16 ianuarie 2022

Reformă şi acţiune pentru apărarea drepturilor copiilor, victime ale traficului uman, în sistemul de justiţie

Distribuie pe rețelele tale sociale:

11 ONG-uri care activează în domeniul drepturilor copilului şi-au consolidat cunoştinţele privind drepturile copiilor, victime ale traficului de minori, în sistemul de justiţie.

Venind în întâmpinarea nevoii resimţite la nivel local de consolidare a capacităţii ONG-urilor care activează în domeniul apărării drepturilor copilului, Asociaţia Centrul de Advocacy şi Drepturile Omului (CADO) a desfăşurat un program de formare destinat organizaţiilor locale, în cadrul Proiectului „ReACT – Reformă şi acţiune pentru apărarea drepturilor copiilor, victime ale traficului uman, în sistemul de justiţie”.

Programul de formare a ONG-urilor a fost împărţit în 2 cursuri de capacitare privind domeniul traficului de minori, drepturile copilului în sistemul de justiţie şi advocacy, care au avut loc în perioada 9-14 august şi respectiv 23-29 noiembrie 2021 cu participanţi din cadrul a 11 organizaţii neguvernamentale interesate să îşi dezvolte abilităţile de advocacy pentru apărarea drepturilor victimelor traficului de minori în sistemul de justiţie.

Claudia Cerasela Bănică, preşedinta CADO, la finalul cursului declară:

„Din experienţa noastră de până acum, precum şi din analiza datelor la care am avut acces, am putut observa că deşi la nivel naţional activează o serie de ONG-uri specializate în oferirea de servicii de suport victimelor traficului, acestea fiind de obicei şi actorii care militează pentru îmbunătăţirea politicilor şi legislaţiei, totuşi nu multe dintre ONG-uri au expertiză în advocacy cu focus pe drepturile copiilor în sistemul de justiţie. Aşadar, prin derularea acestui program de formare ne-am propus să acoperim măcar într-o anumită măsură, comparativ cu nevoia existentă, lipsa de expertiză necesară în acest domeniu, prin capacitarea a minim 10 ONG-uri care lucrează în apărarea drepturile copiilor în implementarea de acţiuni de advocacy privind drepturile copiilor în sistemul de justiţie. Aceasta este doar una dintre activităţile pe care le desfăşurăm pentru a produce o schimbare în domeniul apărării drepturilor copiilor, victime ale traficului de minori. Această schimbare este mai mult decât necesară în realitatea dramatică a victimelor traficului de minori cauzată de ineficienţa statutului în combaterea traficului de persoane şi revictimizării continue a copiilor de către sistemul de justiţiei neadaptat nevoilor copiilor, aşa cum numeroase instituţii europene şi internaţionale în mod repetat constată. Potrivit datelor Comisiei Europene, România în ultimii ani a devenit ţara cu cele mai multe victime ale traficului de persoane în Uniunea Europeană”

„Este nevoie de responsabilitate şi decizie la nivel local, judeţean si naţional pentru a putea stopa fenomenul traficului şi a fi alături de copiii victime ale acestui fenomen. Acest curs ne-a oferit informaţii suplimentare şi multe clarificări pentru a ne putea continua mai bine activitatea din cadrul Centrului de Integrare a Tinerilor – ACCMA Betania, unde peste 300 de victime au fost sprijinite în decursul a 16 ani.” – afirmă Ramona Sava – participantă la programul de formare.

În perioada următoare, ONG-urile locale care vor planifica implementarea strategiilor de advocacy dezvoltate în cadrul cursului de formare, vor primi sprijin şi asistenţă tehnică gratuită din partea CADO pentru implementarea acestora cu succes. Mai multe informaţii pot fi obţinute la numărul de telefon 0723174338- persoană de contact Adriana Sumănaru, sau la adresa de email office@cado.org.ro.

Lucrăm împreună pentru o Europă incluzivă!

„ReACT – Reformă şi acţiune pentru apărarea drepturilor copiilor, victime ale traficului uman, în sistemul de justiţie” este un proiect derulat de Centrul de Advocacy şi Drepturile Omului (CADO) în parteneriat cu Asociaţia Centrul European pentru Educaţie şi Cercetare Juridică (ECLER) şi Asociaţia Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina (IPSB), cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanţat de Islanda, Liechtenstein şi Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este îmbunătăţirea statutului minorilor ca victime ale traficului uman în sistemul de justiţie penală prin acţiuni de watchdog, de advocay de modificare a cadrului legislativ, de conştientizare a victimelor/potenţiale victime, a profesioniştilor privind drepturile copiilor în sistemul de justiţie penală şi de pregătire a profesioniştilor din sistemului judiciar şi social privind aplicarea legislaţiei naţionale şi europene privind drepturile copiilor, victime ale traficului, în sistemul judiciar.

Despre Programul Active Citizens Fund România
Programul Active Citizens Fund România este finanţat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparităţile economice şi sociale şi a consolida relaţiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare şi statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorţiul compus din Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, Fundaţia pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi, Fundaţia PACT şi Frivillighet Norge, care acţionează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE şi Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societăţii civile şi a cetăţeniei active şi creşterea capacităţii grupurilor vulnerabile.

Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmăreşte dezvoltarea pe termen lung a sustenabilităţii şi capacităţii sectorului societăţii civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetăţeniei active şi a drepturilor omului şi consolidând în acelaşi timp relaţiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein şi Norvegia. Pentru mai multe informaţii despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesaţi www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informaţii despre Granturile SEE şi Norvegiene, accesaţi www.eeagrants.ro.”