15 august 2022

Regenerare urbană a cartierelor de locuinţe în municipiul Alexandria

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Aprobarea documentaţiei tehnico economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiţii „Regenerare urbană a cartierelor de locuinţe în municipiul Alexandria”

Primăria Municipiului Alexandria vă aduce la cunoştinţă faptul că în cadrul şedinţei de ieri, 25.07.2022, a Consiliului Local al Municipiului Alexandria, primarul municipiului Alexandria, Victor Drăguşin a supus la vot un proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentaţiei tehnico economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Regenerare urbană a cartierelor de locuinţe în municipiul Alexandria”.

Având în vedere faptul că Municipiul Alexandria este beneficiarul finanţării cu fonduri europene, prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2014-2020, cu titlul ,,Sprijin la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru pregătirea de proiecte finanţate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/ baze turistice (tabere şcolare), infrastructură şi servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potenţial turistic şi infrastructură rutieră de interes judeţean, inclusiv varaiante ocolitoare şi/ sau drumuri de legătură- -5D-1”, Cod SMIS 2014+143361/Cod proiect 1.1.154, pentru elaborarea documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivului de investiţii „Regenerare urbană a cartierelor de locuinţe în municipiul Alexandria”, prin realizarea acestui obiectiv de investiţii se va asigura gospodărirea eficientă şi folosirea spaţiilor urbane într-un mod inteligent şi creativ, prin conservarea caracterului şi identităţii locului, revitalizarea durabilă, contribuind la dezvoltarea şi atractivitatea zonelor urbane şi la creşterea calităţii vieţii.

Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătăţirea condiţiilor de locuire, cât şi a calităţii spaţiilor publice din cartierele de blocuri ale municipiului Alexandria şi are ca scop:
– regenerarea spaţiilor urbane degradate din cartierele de locuinţe ale Municipiului Alexandria;
– investiţii în amenajarea zonelor verzi în cartierele de locuinţe şi în zonele centrale în scopul facilitării activităţilor sportive şi de agrement.

Grupul ţintă, vizat prin proiect, este reprezentat de locuitorii blocurilor 800-900-1600, cât şi de totalitatea cetăţenilor din celelalte zone, atât centrale, cât şi periferice din Municipiului Alexandria, proiectul adresându-se unor probleme identificate în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Alexandria.

Având în vedere faptul că în cadrul zonelor analizate, şi supuse proiectului de hotărâre, prin care sunt vizate alei şi platforme carosabile, nu s-a mai intervenit de foarte mult timp decât cu lucrări minime de întreţinere, prin realizarea acestui obiectiv de investiţii se urmăreşte, printre alte lucrări care se vor realiza, reabilitarea infrastructurii rutiere şi pietonale (alei carosabile şi pietonale).

Totodată, spaţiile verzi, neîntreţinute, sunt distruse prin parcarea autoturismelor iar trotuarele au lăţimi variabile şi sunt fie asfaltate, fie dalate. Prin urmare, apele pluviale se descarcă cu dificultate la canalizare, ca urmare a pantelor transversale necorespunzătoare a gropilor, tasărilor.

În cadrul documentaţiei tehnico-economice este cuprisă şi reabilitarea parcului central, aflat între primărie şi Casa de Cultură. Zona parcului central dispune de alei asfaltate, aflate într-o stare de degradare avansată pe mai multe sectoare.

Prin proiectul mai sus-menţionat se urmăreşte execuţia lucrărilor, pe obiecte, după cum urmează:

OBIECT 1: Cartiere blocuri

– reabilitarea infrastructurii rutiere şi pietonale;
– dotarea cu mobilier urban şi instalarea acestuia;
– refacerea reţelelor de utilităţi;
– demolarea structurilor aflate într-o stare avansată de degradare;
– amenajarea terenurilor rezultate în spaţii verzi;
– amenajare de spaţii verzi cu lucrări de toaletare arbori şi lucrări de gazonare cu sămânţă;
– amenajare de locuri de joacă (cu dotările aferente propuse);
– sistem de iluminat public;
– sistem de supraveghere video;
– realizarea unui sistem de irigaţii automatizat;
– spaţiile verzi se vor gazona cu sămânţă pentru a crea un covor de gazon;
– se vor fasona arborii existenţi şi se vor transplanta arbuşti şi liane în alte zone ale Municipiului;
– sistem smart city;

OBIECT 2: Parc

Reabilitarea parcului central propune următoarele:
– lucrări la spaţiile verzi, vegetaţia de arbori şi arbuşti, prin curăţarea tuturor spaţiilor verzi, a arborilor şi arbuştilor care nu mai corespund în prezent din punct de vedere estetic.

Obiectivul de investiţii „Regenerare urbană a cartierelor de locuinţe în municipiul Alexandria” vizează inclusiv plantarea de arbori foioşi şi răşinoşi, arbuşti foioşi şi răşinosi, plante căţărătoare, flori cu înflorire sezonieră (primăvară – vară şi vară-toamnă), dar şi gazon în zonele care vor rămâne neplantate, iar pentru anumite zone se vor realiza, conform propunerilor, şi semipergole ce vor fi acoperite cu plante căţărătoare. Toate spaţiile verzi propuse prin proiect vor beneficia de sistem de irigaţii automatizat.

În incinta parcului central se va crea un circuit logic de vizitare, prin amenajarea unui nou sistem de alei care vor fi realizate din dale de granit. Lucrările de instalaţii din parc se vor realiza astfel încât parcul să beneficieze de un sistem de iluminat inteligent, modern şi eficient energetic, multicolor, şi realizarea reţelei de supraveghere video.

În ceea ce priveşte mobilierul urban, se propun spre montare o serie de obiecte de mobilier urban, unde se regăsesc incluse următoarele: amplasarea de cişmele, coşuri de gunoi, dar şi montarea de bănci inteligente, de tip „SMART”, ce vor permite trecătorilor sa aibă acces la încărcarea dispozitivelor electronice (telefoane, trotinete), etc.

Totodată, prin proiect, au fost prevăzute dotări cu elemente pentru spaţiile de joacă, acoperite cu cauciuc antitraumă cu rol de protecţie împotriva căzăturilor.

Precizăm faptul că durata estimată privind realizarea obiectivului de investiţii „Regenerare urbană a cartierelor de locuinţe în municipiul Alexandria” este de 30 luni, din care 24 luni pentru execuţia lucrărilor aferente obiectivului de investiţii.

Sursa de finanţare a cheltuielilor privind investiţia propusă, şi votată în unanimitate de voturi, provine din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile şi alte surse legal constituite.

Sursa foto Primăria Municipiului Alexandria