Publicat: 17 Decembrie, 2018 - 00:00
Care erau subiectele zilei în urmă cu un sfert de secol, în 1993?

DE LA O ZI LA ALTA

Ecouri ale intervenţiei României la forurile internaţionale în apărarea victimelor farsei judiciare de la Tiraspol: CATHERINE LALUMIERE, SECRETAR GENERAL AL CONSILIULUI EUROPEI:

"SOLICIT DE URGENTĂ CELOR CE DEŢIN PUTEREA ÎN TRANSNISTRIA (PARTEA DE EST A MOLDOVEI) SĂ FACĂ TOTUL pentru a împiedica executarea pedepsei cu moartea pronunţată la 9 decembrie contra lui Ilie Ilaşcu

Adăugând: "Ilaşcu şi ceilalţi deţinuţi de la Tiraspol trebuie să fie transferaţi unei autorităţi competente ce poate da toate garanţiile unui proces echitabil, cu respectul drepturilor omului".

MAX VAN DER STOEL, ÎNALT COMISAR CSCE PENTRU MINORITĂŢILE NAŢIONALE:

"Citirea scrisorii pe care mi-aţi adresat-o astăzi, în legătură cu sentinţele pronunţate în procesul de la Tiraspol, mi-a provocat o mare îngrijorare. Deşi problema nu ţine de mandatul meu, nu o pot considera decât ca o chestiune foarte gravă" (scrisoare adresată preşedintelui Ion Iliescu).

...MONSENIORUL JEAN LOUIS TAURAN, ministrul de externe al Vaticanului:

În urma solicitărilor României, Suveranul Pontif a hotărât să întreprindă demersuri pe lângă autorităţile Federaţiei Ruse, transmiţându-se rugămintea Vaticanului de a interveni pentru salvarea vieţii lui Ilie Ilaşcu". S-au dat dispoziţii reprezentantului Vaticanului la Moscova, Monseniorul Francisco Colasvono, să se deplaseze la Tiraspol pentru a prezenta autorităţilor - legal - rugămintea Suveranului Pontif de a fi cruţată viaţa lui Ilie Ilaşcu.

BNS DOREŞTE SĂ INTRE ÎN PARLAMENT!

CU UN NUMĂR DE 37 DE MEMORII Al CONFEDERAŢIEI PENTRU A PARTICIPA AZl LA SESIUNEA

COMUNĂ A CELOR DOUĂ CAMERE!

Biroul permanent al Camerei Deputaţilor a admis doar participarea Preşedintelui sau a unui reprezentant al Confederaţiei.

BNS SE DECLARĂ PROFUND DECEPŢIONAT DE ACEST RĂSPUNS!

Aseară

GALA BUSINESS CLUB A ZIARULUI "LIBERTATEA" - succesul unei compoziţii de rigoare şi happening

Peste 400 de oameni de afaceri, personalităţi ale vieţii publice, politicieni au asistat la acordarea premiilor tradiţionale B.C.: PREMIILE DE EXCELENŢĂ în "TOPUL RESTAURANTELOR", "COROANA" PENTRU ESTETICA URBANĂ ŞI TITLURILE DE "EROI AI MUNCII CAPITALISTE". Laureaţii au fost viu aplaudaţi, felicitaţi şi invidiaţi de către asistenţă. O amplă relatare a Galei, în pagina a-3-a.

 

GALA BUSINESS CLUB A ZIARULUI "LIBERTATEA"

EXCELENŢI ŞI EXCELENŢĂ

Ieri seară, zarurile au fost aruncate, pe parchetul de trandafir al Palatului Elisabeta de către experţii ziarului LIBERTATEA în legătură cu criteriile clasice, de acum: Topul restaurantelor şi Coroana pentru estetica stradală, la care s-a adăugat noutatea unui reper de performanţă pentru Topul oamenilor de afaceri ai anului. În faţa unei asistenţe care a luat un start tumultuos, încă de la orele 18,30, pe cele 8 piste culinare, prevăzute cu 6 refugii întăritoare, au fost înmânate, la orele 19,30, diplomele Coroana pentru eştetica stradală magazinelor şi firmelor reprezentative pentru imaginea unui nou Bucureşti, criteriu Ia care Gepa Electrocenter a primit, în aplauzele aprobatoare ale asistenţei, titlul de cel mai frumos şi spectaculos magazin al Bucureştiului 1993. Cei 13 corifei ai Topului restaurantelor au avut şi ei ocazia să-şi verifice popularitatea în rândul acestei asistenţe care, în bună măsură, se confundă cu clientela lor stabilă, ponderea deţinând-o localurile distinse cu recomandarea Inspectorului L şi anul trecut - Melody, Select, Velvet, Vox, Nord Club, Night Club Inter, Şarpele Roşu, Felix şi Spring Time, în rândul noutăţilor intrând Transilvania, Valencia şi China House. Localul anului a fost desemnat, în ovaţiile aprobatoare ale celor prezenţi, Casa Select. Eroii Muncii Capitaliste s-au manifestat cu diferenţe semnificative - între entuziasmul debordant al lui Antonio Iervolino, patronul firmei Stefanel, care s-a lăsat îndelung filmat şi fotografiat de o veritabilă armată de confraţi, cu brevetul ridicat triumfător deasupra capului şi prudenta înţeleaptă a dlui Dinu Rizescu, care s-a întrebat dacă, în eventualitatea unei restauraţii, ar mai avea şanse de a se reabilita! Calitatea grafică a licenţelor, brevetelor şi diplomelor concepute şi realizate integral de către experţii noştri, Mihai Apolozan şi Doru Beşliu, a probat atenţia, dusă până în ultimul detaliu, a întregului protocol din care nu au lipsit însă omisiunile, reparate cu o deplină ştiinţă a happening-nlui de către speakerii serii. Noutatea absolută a serii, onorând conţinutul de business al Galei, a fost inaugurarea contractelor gentlemen agreement în care avanscena a fost ocupată de România Exchange, coautoarca Gale, beneficiară a două contracte pentru noua sa "companie de security" şi a unui contract privitor la deschiderea unei filiale la Alba Iulia, cu firma Bel-Ami. Supus unei atenţii speciale din partea fotoreporterilor şi operatorilor TV, dl Cătălin Iordănescu, preşedintele firmei România Exchange s-a arătat mult mai degajat decât anul trecut, la fel ca şi tânărul său colaborator, dl Gabriel Mutu, modificare de comportament pe care analiştii n-au întârziat s-o pună pe seama creşterii de la 4 la 40 a caselor sale de schimb, o reţea care cuprinde 25 de judeţe şi plasează firma pe locul 1 în topul domeniului. Efectul scontat de organizatorii Galei Business Club a fost marcat şi de prelungirea recepţiei mult peste rigorile protocolului, până la ore târzii din noapte, când, în timp ce oaspeţii continuau să strângă relaţiile de parteneriat în saloanele şi pe terasa dn faţa Palatului Elisabeta, noi consemnam operativ şi lucid toate acestea.
 

Criteriul Coroana '93 pentru estetica stradală

1. TRANSILVANIA CLUB - bd Republicii 

2. COMPUTERLAND - bd Unirii

3. GEPA ELECTROCENTER - Calea Dorobanţilor

4. STEPHANNEL K. ANAIS - Bd. Magheru

5. WHIRPOOL - şos. Nicolae Titulescu 

6. MEGAVISION - Calea Călăraşilor

7. ANA- str.Radu Beller

8. FELIX- bd. Mihail Kogălniceanu

9. RUCOMEX ROMANIA - bd Dimitrie Cantemir

10. COLEUS - bd. Dacia

11. RPD - str. Ştirbei Vodă

12. STEFANEL - Calea Victoriei

13. ALLTROM - Calea Moşilor

14. FIAT - Sos. Pantelimon

Motivaţia acordării brevetelor de:

Eroi ai Muncii Capitaliste pe anul 1993

TEXTILCOTTON, director general, Marin Rădulescu: pentru realizarea unor importante investiţii destinate producţiei (fabrică de confecţii computerizată şi o linie de fabricaţie sub licenţă Pierre Cardin), precum şi a unui modern complex comercial de desfacere a propriilor produse.

DI APOLLO, preşedinte, Răzvan Andreescu: pentru activitate productivă deosebită în domeniul industriei alimentare şi a marochinăriei, activitate de import-export.

TTI, preşedinte, Jan Hilgen: pentru realizarea unor importante societăţi mixte ("Roboretec" şi "Remac") în domeniul construcţiilor navale şi al construcţiilor de tuneluri, restaurarea monumentului istoric şi turistic Hanul lui Manuc.

COMPUTERLAND, director general, Constantin Badea: pentru deosebita activitate în domeniul tehnicii de calcul, promovarea şi organizarea unui centru de instruire UNIX.

CCIB, director general, Ileana Tureanu: pentru realizarea celei mai mari investiţii din ţară - Centrul Internaţional Bucureşti.

ROMFERCHIM, director general, Mihai Ionescu: pentru aport deosebit în sprijinirea producătorilor din domeniul industriei chimice, şi cifra de afaceri de 300 milioane $ realizată în 1993.

METANEF, director, Ştefan Mărginean: pentru dinamizarea societăţii "Metanef", prima societate românească de export-import, cu capital majoritar privat, care depăşeşte 300 milioane $, cifră anuală de afaceri.

ROMEXPO, director general, George Cojocaru pentru impunerea Târgului Internaţional Bucureşti ca o insulă de organizare într-un ocean de haos.

MC MONI’S, preşedinte, Teodor Meiţă: pentru utilitatea şi ţinuta comercială a lanţului de localuri "Mc Moni’s", a cărui ultimă verigă, la cel mai apreciat nivel competitiv, a fost inaugurată în această săptămână.

BEL-AMI, preşedinte, Dorin Iacob: pentru sistemul comercial de import-export capabil să dezvolte impunerea produselor româneşti pe pieţele străine şi deschiderea unor relaţii de comerţ şi cooperare de mare anvergură cu partenerii din China şi Statele Unite.

SITACO PEPSI-COLA, preşedinte, Eli Davidai; director general, Ioan Bucurescu: pentru conceptul de impunere a produselor PepsiCola pe piaţă, prin investiţii în capacităţi de producţie româneşti, pentru deschiderea primei fabrici de îmbuteliere în cutii de aluminiu şi în butelii PET.

ROMTYRE&RUBBER SA, preşedintele Consiliului de administraţie, Octavian Borţoi: pentru înaltul profesionalism demonstrat de specialiştii acestei societăţi în asigurarea bunei funcţionări a unui sector industrial de o deosebită importanţă pentru economia naţională - industria cauciucului.

GEPA ELECTROCENTER, preşedinte, George Pădure: pentru calitatea comerţului şi a produselor, pentru deschiderea celui mai modern şi spectaculos magazin din Bucureşti.

ASTRAL CORPORATION SRL, preşedinte, George Vultur: pentru curajul implementării în România a electronicii de înaltă performanţă.

ARO CÂMPULUNG, director general, Mihai Ciobanu: pentru descoperirea Americi pe 4 X 4.

CASTROL, director general Dan Mihoc: pentru lubrifierea solidă a unor relaţii de bună cooperare cu partenerii automobilişti din România şi din presă. 

TOFAN GRUP SA, preşedinte, Gelu Tofan: pentru spiritul de aventură în sponsorizarea culturii profesioniste.

BUCUREŞTI-BERLIN, preşedinte, Sandu Feig: pentru contribuţia adusă la formarea axei Bucureşti - Berlin, via Seul.

ŞTEFAN & CO PROD COM SRL, preşedinte, Vasile Ioan Ştefan: pentru promovarea unui concept modern de integrare a producţiei şi comercializării produselor alimentare.

PROSPERIMPEX, director general, Dinu Rizescu: pentru spirit de anticipaţie imobiliară.

ROMANIA EXCHANGE, preşedinte Cătălin Iordăchescu: pentru că este cu noi.

ROM TEAM SOLUTION, preşedinte Valeriu Turcuş: pentru spiritul de echipă în domeniul tipăriturilor.

TEXACO INTERACO, preşedinte Mircea Bălănescu: pentru capacitatea de a fi dat o altă semnificaţie stelei în cinci colţuri.

BANKCOOP, preşedinte Alexandru Dinulescu: pentru profesionalismul operaţiilor bancare şi încrederea câştigată într-un domeniu marcat de nesiguranţă.

PREMS, director Valentin Drăgoi: pentru fructuoasa iniţiativă a lansării producţiei proprii de piese auto.

CHIMEXIM, preşedinte, Dumitru Brătianu: pentru creşterea rentabilităţii activităţii de comerţ exterior şi beneficiul de peste un miliard lei realizat pe 1993.

CINE 

CE

• MARE GALĂ mare, la a doua ediţie a B.C. Notă maximă la impresia artistică au obţinut hostess-ele de la România Exchange, care au alcătuit o splendidă "gardă de onoare" la intrarea în sălile Palatului Elisabeta. Cu ochii pe ele, unii mai că au uitat de ce au venit • CONCU-RENŢA cu aniversarea de la Banca Agricolă şi parada MODEI organizată de ELVILA INTERNAŢIONAL a făcut ca unii invitaţi să întârzie. Mai ales cei care au fost nevoiţi să ocolească centrul blocat de manifestaţia pornită din Piaţa Universităţii • ULTIMUL, DAR nu cel de pe urmă, personaj de "grad zero" a fost dl Vasile Manea Drăgulin, procurorul general, de la care am aflat că finele de an ne va rezerva câteva surprize în ce priveşte soluţionarea unor dosare de mare interes • PRIMARUL GENERAL, Crin Halaicu, a onorat şi această ediţie cu prezenţa sa impunătoare, flancat ca de obicei de prietenul şi colegul său, viceprimarul Iulian Creţu • PREŞEDINŢIA a fost bine reprezentată de domnii consilieri MARIUS GURAN şi PAUL DOBRESCU. Dându-ne a înţelege că Cotrocenii apreciază în mod deosebit sprijinul şi îmboldirile acordate (de alţii) sectorului privat şi dinamismului economic

 

• DEŞI NU a primit la timp invitaţia, ca un autentic lord ce este, dl DAN MATEI AGATON, ministrul turismului, a fost prezent la ţanc pentru a da şi lustru guvernamental manifestării • DEŞI A promis că va da o raită, dl MUGUR ISARESCU, guvernatorul Băncii Naţionale, fiind reţinut de confraţii bancheri la Hotel Bucureşti, la jubileul Băncii Agricole, n-a mai ajuns până la şosea. A rămas pe altă dată • DL PREFECT GHEORGHE VALCEANU ne-a confirmat, cu emoţie, că a fost una dintre cele mai reuşite - dacă nu cea mai reuşită - manifestare de acest gen la care a participat • MULŢI DINTRE invitaţi au fost foarte surprinşi să se afle în palmaresul topurilor, ei venind acolo doar de plăcere - după cum s-au exprimat domnii Alexandru Feig (B.B.), Dinu Rizescu (Prosperimpex) şi George Vultur (Astral). Au absentat - motivat (fiind la Hamburg) domnul Dan Mihoc (Castrol) şi nemotivat - (fiind în ţară) domnul Mircea Bălănescu (TEXACO) • SUSPANSUL ŞI SURPRIZA serii au constituit anunţul premiului oferit firmei STEPHANEL K. ANAIS - într-o repriză suplimentară şi de efect şi primirea sa de către doamna Ioana Niţă, vizibil emoţionată de această iscusită întorsătură • DRAPELUL PROVINCIEI a fost ţinut sus prin două titluri de "eroi", cel acordat dlui Mihai Ciobanu (director ARO Câmpulung) şi Dorin Iacob (preşedintele BEL-AMI, Alba Iulia) • CA UN METEORIT a trecut prin asistenţă dl Carol Feig, preşedintele firmei A.B.&M, între două avioane de la şi spre Berlin. • LA CEREMONIA decernării titlului de "Erou al Muncii Capitaliste" providenţa s-a ivit sub înfăţişarea preadistinsei dne Ioana Brătianu care a salvat absenţa dlui Dumitru Brătianu, preşedinte al firmei Chimexim, primind în locul acestuia brevetul doveditor, oferindu-se să sponsorizeze cheltuielile de investigaţie pentru a-flarea destinatarului cu care a împărţit, prin alianţă, vreme de o seară, înaltul titlu. Singura exclamaţie care i-a scăpat distinsei noastre invitate a fost: "Vai dragă, dar mulţi Brâtieni au apărut peste noapte!"

AUDI

Pagină realizată de Adriana IRIMESCU, Mihaela CRISTEA, Anca IONESCU, Anca TEODORESCU, Lorin VASILOVICI

 

Foto: Gabriel MIRON

Lista câştigătorilor tombolei ROMÂNIA EXCHANGE:

Menţiuni: PREDA DORIN, POPESCU VALERIA

Premiul III: ENACHE ŞTEFANIA şi PANAITESCU RĂZVAN

Premiul II: ANDREI VERONICA

Premiul I: ANDRONACHE DANIEL

 

O AXĂ A MARTIRAJULUI: TIMIŞOARA-TIRASPOL
 

-