Publicat: 8 Iulie, 2020 - 13:08
Share

În urma propunerilor adresate întregii comunităţi academice din România de eliminare a Ministerului Educaţiei şi Cercetării din procesele de acordare a titlului de doctor şi a atestatului de abilitare, Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) nu doreşte anestezierea mecanismelor de verificare de la nivel naţional şi solicită rigurozitate şi coerenţă în deciziile care gravitează în jurul acestui subiect.

Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU) este un organism consultativ la nivel naţional, iar una dintre atribuţiile acestuia reprezintă chiar validarea propunerii de acordare a titlurilor de doctor şi acordarea atestatelor de abilitare. Nu de puţine ori, activitatea CNATDCU a fost adusă în atenţia societăţii din cauza tezelor de doctorat ale unor persoane din mediul politic şi nu numai, dovedite a fi plagiate. Repercursiunile acordării titlului de doctor se răsfrâng în întreaga societate, aşadar considerăm că atenţia acordată acestui subiect ar fi trebuit să câştige întâietate în priorităţile decidenţilor. De asemenea, întâlnim regulat universităţi şi cazuri de plagiat în formă continuată, unde, în mod paradoxal, nu numai că măsurile luate nu se dovedesc a fi mai drastice, ci, de cele mai multe ori, nu se pedepseşte sub nicio formă conduita necinstită a celui în cauză. Există un interes public legitim ca, în următoarea perioadă, să se întreprindă acţiuni pentru a crea, în adevăratul sens al cuvântului, o cultură a integrităţii academice în instituţiile de învăţământ superior din România, în care să fie respectată autonomia universitară, dar care să contrabalanseze în permanenţă responsabilitatea publică.

Un alt aspect omis în polemica publică îl reprezintă acreditarea pur formală a şcolilor doctorale din universităţile româneşti. Structuri absolut fundamentale pentru al treilea ciclu de studii, şcolile doctorale au fost acreditate prin intermediul OUG nr. 96/2016 şi OUG nr.79/2019, fără a beneficia până în prezent de un filtru calitativ al unei evaluări externe concrete. Aşadar, valenţele propunerilor ar trebui sincronizate cu aşteptările scontate de către actorii interesaţi doar după o evaluare pertinentă a şcolilor doctorale existente la momentul actual.

Mai mult decât atât, nici măcar în prezent, sistemul de învăţământ superior din România nu funcţionează în baza unor principii punitive clare pentru cei care încalcă cu rea-credinţă integritatea academică. Chiar dacă ANOSR a solicitat în nenumărate rânduri introducerea unui sistem de sancţiuni clar şi uşor de aplicat, sancţiunile sunt fie blânde, fie inexistente. Încă din analiza realizată în 2016, "Universităţile "copy-paste": fenomenul plagiatului şi impostura academică în învăţământul superior românesc - perspectiva studenţilor", ANOSR a enunţat necesitatea introducerii cu celeritate a unor sancţiuni aspre pentru astfel de abateri. 4 ani mai târziu, remarcăm faptul că aceste solicitări au rămas încă la stadiul de deziderat. Şi de această dată facem apel la introducerea acestora, de urgenţă şi în mod transparent, în toate universităţile româneşti:

1. Pentru şcolile doctorale, printre propunerile noastre se regăsesc: suspendarea dreptului de a înmatricula noi studenţi doctoranzi pentru orice şcoală doctorală în care a fost depistat un caz de plagiat, până la clarificarea situaţiei, desfiinţarea şcolilor doctorale în care au fost înregistrate cel puţin trei cazuri de plagiat dovedite sau excluderea definitivă din comunitatea academică a celor care au fost găsiţi vinovaţi că au plagiat, precum şi a coordonatorilor care au supervizat şi girat redactarea lucrărilor.

2. Pentru persoanele în privinţa cărora se dovedeşte că au plagiat în redactarea unor lucrări ştiinţifice, solicităm: retragerea titlului academic obţinut prin fraudă, restituirea tuturor sumelor băneşti obţinute din sporuri sau promovare profesională datorată unei lucrări academice plagiate şi eliminarea posibilităţii de a renunţa din proprie iniţiativă la un titlu academic obţinut.

3. Pentru cadrele didactice care coordonează lucrări plagiate, este obligatorie armonizarea legislaţiei în vigoare şi excluderea definitivă din comunitatea academică a coordonatorilor care au supervizat şi girat cu bună ştiinţă redactarea unor lucrări plagiate.

Constatăm că întregul proces de acordare a titlului de doctor şi a atestatului de abilitare necesită multe amendări prealabile şi putem dezvolta, în timp, mecanisme şi instrumente clare, apte să contureze o vocaţie de internalizare a rolului în universităţi, însă menţionăm că o dizolvare completă a acestei structuri nu îşi regăseşte raţionamentul în sistemul educaţional românesc. Mai exact sub rezerva unui demers coerent, se pot da mai multe atribuţii universităţilor în acordarea titlului de doctor, iar rolul CNATDCU poate creşte exponenţial spre orientarea universităţilor şi monitorizarea procesului de acordare a titlului de doctor. Nu în ultimul rând, dorim să subliniem faptul că anul 2020 reprezintă un veritabil an electoral. Suntem conştienţi de miza existentă şi de uzualele atitudini care servesc interesului public, însă atragem atenţia asupra faptul că nu ar trebui să fie permise modificări fundamentale ale sistemului educaţional, în contextul unui mediu politic fluctuant, care determină, în general, serioase incoerenţe legislative şi decizionale. Astfel de decizii pot fi luate doar în urma unor dezbateri publice consistente, cu implicarea tuturor actorilor interesaţi şi a beneficiarilor direcţi.

Integritatea academică universitară din România a fost constant zguduită în ultimii ani, iar astfel de modificări spontane erodează mai mult imaginea sistemului educaţional; solicităm prioritizarea, în ceea ce priveşte acest subiect, a modificărilor ce solicită celeritate, pentru conturarea unui proces de acordare a titlului de doctor şi a atestatului de abilitare transparent, echitabil şi obiectiv.