25 ianuarie 2022

Regulament privind utilizarea trotinetelor electrice pe domeniul public

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Primăria Municipiului Constanţa aduce la cunoştinţa publică, în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, proiectul de hotărâre de modificare şi completare a Anexei la H.C.L. nr. 12/29.01.2021 pentru aprobarea „Regulamentului privind utilizarea trotinetelor electrice pe domeniul public al municipiului Constanţa”.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat, începând cu data de 06.08.2021, pentru o perioadă de 30 de zile lucrătoare:

– la sediul Primăriei municipiului Constanţa situat în bd. Tomis, nr. 51, birou 122;

– pe site-ul instituţiei www.primaria-constanta.ro, la secţiunea „De interes public/Transparenţă Decizională pe Legea 52/2003/Informare şi consultare publică”;

– pe pagina de facebook www.facebook.com/PrimariaConstanta.

Până la data de 20.08.2021 se pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice. Propunerile, sugestiile sau opiniile se vor transmite în scris prin poştă la sediul Primăriei Municipiului Constanţa din Bd. Tomis nr. 51, cam. 122 sau prin e-mail la adresa de mail: agenti.economici@primaria-constanta.ro.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la numărul de telefon 0241/488136. Materialele transmise vor purta menţiunea „Recomandare la proiectul de hotărâre de modificare şi completare a Anexei la H.C.L. nr. 12/29.01.2021 pentru aprobarea Regulamentului privind utilizarea trotinetelor electrice pe domeniul public al municipiului Constanţa”.

Biroul relaţii internaţionale şi comunicare al Primăriei Municipiului Constanţa