21 septembrie 2021

Remember 1 aprilie 1991 – Presa acum 30 de ani

Libertatea
Distribuie pe rețelele tale sociale:
Care erau subiectele zilei în urmă cu trei decenii, în 1991

Demisia n-a fost acceptată!

In legătură cu interviul acordat săptăminalului „Baricada” de către dl. Dan Lăzărescu şi cu neadevărurile exprimate ce au adus prejudicii Partidului National Liberal şi preşedintelui său, dl. Radu Câmpeanu, aducem la cunoştinţă opiniei publice următoarele:
Dl. Dan Lăzărescu, inţelegînd că declaraţiile sale au fost neconforme cu realitatea, a găsit de cuviinţă că este drept să-şi prezinte demisia din funcţia de vicepreşedinte al Partidului Naţional Liberal, exprimindu-se, in acest sens, printr-o scrisoare adresată d-lui Radu Câmpeanu, în care face cunoscute, totodată, şi regretele sale sincere faţă de acest incident.
Luînd act de acest lucru, preşedintele Partidului a informat Biroul Executiv despre desfăşurarea evenimentelor şi a prezentat scrisoarea pentru luarea unei decizii.
Ţinind seama atit de activitatea d-lui Dan Lăzărescu în cadrul partidului, cit şi de existenţa unor vechi relaţii de prietenie cu dl. Radu Câmpeanu, Biroul Executiv a hotărit neacceptarea demisiei.

 

Ziarul Libertatea din 1 aprilie 1991 pag. 1-a ▼ Click pe imagine pentru mărire

Don Pedro deschide corrida: TAURUL POPULISMULUI VEDE ROŞU!

MAREA VĂICĂREALĂ

Este, poate, o trăsătură naţională a noastră. Aşa am făcut sub turci. Ne-am văicărit si ne-am răzbunat făcînd bancuri pe seama lor. Asa a fost şi sub Ceauşescu. Ne-am văicărit – dar cu jumătate de gură. să nu ne toarne vecinii sau tovarăşii de muncă. Şi am făcut bancuri. A trebuit să vină decembrie, cu superba revoltă a acelor tineri care s-au debarasat de „capacitatea” de a se văicări în van. Mulţi au plătit cu viata această deviaţie genetică. Sîngele lor a stropit caldarîmul pieţei şi fila de istorie. O dată întoarsă fila, ne-am regăsit, iată, în datele noastre fundamentale: marea văicăreală! Dar – nota bene – fără bancuri. Simptomul mi se pare grav si fără precedent. Odiosului, care n-a manifestat nici cea mai mică intenţie de înţelegere faţă de problemele noastre umane, tratîndu-ne ca ne o curte de argaţi puturoşi ce trebuie minaţi la treabă cu biciul, îi găseam, printr-un ciudat proces psihologic, tot felul de trăsături simpatice. Pentru că, la urma-urmei, bancul nu e decit expresia unei simpatii neexprimate, nu? Astăzi, nu mai sîntem în stare să dăm la iveală bancuri. In compensaţie, ne… văicărim în avans. Zilele trecute, Ia TV, o ţărancă încotoşmănată dintre cei care au lansat procesul liberalizării vînzîndu-ţi ceapa pe dolari, spunea îngrozită: nu mai putem să luăm de nici unele cu banii ăştia! Ea nici nu încearcă, că n-are nevoie.
Dar ştie că e bine să se vaite. Ăsta-i corul, asta-i piesa. Toţi ştim că banii n-or să ajungă si că va fi vai de capul nostru, înainte ca procesul să se declanşeze în sectorul cel mai sensibil. Deşi cu banii sint şi vor fi probleme. Bani vom avea, probabil, dar nu vom avea ce lua cu ei dacă stagnarea producţiei va continua să se manifeste. Cea mai bună protecţie socială o constituie producţia – spunea tot la TV un specialist si tare mi-e teamă că are dreptate. Tare mi-e teamă că lipsa de curaj în a spune lucrurilor pe nume (asa cum a făcut-o Churchill, dar intr-un alt context), că ne aşteaptă sînge, lacrimi si sudoare, va provoca mai mult rău decit însăşi liberalizarea. Nu este fair-play să Iaşi naţiunea să creadă, chiar dacă nu o spui explicit, că aceste compensaţii vor contracara majorările si că nu o vom duce mai prost, cind realitatea este că în mod necesar o vom duce mai prost, că ăsta e la urma-urmei rostul majorărilor să dăm mai mulţi bani pe aceleaş produse pentru a le conferi o valoare mai apropiată de realitate, si că toate aceste compensaţii n-au decit menirea de a face procesul ceva mai suportabil pentru cei mulţi. Corul văicărelilor preventive s-a declanşat de data aceasta din timp bine susţinut in special de televiziune si de către „o anumită parte a presei” – vorba unui confrate liberalizat odată cu primul val – care adoptă astfel tendinţa populistă a diverselor carteluri: „Vrem mincare, nu liberalizare”, lozinca purtată cu mindrie si dreaptă vointă muncitorească la ultimul miting nu e cu nimic mai rea decit celebra: „Nu ne vindem tara”. Ea vine din acelaşi mod de gindire îngust, viciat de cinci decenii de propagandă dogmatică egalitarista, omitindu-se simplul fapt că fără această blamată liberalizare, mincarea va continua să fie din ce in ce mai puţină. Statul este văzut în continuare, prin prisma aceleiaşi gindiri handicapate, ca un superpatron cu buzunarele pline, hain şi zgircit, care trebuie scuturat bine, precum porţile Cotrocenilor pentru a binevoi să ne dea. Uităm cu toţii că, după un an de program de muncă de voie (cel mai scăzut număr de ore din lume !), după un incredibil şir de furturi şi sustrageri, după o gestiune frauduloasă si iresponsabilă buzunarele statului sint goale şi fluieră vintul pagubei prin ele. Nu va mai trece mult probabil, si ne vom convinge în modul cel mai dureros cu putinţă de această realitate, dacă vom continua să aplicăm principiul „Noi ne văicărim, nu muncim”.’ (Octavian ANDRONIC)

SHOW FSN ÎN SENAT

Cu o zi înaintea vacantei parlamentare, domnul Bîrlădeanu face să explodeze o bomba in Senat: in dezacord cu „Raportul Roman”, domnia sa are obiecţiuni majore şi la Statutul FSN care ar permite o dictatura de tip nou • Venerabilul academician descoperă o vastă conspiraţie împotriva sa, reunind Guvernul şi Alianţa Civica • Ce a adus aceasta reforma pină acum? Liberalizarea este o necesitate bugetara sau o strategie reformista? SÎNTEM TURMA CARE PAŞTE PE VEZUVIU! • Dacă nu scoatem ţara la liman, înseamnă că trebuie să vină alţii să ne conducă! (Cine?! De unde?!) • Situaţia din ţară merge spre anarhie! •,,Inteligenţa nu justifică reaua credinţă după cum frumuseţea nu justifică prostituţia domnule Severin”! • • Ministrul de legătură cu Parlamentul replică în absenţa prezidentului: ,,Am asistat la un spectacol regretabil (cu doar 64 de spectatori! – nr.) care ne-a evocat procedee brevetate de partidul bolşevic • Vorbesc ţării cei care în trecut au fost piese de bază ale unui sistem ce nu se putea numi democratic!”
CONFLICTUL DINTRE REFORMIŞTI Şl CONSERVATORI A INTRAT ÎN LINIE DREAPTĂ. PROCESUL DE DIVIZARE A FRONTULUI SE ÎNSCRIE PE O TRAIECTORIE IREVERSIBILĂ? DECIZIILE SE AMÎNĂ PÎNĂ DUPĂ VACANŢA PARLAMENTARĂ
Miniscandal la „Adevărul” • Directorul Novăceanu alungat de pichetele de grevă • Revolta împotriva piedicilor pe care „puterea” le pune în calea privatizării cotidianului, sau conflict între linia moderată impusă de D.N. şi „elanul populist al celor care au trecut din „Scânteia” în „Adevărul” • O „acţiune mitingistă” şi o inedită grevă japoneză la Casa Scînteii! • 91 de semnături pentru… „Jos Novăceanu!”

„EUROPA LIBERĂ” DESPRE „BOMBA” DIN SENAT

Postul de radio EUROPA LIBERĂ în cadrul rubricii „Actualitatea românească”, a difuzat un comentariu de E. Hurezeanu.

„Onorabilul domn Bârlădeanu a avut în fata colegilor săi o aşteptată criză de identitate. Fostul programator economic al stalinismului hruscevizat în varianta Gheorghiu-Dej la crepuscul şi Ceauşescu la ieşitul tuleielor, academicianul controversat „n-ai carte, n-ai parte în Academie”, susţin observatorii mult prea exigenţi, dar şi disidentul tirziu al sinistrozei, n-a mai răbdat şi şi-a vărsat năduful, astăzi dimineaţă, atacîndu-i pe domnii Roman, Babiuc, Severin. Dl. Bârlădeanu n-a fost niciodată actor sau regizor, precum colegul Nicolaescu si el senator, dar are totuşi impresia, asistînd la ascensiunea liderului naţional al F.S.N. – Petre Roman, că retrăieşte filmul transformării lui Ceauşescu din conducător în geniu. Dl. Bârlădeanu a văzut un singur film cu Jekill şi Dr. Hyde şi îi ajunge. Argumentul e necesar dar departe de-a fi suficient. Dl. Bârlădeanu amestecă apoi tigăile şi farfuriile nespălate din bucătăria Frontului cu serviciul de argint, ce-i drept coclit, de pe masa Senatului, ocupîndu-i pe onorabili cu tot felul da proceduri, trăgînd semnale de alarmă tardive, mai mult fum decit zgomot, apărînd o iluzorie reproducţie lărgită şi oamenii din aparatul de producţie opunîndu-se – ca ateu convins – transformării reformei într-o religie. Aici sînt furia Şi zgomotul oarecum inutile, ale ultimilor mohicani debarcaţi de noii cowboy. Nici pe unii, nici pe ceilalţi nu-i alarmează încercările de periclitare a propriei puteri. In spatele d-lui Bârlădeanu se ascund, desigur, cei ce in mod foarte generos, se numesc conservatorii, foştii şi actualii comunişti sau nostalgicii comunismului, pentru care reforma înseamnă in primul rind dezordine, atita vreme cit controlul, supraplanificarea şi liniştea economiei vegheată de mizerie, frică şi securitate, dispare, atita vreme cit ei, putinii fericiţi, tartorii sistemului, îşi pierd poziţiile. Spre deosebire de dl. Roman, dl. Bârlădeanu a fost dizident, el a înfruntat – atît cit a făcut-o – cu curaj pe Ceauşescu. N-a apărut in ultimul moment inventindu-şi rezistenţe iluzorii, nu şi-a lepădat niciodată convingerile trecind de la comunismul stalinist la thalcheris-mul britanic cu viteza schimbării orei în ziua de 30 spre 31 martie, precum aceşti bravi tehnocraţi şi profesionişti ai reformei care pină mai ieri îl interpretau creator pe Ceauşescu cu aceeaşi promptitudine cu cărei azi string mina F.M.I. Dl. Bârlădeanu însă, se înşeală cind crede că, spre deosebire de dl. Petre Roman şi ai săi miniştri este ales de popor, aşa cum susţine, doar pentru că aţipeşte în sala Omnia mai des decît gesticulează reformatorii în Piaţa Victoriei. Deputaţii şi senatorii noştri n-au fost aleşi de popor cu nume şi prenume, ci doar cu număr, în funcţie de victoria în alegeri, manipulată de istorie mai mult chiar decît de Securitate. Dl. Bârlădeanu este la fel de puţin legitim din punctul de vedere al sufragiului electoral ca şi dl. Roman. Între două rele, alegi pe cel mai mic. Reformarea economiei româneşti nu este doar răul cel mai mic, ci şi cel mai necesar. Va fi mai rău înainte de a fi mai bine – este fraza clişeu a fiecărei economii post-comuniste, cu sau fără dl. Roman la guvern şi Bârlădeanu la Senat. Dl. Bârlădeanu şi ai lui nu mai au ce să ofere societăţii româneşti în materie de alternativă politică şi economică. Ce ne-a oferit în urmă cu 45 de ani a fost un dezastru. Pensiile dînşilor sînt mari. Uneori, ieşirea din scenă cu demnitate şi cu minima gesturi de iritare, poate compensa şi un sfirşit modest de carieră fără Pobedă, Volga şi Mercedes, Dacia de serviciu şi securiştii postaţi la poartă. Dl. Roman şi reforma sa nu sînt alternativa ideală, nici cea meritată de România, pe de altă parte, însă fac parte acum din reguli, deocamdată nerespectate, ale unui joc care se numeşte democraţie. Dacă vor continua să nu-l respecte şi dacă greşind nu vor trage concluziile, vor pierde acest joc. Lenin şi dl. Bârlădeanu, probabil, au luptat pentru comunism ca soviete plus electricitate. Dl. Roman şi ai săi sînt încă suspectaţi de acceptarea democraţiei ca stat de drept plus economia de piaţă. Pînă la proba contrarie, cei din urmă vor fi cei dintîi”.

„NE MIŞCĂM CU FACILITATE Şl FARMEC” e de părere ministrul de externe ADRIAN NĂSTASE

La revenirea de la Varşovia, domnul Adrian Năstase a declarat, printre altele: „Singura noastră şansă de a ne face cunoscuţi, şi de a stabili contacte, este de a circula. Trebuie să fim văzuţi, aş spune, în lumea bună a diplomaţiei europene, trebuie să stabilim contacte. Eu cred că simpla noastră prezenţă la aceste întilniri, faptul că ne mişcăm cu facilitate, cu farmec atunci cind trebuie, eu cred că reprezintă în sine un semnal: despre schimbările din ţară.
Iar apoi, eu cred că este foarte clar că relaţiile noastre politice şi economice, dar în primul rind cele politice, trebuie remodelate, trebuie repuse pe un anumit drum, iar asta în-

Ziarul Libertatea din 1 aprilie 1991 pag. a 2-a ▼ Click pe imagine pentru mărire

Ziarul Libertatea din 1 aprilie 1991 pag. a 3-a ▼ Click pe imagine pentru mărire

Ziarul Libertatea din 1 aprilie 1991 pag. a 4-a ▼ Click pe imagine pentru mărire

Presa acum 50 de ani

• TELEGRAMA EXPEDIATĂ DE CONDUCĂTORUL STATULUI DUCELUI MUSSOLINI: „Cu prilejul sărbătoarei a 22 de ani de activitate a Fasciilor, vă rog să primiţi, Excelentă, mărturia sinceră a admiraţiei mele pentru marea operă de reconstrucţie a Italiei, pe care aţi realizat-o cu concursul bravelor Fascii, urindu-le să-şi continue fapta si gloria. Conducătorul Statului Român, general Ion Antonescu” • ANULAREA CONTRACTELOR DE UCENICIE ALE EVREILOR, „fie că patronii sunt evrei, fie că patru mii sunt creştini” • „PREŞEDINTELE ROOSEVELT împinge vertiginos America spre război“ • TOŢI LOCUITORII DIN COMUNELE RURALE, cind se deplasează în alte comune rurale sau urbane, vor trebui să obţină de Ia posturile de jandarmi respective auţorizaţiuni cari vor fi valabile dus şi întors pentru orice mijloc de transport (C.F.R., auto, căruţe, sau pe jos)” • PALATUL DE CRISTAL din Londra va fi distrus • A FOST BLOCATĂ o cantitate 168 saci cafea nedeclarată de anumiţi comercianţi • PAPA PlUS XII …date fiind împrejurările actuale, nu va oficia slujba solemnă de Paşti in biserica Sf. Petru, ci în interiorul Vaticanului • „BERLINUL pregăteşte d-lui Matsuoka o recepţie splendidă” • UN TURNEU în 21 de localităţi întreprind „celebrii comici Timică, Vasiliu Birlic, Nora Piacentini, Silvia Dumitrescu, Angela Mateescu-Birlic, Niculescu-buzău, Mircea Şeptilici şi întreg ansamblul de fenomenalul succes FRITZ ŞI FRANTZ, jucind 250 spec-medie care a făcut deliciul Capitalei o stagiune întreagă cu casa închisă” • IMPORTANŢA PACTULUI TRIPARTIT. Anglia nu mai este prezentă decât în 11 capitale ale Europei • „ICOANE, DIN TRECUTUL ARDEALULUI” este rubrica din ziarul Curentul ce prezintă Curtea si portretul princepelui Mihail Apafi: „In 14 septembrie 1061 Ali paşa (după o alegere care fusese o formalitate goală; proclamă pe Mihail Apali de domn al Transilvaniei. Se ştie că pe timpul acela Transilvania era sub protectoratul Curţii otomane”… • SITUAŢIA DIN JUGOSLAVIA. Se restabileşte ordinea si disciplina. Germanii din Belgrad au Plecat. Ju-goslavia este mult încurajată de America. Manifestaţie anti-italiană la Zagreb. Rezerva Rusiei Sovietice, Bulgaria urmăreşte situaţia cu cea mai mare atenţiune • BUNURILE fostei Mişcări Legionare au trecut in patrimoniul Statului • A CRESCUT numărul evreilor din Palestina, veniţi din tarile europene • MANIA ANTONOVA obţine un extra-ordinar succes şi in provincie, cu INVIEREA”.

Rubrică realizată de lon BUTNARU