Publicat: 18 Martie, 2019 - 18:39
Share
Alocuțiunea ministrului Petre Daea la finalul reuniunii
Foto AMOS News (Romulus Boancă)

Regulamentul privind planurile strategice în domeniul Politicii Agricole Comune (PAC), Regulamentul orizontal și Regulamentul privind organizarea comună a pieții sunt principalele subiecte discutate luni la Bruxelles, în cadrul reuniunii Consiliului pentru Agriculturǎ şi Pescuit, la care au participat miniștrii de resort din statele membre ale Uniunii Europene şi care a fost coordonat de ministrul roman, Petre Daea. Acesta a fost al doilea Consiliu prezidat de Romania de la preluarea Președinției Consiliului Uniunii Europene.

Potrivit oficialului roman, reuniunea a reprezentat un moment important pentru a analiza „unde ne situăm în ceea ce privește reforma Politicii Agricole Comune”, având în vedere cǎ, ea se desfășoare practic la jumătatea președinției romane.

De la începutul Președinției române, am consacrat mult timp propunerilor de reformă ale comisiei și am depus eforturi intense în acest sens. Am organizat multe reuniuni, inclusiv la nivel de experți, la nivelul comitetului special pentru agricultură și la nivel de miniștri pentru a asculta observațiile dumneavoastră cu privire la elementele cheie ale reformei. Acestea ne-au permis să prezentăm noi propuneri de redactare în scopul de a alinia și mai mult propunerile comisiei la opiniile noastre”, spus ministrul Daea în cadrul reuniunii. El a ţinut sǎ sublinieze faptul cǎ, în pofida progreselor realizate, sunt necesare încǎ eforturi „mari pentru a face un nou pas decisiv în ceea ce privește reforma PAC”.

Parlamentul European dezbate deja de circa un an propunerea Comisiei Europene privind reforma PAC, respectiv pachetul legislativ destinat Politicii Agricole Comune post-2020, în acest moment având loc negocieri intense între grupurile politice din cadrul forului legislativ pentru adoptarea poziției finale a PE, document care va merge apoi la trialog - discuţiile între Consiliu, Parlament şi Comisie pentru adoptarea formei finale care, odatǎ publicatǎ în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene devine act oficial la nivel european.

Ca şi la precedentul mandat al PE, discuţiile cele mai aprinse au loc pe punctele privind plafonarea subvenţiilor acordate fermelor mari, sumele alocate plǎților directe pentru fermierii din statele membre, existând deja propuneri de reducere a decalajelor între fermieri din diferite state membre, înverzirea. Deputaţii europeni sperǎ sǎ poatǎ finaliza aceste negocieri până la încheierea mandatului actualului Parlament, deşi propunerea Comisiei a fost prezentatǎ destul de târziu în 2018.

Menţionǎm cǎ, discuţiile şi negocierile privind precedentul pachet legislativ privind PAC, la care Romania a participat pentru prima datǎ dupǎ aderarea la Uniunea Europeanǎ, au durat peste un an şi jumǎtate, deputaţii europeni depunând peste 8600 de amendamente. 

 

La finalul reuniunii, ministrul Petre Daea a susținut o alocuțiune pe care o prezentăm:

„Bună ziua tuturor,

Îmi face o deosebită plăcere să vă revăd. 

Astăzi am prezidat Consiliul AgriFish, unde s-au dezbătut teme importante care au fost pe agenda zilei, în vederea pregătirii Politicii Agricole Comune, în perspectiva 2021-2027.

Încă de la începutul Președinției României am consacrat mult timp propunerilor de reformă ale Comisiei și am depus eforturi intense în acest sens, la nivel de experți, de Comitet special pentru agricultură, procesând observațiile tuturor statelor membre.

Urmare a acestor demersuri, astăzi în Consiliul de miniștri am prezentat raportul intermediar, care oferă o imagine de ansamblu privind Politica Agricolă Comună. Printr-o colaborare strânsă între Consiliu și Comisie, printr-o abordare pragmatică pentru fiecare prevedere de regulament, am reușit să aducem       într-un stadiu avansat Regulamentul privind Organizarea Comună a Pieței, Regulamentul privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea Politicii Agricole Comune și pe cel privind planurile strategice.

Sunt rezultate remarcabile pe care le pun pe seama activității experților noștri și a statelor membre, în consonanță cu Comisia, cu comisarul Hogan, căruia vreau să îi mulțumesc pentru sprijinul acordat Consiliului, care a făcut posibilă realizarea obiectivelor pe care ni le-am stabilit până la această dată. Evident că mai sunt elemente ale Politicii Agricole Comune ce trebuie dezbătute, armonizate și supuse dezbaterii în sesiunile următoare ale Consiliului. Unele dintre acestea vor fi abordate în perioada următoare, deoarece sunt strâns legate de negocierile privind  Cadrul Financiar Multianual.

Mizez în continuare pe sprijinul Comisiei, a Comisarului Hogan, care a avut o contribuție importantă în realizarea conceptului de Politică Agricolă Comună și sunt convins că vom ajunge ca, la sfârșitul Președinției, să prezentăm o abordare generală – parțială a Politicii Agricole Comune, care să ofere fermierilor europeni mecanisme și instrumente de sprijin clare și eficiente, pentru a putea trece de la o Politică Agricolă Comună bazată pe conformitate la una bazată pe performanță.

O altă temă importantă aflată pe ordinea de zi a fost dezbaterea privind strategia Uniunii Europene în domeniul  bioeconomiei, o temă prioritară a Președinției. De altfel, România va organiza o conferință dedicată cercetării și inovării intitulată ”Conferința la nivel înalt privind cercetarea agricolă – bază de dezvoltare a agriculturii europene, zonelor rurale și a bioeconomiei”, la București, în perioada 4 - 5 aprilie, precum și o reuniune informală a miniștrilor în perioada 3 - 4 iunie, cu participarea structurilor de specialitate din cadrul Comisiei Europene și a unor reprezentanți ai mediului academic, de afaceri, din industrie și agricultură cu rezultate în acest domeniu.

Lucrăm pentru actualizarea strategiei UE în domeniul bioeconomiei în vederea implementării acesteia la nivel național, motiv pentru care, astăzi, în Consiliu a fost un schimb de opinii cu privire la modul de acțiune pe care îl vom aplica în continuare pentru a ne asigura că eforturile noastre se îndreaptă într-o direcție bună, agreată la nivelul UE.

Pe agenda de lucru a Consiliului au fost și alte teme care au vizat pescuitul costier la scară mică, subliniez că această temă are o importanța deosebită în ansamblul activităților pescărești desfășurate în Uniunea Europeană, în plan economic, dar mai ales in plan social. Acest tip de pescuit a fost și este în continuare expus la numeroase provocări si trebuie să i se acorde atenția și sprijinul cuvenite prin viitorul instrument financiar. Propunerea Comisiei are deja în vedere o serie de măsuri dedicate acestui segment, alături de Politica Comună privind Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime, ce vor fi abordate în următoarea perioadă”

(Corespondență specială din Bruxelles de la Carmen Dinu).

 

 

Tag-uri Nume: 

Tag-uri Institutii: 

Tag-uri Geo: