 AMP - 2022, 20 AMP - 2023

Până în prezent indicatorii au fost realizaţi în sensul în care au fost angjaţi un număr de 52 de AMP. De asemenea, în cursul anului 2020 au fost formaţi şi atestaţi un număr de 33 de asistenţi maternali profesionişti.

Având în vedere faptul că a fost aprobată simplificarea procedurilor de angajare în cadrul DGASPC SUCEAVA a asistenţilor maternali profesonişti, considerăm că indicatorii planificaţi până în luna decembrie vor fi realizaţi şi depăşiti. Urmare a acestui lucru, ANDPDCA în parteneriat cu DGASPC vor încheia un act adiţional pentru suplimentarea cu încă 5 posturi de AMP pentru anul 2020. Cele 5 posturi suplimentate vor fi bugetate din economiile realizate în proiect până in momentul de faţă.

Informăm pe această cale, din nou, toate primăriile din judeţul Suceava despre oportunitatea de a beneficia de avantajele acestui proiect, în speţă, rezolvarea problemelor sociale cu privire la minorii defavorizaţi din comunitate şi totodată posibilitatea de angajare a persoanelor care solicită un loc de muncă şi îndeplinesc condiţiile de a deveni asistenţi maternali profesionişti.

Prin reţeaua de asistenţi maternali profesionişti, se asigură protecţia copilului care necesită stabilirea unei măsuri de protecţie la un asistent maternal profesionist, acesta fiind o persoană fizică, angajat al DGASPC Suceava, care, prin activitatea care o desfăşoară la domiciliul său, asigură creşterea, îngrijirea şi educarea în vederea dezvoltării armonioase a copiilor pe care îi primeşte în plasament.

DIRECTOR EXECUTIV,
DGASPC SUCEAVA
GEORGETA NADIA CREŢULEAC

Tag-uri Institutii: