21 mai 2022

Remember 13 iunie 1991 – Presa acum 30 de ani

Distribuie pe rețelele tale sociale:
Care erau subiectele zilei în urmă cu trei decenii, în 1991
De la o zi la alta

SĂNĂTATEA LA GUVERN Primul ministru [Petre Roman] a analizat ieri împreună cu reprezentanţii ministerului de resort [ministru Bogdan Marinescu], ai direcţiilor sanitare si reprezentanţii sindicatelor problemele grele din acest sector. Liderul de la „Sanitas”, deşi invitat, nu a dorit să participe. Motivele pentru grevă trebuie menţinute…

ALIANŢE FIREŞTI. Lanţul grevist se înnoadă în puncte cu totul neaşteptate, greva medicilor fiind susţinută cu toată convingerea de sindicatul şoferilor. Dl. [Miron] Mitrea a scos trompeta chemând la „conflict colectiv de muncă” pentru un obscur incident între un şofer şi poliţie în Judeţul Călăraşi

EFICIENŢĂ. Ministrul de Externe, dl. Adrian Năstase, s-a întors din Norvegia cu geamantanele pline: participarea nordicilor cu 15 milioane dolari la creditul de 1 miliard dolari promis României de „G24” care va trebui însă adunat cu linguriţa

PATRONI. Ne vizitează şi o delegaţie a Patronatului Francez care a fost primită de patronul industiilor româneşti, dl. Victor Stănculescu

INVIDIE. Doamna Ramos, ambasadoarea Philipinelor, a vorbit aseară la Televiziune 5 minute şi 3 secunde, mai mult cu 63 de secunde decât dl. ambasador al Olandei cu un prilej similar. Scontăm pe un protest

NOI — PONOASELE, ALŢII — FOLOASELE. Ministerul Apărării Naţionale [ministru Niculae Spiroiu] dezminte categoric vânzarea de arme din România pentru dotarea poliţiei croate.
Se apreciază că ştirile publicate de ziarul „Borba” din Belgrad fac parte dintr-un scenariu de intoxicare.

CLARIFICĂRI. Aflăm că evenimentele de anul trecut din 13 – 15 iunie au fost „o încercare de lovitură de stat neocomunistă”.
Adică cum?

CINE-I DE VINĂ? Dl. [Constantin] Fota, ministrul Comerţului şi Turismului, întors ieri în ţară din Elveţia, a constatat că în străinătate reforma economică din România este puţin cunoscuta.
Cine oare să o facă cunoscută?

Ziarul Libertatea din 13 iunie 1991, pag. 1-a ▼ Click pe imagine pentru mărire

Caricatură de ANDO

De ce a trebuit să se întâmple toate acestea?

Se spune că timpul are darul să aşeze lucrurile în matca lor firească proiectând o imagine pe pare atenuarea afectivităţii reuşeşte să o obiectiveze progresiv.
S-ar părea însă că evenimentele consemmate anul trecut, între 13-15 iunie, constituie tocmai excepţia care confirmă regula…

Departe de a fi uitate sau ignorate, acestea suscită încă, adesea într-un mod care frizează intoleranţa de tip totalitar, interesul major al societăţii româneşti, traumatizată succesiv de răbufnirea necontrolată a unui soi de terorism stradal pe care istoria noastră nu l-a mai înregistrat, la fel cum nu a mai înregistrat nici reacţii de tip „vigilante”, ca aceea a minerilor veniţi pentru a treia oară în Bucureşti ca să facă ordine într-o manieră neortodoxă, devenită de atunci de referinţă.
Probabil că vom continua să ne întrebăm de ce a trebuit să se întâmple tot ceea ce s-a întâmplat în urmă cu un an până atunci când vom fi apţi să renunţăm la stereotipul receptării nenuanaţate în alb-negru.
Atâta timp cât vom vorbi despre manifestanţii curaţi şi paşnici şi despre minerii cei răi, sau despre golanii din piaţă şi bravii lucrători din adâncuri veniţi într-un suflet să salveze democraţia, nici un progres nu va fi posibil.
Iar întrebările fundamentale despre condiţia societăţii româneşti post-revoluţionare vor continua — având întotdeauna câte două – să rămână fără adevaratul răspuns.

ŞEDINŢA GUVERNULUI

Salariile nu vor putea acoperi preturile!

In şedinţa de ieri a Guvernului României s-a efectuat o dezbatere privind obiectivele şi etapele politicii economice pină la finele anului curent în conformitate cu opţiunile programului de Reformă şi posibilităţile existente in ţara noastră. Raportul prezentat are la bază o analiză fundamentată de Consiliul pentru Reformă, Ministerul Economiei şi Finanţelor şi Banca Naţională. Această analiză a fost discutată şi cu Fondul Monetar Internaţional si rezultatele ei vor fi prezentate spre informare inclusiv comisiilor de specialitate ale Parlamentului.
În cursul dezbaterilor, membrii Guvernului au decis adoptarea unor măsuri strategice privind etapele de parcurs.
S-a subliniat nevoia aplicării procedurii falimentului pentru întreprinderile cu pierderi care nu pot fi scoase din această situaţie, prin măsurile de deblocare a plăţilor şi nici pe baza unui program sigur de restructurare economico-financiară acceptat de bănci.
Au fost, de asemenea, stabilite măsuri pentru limitarea creşterii masei, monetare si căderea inflaţiei prin introducerea unei politici financiare şi salariale raţionale.
In acest sens, Guvernul apreciază că, pentru etapa actuală, nu este posibilă o creştere a salariilor mai mare sau egală cu creşterea preturilor.

GURA LUMII

(INFORMAŢII PENTRU CARE NU BAGAM MINA IN FOC!)

SCENARIADA II

Aşa cum spuneam ieri, cu prilejul oricărei „aniversări” lumea face scenarii în draci. Ultimele se referă — se putea altfel — la 13—15.
Aşa cum aminteam Ieri, ar urma să se ocupe din nou Piaţa, comandouri active să ia soutieri ostatici şi să penetreze Televiziunea pentru a transmite mesaje regale. In tot acest timp importanţi lideri politici de opoziţie ar trebui să se afle pe undeva prin Grecia. Gurile rele spun că in părculetul de lingă Colţea s-ar fi depozitat pietre cubice ce ar trebui să servească drept muniţie in cursul scmburiIor amicale de impresii cu scutierii. Studenţii ar fii invitaţi si ei să participe, dar se zice că ar fi declinat din motive de examene. Grupuri de elevi de Ia Mihai Viteazul, Racoviţă, Lazăr, Unirea şi Informatică ar fi insă, pregătiţi să se arunce temerar in forul manifestărilor aniversare.
Asta ar fi primul scenariu, codificat „Piaţa”. Al doilea poartă denumirea „Greva” şi are date de desfăsurare ulterioare aniversării. O serie de greve insolite, de ieşiri în stradă, la Timişoara şi Constanţa, ar trebui să cuprindă treptat alte oraşe şi alte organizaţii sindicale, totul culminând cu o grevă generală in 17 sau 18 iunie, in cursul căreia şoferii de la Frătia înfrăţiţi cu mecanicii lui Siromascenco urmind să aducă in stare de colaps economia în scopul benefic al răsturnării actualului guvern şi al înlocuirii lui cu unul condus de consilierul lui Alfa, domnul Cojocaru. Întreaga acţiune ar urma să fie legată şi impulsionată din punct de vedere propagandistic de un cartel de presă format din cîteva publicaţii dintre cele mai apolitice şi mai independente cu putinţă. Nu va lipsi din primul pIan al luărilor de poziţie CADA, sau ce a mai rămas din ea.
Evident, gogorite. Noi nu credem o iotă din ce se zvoneşte pe la colturi şi cea mai bună dovadă o vom avea comparind cu atenţia aceste preziceri fanteziste cu desfăşurarea reală a evenimentelor.

AMBIDEXTRU

Ziarul Libertatea din 13 iunie 1991, pag. a 2-a ▼ Click pe imagine pentru mărire

Ziarul Libertatea din 13 iunie 1991, pag. a 3-a ▼ Click pe imagine pentru mărire

Ziarul Libertatea din 13 iunie 1991, pag. a 4-a ▼ Click pe imagine pentru mărire

Presa acum 50 de ani

Probleme, acţiuni, similitudini

•”CINE SCUMPEŞTE MARFA? se întreabă ziarul „Universul”, căutînd şi răspunsul „Prin noua lege a sabotajului economic si a câştigului maximal, s-a stabilit pentru comercianţi un cîştig maximal de 30% — care în realitate nu este mai mare de 15—20% (…) iar pentru industrie un câştig de 10 la suta. Cum la comercianti acest câştig este uşor controlabil pe baza facturilor, la industrie acest câştig este destul de elastic. Deci, un control mai sever la unele fabrici ar da la iveală lucruri ce ar pune în lumină pe acei cari cu adevărat spéculéaza situaţia de azi” • „ROMANIl FORMEAZĂ POPULAŢIA MAJORITARA IN BANAT” se intituleaza relatarea publicată de cotidianul „Curentul” • ISLANDA s-a declarat stat independent, rupând uniunea personală cu Danemarca, a transmis agenţia „United Press” • A DOUA ANIVERSARE A „PACTULUI DE OŢEL” ITALO-GERMAN. Redactorul diplomatic al agenţiei Stefani subliniază: „Cu prilejul aniversării pactului, cele două ţări aliate afirmă în faţa lumii solidaritatea lor totală şi perfecta lor identitate de vederi nu numai în voinţa de a conduce fără nici o şovăire războiul până la victorie, ci şi în felul in care lumea va fi reorganizată” • LA CIMITIRUL BELLU a fost înmormîntat doctorul A.V. Urechilă, „cunoscutul humorist” • PETROLUL DIN IRAK SUB CONTROLUL STATELOR UNITE? Anglia cesionează unei societăţi americane participaţiunea la Irak Petroleum Company. O nouă etapă pentru târârea Statelor Unite în război • FRANŢA părăseşte atitudinea de expectativă spre o înţelegere concretă cu Reich-ul • STAREA SĂNĂTĂŢII d-lui Roosevelt s-a îmbunătăţit. Medicii i-au recomandat odihnă absolută • DECRET-LEGE pentru fuzionarea societătilor bancare • ATACUL AVIAŢIEI GERMANE asupra centrului Angliei • ATACUL AVIAŢIEI ENGLEZE deasupra Germaniei • „ELEMENTE ROMANICE IN SPAŢIUL DUNĂREAN” a fost conferinţa ţinută la Berlin de dl. prof. Puşcariu • ANCHETA CURENTULUI. „Se impune făurirea unui nou ideal de orientare spirituală pentru tineret”, susţine dr. luliu E. Ilion • Măsuri pentru reprimarea sabotajului •”AVEM piatră vânătă suficientă”

Rubrică realizată de Ion BUTNARU

• ULTIMA ORĂ • ULTIMA ORĂ • ULTIMA ORĂ • ULTIMA ORĂ

Precizări ale primarului general al Capitalei

In calitate de primar general al municipiului Bucureşti, dl. Nicolae Viorel Oproiu, a făcut în cadrul emisiunii Actualităţi de miercuri seara, următoarele precizări: „In data de 11 iunie 1991, la Registratura Municipiului Bucureşti a fost depusă o a-dresă semnată de un grup important de asociaţii şi partide, prin care se comunică organizarea comemorării unui an de la evenimentele din Piaţa Universităţii de anul trecut; această comemorare urmind să se desfăşoare în zilele fie 13—15 iunie. Considerînd că libera exprimare a opiniilor, opţiunilor si revendicărilor de natură politică, economică şi socială reprezintă un drept cîştigăt, garantat de lege tuturor cetăţenilor, partidelor politice, asociaţiilor şi organizaţiilor legal constituite, acest drept trebuie exercitat în aşa fel încît să nu tulbure liniştea si ordinea publică, climatul normal de viaţă al cetăţenilor, să nu degenereze în acte de violentă.
El trebuie să permită, de asemenea, exercitarea altor drepturi de către alte grupuri de cetăţeni. Aceste ac-
ţiuni, care au fost solicitate, se vor desfăşura în zilele de 13, 14 şi 15 iunie 1991, între orele 16,00 şi 21.00, în perimetrul cuprins între bd. Carol şi str. Batişte, pe bd. Nicolae Bălcescu, fără a se afecta circulaţia pe bd. Carol şi str. Batişte. Organi-zatorii vor monta pe trotuarul din faţa Teatrului Naţional o schelă — tribună din componente metalice, care va fi demontată zilnic şi transportată de la locul comemorării. Pe spaţiul verde, cuprins între Hotel „Intercontinental” şi Teatrul Naţional nu se va desfăşura nici o acţiune. Orice stricăciune adusă domeniului public va fi suportată de organizatorii care au soliciltat, de asemenea, întreruperea circulaţiei de către poliţie între orele 15,30 — 21,30. După orele 21,30 organizatorii îşi declină orice responsabilitate în legătură cu staţionarea persoanelor în perimetrul stabilit, poliţia urmînd a lua măsurile ca, pînă la ora 15,30 să elibereze zona de maşinile parcate. Atît organele legitime de ordine, cît si organizatorii manifestaţiiilor publice preconizate au obligaţia să ia măsurile necesare pentru ca evenimentele similare celor din 13—15 iunie anul trecut să nu se mai repete.