Publicat: 16 Iulie, 2019 - 00:00
Care erau subiectele zilei în urmă cu un sfert de secol, în 1994?
Libertatea din 16 iulie 1994

 

Tranzacţiile Tranziţiei

DIALECTICA STRĂZII

Explozia din decembrie 1989 a pus o pecete de violenţă asupra străzii de care credeam că nu ne vom putea desprinde niciodată. După ce decenii în şir mulţimile scoase în stradă pe bază de convocator avuseseră un simplu rol decorativ, de interprete ale unor partituri scrise pentru preamărirea dictatorilor, manifestaţia spontană din dimineaţa zilei de 22, cea care a avut, de altfel, rolul hotărâtor în împlinirea unui destin ce iniţial fusese circumscris clasicelor scenarii, le-a dat acestora, cu adevărat, conştiinţa forţei lor. Pentru o anumită categorie, această demonstraţie a rămas un etalon la care a fost tentată să se raporteze în permanenţă. Ieşirea în stradă trebuia - în conformitate cu această optică - să se soldeze de fiecare dată cu efectele dorite sau luate în calcul. Violenţa - alta decât aceea mută, mai mult hotărâre decât violenţă - a devenit, treptat, o constantă a luptei politice, ea debordând tragic - atunci când limitele au fost depăşite. Violenţa a generat violenţă şi, în continuare, câţiva ani buni, nu a fost miting, mai mult sau mai puţin sindical, care să nu se isprăvească cu o tentativă violentă: ori ocuparea sediului Guvernului, ori escaladarea zidurilor Cotrocenilor, ori asedierea Televiziunii. Iar atunci când entuziasmul ofensiv al revoluţionarilor de profesie a început să scadă, o dată cu rândurile acestora, prin dedarea la pragmatism economic, nu le-a mai rămas decât ziarelor - mai ales unora dintre ele - să deplângă lipsa de eficienţă şi placiditatea maselor, eşuate în operaţiuni banale, exclusiv retorice, de solicitare a unor drepturi întemeiate sau închipuite.

Explozia de bucurie care a urmat victoriilor obţinute de echipa naţională de fotbal a readus lumea în stradă, pentru prima dată la proporţiile revoluţionare. Când o jumătate de milion de bucureşteni şi-a căutat şi şi-a dansat bucuria că România începe - prin fotbal - să însemne CEVA, profesioniştii violenţei stradale au tresărit animaţi de o nădejde aproape pierdută. Reacţia străzii a fost, însă, de data aceasta, impecabilă: cu istoricul lor bun-simţ, oamenii au refuzat să amestece lucrurile sau să le deturneze. Aveau nevoie să creadă în ceva şi fotbalul le oferea această şansă, de aceea agitatorii profitori au fost rapid puşi la punct şi scoşi din joc. Mai mult - şi poate mai important - aceiaşi oameni au avut tăria să întâmpine cu demnitate insuccesul şi să se răzbune pe obiecte, distrugând, sau să găsească ţapi ispăşitori în alte zone. Este o dovadă clară că în aceşti patru ani strada a cunoscut o dialectică subtilă care cere ca fiecare lucru să fie făcut la timpul său şi în modul cel mai potrivit. Strada, aceeaşi stradă care a explodat violent în ’89, s-a transformat acum, în ’94, într-un imens joc de artificii dătător de speranţă.

Octavian ANDRONIC


Interviul de sâmbătă

Conf. univ. GEORGETA ŞTEFĂNESCU - BARNEA: "Valorile se cultivă prin valori"...

- Felicitându-vă pentru Medalia comemorativă "WOMAN OF THE YEAR", acordată de American Biographical Institute, v-am ruga să ne destăinuiţi criteriile acestei distincţii.

- Sinceră să fiu, nu le ştiu exact!

- Dar le puteţi deduce!

- Presupun că s-a avut în vedere activitatea mea didac-tică-artistică de la Academia de Muzică din Bucureşti, unde sunt conferenţiar, cu o îndelungată "fişă" concertistică şi publicistică. In dicţionarul englez "International Who’s Who in Music", figurez cu vreo 25 de rânduri în ultimele trei ediţii (XII-XIII-XIV), fapt ce mă onorează şi mă face să cred că sinteza de la Cam-bridge se bucură de autoritate nu numai pe vechiul continent.

- Zeci de promoţii de pianişti au trecut pe sub "mâna" dumneavoastră, deopotrivă atentă şi exigentă! V-aţi legat numele şi de editarea a zeci de culegeri din compozitori români sau străini. Cu ce scop?

- De a pune la îndemâna tinerilor muzicieni repertoriul de referinţă pentru pian şi pentru alte instrumente, Valorile se cultivă prin valori...

Ion BUTNARU