Publicat: 14 Iulie, 2018 - 00:00
Share
Care erau subiectele zilei în urmă cu un sfert de secol, în 1993?

DE LA O ZI LA ALTA

MlRON COSMA - LA ORIGINEA UNEI POSIBILE A CINCEA MINERIADE

Ne aflăm în pragul unui...
"RĂZBOI INTERSINDICAL"
PRETENŢIILE SINDICATULUI MINERILOR DIN VALEA JIULUI ŞI SUSPECTA RECEPTIVITATE CU CARE O ECHIPĂ GUVERNAMENTALĂ S-A PREZENTAT LA ORDINE ÎN URMA SOMAŢIEI LANSATE DE ORTACII LUI COSMA, AU CREAT O STARE DE IRITARE ÎN RÂNDURILE CELORLALŢI MINERI PRECUM ŞI ÎN ALTE FEDERAŢII SINDICALE.
• FEDERAŢIA SINDICATELOR MINIERE — REPREZENTÂND 150.000 MEMBRI — A AVERTIZAT CĂ SATISFACEREA PRETENŢIILOR CELOR DIN VALEA JIULUI VA DECLANŞA UN PROCES PERICULOS.
• BLOCUL NAŢIONAL SINDICAL FACE RESPONSABIL GUVERNUL DE COMPLICITATE LA CREŞTEREA SPIRALEI INFLAŢIONISTE, DACĂ CERERILE LUI COSMA VOR FI ACCEPTATE.
Într-un sector care, deocamdată, nu produce decât pagube, creşterea necontrolată (şi nejustificată) a veniturilor riscă să genereze un val periculos de revendicări al căror rezultat nu va fi altul decât deteriorarea şi mai drastică a nivelului de trai.

ÎN COMPETIŢIA PREŢURI - SALARII, PRETURILE VOR RĂMÂNE PE PRIMUL LOC, MĂRINDU-ŞI AVANSUL CONSIDERABIL!
Cum va soluţiona Guvernul — încă timorat de isprăvile lui Cosma — competiţia ivită între pretenţiile Văii Jiului şi exigenţele celorlalte zone şi ramuri?

PREZENŢA DELEGAŢIEI FONDULUI MONETAR INTERNAŢIONAL LA BUCUREŞTI A FOST MARCATĂ DE O NOUĂ "SALVĂ" DE LEI PENTRU UN DOLAR: 780!
Este, la urma-urmei, ceea ce a şi reclamat înaltul for financiar! 

SERIALUL CORUPŢIEI: "LISTA NR. 2!"

1. MIHAI CARCIOG, Patronul trustului de presă EXPRES

2. TRAIAN BĂSESCU Fost ministru al Transporturilor, parlamentar FSN

3. GHEORGHE FLORICĂ, Fost comisar general al Gărzii Financiare

4. MIHAI PÂNZARIU, Director general al Direcţiei Generale a Vămilor

5. RADU HORŢOPAN, Fost comisar general adjunct al Gărzii Financiare

6. DINU PATRICIU, Patron ALFACONSTRUCT, parlamentar PL’93

7. SORIN ROŞCA STANESCU, Fost turnător la Securitate, redactor şef adjunct la Ev.z

8. CORNEL GRIGORUŢ, Fost ministru al Turismului

9. ION CRISTOIU, Fost activist UTC, redactor şef la Ev.z.

Lista rămâne deschisă

AZI: SORIN ROŞCA STANESCU  (în pag. a- 5-a)

În regia sindicatului liber din RTV
ASTĂ SEARĂ, ÎN DIRECT ŞI LA O ORĂ DE VÂRF: GREVĂ!

 

Ca la fiecare 14 iulie...

VIVE LA FRANCE

Aşa cum se cade într-o familie serioasă, România tratează ziua de "naştere" a surorii sale mai mari şi latine, Franţa, ca pe a sa proprie.
N-aş vrea să se înţeleagă de aici că ne bucurăm mai puţin când se sărbătoresc americanii, nemţii, englezii sau — de ce nu — ruşii.
De mai bine de un secol însă de când cele două culturi s-au întrepătruns şi influenţat reciproc (francezii fiind printre cei mai buni receptori ai valorilor) 14 iulie are o rezonanţă aparte, amplificată poate şi de coincidenţa ca exact după două secole, o altă revoluţie să ne aducă şi nouă libertatea care a constituit motorul progresului societăţii democratice franceze.
Reînnodând firul tradiţiei, Franţa ne-a luat aproape firesc sub aripa ei protectoare în cadrul noii împărţiri a sferelor de influenţă europeană şi, chiar dacă uneori între vorbe şi fapte au existat unele neconcordanţe (de care, probabil, ne facem şi noi vinovaţi) contribuţia sa la ieşirea noastră în lume rămâne notabilă.
Rămân însă din păcate, la fel de notabile, un anume partizanat al reprezentanţilor săi oficiali, o manieră colonială în tratarea românului-petiţionar (obţinerea îndreptăţită a unei vize durează la Ambasada Franţei, între 14 şi 25 de zile!
Deh, aşa e intre rubedenii) şi chiar, anumite intervenţii nediplomatice în treburile noastre interne.
Desigur că toate acestea sunt doar sechele ale unei tranziţii năbădăioase pe care timpul le va rezolva în sensul optim.
La o aniversare este bine şi frumos să privim "jumătatea plină" a paharului de şampanie pe care îl închinăm cu bucurie în onoarea şi bunăstarea surorii noastre întru latinitate. Şi nu numai!

Octavian ANDRONIC