Publicat: 1 Iulie, 2018 - 00:00
Share
Care erau subiectele zilei în urmă cu un sfert de secol, în 1993?

DE LA O ZI LA ALTA

Aseară, cu ultimele puteri
COMISIA PARLAMENTARĂ "FLORICĂ" ŞI-A TRAS CONCLUZIILE PRELIMINARE!

LUCRÂND CONŞTIINCIOŞI CA NIŞTE ŞCOLARI PE TEMA DATĂ DE TANDEMUL FLORICĂ - EVENIMENTUL ZILEI (DIN A CĂREI LITERĂ N-AU ÎNDRĂZNIT SĂ IASĂ) CEI 13 PARLAMENTARI AU TRAS CÂTEVA CONCLUZII SENZAŢIONALE:
♦ CĂ ÎN ROMÂNIA EXISTĂ CORUPŢIE
♦ CĂ ACEASTA ÎMBRACĂ DIFERITE FORME
♦ CĂ UNII DINTRE CEI CERCETAŢI SE FAC VINOVAŢI, IAR ALŢII NU!
TRADIŢIONALA SCHISMĂ PUTERE - OPOZIŢIE A ACŢIONAT ŞI AICI, ACELEAŞI PERSOANE SAU FAPTE FIIND INTERPRETATE ÎN DOUĂ FELURI, PE PRINCIPIUL CLASIC "HĂIS-CEA"
BILANŢUL:
Comisia i-a considerat NEVINOVAŢI de faptele ce le-au fost atribuite de acuzatori pe:
OCTAVIAN ANDRONIC, ELENA STOLOJAN, CORNEL DINU, CORNELIU GORCEA, GHEORGHE BĂDESCU, IOAN MIHAI POPA, DUMITRU MARCU, MIRCEA VAIDA, MARIN AGACHE.
Comisia n-a ajuns la un punct de vedere comun în legătură cu următoarele persoane CONTROVERSATE: FLORIN GEORGESCU, GEORGE IOAN DĂNESCU, COSTICĂ VOICU.
Comisia i-a considerat în diferite grade, vinovaţi de ABATERI DE LA MORALĂ pe: VIOREL HREBENCIUC, TRIŢĂ FĂNIŢĂ (altele decât cele reclamate de Florică), IONEL ROMAN, VASILE MUREŞAN, CICO DUMITRESCU.
Comisia l-a lăsat NECERCETAT pe STOIAN RUSU.
UN RAPORT DEZAMĂGITOR PRIN MENŢINEREA INVESTIGAŢIEI LA NIVELUL BÂRFEI SAU AL AFIRMAŢIILOR LIPSITE DE ACOPERIRE. CEI 13 ALEŞI Al NAŢIUNII l-AU LIVRAT ACESTEIA UN... SFÂRÂIAC!
În timp ce caravana marilor, flagrantelor cazuri de corupţie trece nestingherită de lătratul presei, o colecţie de găinării adunate de un caporal buimac şi pârâcios, este prompt luată în primire de Parlament şi lucrată "la literă", creându-se un precedent periculos.
NICI UN CUVÂNT NU SPUNE COMISIA (SPERĂM CĂ DEOCAMDATĂ) DESPRE FLORICĂ ŞI POTLOGĂRIILE SALE. DESPRE TOATE MATRAPAZLÂCURILE PETRECUTE PE "DRUMUL KENTULUI", PE CARE ACESTA A MARŞĂLUIT FĂRĂ RUŞINE PÂNĂ ÎN ZIUA ÎN CARE A FOST DAT AFARĂ CU PREA MULTE MENAJAMENTE.
La ce să ne aşteptăm după un asemenea precedent? CĂ ORI DE CÂTE ORI UN FUNCŢIONAR INCORECT VA FI DESTITUIT SĂ SE FORMEZE O COMISIE CARE SĂ-I CERCETEZE DEZVĂLUIRILE PĂSTRATE PENTRU ZILE NEGRE?
PARLAMENTUL Şl COMISIILE SALE RĂMÂN DATOARE ŢĂRII CU ADEVĂRATA INVESTIGAŢIE A CORUPŢIEI!
(Fragmente din Raportul prezentat aseară - în pagina a 4-a)

Premierul Văcăroiu crede că afacerea e bună

O flotă "strategică" trasă pe dreapta nu face doi cenţi...

Urmărindu-l ieri, la conferinţa de presă, pe premierul Văcăroiu încercând să explice unei asistenţe întărâtate şi dornice de sânge... guvernamental ce e cu contractul PETROMIN - FORUM, m-am gândit ce-ar fi făcut din acest subiect, dl Petre Roman, mai ales dacă l-ar fi avut în dreapta sa pe dl Traian Băsescu. Cât de convingător, cât de strălucitor ar fi fost în demonstraţia că între sloganul "nu ne vindem ţara" şi exigenţele Reformei este o prăpastie de netrecut, că în noua formulă flota română are un viitor de aur şi valută şi că le tragem bieţilor greci o păcăleală să ne ţină minte. Dl Văcăroiu nu este, însă dl Roman, şi nici dl. Teodoru - dl. Băsescu.
Ambii stau mai prost la capitolul charismă, la iuţeală de gură pe fondul nebăgării de seamă a auditoriului. Nici subiectul nu este, pe fondul său, atât de spectaculos pe cât s-ar crede. Pentru că celebra flotă strategică (o şi vedeam ieri pornind, cu toate pavilioanele sus, să cucerească mările şi afacerile navale) de fapt nu există.
Că grecul s-a lansat într-o operaţiune de achiziţionare a vrabiei de pe gard.
Contractul atât de controversat nu este, până la urmă, decât un truc menit să mai cârpească ceva dintr-o flotă vândută pe nimic cu bucata, răspândită prin diverse porturi sub diferite pavilioane de cei care au
Octavian ANDRONIC
(Continuare în pag. a II-a) 

Vacanţă parlamentară:
În Dealul Mitropoliei a sunat clopoţelul! 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI - Comisia parlamentară de anchetă privind acte de corupţie

RAPORT PRELIMINAR
al Comisiei parlamentare de anchetă privind actele de corupţie sesizate de fostul comisar şef al Gărzii Financiare, dl gral. mr. Gheorghe Florică şi alte cazuri de corupţie prezentate de mass-media

Prin Hotărârea nr. 29/9 iunie 1993, Parlamentul României a stabilit constituirea unei comisii parlamentare de anchetă privind actele de corupţie, având următoarele obiective:
a) anchetarea sesizării formulate de fostul comisar şef al Gărzii Financiare, domnul general maior Gheorghe Florică.
b) anchetarea altor cazuri de corupţie cu care comisia va fi sesizată sau se autosesizează, precum şi continuarea anchetei dispuse de Senatul României prin Hotărârea nr.
 3/16.014992;
c)urmărirea modului în care organele statului, cu atribuţii specifice, se implică în respectarea legii şi în sesizarea organelor competente pentru tragerea la răspurndere penală a tuturor celor vinovaţi, indiferent de funcţia sau demnitatea publică pe care au ocupat-o sau o ocupă în prezent;
d) elaborarea unei analize generale asupra fenomenului de corupţie şi a măsurilor ce se impun pentru prevenirea şi combaterea acestui fenomen.
Comisia de anchetă formată din 8 deputaţi şi 5 senatori potrivit însărcinării primite de la Parlament a procedat la audierea dlui general Florică Gheorghe, fost comisar şef al Gărzii Financiare, a actualului comisar şef general Dănilă Gică, a foştilor comisari şefi adj. general Radu Hortopan, Udroiu Petre, Jianu Ştefan, a comisarilor Ciobanu Neculai şi Albu Pavel de la Bacău, a unor miniştri: Florin Georgescu, Ioan George Dănescu, Viorel Hrebenciuc — secretar general al Guvernului, a secretarilor de stat Gorcea Corneliu şi Ioan Mihai Popa, generalul Voicu Costică, viceamiralul Cico Dumitrescu, colonelul Gheorghe Mureşan, colonelul Gheorghe Bădescu, colonelul Agachi Marin, a ex-ministrului de finanţe George Danielescu, a fostului secretar de stat Mircea Vaida, a fostului secretar de stat Cornel Dinu, secretarul Camerei Deputaţilor, dl Ionel Roman, dna Elena Stolojan, directorul general al Agroexport, Triţă Făniţă, deputatul Mihăiţă Postolache, precum şi a unor ziarişti: Octavian Andronic — redactor şef al ziarului "Libertatea", Ion Cristoiu — redactor şef şi Sorin Roşca Stănescu — redactor şef adj. la "Evenimentul zilei".
Procedura de audiere s-a desfăşurat în plenul Comisiei potrivit regulamentului aprobat.
Audierile au fost înregistrate audio, stenografiate şi dactilografiate.
Ancheta comisiei pentru identificarea actelor de corupţie în care sunt implicate autorităţi şi persoane fizice a reţinut unele aspecte mai importante.

1. Între organele Gărzii Financiare şi cele ale Poliţiei Economice au existat unele stări de tensiune datorită în principal nerespectării legislaţiei în vigoare şi chiar săvârşirii unor abuzuri în valorificarea unor bunuri confiscate (Hotărârea Guvernului nr. 662/1991, Instrucţiunile Ministerului Finanţelor nr. 2307/1992 şi 770/1991). Acestea s-au finalizat prin trimiterea la Procuratură a 15 dosare privind 94 cazuri de poliţişti implicaţi şi 3 cazuri de comisari ai Gărzii Financiare.
Un caz evident de tratament diferenţiat în favoarea Poliţiei este cel de la Cluj unde a fost trimis în judecată comisarul Lupu Mugurel pentru valorificarea unor bunuri confiscate în alte condiţii decât cele prevăzute de lege. Prin sentinţa pronunţată (nedefinitivă) s-a hotărât achitarea lui.
În acelaşi timp pentru un număr de 21 poliţişti, implicaţi în cauze de această natură, deşi a fost sesizată Procuratura Generală nu s-au luat până în prezent nici un fel de măsuri.
În numeroase cazuri au fost sesizate organele procuraturii competente să efectueze ancheta penală pentru acte de corupţie, dar aceasta dând dovadă de lipsă de operativitate a soluţionat un număr redus din aceste cazuri.
Organele de justiţie au manifestat şi ele. în unele cazuri, lipsă de răspundere în stabilirea pe baza probelor existente a vinovăţiei cât şi a soluţionării laturii civile a procesului. Astfel, în cazul afacerii societăţii BIBA — GRUPIN al cărui patron era Gregorio Rizo Baeza, Garda Financiară a constatat numeroase încălcări de lege privind impozitele datorate statului, neconstituirea capitalului social, nerespecţarea obiectului de activitate înscris în statut şi în cohtractul de societate declarat la Registrul Comerţului, întocmirea, unor documente false etc.
S-a dispus de Garda Financiară confiscarea unor mărfuri în valoare de 66—67 milioane lei în anul 199. La contestaţia lui Gregorio Rizo, instanţa judecătorească din Târgvişte i-a restituit bunuri în valoare de cca. 26 mil. lei. Urmare contestaţiei făcute de Garda Financiară, Procuratura Generală a introdus recurs extraordinar, care se află în prezent pe rol.
Printr-o dispoziţie ulterioară s-a dispus restituirea către Gregorio Rizo şi a altor mărfuri în valoare de 40 mil., lei pentru care nu exista hotărâre judecătorească de anulare a măsurii de confiscare. Garda Financiară a făcut obiecţiuni iar Direcţia juridică din Ministerul Finanţelor a fost de acord cu acestea.

2.În interiorul Ministerului Finanţelor au existat stări de tensiune între Direcţia generală a controlului financiar şi Garda Financiară, intre secretarul de stat Gorcea Corneliu, pe de o parte şi conducerea Gărzii Financiare —-comisarul şef general maior Gh. Florică şi adjunctul său Radu Hortopan, pe de altă parte.

3.Intervenţia unor demnitari de stat în soluţionarea unor cazuri privind firme cu capital de stat sau privat de o manieră ce a putut da naştere unor suspiciuni, că ar voi întârzierea sau stoparea sesizării organelor procuraturii.
Astfel, în cazul societăţii S.C. ELON SRL Bacău şi CAROM Oneşti, au existat încălcări ale legii în legătură cu constituirea unei societăţi cu capital mixt româno-american prin subevaluarea capitalului părţii române. La intervenţia Gărzii Financiare s-au modificat condiţiile convenţiei. În legătură cu abaterile conducerii SC CAROM rezultate din unele sesizări, ca urmare a grevei muncitorilor în favoarea menţinerii directorului în cadrul societăţii şi dezamorsarea conflictului, a avut o participare personală. dl Hrebenciuc Viorel — secretarul general al Guvernului şi dl Bontaş, prefectul jud. Bacău.
Această intervenţie a creat nemulţumirea conducerii Gărzii Financiare. Organele de procuratură au fost sesizate, cazul aflându-se în cursul desfăşurării anchetei penale pentru a stabili răspunderile respective.

4.Unii demnitari de stat sesizaţi de conducerea Gărzii Financiare nu au luat măsuri ferme împotriva subordonaţilor care au încălcat legea.

5.Existenţa unor carenţe ale sistemului legislativ care nu precizează atribuţiile specifice în controlul economico-financiar şi delimitarea acestora, atribuţii pentru poliţia economică, Garda Financiară, Direcţia generală a controlului financiar.

Examinând lista demnitarilor acuzaţi de Garda Financiară cu săvârşirea unor acte de intervenţie sau corupţie, listă care potrivit declaraţiei făcută de dl Sorin Roşca Stănescu a fost întocmită de ziarul „Evenimentul zilei", se reţin următoarele:

1. Mircea Vaida
fost secretar de stat Ia Departamentul administraţiei publice locale şi parlamentar
Este acţionar la Societatea ARDEALUL din Cluj. Garda Financiară a efectuat un control constatând nereguli pentru care i s-au aplicat amenzi corespunzătoare, acestea fiind plătite.
Nu a fost implicat in tranzacţii imobiliare.

2. Octavian Andronic
redactor şef al ziarului "Libertatea"
Nu se confirmă sesizarea In ceea ce priveşte închirierea de către acesta a unui spaţiu din imobilul din str. Londra nr. 30 Bucureşti. Firma ESON SRL Bucureşti este condusă de Stelian Octavian Andronic, o alta persoană, care a închiriat imobilul de la adresa mai sus menţionată.
Soţia redactorului şef este acţionar şi salariat al societăţii. În cursul anchetei a rezultat că a achiziţionat o garsonieră de la SC TEHNOUTlLAJ Bucureşti.

3. Elena Stolojan
soţia fostului prim-ministru
La solicitarea foştilor colegi care se ocupă cu exportul de frigidere produse de S.C. ARCTIC SA Găeşti a cerut generalului Gh. Florică — care era şef al Gărzii Financiare — să fie primit in audienţă un reprezentant al acestei societăţi care dorea un consult pe probleme financiare, deşi nu avea calitatea de a face demersuri în acest sens.

4. Col. Marin Agachi
şeful dirccţiei financiare a SRI
Nu se poate reţine în sarcina lui o activitate care intră sub incidenţa acestei Comisii.
Referitor la sesizarea apărută în presă privind închirierea imobilului din str. Londra nr. 30 aflat în administrarea SRI, comisia a constatat următoarele:
La 14.05.1992 între SRI, prin Unitatea militară 0560 reprezentată de col. Cojocaru Antonie şi Soc. comercială ESON SRL reprezentată, prin Octavian S. Andronic, director general (societate cu capital integral privat) s-a încheiat contract de închiriere pentru cele 50 de camere ale imobilului Ia preţul de 182 Iei/mp.
Faţă de cele prezentate, col. Marin Agachi, şeful Direcţiei financiare a SRI declară că nu cunoaşte "de ce şi cum a fost încheiat acest contract. Eu consider că a fost legal. Contractul a fost semnat de col. Cojocaru Andonie şi juristul Alexa de la SRI.
În concluzie, în acest caz SRI nu a respectat în totalitate regimul juridic, al imobilului din str. Londra nr. 30. Faţă de situaţia der fapt existentă propunem:
1.Înaintarea spre comisia de control asupra SRI a întregii documentaţii legate de acest caz.
2.Examinarea legalităţii contractului de închiriere încheiat între SRI şi Soc. Com. ESON SRL şi recomandarea să se solicite rezilierea lui.

5. Gral. mr. Marcu Victor
Nu se poate reţine o activitate ilicită în sarcina sa.
A cumpărat 30 acţiuni la o societate de construcţii fn valoare de 30 mii lei pe numele fiicei sale care este studentă.

6. Ioan Mihai Popa
secretar de stat, directorul Direcţiei juridice şi contencios din Ministerul Finanţelor
Nu se poate reţine în sarcina sa vreo activitate de natură să creeze suspiciuni în legătură cu corectitudinea lui.

7. Cornelia Gorcea
secretar de stat în Ministerul Finanţelor
În calitate de şef al comandamentului de coordonare al Gărzii Financiare, prin maniera în care şi-a exercitat atribuţiile a creat unele disensiuni între departamentul ce-l conducea şi fosta conducere a Gărzii Financiare.

8. Gheorghe Bădescu
directorul general adj. al Direcţiei Generale a Vămilor
Nu se pot reţine în sarcina sa activităţi oare să confirme sesizările.

9. Col. Vasile Mureşan
adjunctul comandantului UM 0215 — MI
A participat la unele întâlniri cu agenţi economici români şi străini, fără ca activităţile desfăşurate să intre în atribuţiile sale de serviciu.
Ca urmare a măsurilor de confiscare dispuse de Garda Financiară asupra unor mari cantităţi de ţigări importate fără acte de provenienţă şi fără plata accizelor, col. Vasile Mureşan, abuzând de funcţia pe care o ocupă a intervenit în favoarea cetăţeanului străin Younes Hussein care solicită restituirea ţigărilor confiscate.
Dl col Mureşan l-a însoţit pe acest cetăţean străin la dl gral. mr. Voicu Costică, adjunct al şefului IGP, solicitându-i acestuia să intervină la generalul Florică.
Col Vasile Mureşan l-a încurajat şi îndemnat pe cetăţeanul străin Hussein să reclame la diverse instituţii de stat (Parlament, Procuratură etc.) măsurile luate de Garda Financiară.
Se recomandă ca ministrul de interne să analizeze luarea unor măsuri disciplinare împotriva col Mureşan Vasile.

10. Viceamiral Cico Dumitrescu
şef de direcţie în Ministerul de Interne
A intermediat rezolvarea unor cereri privind constituirea Societăţii comerciale LUCKY DAY INT. SRL din Bucureşti.
De asemenea, a intervenit nejustificat la fostul comisar general al Gărzii Financiare, gral. mr. Gi. Florică, în favoarea acestei firme cu obiect de activitate "vânzare lozuri import S.U.A." pentru afaceri cel puţin dubioase.
Garda Financiară a constatat la această firmă abateri de lai dispoziţiile legii.
Se impune sesizarea ministrului de interne pentru a examina şi lua măsurile corespunzătoare.

11. Ionel Roman
secretar al Camerei Deputaţilor
A rezolvat multe petiţii ale cetăţenilor în afara cadrului legal prevăzut în regulamentul Camerei Deputaţilor creând suspiciuni cu privire la legalitatea soluţionării acestora.
Audiindu-l pe dl deputat Ionel Roman, secretarul Camerei Deputaţilor şi în urma admiterii probelor în cazul enunţat în presă, comisia constată următoarele :
Dl Ionel Roman la data de 13.1.1993 a cerut Gărzii Financiare prin adr. nr. 102 o informare asupra cazului firmei BAEOMETIC IMPEX SRL, ca urmare a intervenţiei dlui Hussein Younes, reprezentantul, firmei menţionate, la dl secretar al Camerei Deputaţilor.
Se constată că dl deputat Ionel Roman în mod nejustificat a primit în audienţă la sediul din Al. Dealul Mitropoliei a Camerei Deputaţilor pe dl Younes deşi locul de audienţă este organizat la Casa Poporului.
Dl Younes Hussein nu figurează înregistrat că a solicitat o audienţă la Camera Deputaţilbr.
Apreciem că dl deputat Ionel Roman a abuzat de funcţia ce o deţine pentru a interveni într-un caz ce intra în competenţa organelor de control financiar.
Solicităm Bir. Permanent al Cam. Deputaţilor trimiterea spre Comisia juridică de disciplină şi imunităţi, în vederea analizării cazului.
În situaţia în care această comisie va fi sesizată, considerăm necesar a se examina şi oportunitatea retragerii calităţii de secretar al Camerei Deputaţilor a domnului Ionel Roman.

12. Gral. mr. Costică Voicu
locţiitor al şefului IGP
Nu se poate reţine în sarcina lui vreo activitate incorectă.
Totuşi nu a manifestat suficientă receptivitate în relaţiile cu Garda Financiară.
Deşi ş-a cerut atât Ministerului de Interne, cât şi Procuraturii, situaţia cazurilor in care erau implicaţi ofiţeri din cadrul Poliţiei Economice, până la data întocmirii raportului preliminar aceste date nu ne-au fost oferite.

13. Cornel Dinu
fostul subsecretar de stat (al Ministerului Tineretului şi Sportului
Din verificările efectuate până în prezent nu rezultă implicarea lui Cornel Dinu în tranzacţii imobiliare ilicite.
În schimb s-a constatat că în timp ce deţinea funcţia de secretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului a garantat cu fonduri de 750 000 $ obţinerea unui credit pentru achiziţionarea de echipament tipografic de către Trustul de presă AZI.
Deoarece Trustul de presă AZI nu şi-a achitat la termen datoria, BRCE a reţinut suma consemnată drept garanţie.

14. Florin Georgescu
Ministrul finanţelor
Nu se poate reţine în sarcina sa vreo activitate care să creeze suspiciuni asupra corectitudinii sale.
Un punct de vedere separat a fost formulat de Mureşan A. Ioan vicepreşedintele comisiei, Vilău Adrian secretarul comisiei, Ghişe Ioan şi Nestor Călin.
— Constatând deficienţele în activitatea Ministerului Finanţelor precum şi în funcţionarea diferitelor organisme de control ale acestuia, socotim necesar prezentarea unor proiecte de legi care să delimiteze riguros raporturile de subordonare precum şi competenţele fiecărui, organ de control financiar în parte.
— Se cere mai multă fermitate Ministerului Finanţelor în vederea asigurării ordinii şi colaborării principiale în cadrul compartimentelor din subordine.

15. Triţă Făniţă
directorul (general al "AGROEXPORT”
A desfăşurat o serie de activităţi pentru care a fost sesizată Poliţia şi Procuratura Generală.

16. Viorel Hrebenciuc
secretar general al Guvernului, fost prefect al jud. Bacău
La solicitarea unor foşti colaboratori din jud. Bacău s-a interesat de situaţia controlului Gărzii Financiare ia firmele ELON SRL şi CAROM SA Bacău.
A sugerat ca dosarul să mai fie analizat de către organele de control financiar înainte de a fi sesizată Procuratura Generală.
În cursul anchetei deputatul Mihăiţă Postolache a sesizat că dl Viorel Hrebenciuc ar fi folosit sumele afectate pentru ajutoare umanitare în jud. Bacău în scopuri diferite de cele pentru care au fost trimise.
A existat o anchetă a fostelor guverne dar s-a soldat cu clasarea cazului.
— În urma audierilor a mai reieşit că o parte din fondurile constituite din ajutorarea sinistraţilor în urma inundaţiilor au fost utilizate în alte scopuri (finanţarea S.C. BACAU precum şi altor activităţi sportive) tot din dispoziţia fostului prefect Viorel Hrebenciuc.
— Apreciem că această conduită a domnului Viorel Hrebenciuc este incompatibilă cu funcţia pe care o deţine.

17. George loan Danescu
Ministrul de interne
A manifestat intransigenţă în combaterea infracţiunilor de corupţie şi a altor infracţiuni.
Nu a cedat la sesizările generalului Florică Gheorghe din Garda Financiară de a crea o situaţie mai uşoară unor funcţionari din Garda Financiară cercetaţi penal.
Nu se poate reţine în sarcina sa o activitate ilicită.
De la intrarea în funcţie a trecut în rezervă un număr de 300 cadre implicate în acte de corupţie (o parte din dosare au fost trimise Procuraturii Militare).
Un punct de vedere separat a fost formulat de următorii membri ai comisiei: Mureşan A. loan vicepreşedinte, Vilău Adrian, secretar, Andrei Potcoavă şi Kozsokar Gabor, senatori, Ghişe loan şi Nestor Călin, deputaţi.
Din audierile efectuate a rezultat existenţa unei stări tensionate în raporturile dintre Garda Financiară, o parte din lucrătorii Poliţiei Economice precum şi unele cadre din conducerea Ministerului de Interne.
Fosta conducere a Gărzii Financiare a sesizat în mod repetat conducerea Ministerului de Interne şi a Inspectoratului General al Poliţiei despre încălcarea dispoziţiilor legale de lucrători ai Poliţiei Economice în special în ceea ce priveşte valorificarea bunurilor confiscate prin adresele: 316166/02.02.1993; 316967/02.02.1993 ;317254/04.02.1993 ;
317458/12.04.1993; 318227/04.03.1993; 317298/18.04.1993.
Prin aceste sesizări s-a evidenţiat încălcarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 662/1991 şi a Ordinului Ministrului de Finanţe nr. 2387 şi s-a solicitat luarea măsurilor corespunzătoare pentru a se intra în legalitate.
Este şi mai gravă constatarea potrivit căreia sume rezultate din valorificarea bunurilor confiscate de lucrători ai poliţiei au fost depuse în conturile MI (de exemplu conturile cu nr. 6021550601 şi nr. 602189501601) în Ioc să fie vărsate la bugetul de stat aşa cum prevede legea.
În faţa comisiei dl ministru de interne George loan Dănescu nu a reuşit să demonstreze că a acţionat cu operativitate şi exigenţa necesară faţă de cazurile de încălcare a legii cât şi pentru tragerea la răspundere a persoanelor vinovate.
Ministerul de Interne cu ştiinţa ministrului a achiziţionat de la firma Ana Electronic un număr de 70 televizoare color fără telecomandă la preţuri cu mult inferioare celor practicate pe piaţă tocmai în perioada în care la firma respectivă Garda Financiară efectua cercetări pentru grave evaziuni fiscale.
Apreciem deosebit de grav că persoane cu înalte funcţii de răspundere în Ministerul de Interne: dl viceamiral Cico Dumitrescu — şeful Departamentului logistică, gral mr Voicu Costică — adjunct al IGP, col Mureşan Vasile — adj al comandantului UM 0215, prin activitatea s desfăşurată au adus o atingere prestigiului Ministerului de Interne fără ca ministrul să fi luat măsuri corespunzătoare.
În ceea ce priveşte activitatea Poliţiei, se resimte lipsa legii de organizare şi funcţionara a poliţiei.
Activitatea practic se orientează după legea de organizare şi funcţionare a Ministerului de Interne dar nici în baza acesteia nu s-a elaborat (sau cel puţin nu s-a prezentat comisiei Regulamentul intern de organizare şi funcţionare a diferitelor compartimente ale Poliţiei).

18. Col. Stoian Rusu
fost comandant UM 0215
Nu a putut fi audiat, fiind internat în spital.
În cursul anchetei s-a mai stabilit că George Danielescu, fostul ministru al finanţelor, a dispus restituirea, în mod nejustificat, a unor bunuri confiscate în valoare de 40 mil. lei firmei GREGORIO RIZO.
Procuratura a fost sesizată în toate cazurile de mai sus, urmând ca aceasta să se pronunţe.

CONCLUZII SI PROPUNERI

Raportul prezentat este un raport preliminar care nu are menirea de a trage concluzii finale pe ansamblu.
Comisia îşi continuă activitatea pentru Clarificarea tuturor cazurilor sesizate.
În acelaşi timp se impune ca organele de stat abilitate cu cercetarea faptelor de corupţie şi cu tragerea la răspundere a persoanelor vinovate să-şi interisifice eforturile şi să dea dovadă de mai multă fermitate şi mai multă operativitate, aplicând dispoziţiile legale cu o mai mare obiectivitate.

PREŞEDINTE:
Senator Romul Petru Vonica

VICEPREŞEDINŢI :
Senator loan Joarză
Deputat loan A. Mureşan

SECRETARI:
Deputat Iulian Nistor
Deputat Adrian Vilău

MEMBRII COMISIEI;
Senator Gheorghe Rizescu
Senator Adrian Potcoavă
Senator Gabor Kozsokar
Deputat Ilie Gâtan
Deputat loan Mureşan
Deputat Marian Lungu
Deputat Nestor Călin
Deputat loan Ghişe