Publicat: 12 Iunie, 2016 - 16:04

Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării informează că în Monitorul Oficial al României nr. 412/ 01.06.2016 a fost publicat Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 980/ 24.05.2016 pentru completarea art. 14 alin. (2) din Procedura de autorizare a activităților de recoltare, capturare și/ sau achiziție și/ sau comercializare, pe teritoriul național sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante și fosilelor de animale vertebrate și nevertebrate, precum și a plantelor și animalelor din flora și, respectiv, fauna sălbatice și importului acestora aprobată prin Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 410/2008.

Astfel, după art. 14 se introduce un nou alineat, alin. (2), cu următorul cuprins:

'(2). Populația locală constituită din persoane fizice cu domiciliul în localitățile aflate pe teritoriul Rezervației Biosferei 'Delta Dunării' sau în cele limitrofe, poate recolta în scop gospodăresc resurse naturale regenerabile și poate folosi unele terenuri din domeniul public de interes național, ieșite temporar de sub ape, pentru activități economice tradiționale, respectiv pășunat, albinărit, culturi agricole, în baza normelor aprobate prin decizia guvernatorului și cu respectarea condițiilor de la alin. (1). Se consideră localități limitrofe următoarele UAT-uri al căror teritoriu administrativ se află parțial în RBDD: Grindu; Luncavița; Niculițel; Isaccea; Somova; Nufăru; Mahmudia; Beștepe; Murighiol; Valea Nucarilor; Sarichioi; Babadag; Jurilovca; Ceamurlia de Jos; Baia; Mihai Viteazu; Istria; Săcele; orașele Tulcea, Galați și Năvodari.'

Prezentul Ordin a fost emis ținând cont de prevederile Legii nr. 82/ 1993 privind constituirea Rezervației Biosferei 'Delta Dunării', cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/ 2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/ 2006, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/ 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/ 2011, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 38/ 2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare.

Prin acest act normativ se rezolvă un deziderat important pentru populația locală, atât pentru locuitorii din interiorul Rezervației cât și pentru cei din localitățile limitrofe Rezervației Biosferei Delta Dunării, acela de a avea acces la resursele naturale regenerabile pentru uz gospodăresc.

Comunicat de presă - Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării