21 mai 2022

Remember 14 iunie 1991 – Presa acum 30 de ani

Distribuie pe rețelele tale sociale:
Care erau subiectele zilei în urmă cu trei decenii, în 1991

VIOLENTA BUNĂ – VIOLENTA REA?

Trista aniversare a unui an de la acea bezmetică răbufnire de ură şi iraţionalitate care ne-a transferat vreme de trei zile, existenţa într-un univers orwellian, aducîndu-ne în suflete fiorul rece al spaimei faţă de ziua de mîine, ne ancorează, în continuare, într-un climat de profundă dezbinare. Pentru că succesiunea evenimentelor din acel păgubos început de vară, şi de democraţie parlamentară, naşte încă noi şi noi semne de întrebare. Dintre care cel mai percutant mi se pare a îi acela a unei ciudate, dacă nu suspecte, delimitări între cele două tipuri de violenţă care s-au manifestat atunci. Spiritul partizan care înlocuieşte la noi cu brio, de un an şi ceva, logica şi bunul simţ, separă in mod curent violenţa „bună” a cuţitarilor şi incendiatorilor din 13, de cea rea inumană şi perfid neetică a vigilanţilor din 14 şi 15, uitînd că bîta e bîtă şi că nu recunoaşte, prin natura ei vegetală, asemenea, subtilităţi estetizante. In ecuaţia politică a momentului, suma celor trei cifre 13, 14 şi 15 — nu dă, nu poate dă un alt rezultat decît acela pe care I-a dat un zero absolut în dreptul rubricii care ne indică coeficientul de democraţie. (Octavian Andronic).

N.B. De nota 10 „comentariul” documentarului de aseară despre „13—15” realizat de MEDIA PRO în colaborare cu Televiziunea Română. Imaginile au vorbit suficient de clar.

Ziarul Libertatea din 14 iunie 1991, pag. 1-a ▼ Click pe imagine pentru mărire

Caricatură de ANDO

Piata Universitătii 91

FĂRĂ INCIDENTE

În jurul orei 15 erau deja prezente chiar pe locul atît de disputat acum un an — Piaţa Universităţii — cîteva mii de persoane, constante ca număr pînă la sfîrşit. DI Octav si Rădulescu pare a preluat oficiul de gazdă, conducînd cu mînă fermă ci acţiunea, a început prin a face apeIuri repetate oamenilor si organelor de ordine pentru a lua măsuri ime-diate, împotriva celor ce stăteau tolăniţi pe iarba din fata Teatrului National, spaţiu neautorizat pentru demonstraţie. „Piaţa Universităţii este locul sacru ce ne va vindeca pentru totdeauna de comunism s-a repetat adesea de la microfon. Absenţa politiei pînă în jurul orei 16,20 a atras apostrofarea aceluiaşi domn Rădulescu care a adresat de la tribună întrebări retorice, afirmînd, nu fără subtilitate, printre altele, că se contează pe prezenta a 100 de mii, pînă la un milion de demonstranti. In continuare, au fost invitati să ia cuvîntul reprezentanţi ai formaţiunilor organizatoare, participanţii direcţi la evenimentele de anul trecut. S-au formulat critici vehemente la adresa preşedintelui, primului ministru, parlamentului; s-a scandat Demisia”, au fost rostite lozinci pro-monarhiste, pro-Basarabia.
In jurul orei 17 de la microfon se anunţă că sînt aşteptati cei de la Faur şi IMGB. Aplauzele nu au fost urmate însă şi de sosirea acestora!
Una dintre ideile care au constituit obiectul manifestaţiei a fost controversata participare a studentilor şi la evenimentele din 13—15, şi la comemorarea de ieri. In ambele cazuri aceştia au făcut oarecum opinie separată, ieri fiind prezenţi în număr foarte mic. Sorin Dumitrescu şi-a arătat mîhnirea intrucît balconul Universităţii nu este deschis în asemenea momente, acuzîndu-i, de asemenea, pe studenţi că nici anul trecut n-au fost printre primii ocupanţi ai „fortei libere de neocomunism”. Dl Rădulescu, din nou la microfon a accentuat chiar că în noaptea de 12—13 iunie cei 234 de oameni rămaşi in Piaţă nu au avut sprijinul studenţilor. Oarecum în replică, Alin Dra omirescu de la Sindicatul studenţilor medicinist arătase deja că cei pe care îi reprezintă nu au cedat lupta, sînt acolo unde trebuie si au încredere în celelalte forţe lana care vor merge înainte.
N-au lipsit rememorările şi propunerile pe adresa puterii, printre care a figurat, de pildă, aceea sîmbăta si duminica să nu se circule prin centru „să putem si noi să avem astfel de mitinuri.
Cunoscut si recunoscut de cel din piaţă „tînărul” actor Ernest Maftei s-a adresat Televiziunii, pe care a acuzat-o de neparticipare la eveniment dorind să se adreseze nu celor de faţă consideraţi conştienţi, ci
milioanelor de oameni ai tării şi să-i asigure că este optimist deoarece: „comunismul s-a dus dracului”.
Punctual, dl. Octav Rădulescu a închis mitingul (conform înţelegerii cu Primăria) la ora 21 fix, făcînd apel, din nou, la respectarea ordinii. Pină la evacuarea completă a carosabilului, un mic incident a captat atenţia celor rămaşi. Un revoluţionar împuşcat pe 21 decembrie, a venit la Octav Rădulescu strigîndu-i revoltat: „Eşti un nimeni! Tu şi cu Dincă, doi hoţi, aţi „omorît” Piaţa Universităţii!* Incriminatul, după ce a făcut apel la poliţişti, a părăsit Piaţa indignat de acuzele ce i s-au adus. La ora 21.30 primele maşini au redeschis traficul rutier. Încercările de întrerupere a circulaţiei au fost răzleţe si neizbutite datorită agenţilor de circulaţie prezenţi intr-un număr destul de mare. La ora 22 erau chiar mai mulţi decît manifestanţii!

Neli LUCHIAN
Răzvan MITROI

P. S. Rememorarea de către Televiziune a evenimentelor de acum un an folosindu-se ima inii de arivă, a produs unele confuzii şi nelinişti. Multi telespectatori au crezut (şi datorită unor imagini, lipsite de traiul datei) că este vorba de reportaje sau transmisii la zi, legate de Piaţă. De aici, zeci de telefoane redactiilor; politiei…

O.K.

În ziarul nostru de luni — un interviu cu prof. Virgil Magureanu despre efectele… benefice ale „cazului Berevoieşti” asupra organizării şi modului de lucru viitoare ale Serviciului Român de Informaţii!

EVRIKA!

A făcut explozie mare cazul donaţiilor de Ia National Endowment for Democracy: două milioane de dolari pentru stimularea democraţiei in România, care nu se ştie exact la care opoziţie au ajuns!

GURA LUMII

(INFORMAŢII PENTRU CARE NU BĂGĂM MINA IN FOC)

■ MAJESTATEA SA NU CITEŞTE „ACUM”?

• Săptămînalul societăţii civile „Acum” publică nişte răspunsuri amabile ale ex-regelui Mihai la întrebari care i-au fost puse în Senatul francez. Printre acestea, aflăm din „Acum” că după părerea d-lui Mihai 1, în prezent: „din nefericire, membrii opoziţiei au foarte foarte mari dificultăţi pentru a putea călători chiar şi în Vestul Europei”… Redactorii de la „Acum”‘ nu fac comentarii asupra acestei afirmaţii iar hîrtia publicaţiei, fiind de o anumită calitate, nici măcar nu roşeşte! Din acelasi număr aflăm că un ‘zgomotos’ opozant ca dl. Stelian Tănase se afla Ia Paris odată cu regele său iar 22” consemnează, în aceeaşi săptămină vizita la Washington D.C. a dlor I. Săndulescu, V. Alexandru şi D. Lintzmeier o altă importantă delegaţie a opoziţiei neparlamentare fiind prezentă, concomitent, la Roma. Nu stă in posibilităţile noastre un recensămînt exhaustiv al celor care au trecut „cortina de fier” sub etic eta opoziţiei dar deficienţa de informare a M.S. Regelui e evidentă. Asta, probabil, fiindcă nu citeşte „Acum”!
In rest, observăm o interesantă evoluţie a concepţiei regale în ce priveşte drepturile femeii. M.S. devine subtil… sufraetă! El se pronunţă decisiv pentru drepturile femeilor. E drept, intr-un domeniu foarte specios: dreptul femeii de a domni! „La sfîrşitul secolului XX şi în vremurile în care trăim Iecea salică are o conotatie discriminatorie faţă de drepturile femeilor” — proclamă amăritul părinte căruia Dumnezeu i-a sortit numai fete. Dorinţa mea fierbinte este ca fiica mea, Principesa Margareta, să-mi succeadă. E drept că pentru a-i succede, trebuie mai întîi să aburce pe tron M. Sa. Răspunzînd în acest sens, dl. de Hohenzoltern a afirmat răspicat în Senatul Franţei. „Populaţia a cerut revenirea Ia Monarhia Constitutională şi întoarcerea mea, acasă”!
O fi vorba de populaţia din România?

AMBIDEXTRU

Ziarul Libertatea din 14 iunie 1991, pag. a 2-a ▼ Click pe imagine pentru mărire

Ziarul Libertatea din 14 iunie 1991, pag. a 3-a ▼ Click pe imagine pentru mărire

Ziarul Libertatea din 14 iunie 1991, pag. a 4-a ▼ Click pe imagine pentru mărire

Presa acum 50 de ani

Probleme, acţiuni, similitudini actuale

• „DESĂVÂRŞITĂ UNITATE” este intitulat un articol de fond din „Universul”, în care se spune: „Grelele incercări prin care trec popoarele europene, neîncetatele îngrijorări în ce priveşte perspectivele viitorului trebuie să ne determine să înlăturăm tot ce ar putea dăuna, chiar numai teoretic şi vremelnic, desăvârşitei noastre unităţi sufleteşti (…). Uniţi suntem o forţă împotriva cărora vitregia vremurilor poate fi înfrântă; uniţi, energia noastră poate fi afirmată cu dârzenia pe care o impun drepturile unui popor care nu cere nimic ce nu este al său! Orice altă preocupare trebue să amuţească, atunci când este în joc soarta neamului întreg”… • „ROMANITATEA ROMANIEI”‘ conferinţa d-lui prof. N. I. Herescu, preşedintele  Societăţii Scriitorilor Români, ţinută la Liga Culturală Bucureşti, a fost urmată de o „şezătoare de muzică şi poezie, închinată Banatului” • PROFESORI scoşi la pensie • „CUNOŞTI BUCUREŞTII? Biserica cu tuluri, singura biserică rotundă din Bucureşti, pe marginea lacului „ce poartă numele poetic al Teiului” • PREMIERA LA SCALA: Casa Rotschild (Internaţionala iudaică). Un film de actualitate în care domină succesiv adevărul” • AU VÂNDUT bere mai scump • PROPRIETARI DE AUTOMOBILE sancţionaţi pentru necamuflarea luminilor • REPRIMAREA SPECULEI ŞI SABOTAJULUI • „REFLECŢII ASUPRA ORGANIZĂRII TINERETULUI”. Conferinţa radiofonică a d-lui maior Al. Marin (…deficienţa instituţiilor fundamentale ale statului: familia, şcoala, biserica, autoritatea şi societatea”) • MĂSURI de apărare pasivă obligatorii pentru populaţie

(Rubriciă realizată de Ion BUTNARU)