Publicat: 16 Septembrie, 2019 - 00:00
Share
Care erau subiectele zilei în urmă cu un sfert de secol, în 1994?
Libertatea din 16 septembrie 1994

 

O rimă pe adresa Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei

UN CONTROL Şl, DIN CONDEI, PIERE CRIZA DE ULEI

Înţelegând, în sfârşit, că de pe piaţă a dispărut uleiul de fabrica­ţie românească, Direcţia Generală de Control şi inspecţii a Minis­terului Agriculturii şi Alimentaţiei a efectuat, săptămâna tre­cută, o amplă acţiune de control, a cărei uluitoare concluzie este: avem ulei!

Când, după ore de căutări, gospodinele Bucureştiului găsesc ulei românesc, aproape că nu le vine a crede că acesta are acelaşi preţ cu uleiul de import

Vom începe cu debusolantele concluzii ale ministerului: „Fabricile au asigurat necesa­rul zilnic normal pentru con­sumul populaţiei, cu preponde­rentă prin societătile S.R.L. care au achitat în numerar sau cu cec si care aveau contracte de lungă durată. „Livrările de la fabricile de ulei către bene­ficiari. în luna august, au fost —  se susţine în aceeaşi notă —  mai mici „fată de consumul normal", cu 1,7 %. Nu se speci­fică ce zonă sau zone ale tării au fost analizate. Probabil că subiectul a fost tratat la nivel naţional. Situaţia din Capitală este mult mai grea. Iată rea­litatea în zece puncte alese de noi, ieri, la întâmplare. În Brezoianu 60 — doar ulei de im­port, 3.200 lei litrul. La maga­zinul alimentar Central (zona Lido) — nici un fel de ulei. Nu ne-a ieşit în cale nici la Big Titan, Big Berceni, Magheru 30 sau Beldiman. La Unic doar ulei de măsline (8.500 lei litrul, la cutii, sau 9630 lei litrul, la sticlă). În strada George Vraca 5, nici un strop, iar alături, doar ungu­resc, de 3300 lei litrul. În fine. fotoreporterul nostru a găsit, după îndelungi căutări, vreo două navete de ulei românesc vândut în piaţa Amzei la pre­ţul de 1500 lei jumătatea, cam tot atât cu cât se vinde si ule­iul de import...

Probabil că domnii funcţio­nari din minister, puşi la trea­bă de Guvern, care a aflat si el din ziare că a dispărut ca prin farmec acest produs, n-au vrut să-şi supere şefii. Credeţi domnilor controlori că pot cetăţenii să se aprovizioneze cu ulei din scriptele pe care le fluturaţi prin şedinţe? Grozavă salată a birocraţiei aţi prezen­tat populaţiei nemulţumite!

Viorel CHIFU

 

Ne invadează păsările, mai ceva ca-n Hitchcock

CIORILE AU PUS STĂPÂNIRE PE CIŞMIGIU

În Parcul Cişmigiu a apărut un fenomen bizar. Stoluri masive de ciori au pus stăpânire pe zonă, tulburând, noapte de noapte, liniştea cetăţenilor ce locuiesc în apropiere. Deşi necesară, nimeni nu a luat până în prezent vreo măsură prin care aceste păsări să fie, dacă nu stârpite, măcar go­nite din oraş. Alarmaţi de situaţie, oamenii cer ajutor în stânga şi-n dreapta, sperând că până la urmă cineva îi va scăpă de coşmarul miilor de aripi negre.

 

Un pic mai bine pentru Bucureşti

CAMIOANELE SI ANGROSIŞTII NU VOR MAI CĂLCA PRIN CENTRU

Ministerul Transporturilor este hotărât să înlăture traficul greu din zonele centrale, ale Capitalei, su­focată de prea multele ţevi de eşapament.

Pentru a face cunos­cută strategia sa de ac­ţiune, dl Aurel Novac i-a invitat, săptămâna viitoare, la o discuţie amicală pe primarii Crin Halaicu şi Iulian Creţu, pe reprezentanţii Admi­nistraţiei Publice Locale din cadrul Guvernului, ai Camerei de Comerţ şi Industrie a României, ai Administraţiei Naţionale a Drumurilor. Salva­rea carosabilului şi evi­tarea accidentelor se pot face prin "exila­rea" traficului greu la marginea oraşului. În viziunea ministrului transporturilor, în zona centrală trebuie inter­zisă cu desăvârşire cir­

culaţia autovehiculelor care depăşesc 1,5 tone şi a celor care transpor­tă călători şi au mai mult de şase locuri. În celelalte zone, accesul lor va fi permis doar pe bază de autorizaţie şi numai între anumite ore. Traficul greu va fi acceptat doar la margi­nea Capitalei, unde se vor muta şi depozitele de mărfuri. Pentru a nu se prezenta cu teme­le nefăcute la întâlnirea de săptămâna viitoare, reprezentanţii Primă­riei, atinşi la orgoliu, au luat în mână proble­ma. Spre dezbatere.

Georgiana CAPUERDE

 

Pentru elucidarea furturilor de armament

ANCHETĂ DRASTICĂ ORDONATĂ

Spargerea de la de­pozitul de muniţii al UM 01842 — Titu a determinat M.Ap.N. să ia măsuri drastice de control la toate unită­ţile aflate in subordinea Statului Major al Aviaţiei şi Apărării Antiaeriene.

DI ministru Gheorghe Tinca, deşi civil din naştere, nu se sfieşte să-i controleze pe militarii din subordine

Astfel, după inventa­rierea întregului depozit (din care au dispărut 157 de cartuşe calibrul 7,62 mm, o puşcă-mitralieră de calibrul 7,62 mm şi 4 pistoale de semnalizare de calibru 26 mm, în ur­ma unei spargeri întâm­plate în noaptea de 30/31 august a.c.), toate unităţile de paraşutisti si eli­coptere. precum si acti­vitatea lor din ultimii ani vor fi supuse unor verifi­cări minuţioase, din par­tea unei grupe de control a Statului Maior al Avia­ţiei si Apărării Antiaerie­ne. Procuraturii Militare si Politiei Militare.

Vasta anchetă a MApN se datorează descoperirii —  în cursul primelor in­vestigaţii — a unor ne­reguli "chiar mai mari decât cauzele ce au dus la furtul în sine şi care persistă de mai mulţi ani“, după' cum a decla­rat dna maior Elena Olariu, purtător de cuvânt al ministerului.

Gelu ISPAS

 

GURA LUMII

(INFORMAŢII PENTRU CARE NU BĂGĂM MÂNA ÎN FOC)

•• ACEIAŞI ŞMECHERI care înainte de ’89 se învârteau de numere mici la maşini, pentru a se da mari faţă de cunoscuţi, acum îşi trag nu­mere cu GUV sau PRR, să creadă caralii că sunt cel puţin miniştri sau consilieri. Ce cap intere­sat le-a dat, oare, această posibilitate? •• GU­RILE RELE zic că şeful vămilor ar fi fost, înain­te de, colonel cu trese "speciale" pe sub veston şi că datorită acestei importante calităţi a fost paraşutat într-un sector de care "fostele struc­turi" aveau nevoie ca de aer. Până la proba contrară, noi nu credem acest lucru •• BLAZO­NUL SUBŢIRE cu cheltuială se ţine. Aseară dă­dea colţul pe Calea Victoriei, dinspre palat, o maşină a poliţiei care escorta conştiincios un au­tomobil purtând însemnele Turneului Open de Tenis în care se afla şoferul. Vă imaginaţi ce se întâmplă când în maşină se află alteţa sa dl Se­ver Mureşan! Atunci n-ajunge toată brigada ru­tieră pentru a face loc •• DISCUŢIA DE asea­ră, de la TVR 1, despre cartea preşedintelui lliescu a fost moderată de Nicolae Cristache, fostul şef al defunctei "ORA". Să moară Cata­ramă de necaz !

AMBIDEXTRU

 

Prefectura are o bănuială

PRIMARII AU PRIMIT PEŞCHEŞURI CÂND AU ÎMPĂRŢIT PĂMÂNTUL

 

K.O.

 Sinceri preocupaţi de problemă (din motive ce na mai trebuie a fi reamintite) colegii de la "ZIUA" informează că în Suedia, Poliţia a cerut scu­tire de impozit pentru nu­mele pe care Ie dau infor­matorilor. Vă daţi seama cât au pierdut unii datorită acestei măsuri care în Români probabil că nu s-a aplicat.

 

ASASINUL CHINEZILOR DIN GEAMANTANE-CAPTURAT

Poliţia a reuşit să aresteze ieri, la Braşov, principalul au­tor al dublului asasinat care a avut drept victime pe tinerii chinezi Zheng Bo şi Yang Suizi. Asasinul este originar dintr-o localitate din sudul Chinei şi este cunoscut printre conaţionali sub numele de "Pletosul". La înfăptuirea cri­mei el a avut doi complici, soţ şi soţie, tot de origine chine­ză, care au fost arestaţi săp­tămâna trecută.