Publicat: 13 Noiembrie, 2020 - 00:00
Share
Care erau subiectele zilei în urmă cu trei decenii, în 1990

O.K. 

Dl. ministru al finanţelor ne-a asigurat aseară că "am avut convorbiri foarte folositoare cu delegaţia Fondului Monetar Internaţional" şi că "nu avem nici un fel de diferenţe de opinii". Aşteptăm... ecoul financiar!

EVRIKA 

Primăria Capitalei a rezolvat radical problema locuinţelor, derobîndu-se de această chestiune şi pasînd cele 5.414 apartamente, de care dipunea, primăriilor sectoarelor, care, la rîndul lor, trebuie să le împartă la 127.000 de petenţi. Mai ceva ca povestea cu cele trei paie... Aflăm cu interes că domnul Zwi Mazel, ambasadorul Israelului la Bucureşti, a invitat la masă cîţiva redactori de la "România liberă" pentru a le face o mărturisire senzaţională: "E greu să fii român în aceste zile!"

AZI

Locuitorii din jumătatea "rece" a cartierului Floreasca ne reproşează nouă că directorul general G.I.G.C. a dezinformat: antrepriza particulară ARCO nu a încheiat lucrarea de termoficare, aşa cum se promisese acum două săptămîni, "sîmbătă". Nu sintem de acord: dl. Ramba n-a precizat în care sâmbătă, iar anul are vreo 52...    

Ziarul Libertatea din 13 noiembrie 1990 pag. 1-a ► Click pe imagine pentru mărire!

Ziarul Libertatea din 13 noiembrie 1990 pag. a 2-a ► Click pe imagine pentru mărire!

A luat fiinţă BANCA COMERCIALA ION ŢIRIAC

La 3 octombrie a.c. Guvernul României a aprobat înfiinţarea primei bănci private, Banca comercială "Ion Ţiriac“, societate bancară pe acţiuni, persoană juridică română, care va funcţiona în conformitate cu prevederile Decretului lege nr. 96 din 14 martie 1990 privind anumite măsuri de atragere a investiţiei de capital străin in România.
Capitalul iniţial al băncii este de 500.000.000 lei, din care 50% în dolari SUA şi 50% în lei.
Capitalul băncii este subscris, atît în dolari SUA cît şi în lei, în proporţie de 51% de grupul de firme din străinătate şi din ţară "Ion Ţiriac“, iar diferenţa de 49% urmează a fi subscrisă de bănci şi firme străine, persoane fizice străine, întreprinderile mici româneşti înfiinţate in baza Decretului lege nr. 54 din 5 februarie 1990, societăţile româneşti înfiinţate în baza Decretului lege nr. 96/14 martie 1990, societăţi comerciale române privatizate sau în curs de privatizare şi persoane fizice româneşti.
Capitalul subscris al băncii va fi vărsat efectiv atît în dolari SUA cît şi în lei, în luna decembrie a.c., în proporţie de 30%, iar diferenţa de 70 % pînă la 1 ianuarie 1992.
Banca va efectua toate tipurile de operaţiuni bancare specifice băncilor comerciale, va acorda credite şi va constitui depozite la alte bănci româneşti sau străine şi va primi credite şi depozite de la acestea. Banca va efectua operaţiuni bancare de credit, încasări, plăţi etc. în devize convertibile şi în Iei, pentru persoanele fizice şi juridice româna şi străine rezidente în România, cît şi rezidente în străinătate.
Banca va efectua operaţiuni bancara, de credit în devize convertibile şi în lei, în principal, pentru sectorul particular din România şi societăţile comerciale privatizate sau în curs de privatizare.
Capitalul subscris în dolari SUA este divizat în acţiuni a 1.000 dolari SUA flecare, iar cel subscris în lei, în acţiuni a 35.000 lei fiecare.
Subscrierea la capitalul băncii va fi de minimum 5 acţiuni a 1.000 dolari SUA fiecare şi/sau 5 acţiuni a 35.000 lei pentru fiecare acţionar.
Sediul băncii este în Bucureşti. Banca va putea înfiinţa în ţară şi în străinătate biroruri de reprezentanţă, agenţii, sucursale.
Opţiunea pentru subscrierea de acţiuni la bancă se încheie la 30 noiembrie 1990.
Opţiunile se vor transmite in scris pe adresa str. Gabriel Peri nr. 5 sectorul 1 Bucureşti pentru Banca comercială "Ion Ţiriac" sub următoarea formă: Denumirea întreprinderii, societăţii sau firmei
Data
adresa:
capitalul subscris: Banca Comercială "Ion Ţiriac"

Optam/optez pentru subscrierea la capitalul băncii dumneavoastră a unui număr de ... acţiuni.
Se va trece după caz acţiuni în dolari SUA sau acţiuni în, lei, sau acţiuni în dolari SUA şi acţiuni în lei.

Semnătura

Persoanele fizice române şi străine vor folosi aceeaşi formulă, menţionând numele şi prenumele şi adresa exactă.
Banca comercială "Ion Tiriac" va înregistra opţiunile în ordinea primirii lor şl va confirma în scris celor oare au adresat opţiuni, înregistrarea acestora, la banca, numărul şi date înregistrării.

Ziarul Libertatea din 13 noiembrie 1990 pag. a 3-a ► Click pe imagine pentru mărire!

Presa acum 50 de ani

 RAVAGIILE SEISMULUI. Se publică lista morţilor şi răniţilor, măsurile luate pentru ajutorarea sinistraţilor. Răniţii au fost duşi la spitalele "Regina Elisabeta", de Urgentă, "Filantropia", "Colentina". Generalul Ion Antonescu şi Horia Sima au fost "la locul unde s-a dărâmat blocul Carlton interesindu-se de stadiul lucrărilor de salvare" x PUSTIIRILE CUTREMURULUI IN CUPRINSUL ŢARII: în Prahova, la Craiova, Vaslui, Buzău, Cîmpima, Cernavodă, Constanţa, Braşov, Suceava ş.a., distrugeri de Iocuinţe, morţi şi răniţi X POEM OMAGIAL X CAPUL ORDINULUI. Generalul Ion Antonescu, conducătorul Statului Român, a aprobat, cu acelasi prilej festiv Regulamentul Ordinului militar de război ,,Mihai Viteazul" ("Capul Ordinului este Maiestatea Sa Regele“, precizează unul dintre titlurile Regulamentului) X "ORAŞUL NEBUNIEI". Publicistul O. Săndulescu isi începe reportajul astfel: "Oraşul Galaţi poate fi cu drept cuvînt numit oraşul nebuniei automobilelor" X O MIE DE LEGIONARI CONSTANŢENI au participat la festivitătile de la Iaşi, consacrate zilei Regelui Mihai si comemorării începuturilor Mişcării Legionare X DESCHIDEREA UNIVERSITĂŢII DIN CLUJ LA SIBIU. Rostesc cuvinte de durere şi speranţă: Sevtil Puscariu, rectorul universităţii clujene, P.P. Panaitescu, rectorul Universităţii din Bucureşti, Emil Racoviţă, din partea Academiei Române, primarul Sibiului. Albert Dorr, generalul Ion Antonescu, conducătorul Statului Român: "Prin politica noastră, nouă si demnă înăuntru, leală si sinceră în afară, noi voim să dovedim tuturor că Poporul Românesc merită să fie privit cu adevărat un popor stăpîn si sngur pe drepturile lui de ieri si de totdeauna" X Victime ale atrocităţiilor maghiare. "În comuna Socodor—Arad a mai murit o victimă a atrocităţilor maghiare". Tineri fugiţi din ţinuturile de nord povestesc că soarta ţăranilor mai înstăriti din Ardealul ocupat este "neînchipuit de grea". Cei mai mulţi pleacă de groaza acestor urmăritori si torturi, părăsindu-şi avutul. Care apoi se ia de autorităţile maghiare X SE FAC NUMIRI de noi inspectori judecătoreşti X "CUPA ROMÂNIEI" a fost cucerită de "Rapid", invingînd pe "Venus" cu 2—1 (0—0) X PROVIDENŢA L-A FERIT PE FUHRER. Într-o cuvintare rostită la întrunirea foştilor luptători ai revoluţiei naţional-socialiste, cancelarul Hitler a declarat că providenţa l-a ferit de orice pericole numai pentru a-i da putinţa să conducă la victorie poporul german. In ce priveşte Italia, "incercarea a reuşit graţie acţiunii geniale a Ducelui, care a întemeiat fascismul" X NUMEROŞI ZIARIŞTI STRĂINI s-au stabilit în Bitoliia "spre a putea urmări operaţiunile de pe frontul italo-grec dintr-un teritoriu neutru" X CONSILIUL MUZICAL AL FILARMONICII a fost constituit din Dan Botta, directorul artelor, George Georgescu, directorul Filarmonicii N. Zira, directorul Operei Române, Nicolae Brînzeu, profesor la Academia de Muzică, si un reprezentant al orchestrei: preşedinte: Valentin Dumitrescu, secretar general pentru culte şi arte X POSTUL DE RADIO, BUDAPESTA a anunţat că ziarul Magyarorszag subliniază faptul că Românii ar fi efectuat în ziua de 6 August un recensămînt secret in Ardeal, denaturând adevărul îndeosebi în ţinuturile secuieşti. Asemenea afirmata constituie tot atîtea fantezii bolnave, datorită serviciilor de statistică maghiare, cari prin răspîndirea unei astfel de ştiri în întregime inventată, s cu totul lipsită de temei, rămîn în cadrul aceleaşi tradiţii de neîntreruptă diformare a adevărurilor obiective si a realităţilor etnice" ("Universul“ din 11 noiembrie 1940) X POLITIA LEGIONARA a descoperit în com. Basarabi (Murfatlar) "o întreagă organizaţie care se ocupa cu contrabande de făină"...

Rubrică redactată de Ion BUTNARU

 

​Ziarul Libertatea din 13 noiembrie 1990 pag. a 4-a ► Click pe imagine pentru mărire!