26 octombrie 2021

Remember 16 aprilie 1991 – Presa acum 30 de ani

Libertatea
Distribuie pe rețelele tale sociale:
Care erau subiectele zilei în urmă cu trei decenii, în 1991

O.K.

După multe insistenţe ale cititorilor din străinătate, revista „22” catadicseşte să-i informeze asupra contului său valutar, lăsind însă să plutească un teribil suspans asupra preţului abonamentelor în valută liber convertibilă pe care promite, totuşi, să-l deconspire într-un număr viitor!

Ziarul Libertatea din 16 aprilie 1991, pag. 1-a ▼ Click pe imagine pentru mărire

GURA LUMII

(INFORMAŢII PENTRU CARE NU BĂGĂM MINA IN FOC)

• INEPŢIILE CUVINTATORILOR

O gazetă (fostă studenţească) din Bucureşti s-a dovedit cît se poate de intransigentă, cu foştii securişti şi nomenclaturişti, vărsînd foc şi pară asupra Puterii care îi protejează. Numai că, un ziar sosit de curînd de la Chişinău – „Sfatul Ţării” din 22 martie – ne permite să luăm act de o posibilă îndulcire a relaţiilor redactorului şef al gazetei de pe malurile Dîmboviţei cu foştii agenţi ai securităţii. „Dacă mai continuăm că rămînem cu suspiciunea că «uite, ăla este el un intelectual, dar a făcut nu ştiu ce servicii», nu facem decît să perpetuăm o mentalitate veche. Dă-l în măsa cu serviciile lui cu tot!” zice intelectualul I.B. Apoi, acelaşi, pune ordine şi in problema centrelor culturale româneşti: „A, da, sînt mai multe centre… Ele acum sînt două, adică, de fapt sînt patru. Este unul conformist Ia Bucureşti şi unul conformist la Paris. Apoi mai este unul nonconformist la Bucureşti si unul nonconformist Ia Paris.

I.B: criticul intransigent al culturii romane, pune capac la toată demonstraţia, stabilind ierarhii şi dînd verdicte:
„…Ionescu e senil, Cioran nu le bagă în treaba asta, Eliade e mort, şi chiar dacă ar fi trăit Eliade nu ar fi fost lider”. Noroc că T.B. se simte bine.

AMBIDEXTRU

ION RATIU LA VASLUI!

• Un omagiu original al alegătorilor (probabil fesenişti) adus… deputatului naţional-ţărănist (creştin şi democrat)

Domnul ION RAŢIU, deputat al Parlamentului şi preşedinte al U.M.R.L., însoţit ele alţi deputaţi şi membri ai conducerii P.N.Ţ.-c.d., s-au deplasat, sîmbătă în municipiile Bîrlad şi Vaslui, cu ocazia lansării cărţii „România de astăzi – comunism sau independenţă?”
În jurul orei 14,00, în sala Casei de cultură din municipiul Vaslui, domnul ION RAŢIU a avut o întilnire cu membrii P.N.Ţ.-c.d. din localitate. Atît la intrarea în sală, cît şi la ieşire, cei circa 4.000 cetăţeni, care s-au adunat pe platoul din faţa Casei de cultura, s-au manifestat ostil faţă de prezenţa delegaţiei respective în judeţul Vaslui.

Ziarul Libertatea din 16 aprilie 1991, pag. a 2-a ▼ Click pe imagine pentru mărire

Ziarul Libertatea din 16 aprilie 1991, pag. a 4-a ▼ Click pe imagine pentru mărire

Presa acum 50 de ani

• RASPUNSUL D-LUI GENERAL ANTONESCU LA SCRISOAREA LUI HORIA SIMA. Prin prof. Găvănescu, Horia Sima i-a adresat generalului Antonescu o scrisoare de reconciliere, din care spicuim: „Vin şi de astă dată şi fac apel la înţelepciunea şi patriotismul D-stră, ca să găsiţi mijloacele şi toată înţelegerea pentru a readuce pacea în mijlocul poporului acesta atât de greu încercat. Sfâşierile interne sunt profund dăunătoare şi întârzie opera de refacere a Ţării, in timp ce popoarele vecine nouă se întăresc şi se consolidează (…). Pentru această regăsire sufletească, Mişcarea Legionară nu are nici un fel de rezerve şi o doreşte din toată inima (…) Rămân cu dorinţa sinceră a realizării depline a acestor gânduri, Horia Sima, Bucureşti, 22 Martie 1941“. Răspunsul d-Iui General Antonescu adresat dlui profesor Găvănescu: „Citind scrisoarea v-am spus imediat că nu o pot lua în considerare fiindcă în principiu nu pot trata cu rebelii şi găsesc scrisoarea perfidă (…). Nu Horia Sima a fost cel lovit, ci el a lovit greu şi mişeleşte în poporul românesc; tocmai in clipa când mă străduiam, din toate puterile, să dau o cît de mică alinare sfâşietoarelor sale dureri şi să-i croiesc, într-o lume nouă, soarta la care îi dă dreptul şi istoria şi calităţile lui Horia Sima şi conducerea mişcării legionare sunt fără cea mai mică umbra de îndoială autorii. Iată duşmanii neamului! Iar „binele” pe care l-au voit a dus la dezbinarea neamului, la ruina şi la anarhizarea statului, pe care l-au împins până la marginea prăpastiei (…). Rapoartele diferitelor, ministere mărturii fără replică – vă vor arăta, cu rare excepţii, ce murdărie, ce nereguli, ce dezordine au lăsat în urma lor legionarii (…). Puteţi constata (…) că aproape în toate ramurile de activitate, au fost căpătuiţi de conducerea legionară, oameni cari fiind cu- desăvîrşire nepregătiţi şi incapabili s-au impus cu acte de brutalitate, de multe ori cu revolverul în pieptul şefilor şi camarazilor. Rezultatul a fost distrugerea armoniei si ordinei in Stat; la adăpostul cărora au început dezmăţul profitului personal (…). Dacă în condiţiunile de astăzi şi fără o prealabilă şi totală desolidarizare de vinovaţi, le reîntind mâna şi îi ridic din nou pe treptele conducerii, voiu ajunge la o ruptură iremediabilă şi între mine şi popor. Ar fi catastrofal pentru toţi… General Antonescu • S-A STABILIT IMPOZITUL pe veniturile din salarii (pentru celibatari si pentru necelibatari), precum şi impunerea profesiilor libere, a meseriaşilor etc.

Rubrică realizată de ION BUTNARU

Ziarul Libertatea din 16 aprilie 1991, pag. a 5-a ▼ Click pe imagine pentru mărire

LA SENAT

Atac concentric asupra corupţiei

Dacă ar fi să caracterizăm succint interpelările şi întrebările rostite ieri pe adresa executivului, de la tribuna Senatului ar fi: un atac susţinut şi concentric împotriva corupţiei, a abuzurilor si ilegalităţilor. Odată acuzele formulate s-a cerut adoptarea de urgentă a măsurilor pentru încetarea grabnică a acestei stări.
SITUAŢIE (SPERAM) DE EXCEPŢIE. Adresindu-se primului ministru, dl. Nicolae Giurgea – F.S.N. a atras atentia asupra unei situaţii de excepţie din judeţul Vrancea. Pe scurt: constatindu-se la nivelul prefecturii o serie de abuzuri, cazuri de aplicare diferenţiată a legii, lipsă de susţinere a reformei, absenţa totală a controlului, grupul parlamentar Vrancea al F.S.N. a încercat, începînd chiar de la sfirşitul anului trecut, obţinerea unei audiente la dl. Petre Roman. Din păcate, încercările au fost blocate sistematic de persoanele din imediata apropiere a primului ministru. S-a înaintat atunci in iariuarie un memoriu, în urma căruia o echipă a Guvernului a venit „pe teren”, constatînd că cele sesizate sînt „nefondate“. Alt memoriu, alte încercări infructuoase, de a ajunge la dl. Petre Roman, şi, in final, sarcina verificării celor semnalate este încredinţată… celor reclamaţi! Firească in aceste condiţii anchetarea celor ce au semnat memoriul, a senatorilor, cerindu-se să se ajungă la o înţelegere cu cei acuzaţi. Pe bună dreptate, dl. senator Giurgea adresîndu-se d-lui Roman cere nu un răspuns formal, ci adoptarea măsurilor cuvenite pentru asanarea vieţii noastre publice.
OBLIGATORII sau facultative sint legile adoptate de parlament, se întreabă cu falsă, inocenţă, dl. Oliviu Gherman – F.S.N. Dolj.
PE VALUTA CUI au fost deschise magazinele pe valută – este curios să afle dl. Barbu Popescu – Tulcea, care crede că ar fi necesare precizări ale guvernului privind funcţionarea acestora. Mai mult, dacă se constată implicarea unor înalţi funcţionarii este imperios necesar ca numele lor să fie făcute publice, înainte de promisa remaniere a guvernului.
CORUPŢIA – CANCERUL SOCIETĂŢII NOASTRE – este concluzia care se desprinde din cuvîntul d-lui Adrian Ma-nolache – P.E.R. Bucureşti. Acuzind guvernul că nu arată preocupare pentru eradicarea acesteia, dl. Manolache îşi exprimă surprinderea că nici un înalt funcţionar – în ciuda acuzelor apărute în presă – nu s-a simţit obligat să demisioneze.
COMISIE DE URGENŢA. Precis şi tranşant, cum ne-a obişnuit, dl. Romulus Vulpescu – F.S.N. Bucureşti, cere constituirea de urgenţă a unor comisii de anchetă a averii înalţilor funcţionari care să meargă pină la ridicarea calităţii de membru al parlamentului. Amintind că a cerut acest lucru chiar de la constituirea legislativului, dl. Vulpescu a menţionat: „ca să cerem altora să intre în legalitate trebuie să facem şi noi acest lucru”.
Nu ne rămîne decît să aşteptăm reacţia firească şi promptă a guvernului.

Neli LUCHIAN

ADUNAREA DEPUTAŢILOR

Un credit extern de două miliarde de dolari

Prima şedinţă a săptămînii in curs a început prin a pune în discuţie programul de lucru pină la 19 aprilie, printre actele normative ce se vor discuta se numără şi iniţiativa guvernului de a fi autorizat de Parlament, în privinţa contractării de credite financiare externe în semestrul I din 1991. Suma la care se face referire ar fi de două miliarde dolari SUA, drept urmare cîţiva deputaţi au cerut o amînare de o zi faţă de termenul hotărît pentru a se putea documenta mai bine în problemă. Creditul ar urma să fie contractat în vederea asigurării resurselor valutare necesare aprovizionării cu materii prime prioritare, combustibili, energie şi alte bunuri.
In cadrul lucrărilor s-a aprobat (cu majoritate de voturi) proiectul de Lege privind organizata şi funcţionarea societăţilor comerciale din domeniul asigurărilor, iar în continuare s-au reluat discuţiile despre proiectul Legii funcţionării ministerelor.
Dl. Ion Raţiu, recent întors din Moldova (N.R. Amănunte în pagina întîi), a propagat de la tribună punctul de vedere al sindicatului din învăţămîntul preuniversitar de la Iaşi care se confruntă cu mari probleme şi datorită tergiversării rezolvării acestora vrea să recurgă la grevă generală. DL Raţiu, în numele partidului său a cerut ministrului Gheorghe Ştefan să acţioneze cît mai rapid şi mai eficient pentru evitarea grevei.

Răzvan MITROI