Publicat: 13 Februarie, 2020 - 00:00
Share
Care erau subiectele zilei în urmă cu trei decenii, în 1990?

AZI

DEMILITARIZARE. Ne întreabă cineva de ce se pune problema demilitarizării numai în cazul cluburilor sportive şi nu şi în acela al unor ministere unde epoleţii se purtau pe sub haină - externe, comerţ exterior, turism. Dacă nu cumva or mai fi şi altele...

O întrebare pe adresa domnului ministru STELIAN PINTELIE:

SE INTERCEPTEAZĂ DIN NOU CONVORBIRILE TELEFONICE?

"Categoric nu. Din 22 decembrie ascultarea convorbirilor telefonice prin interceptarea lor a devenit imposibilă".

Sorin ROŞCA STĂNESCU


Libertatea pag. 1-a


ONU, RO, Dictatură-Democraţie, FSN, Partide istorice
Caricatură de ANDO


Albumul imaginilor interzise - Ultimele zile ale Halei Unirii
Foto: Jean Vasilesco
 


Libertatea pag. a 2-a

LIBERTATE

Din vitrege ziduri cu porţi zăvorîte

Ce-ascund a durerii cetate,

Din cuşca flămîndă ce viaţa-mi înghite

Pe tine te strig, Libertate!

Cînd zornăie lanţuri sub boitele sumbre

Şi-amarnic tînjesc implicite

Sărmanele trupuri rămase doar umbre,

Mă-ntreb: unde eşti, Libertate?

Şi-atuncea cînd doruri şi sfinte aleanuri

Sînt cinic într-una scuipate,

Cu braţele-ntinse spre-a tale limanuri

Te chem, răzvrătit, Libertate!

Se-ntinde pe plaiuri mănoase urgia

Şi ţara în chinuri se zbate,

Se stinge la vatră şi-n ochi bucuria

Şi tot nu mai vii, Libertate!

Vieţi fără număr, în vremuri întoarse,

Se frîng în zidiri blestemate,

Şi toţi osîndiţii, cu buzele arse,

Te cheamă mereu, Libertate!

Te-aşteaptă neveste şi inimi de mamă,

Şi pruncii, şi gloata-njugată -

Pe tine şi morţii din groapă te cheamă,

Să vii mai degrab, Libertate!

Ion APOSTOL

​Piteşti 1956

- fost deţinut politic - 
Piteşti, 1956

 

ULTIMA ORĂ!

Ieri, scriitorul ROMULUS VULPESCU a fost instalat director al Teatrului Mic, iar regizorul GRIGORE GONŢA - al Teatrului Ion Creangă. Le urăm succes!

ULTIMELE ORE

- Revoluţia ascultată prin staţie - 

USLA - Catargul 6, raportează că de Ia Piata Universităţii către Sala Palatului se îndreaptă o tanchetă plină cu demonstranţi.

- Tridentul, Catargule. În faţă la Athenee Palace se află CD 728. un (...) negru.

- Recepţionat. 485.

IMB - Pionul Stănişoru (??), răspundeţi pentru 700 (rezervă).

- În faţa C.C. staţionează un elicopter. S-a dat jos pe scară. Elicopterul se află pe sediul C.C. staţionat.

- Tridentul, sînt Catargul 6. Mă auzi Tridentul? Elicopterul se află pe clădirea C.C.

- Pana 331 Bucur (?) să se prezinte la cota 12 la bază la 687.

- Sînt Catargul 6, mă aude vreun corespondent?

- Da.

- Elicopterul este pe clădire.

USLA - Tridentul, sînt Catargul 6. Afluire mai mare spre Piaţa Unirii dinspre Universitate. Toată strada de

la Universitate pînă la Piaţa Unirii, cît cuprind cu privirea, este mul ţime.

USLA - Catargul 1, 2, 3 raportaţi ce vedeţi şi cu calm, dragă.

- Catargul 6. Dinspre Piaţa Unirii, o mare mulţime... iar oparte spre Gh. Gh. Dej.

USLA - Catargul 2. In Piaţa Palatului continuă să vină popor. Un cetăţean, nu-l văd prea bine, că este ceată, tine un discurs acolo înflăcărat.

- Armata s-a retras?

- Da, armata s-a retras. Mai sînt 3 autobuze.

- Şi cîte camioane?

- Şi 4 camioane.

- Şi trupele s-au retras?

- Cam cîteva companii stau în fată la restaurantul Cina.

- Catargul 3. Pe Calea Victoriei circa 200 de manifestanţi răzleţiţi se îndreaptă către Piaţa Palatului.

- Catargul 2, Tridentul. Pe sediul C.C. încă se află elicopterul.

IMB - ... la 4351 (daţi telefon la)

- ... 584 (loctiitor sef sector).

- 674 (post miliţie SAI) am recepţionat. Insist la 4351 (dati telefon la).

- Bine.

USLA - Catargul 2, Tridentul. Trupele, cele 3 companii aproximativ, care mai erau la Cina, au început să se retragă.

- Bine.

USLA - Catargul, sînt Catargul 6.

- Tridentul, sînt Catargul 6.

- Catargul 6. Mă aude vreun corespondent?

- Catargele, vă rog să raportaţi, pe rînd.

- În Piaţa Palatului a intrat un transportor amfibiu blindat cu foarte mulţi manifestanţi pe el. De asemenea, o ramă de 16 t şi o cisternă de făină cu mulţi manifestanţi pe ea.

- Catargul 3:  Pe Calea Victoriei se retrag trupe, iar spre Piaţa. Palatului vin grupuri răzleţe de oameni.

- Tridentul, sînt Catargul 6.

- Comunicaţi.

- La noi grupuri de manifestanţi staţionează, altele se îndreaptă către Piaţa Palatului.

- Sînt Catargul 2. TAB-ul cu manifestanţi pe el şi cu cele două autovehicule s-au dus în fata C.C. De asemenea au mai luat o 
basculantă de 16 t.

- Selena, Selena, răspund.

CPMB - Bucur 3. Sînt Bucur 1, recepţie.

USLA - Catargele, Catargele, Catargele 1, 2, 3.

- Catargul 3, aceeaşi situaţie. Cîteva grupuri de manifestanţi se îndreaptă spre piaţă, iar militarii, cele 3-4 companii de la Cina, probabil, se îndreaptă si ei către C.S.P.

- Catargul 2. Ultimele două camioane cu militari încep să părăsească Piaţa Palatului.

- Nu vorbeşte nimeni la manifestanţi de la balcon?

- Nu vă aud prea bine de aici că este un vacarm.

- Nu le vorbeşte nimeni de la partid?

- Nu auzim de aici pentru că este un zgomot infernal pe care-i fac manifestanţii.

- Reţii ce cer?

- ...Republica România şi nu sîntem noi fasciştii şi alte triluri din astea. 
IMB - ...pentru 560 (şef sector miliţie)

- Comunicaţi...

- Un grup masiv vine dinspre sectorul 3, prin pasajul Mărăşeşti. Intră pe Mărăşeşti şi probabil cu intenţia să intre pe Cantemir.

- Da, bine.

CPMB - Bucur 3, sînt Bucur 1, recepţie.

USLA - Tridentul, Catargul 6 mă auzi? Dinspre Piaţa Unirii, o mare imensă de oameni se apropie spre Universitate.

- 152. sînt Catargul 3. De Ia balconul sediului sînt cîteva steaguri tricolore, care se vîntură şi...

- Sînt Catargul 2, de pe Calea Victoriei pătrund mii de oameni în Piaţa Palatului scandînd lozinci.

- 152, sînt Catargul 6. Mare mulţime de oameni de Ia Piaţa Unirii spre Piaţa... Mulţi, foarte mulţi.

- Va urma -


Libertatea pag. a 3-a

DECRET

În completarea măsurilor de ajutorare a participanţilor la Revoluţia din Decembrie 1989 şi a familiilor acestora, printr-un decret emis de Consiliul Frontului Salvării Naţionale ,s-a stabilit ca persoanele care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă şi urmaşii celor care au decedat au dreptul la următoarele pensii minime, dacă pensia calculată potrivit legii pentru accident în timpul îndeplinirii unei sarcini de stat sau obşteşti nu este mai mare:

- 3 000 lei lunar pentru persoanele încadrate în gradul 1 de invaliditate;

- 2 500 lei lunar pentru persoanele încadrate în gradul II de invaliditate;

- 1 500 lei lunar pentru persoanele încadrate în gradul III de invaliditate;

- 1 500 lei lunar pentru fiecare urmaş.

Stabilirea şi plata pensiilor se face potrivit legislaţiei în vigoare.


Libertatea pag. a 4-a

Doina Cornea cere suspendarea ajutorului internaţional acordat României

Relatări ale agenţiilor internaţionale de presă
 

AGENŢIA SPANIOLĂ E.F.E.

Doina Cornea a solicitat comunitătii internaţionale să suspende ajutorul acordat României pe motiv că revoluţia este în pericol. Într-un interviu publicat la 10 februarie de ziarul "La Tribune de Geneve", Doina Cornea susţinea că revoluţia română a fost confiscată si de aceea solicită comunităţii internaţionale să suspende ajutorul economic pentru România, pînă cînd în această ţară va fi instaurată o putere demooratică.

În timpul regimului Ceauşescu, Doina Cornea a fost simbolul disidenţei româneşti, datorită mesajelor trimise în acea vreme în Occident în care condamnă excesele şi nerespectarea drepturilor omului în România de către regimul ceauşist.

D. Cornea arată în interviul menţionat că CFSN a profitat de revoluţia populară pentru a acapara puterea. Însă revoluţia este un lucru, iar Frontul cu totul altceva. Evenimentele petrecute la Timişoara, a adăugat ea, au fost elemente de care au profitat membrii CFSN - dornici să scape de Ceauşescu şi soţia acestuia - dar fără a schimba sistemul. El aşteptau căderea vechiului regim, dar nu au avut curajul să organizeze o lovitură de stat. Doina Cornea apreciază că CFSN se, structurează pe modelul fostului partid comunist român, avînd celule pe întregul teritoriu naţional, în judeţe, oraşe, sate, fabrici, în instituţiile economice şi culturale. Adresîndu-se ţărilor occidentale care sînt dispuse să continue acţiunile de ajutorare a României, D. Cornea subliniază că acestea ar trebui să înţeleagă ce se întîmplă cu adevărat în ţară şi să nu se lase amăgite de actualii conducători si să suspende ajutorul economic pînă cînd va fi creată o putere cu adevărat democratică şi descentralizată în România.

Doina Cornea urmează să fie vizitată la Cluj de raportorul special al ONU pentru România, J. Voyame.

AGENŢIA FRANCE PRESSE

În interviul citat, Doina Cornea adaugă: "Atit timp cit a-ceste condiţii nu vor fi îndeplinite, nu trebuie acordată nici o asistenţă României; dimpotrivă, ar trebui utilizate aceleaşi procedee (blocada economică) puse în aplicare în ultima perioadă a regimului ceauşist. Sîntem obisnuiţi cu mizeria. Cred că
mulţi, mulţi români sînt conştienţi că este mai important să trăieşti intr-o tară democratică decît să ai ce mînca, dar să nu fii liber".    

"O bună parte a populaţiei, în special muncitorii, a fost înşelată de reprezentanţi F.S.N. Această revoluţie, care s-a pronunţat în mod limpede împotriva comunismului si pentru democraţie, este în mare pericol", a mai declarat Doina Cornea.

Fosta disidentă română a apreciat, de asemenea, că "securitatea continuă să joace un rol" si că ea a fost menajată cu bună ştiinţă de către conducătorii Frontului. Securiştii au fost pur şi simplu mutaţi dintr-un oraş în altul pentru ca oamenii să nu-i "recunoască", a afirmat ea.

Doina Cornea şi-a exprimat îngrijorarea în legătură cu sechestrarea de către Front a mijloacelor de informare în masă, în frunte cu Televiziunea - "o televiziune care invocă drept pretext ceata pentru a nu transmite imagini de la impresionanta manifestaţie împotriva Frontului' de la 28 ianuarie, deşi la Bucureşti timpul era foarte frumos". 

Interviul Doinei Cornea a fost relatat si de agenţia Asociated Press.

 

EUGEN MlHĂESCU - Antologie satirică

Continuăm să reproducem - cu permisiunea autorului - desenele antidictatoriale publicate în ziarul "Universul" din New York de către marele grafician de origine română EUGEN MIHĂESCU.

Din presa străină 

Enigmele dictaturii

Vă prezentăm un text, apărut în ziarul vienez "Kurier", din 24 ianuarie 1990, care se referă la unele dintre operaţiunile neortodoxe ale securităţii în activitatea desfăşurată peste hotare. Vom reveni şi cu alte amănunte.

Conversaţia nu trebuia să aibă loc. "El vine la orele 9. El vine la orele 13. El este foarte ocupat. El are foarte mult de lucru...".

Nicolae Manolache, secretar II la Ambasada română la Viena a primit de la Ministerul Justiţiei austriece o dispoziţie care se pare că nu-i convine. Manolache, omul negăsibil, urma să pună la dispoziţie un spion: Dragoş Diaconescu - al cărui rol în cazul Lucona a fost luminat numai de flash-uri sporadice. In schimb, Diaconescu ar avea tot dreptul să apară la lumina rampei.

Cînd Udo Proksch a fost prima dată încarcerat, serviciul secret român a prezentat documente prin care fiul de cofetar urma să fie disculpat şi demonstrată existenţa instalaţiei de "prelucrare a uraniului" scufundată odată cu nava Lucona.

"Vă rog să mă eliberaţi", îşi implora Proksch prietenii prin scrisori scoase-clandestin din închisoare. Şi a sosit, prin intermediul căilor oficiale, poşta diplomatică adresată "către domnul procuror": o confirmare din Bucureşti. Într-adevăr, România a livrat "instalaţia de prelucrat uraniu (moara de măcinat) şi anume componenta asta şi asta ş.a.m.d. Expeditor: Oficiul Argus. Semnatar: Diaconescu".

Ce atribuţii avea Oficiul Argus sub Ceauşescu este de mult cunoscut, încă din 1982, cînd agentul secret Pavel Haiducu a fugit în vest.

Haiducu relatează în cartea sa (J'ai refuse de tuer" - Am refuzat să ucid): Argus a fost o instituţie de falsificatori, o instituţie de procurat, devize libere pentru dictatură. Oficiul emitea facturi în alb. Mulţi indivizi din întreaga lume care se sustrăgeau fiscului ştiau să profite şi să încaseze. Transferau sumele convenite în România, Argus reducea 10 la sută comision, iar restul era retransferat înapoi în vest.