5 iulie 2022

Reguli privind finanţarea activităţii partidelor politice

Distribuie pe rețelele tale sociale:

În vederea eliminării oricăror neînţelegeri cu privire la încadrarea în plafoanele maxime reglementate de Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Autoritatea Electorală Permanentă informează că valorile maxime la care se face referire la art. 5 alin.(2), art. 6 alin.(2) şi (3), art. 7 alin.(2) şi (3), precum şi la art. 17 alin.(1) din actul normativ menţionat, se vor calcula prin raportare la suma de 2.230 lei ca reprezentând salariului de bază minim brut pe ţară la data de 01.01.2021.

Reamintim că dispoziţiile Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, stabilesc modalitatea de plafonare a veniturilor provenite din cotizaţii, donaţii şi împrumuturi prin raportare la valoarea salariului de bază minim brut pe ţară existent la data de 1 ianuarie a anului respectiv.

Precizăm că potrivit prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, act normativ în vigoare la data de 01.01.2021, a fost reglementată suma de 2.230 lei ca reprezentând salariul de bază minim brut pe ţară, în timp ce suma de 2.350 lei constituie o excepţie, respectiv salariul de bază minim brut pe ţară pentru personalul încadrat pe funcţii pentru care se prevede nivelul de studii superioare.