Publicat: 13 Septembrie, 2019 - 00:00
Share
Care erau subiectele zilei în urmă cu un sfert de secol, în 1994?
Libertatea din 13 septembrie 1994

 

Azi dimineaţă, din cauza gâlcevii din Parlament, circa o oră

ŞEFUL STATULUI A AŞTEPTAT SĂ I SE DEA CUVÂNTUL!

Aflat în premieră, in această legislatură, la tribuna Parlamentului, în fata Came­relor reunite, preşedintele lliescu a pus capăt „lungului prilej de vorbe şi de supo­ziţii". Dar, a trebuit să aştepte circa o oră să ia cuvântul, datorită invocării de către parlamentari ai opoziţiei a unor motive procedurale.

Dacă-mi aduc bine aminte, de la inves­tirea sa, din toamna lui ’92, preşedintele lliescu n-a mai fost la Parlament, în faţa Camerelor reunite, decât pentru a-l însoţi pe preşedintele Mitterrand. Aşa încât este pe deplin explicabilă emoţia şi curiozita­tea pe care le-au stârnit vestea prezenţei sale, astăzi, marţi 13 septembrie, în Dea­lul Mitropoliei. Ceea ce a inflamat spiri­tele, dincolo de cota normală de interes pe care ar genera-o un gest înscris în „instrucţiunile de folosire“ a Constituţiei, a fost însă secretul aproape total care a însoţit anunţul sec al acestei participări. Nimic sau aproape nimic nu a reuşit să "transpire" ieri spre centrul de presă al Cotrocenilor, cu toate că vajnicii repre­zentanţi ai mass-media şi-au pus la bă­taie toată inteligenţa şi farmecul din do­tare. Dl Chebeleu a fost, ca întotdeauna când doreşte acest lucru, impenetrabil şi motivele vizitei de astăzi au continuat să rămână nebuloase...

Ieri, dl lliescu a avut o zi „plină". Pe la ora 10 I-a primit pe preşedintele Con­venţiei Democratice, dl Emil Constanti­nescu, într-o chestiune legată de Univer­sitate. După o discuţie de circa 45 de mi­nute, gazda I-a invitat pe oaspete să vi­ziteze Palatul, servindu-i cu amabilitate drept ghid. Ziariştii, ieşiţi la o ţigară în curtea interioară, i-au putut vedea, cons­ternaţi, pe cei doi „inamici" de la prezi­denţialele din ’92, plimbându-se la braţ prin faţa clădirii... Prin cancelarii a cir­culat zvonul, pe la ora 15, că varianta discursului este gata. Imprimată pe o dis­chetă de calculator şi păzită ca ochii din cap de vigilenţii SPP-işti. Apoi un alt zvon: varianta nu e bună. „Şeful" nu e mulţumit şi a luat-o personal la mână. Modificările s-au făcut sub aceeaşi pro­tecţie totală, singurele persoane care ar fi putut şti despre ce era vorba părând a fi brusc dotate cu fermoare la gură. În jurul orei 9 seara — după 12 ore de muncă -— preşedintele şi-a părăsit ca­binetul în posesia dischetei care — se spunea — abia a doua zi de dimineaţă urma să fie trasă la imprimantă, pentru a fi citită de la tribuna Camerei.

Desigur, la ora apariţiei ziarului nos­tru, misterul va fi fost deja dezlegat. Nu ne rămân, deci, decât pronosticurile. Ris­cante, desigur, în cazul de faţă. Vom în­drăzni totuşi să credem că ideea cen­trală a discursului va aborda căderea ul­timei redute de neîncredere internaţiona­lă, reprezentată de anunţul apropiatei vi­zite în Statele Unite, ceea ce poate consti­tui, desigur, apogeul unei confirmări în­târziate a deciziei electorale româneşti, întâlnirea oficială cu Bill Clinton era pie­sa cea mai importantă care lipsea din pa­noplia Cotrocenilor. Este, desigur, un suc­ces personal al dlui lliescu, dar şi o (târ­zie) intrare a României în scena specta­colului democratic. Succesul acestui de­mers este pus — probabil nu fără temei — şi în contul dlui ambasador Botez, care deţine, din urmă cu vreo 6—7 ani, şi ca­litatea de „ambasador de bunăvoinţă" al statului Arkansas, conferit de guverna­torul de pe atunci, Bill Clinton. Dl Botez trebuie să fie prezent azi la Cameră, ală­turi de dl Mihăescu, în loja corpului di­plomatic, în timp ce cei cinci consilieri „principali" împreună cu şeful cancela­riei, dl Dan Năstase, vor fi plasaţi în sală (de altfel, asupra locurilor ce urmau să fie ocupate de emisarii Cotroceni­lor s-a discutat îndelungat cu protocolul Parlamentului). Este, de asemenea, foarte probabil ca dl preşedinte să se fi referit în alocuţiunea sa recentă la controversa­ta lege a privatizării, la lista celor 3.000 de unităţi şi la cupoanele dlui Văcăroiu, într-o încercare de a influenţa favorabil decizia legislativului pentru urgentarea procedurii de privatizare în masă.

Cu 213 voturi „pentru", 146 „împo­trivă" şi 9 „abţineri" a fost acceptată Ordinea de zi a şedinţei Parlamentului, la ora 10.15, preşedintele Ion lliescu a început citirea mesajului.

Octavian ANDRONIC

 

Ministrul apărării de la Ankara, ne anunţă la Bucureşti

TURCII VIN NUMAI CA PRIETENI

Ministrul apărării şi ambasadorul Turciei la Bucureşti, doi prieteni ai României

 

Noi dezvăluiri în cazul chinezilor din geamantane

DOI DINTRE PRESUPUŞII ASASINI AU FOST REŢINUŢI DE POLITIE

 

GURA LUMII

(INFORMAŢII PENTRU CARE NU BĂGĂM MÂNA ÎN FOC)

 •• Sindicatele din ramura energetică au anun­ţat, ieri, declanşarea conflictului de muncă la câteva centrale electrice: Turceni, Rovinari, Giurgiu, Doiceşti. Şi tot ieri, am primit la re­dacţie o invitaţie din partea RENEL, pentru o vizită de documentare la Rovinari, pentru a  vedea, Ia faţa locului, cum se derulează progra­mul de modernizare a termocentralei. Poate prindem şi greva ce se anunţă •• Un conflict antic macină energiile Primăriei Capitalei şi RADET. Dl Radu Dumitrescu, şeful Departa­mentului Servicii Publice din Primărie nu poate uita că a ratat postul de director al Regiei Au­tonome de Distribuţie a Energiei Termice, ocu­pat de dl Gheorghe Dabela. Vom reveni asupra conflictului, care, oricum, nu ne va ţine de cald la iarnă •• Fenomene misterioase, înregistrate ieri, în Capitală. Toată ziua, pe porţiunea dintre Gara de Nord şi Gara Basarab, toate felinarele au ars într-o veselie. Cum s-a lăsat întunericul... beznă totală •• Ieri, s-a rezolvat şi conflictul de muncă de la Societatea de radio. Salariaţii vor beneficia de o majorare a lefurilor cu 55 % (la fel ca în televiziune)

 

Astăzi, la Sala Palatului, un „dublu" de excepţie

GILBERT BECAUD—YANNICK NOAH