Publicat: 2 Decembrie, 2014 - 11:03

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva marchează marţi, 2 decembrie 2014, 110 ani de funcționare cu continuitate a Parcului de vânătoare Șarlota, din cadrul Direcției Silvice Timiș.

Ținut binecuvântat de Dumnezeu și cu bogăția faunei de interes cinegetic, Banatul este, în prezent, una dintre zonele cu vechi tradiții în practicarea vânătorii și a culturii vânatului. Astfel, încă din anul 1890, stăpânitorul pământurilor din Charlottenburg, contele Siegfried von Wimpffen construiește aici o Casă de vânătoare. Apoi, în 1902, începe împrejmuirea și amenajarea pădurii ca parc de vânătoare, pe o suprafață inițială de 18 hectare, care ajunge în final, la 1195 hectare. Acest parc a fost colonizat cu exemplare de cerb lopătar aduse din Serbia, iar mai apoi și din Boemia, Germania și Austria.

După primul război mondial, Pădurea și Parcul de vânătoare Șarlota trec sub administrarea statului, prin structurile sale succesive de administrație silvică. Din acel moment și până astăzi, prin grija generațiilor de silvicultori s-a păstrat preocuparea pentru amenajarea și gospodărirea acestei păduri ca „parc de importanță cinegetică deosebită pentru protecția cerbului lopătar”.

Datorită rezultatelor bune și a experienței dobândite de-a lungul timpului în gospodărirea cinegetică a efectivelor de cerb lopătar, Parcul de Vânătoarea de la Șarlota a constituit principala sursă pentru colonizarea cerbului lopătar pe alte terenuri de vânătoare din toată țara, constituindu-se 48 de populații în cca 30 de județe. Din cele cca 1000 de exemplare colonizate, s-a reușit menținerea în prezent, în 28 de nuclee populaționale. Totodată, de-a lungul timpului, cerbul lopătar crescut la Șarlota a fost colonizat și în Germania, Austria, Bulgaria și nu numai.

Consecventă în demersul său de asigurare a unui management durabil al evectivelor de vânat din cuprinsul fondurilor cinegetice încredințate spre gestionare, Romsilva administrează în prezent, după modelul de la Șarlota, un număr de 11 țarcuri de vânătoare, înființate pentru cultura unor specii precum: cerbul lopătar, mistrețul, cerbul comun și muflonul.

Pentru marcarea corespunzătoare a momentului aniversar, Romsilva va inaugura, la aceeași dată, Muzeul cinegetic Charlottenburg.  Menit să constituie sursă de informare pentru publicul larg referitor la vânatul și vânătoarea din Banat, muzeul va funcționa în casa fostului șef al ocolului din perioada interbelică, ing. Wrbitsky, renovată și amenajată conform noii destinații.

Această acțiune se circumscrie preocupărilor conducerii Romsilva pentru promovarea publică a activității legate de îndeplinirea obiectului său de activitate, de performanța realizată în gestionarea sustenabilă a valorosului patrimoniu forestier (deci și faunistic – cinegetic) pe care îl administrează.  Beneficiem, în acest sens, de experiența dobândită prin administrarea unui așezământ similar, dar de mai mare anvergură, Muzeul cinegetic al Carpaților Posada, pe care Romsilva îl administrează din anul 2004.

Muzeul cinegetic de la Șarlota va fi un centru de educație pentru publicul larg în problematica atât de actuală a ecologiei, a acțiunilor permanente ale Romsilva, pentru promovarea unui management modern, sustenabil, în acord cu reglementările comune existente la nivel european, precum și cu acordurile, convențiile și tratatele internaționale la care România este parte sau la care a aderat.