24 octombrie 2021

Regulament pentru eliberarea domeniului public de panourile publicitare sau chioşcurile amplasate nelegal

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Domeniul public al Sectorului 1 va fi eliberat de panourile publicitare, chioşcurile, tonetele şi garajele amplasate nelegal. Potrivit unui proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local de joi, 9 septembrie 2021, acestea vor fi ridicate de pe domeniul public, vor fi transportate şi depozitate într-un spaţiu special amenajat. Contravaloarea întregii operaţiuni va fi suportată de către proprietarii panourilor publicitare, chioşcurilor, tonetelor sau garajelor care vor trebui să achite, după caz, şi amenda contravenţională prevăzută de legislaţia în vigoare.

„Motivul principal care a stat la baza elaborării proiectului îl constituie amplasarea haotică a panourilor şi afişelor publicitare, fără respectarea condiţiilor impuse de lege, fiind amplasate pe zone verzi sau în locuri care obturează vizibilitatea în trafic. De asemenea, o altă problemă o constituie garajele din structură de beton amplasate pe domeniul public care împiedică organizarea corectă atât a circulaţiei auto, cât şi a celei pietonale, împiedicând amenajarea de trotuare, alei sau locuri de parcare. Totodată, prin regulamentul propus se doreşte şi dezafectarea chioşcurilor sau a tonetelor care realizează comerţ stradal, amplasate ilegal pe domeniul public”, se arată în referatul de aprobare al proiectului.

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor, precum şi dispunerea măsurilor tehnico-administrative de ridicare a construcţiilor provizorii nelegale urmează a se face de către poliţiştii locali din cadrul Poliţiei Locale Sector 1, iar acţiunea de ridicare va fi realizată, în baza Dispoziţiei primarului Sectorului 1, de către Administraţia Domeniului Public sau de un operator contractat care va trebui să deţină autovehiculele şi dotarea necesară unei astfel de operaţiuni.

„Domeniul public trebuie să fie curăţat de tot ce înseamnă construcţie provizorie amplasată nelegal. Proprietarii de panouri publicitare, chioşcuri sau garaje trebuie să înţeleagă că în Sectorul 1 s-a schimbat paradigma şi că legea va fi respectată cu stricteţe şi în acest domeniu. Vom avea toleranţă zero faţă de orice fel de construcţie, fie ea şi provizorie, amplasată pe domeniul public cu încălcarea legii”, a declarat primarul Sectorului 1, Clotilde Armand.

Conform proiectului de hotărâre, construcţiile provizorii de tipul: panourilor publicitare, chioşcurilor, tonetelor sau garajelor amplasate în mod nelegal pe domeniul public, cu încălcarea dispoziţiilor art. 3 lit. h) din Legea 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, precum şi cele amplasate în alte locuri decât cele autorizate, urmează să fie ridicate, transportate şi depozitate în afara spaţiilor publice pe cheltuiala beneficiarilor acestora.

Pentru mijloacele de publicitate amplasate pe domeniul public care nu se încadrează în prevederile Legii nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate se acordă un termen de 30 de zile pentru aducerea în condiţiile impuse, sau în cazul în care nu este posibil, pentru ridicarea acestora. În cazul în care proprietarul mijlocului publicitar nu se conformează notificării în termenul de 30 de zile, administraţia locală a Sectorului 1 urmează să dispună sancţionarea acestuia în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 185/2013, cu amendă de la 1.000 de lei la 20.000 de lei şi complementar cu dispunerea măsurii tehnico-administrative a ridicării bunului de pe domeniul public.

Mijlocul de publicitate, chioşcul, toneta sau garajul vor fi păstrate timp de 30 de zile în starea în care au fost ridicate pentru a putea fi recuperate de proprietarul lor după achitarea amenzii contravenţionale, după caz, şi plata cheltuielilor de ridicare, transport şi de depozitare. Dacă proprietarul nu-şi revendică bunul în perioada specificată, după expirarea termenului de 30 de zile, acesta urmează a fi valorificat/casat.

Mai multe amănunte legate de proiectul aflat la punctul nr. 31 pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local din data de 9 septembrie 2021 regăsiţi accesând următorul link: https://bit.ly/3jPRB2r