Publicat: 17 Octombrie, 2016 - 00:00
Care erau subiectele zilei în urmă cu un sfert de secol, în 1991

MĂGARUL TROIAN

Parabola calului troian este cunoscută. "Cadoul" aheilor făcut troienilor, după un lung război indecis, de uzură, conţinea în măruntaiele sale de lemn comandoul ce avea să lichideze rezistenta dinlăuntrul zidurilor cetăţii. Lungul război de uzură purtat între aripile reformistă şi conservatoare ale Frontului în special, şi ale aparatului nostru politic în special, păruse să fie tranşat cu ajutorul minerilor. Victoria a fost şi a rămas parţială, întrucit actorii din Vale au abandonat partiturile şi şi-au asumat iniţiative discordante ce i-au făcut; în cele din urmă indezirabili aproape tuturor partenerilor. O interesantă PAX STOLOJANICA păruse a se înstăpîni de-a lungul intervalului de pertractări şl negocieri pentru o spuzeală de uniune naţională. Tratativele promiteau să dea la iveală o formulă în mod sigur imperfectă, dar suportabilă, în scurtul, interval, rămas pină la proximele alegeri, mai tuturor formaţiunilor cu un cuvînt de spus. Negocierile au fost prelungite şi în corpul legiuitor, pentru a se evita repetarea neplăcutei situaţii care a dus la degradarea dificilului pact încheiat în vară de FSN cu PLAT-uI. Şi cînd totul părea în regulă, cînd lumea dădea să se pupe, fericită în Piata Endependentri, vine lovitura de teatru: infirmarea în Senat a două dintre piesele importante ale cabinetului: fostul ministru de justiţie Victor Babiuc (cel care încercase să demareze procesul comunismului), rotit într-un fotoliu din care ar fi trebuit să emane decizii ferme pentru instaurarea unei ordini mai de drept - decît cea de pînă acum, şi eficientul dirijor al maratonului "Enescu", Ludovic Spiess, care acceptase fără entuziasm un scaun evident mult prea incomod pentru personalitatea sa. Veritabilă... copită, infirmarea nu face decît să demonstreze contrariul a ceea ce doreşte noul cabinet: că România este neguvernabilă, şi asta nu neapărat datorită străzii. Aici intră în joc, cu cărţile pe masă "culoarul" legislativului, unde se fac şi se desfac peste noapte pacte şi înţelegeri ferme. Şi pentru că rezultatul acestei intransigente, operaţionale prin obstinaţia cu oare s-a cerut şi impus ca votul, să se facă pe camere şi nu în bloc, ca în iunie 1990, nu este altul decît o prelungire a crizei pînă la limită critică a evenimentelor ce se anunţă dinspre zona "delimitată" de tendinţe separatiste. Şi care vor găsi, aproape sigur, descoperit un minister pentru care o soluţie, optimă este practic imposibil de găsit peste noapte. Cum de reuşeşte majoritatea senatorială să aplice astfel de "copite" între o vorbă cuiva — zonă atît de vitală, a propriei sale formaţiuni politice rămîne în continuare un mister. Nu chiar atît de nedezlegat cum s-ar putea crede...

Octavian ANDRONIC

Ziarul Libertatea din 17 octombrie 1991, pag. 1-a ▼ Click pe imagine pentru mărire

BABIUC
42 voturi împotrivă (N-a fost membru PCR)

SPIESS
44 voturi împotrivă (N-a fost membru PCR)

După doar citeva ore
O NOUA CRIZĂ DE GUVERN!

"LOVITURA DE TEATRU" DIN SENAT

INFIRMAREA CELOR DOI CANDIDAŢI (BABIUC ŞI SPIESS)
- UN VOT DE NEÎNCREDERE PENTRU ÎNTREGUL CABINET!
Soluţia juridică: DEPUNEREA MANDATULUI Şl RELUAREA VOTULUI PENTRU O NOUĂ ECHIPĂ

Soluţia "Bîrlădeanu": O VARIANTĂ DE TIP PCR

RUPTURA DEFINITIVĂ IN FRONT?
CONFLICTUL BÎRLĂDEANU-ROMAN

PRELUNGEŞTE CRIZA GUVERNAMENTALĂ

TĂCERE ÎN COTROCENI. INTlLNIREA PREŞEDINTELUI CU NOUL CABINET A FOST AMiNATĂ, A FOST AMiNATĂ Şl CONFERINŢA DE PRESĂ DE LA VICTORIA.

SENATUL S-A ÎNTRUNIT PENTRU DISCUTAREA NOILOR PROPUNERI.

ARIPA REFORMISTĂ A FRONTULUI SE VA DESPRINDE, PROBABIL, DE CEA CONSERVATOARE, ÎNDREPTÎNDU-SE SPRE NOI ALIANŢE. CARE VOR FI ACESTEA?

 

ULTIMA ORĂ: 

După consultarea grupului parlamentar FSN căruia premierul Stolojan i-a reiterat încrederea în formula propusă, pe SENATUL a procedat la un nou vot, validându-i pe VICTOR BABIUC (cu 73-20) şî LUDOVIC SPIESS (75-18)

Ziarul Libertatea din 17 octombrie 1991, pag. a 2-a ▼ Click pe imagine pentru mărire

Cabinetul Stolojan în date, cifre şi imagini

SA NE (RE)CUNOAŞTEM MINIŞTRII!

Măcar pe cei care au fost prezenţi IERI, dacă nu cumva AZl se vor ivi alte surprize...

THEODOR DUMITRU STOLOJAN

Primul ministru

S-a născut Ia 24 octombrie 1943, la Tîrgovişte. A absolvit Academia de Studii Economice Bucureşti, Facultatea de finanţe, credit şi contabilitate. In 1980 a obţinut titlul de doctor în ştiinţe economice. În perioada 1966—1972 a lucrat ca economist la unităţi din cadrul Ministerului Industriei Alimentare. Din 1972 a lucrat ca economist la Ministerul Finanţelor, Direcţia Bugetului statului, iar apoi ca şef serviciu, director adjunct şi director în Direcţia Bugetului statului şi în Direcţia Valutară din Ministerul Finanţelor. Din 29 decembrie 1989 a deţinut funcţia de prim-ad-junct al ministrului finanţelor. A funcţionat intre 1974 şi 1980 ca asistent asociat la A.S.E.

ADRIAN NĂSTASE

Ministrul de externe

Născut la 22 iunie 1950, în Bucureşti. Licenţiat în drept in anul 1973 şi în sociologic în anul 1978 la Universitatea din Bucureşti. Doctor al Universităţii din Bucureşti.
A lucrat ca cercetător la Institutul de Cercetări Juridice din Bucureşti în domeniul dreptului internaţional public în perioada 1974—1991, vicepreşedinte al Asociaţiei de Drept Internaţional şi Itelaţii Internaţionale (A.D.I.R.I.) şi expert în probleme de imunităţi diplomatice în cadrul Ministerului Afacerilor Externe.
In precedentul guvern a îndeplinit funcţia de ţninistru de externe. 

General locotenent NICULAE SPIROIU

Ministrul apărării

Născut la 6 iulie 1936, în Bucureşti. A absolvit Academia Tehnică Militară, secţia ingineri tancuri şi auto şi cursul post-academic de Strategie Tactică şi artă operativă.
A activat ca cercetător ştiinţific la Centrul de studii şi experimentări de tancuri şi auto, şef al secţiei Dezvoltare, in Direcţia tehnică din Comandamentul Trupelor dc Uscat. A îndeplinit funcţia de secretar de stat şi şef al Departamentului înzestrării Armatei la Ministerul Apărării Naţionale, iar din mai 1991, pe cea de ministru al apărării naţionale.

MIRCEA lONESCU-QUINTUS

Ministrul justiţiei

Născut Ia 18 martie 1917. A absolvit Facultatea de Drept din Bucureşti în anul 1938. In perioada 1940—1987 a profesat ca avocat în cadrul Baroului Prahova.
Este membru al Partidului Naţional Liberal din anul 1945 si vicepreşedinte al partidului din anul 1990.
Este veteran de război şi fost deţinut politic.

MIHAIL GOLU

Ministrul învăţămintului şi ştiinţei

Născut la 4 martie 1934 în comuna Bumbeşti, judeţul Gorj.
A absolvit facultatea de psihologie şi a lucrat ca psiholog şi profesor universitar la Universitatea din Bucureşti.

DAN NICOLAE

Ministrul lucrărilor publice şi amenajării teritoriului

Născut la 5 aprilie 1945, în Bucureşti. A absolvit Institutul de Arhitectură şi a lucrat pana in anul 1978 ca arhitect proiectant in Craiova.
 
DAN MIRCEA POPESCU

Ministrul muncii şi al protecţiei sociale

Născut Ia 6 octombrie 1950, în Bucureşti. A absolvit Facultatea de Drept din Bucureşti, promoţia 1975. Este doctorand al Universităţii din Bucureşti.
A îndeplinit, începînd cu anul 1975, funcţiile de jurisconsult, apoi cercetător ştiinţific la Institutul de ştiinţe politice din Bucureşti şi lector universitar la catedra de relaţii internaţionale a Academiei de Studii Social-Politice din Bucureşti.
In 1990 a fost numit consilier prezidenţial pe probleme de politică internă, iar din aprilie 1991, a fost numit în funcţia de ministru de stat însărcinat cu calitatea vieţii şi protecţia socială.

DAN CONSTANTINESCU

Ministrul industriei

Născut la data de 21 martie 1953, în Bucureşti. A absolvit Facultatea de Automatică din Bucureşti în anul 1977, Facultatea de Economia Industriei a Academici de Studii Economice în anul 1983, precum şi cursul postuniversitar de Comerţ Exterior. A urmat, de asemenea, 8 cursuri de perfecţionare tehnică.    
A lucrat la întreprinderea "Optica Română" din Bucurcşti ca inginer de producţie, inginer de sistem, inginer principal şi, apoi, şef atelier exploatare.

CONSTANTIN FOTA

Ministrul comerţului şi turismului

Născut la 13 iunie 1935, în localitatea Işalniţa, judeţul Dolj. A absolvit Facultatea de Comerţ Exterior din Bucureşti în anul 1960, precum şi cursurile de politică comercială G.A.T.T. şi promovare a comerţului, la Geneva.
In anul 1977 a obţinut titlul de doctor în Relaţii Economice Internaţionale.
Din iunie 1990 a îndeplinit funcţia de ministru al Comerţului şi Turismului.

PETRU MĂRCULESCU

Ministrul agriculturii şi alimentaţiei

Născut Ia 19 Iunie 1943 în Bucureşti. A absolvit, în anul 1967 Facultatea de Agricultură a Institutului Agronomic "Nicolae Bălcescu" din Bucureşti, iar în 1976 şi cursul post universitar de Economie Agrară al Academiei dc Studii Economice, în anul 1976.
A lucrat ca inginer şef la o seric de unităţi agricole din judeţele Ialomiţa şi Călăraşi.
In iulie 1991 a fost numit ministrul agriculturii şi alimentaţiei.

ANDREI CHIRICĂ

Ministrul comunicaţiilor

Născut la 14 iunie 1939, Ia Ploieşti. A absolvit Facultatea de Electronică şl Telecomunicaţii din Bucureşti, în ainul 1961.
In perioada 1961—1968 a lucrat ca inginer la Direcţia de Radio şi Televiziune, participînd la lucrările de instalare a primelor radio-relee de transmisiuni din ţara noastră.
Din iunie 1990, a îndeplinit funcţia dc ministru al comunicaţiilor.

MARCIAN BLEAHU

Ministrul mediului

Născut la 14 martie 1924, la Braşov. A absolvit Universitatea din Bucureşti, secţiile de Ştiinţele naturii şi Geografie ale Facultăţii de Ştiinţe. In anul 1974 a obţinut, titlul de doctor in ştiinţe.
In perioada 1949—1961 a susţinut cursuri de specialitate în în-văţămintul superior, fiind apoi îndepărtat pe considerente ideologice. In prezent, este profesor şi decan al Facultăţii de Ştiintele Naturii din cadrul Universităţii Ecologice Bucureşti
Din ianuarie 1990 este membru şi apoi vicepreşedinte al Mişcării Ecologiste din România.
La 20 mai 1990 a fost ales senator din partea Mişcării Ecologiste.

TRAIAN BĂSESCU

Ministrul transporturilor

Născut la 4 noiembrie 1951 în localitatea Basarabi — judeţul Constanţa. A absolvit secţia civilă a Facultăţii de Navigaţie din cadrul Institutului de Marină "Mircea cel Bătrîn".
A lucrat ca ofiţer maritim şi căpitan de cursă lungă în cadrul Navrom, iar apoi şef al agenţiei comerciale Navrom din Anve.s.
Din aprilie 1991 a îndeplinit funcţia de ministru al transporturilor.    .

GEORGE DANIELESCU

Ministrul economiei şi finanţelor

Născut la 9 septembrie 1949 în Bucureşti. A absolvit Facultatea de Comerţ a Academiei de Studii Economice în anul 1977, specialitatea marketing.
Domnul George Danielescu a lucrat ca analist Ia Centrul de Informatică al Ministerului de Finanţe în perioada 1977—1981, apoi cercetător ştiinţific la Institutul Central de Cercetări Economice în perioada 1987—1988 şi economist principal, şef dc serviciu la Direcţia Generală a Trezoreriei din cadrul Ministerului Finanţelor, pînă în prezent.

MIRCEA MAIORESCU

Ministrul sănătăţii    

Născut Ia 23 mai 1926, în Bucureşti. A absolvit Facultatea de Pediatrie din Bucureşti, precum şi o serie de cursuri de specializare în Franţa, Ungaria şi Germania. Este doctor în ştiinţe medicale, membru al Asociaţiei Europene a Pediatrilor Cardiologi şi membru titular al Academiei de Ştiinţe Medicale din anul 1991.
Din anul 1956 are activitate didactică la Institutul de Medicină şi Farmacie din Bucureşti, fiind profesor universitar din anul 1974. In prezent, este profesor universitar Ia Clinica de Pediatrie Marie Curie — Universitatea de Medicină din Bucureşti.

IOAN MOLDOVAN

Ministrul tineretului şi sporturilor

Născut la 10 martie 1948, în comuna Chiuza, judeţul Bistriţa-Năsăud. A absolvit Facultatea de Drept.
A lucrat ca inspector la Direcţia muncii a judîţutui Sălaj, procuror criminalist la procuratura aceluiaşi judeţ. După revoluţie a îndeplinit funcţia de secretar C.F.S.N. Sălaj şi, apoi, de vicepreşedinte al Consiliului director F.S.N.

ION AUREL STOICA

Ministrul pentru relaţia cu Parlamentul

Născut la 6 mai 1943 în localitatea Şăulia de Cimpie. judeţul Mureş. A absolvit Facultatea de mecanică din Cluj Napoca, în anul 1966 şi a obţinut titlul de doctor în specialitatea mecanisme şi tribologie.
De Ia absolvirea facultăţii este cadru didactic la Institutul Politehnic din Cluj Napoca.
In aprilie 1991, a fost ales preşedinte executiv al F.S.N,

FLORIAN BERCEA

Ministrul bugetului

Născut la 28 decembrie 1937, la Tinăud, judeţul Bihor. A absolvit Academia de Studii , Economice — Facultatea de finanţe, credit şi contabilitate şi a obţinut doctoratul în economie în 1971. Este cadru didactic la A.S.E.
Din mai 1991 a fost ministrul bugetului veniturilor statului şl controlului financiar în Ministerul Economiei şi Finanţelor

EMIL TOCACI

Secretar de stat la Ministerul învăţămintului şi Ştiinţei

Născut la 23 decembrie 1933, în Bucurcşti. A absolvit Institutul Politehnic Bucurcşti în 1956 şi a obţinut titlul dc doctor în ştiinţe tehnice în 1971. A lucrat ca inginer pe şantier în perioada 1957—1958, din anul 1964 fiind cadru didactic în învăţămîntul superior.
In perioada 1958—1963 a fost deţinut politic.

Noua criză de guvern

PUNCTUL DE VEDERE LEGAL

In legătură cu situaţia creată prin invalidare de către Senat, a două dintre propunerile de membri ai guvernului făcut de primul-ministru, propuneri care fuseseră acceptate de Adunarea Deputaţilor, pot fi avute în vedere următoarele soluţii:

1.Potrivit tradiţiei parlamentare din România antebelică şi a celei existente in ţările democratioe europene, invalidarea de către Parlament sau de una dintre camerele acestuia a unuia sau mai multor membri ai noului Guvern propuşi de primul-mintstru echivalează cu un vot de neîncredere în întreaga echipă guvernamentală propusă. Intr-un asemenea caz fiind vorba despre o echipă guvernamentală incompletă, indiferent că ar ti vorba despre invalidarea unuia sau a mai multora dintre cei propuşi (poate, prin ipoteză, chiar a majorităţii acestora), soluţia care se impune este aceea a declanşării, de către primul-mi nistru, după depunerea mandatului, a procedurii de formare a unui nou guvern, care să fie acceptat de către Parlament in integralitatea lui.

Altfel s-ar admite ca noul guvern să cuprindă, în afara primului-ministru, numai unul sau doi miniştri validaţi de ambele camere, căci mici o prevedere legislativă nu fixează un număr minim de membri validaţi de Parlament pentru ca Guvernul să fie legal constituit.    

2. Intrucît neacceptarea de către Senat a unuia sau mai multor membri propuşi pentru noul Guvern nu numai că invalidează propunerea făcută de primulministru, ci creează o divergentă între hotărîrea Senatului şl cea a Adunării Deputaţilor, este necesară o soluţie care, pe planul raporturilor între cele două camere, să înlăture această divergenţă.
O variantă posibilă, din punct de vedere juridic, este aceea a reexaminării, de către Senat, a propunerilor făcute iniţial de către primul-ministru, spre a se evita o eventuală depunere a mandatului.
Potrivit Regulamentelor de funcţionare a celor două camere, în cazul existentei unor divergente între acestea cu privire la un proiect de lege sau la o propunere legislativă, se iniţiază, o procedură de mediere menită să stingă această divergenţă.

Ziarul Libertatea din 17 octombrie 1991, pag. a 3-a ▼ Click pe imagine pentru mărire

Gura TARGULUI

DEFILARE BASTOS ŞI LIBERTATEA, o dragoste la prima vedere între cele două societăţi a făcut ca ieri, două fete din suita noastră să împartă gratuit ziarul "Libertatea" şi ţigări Bastas. Numai goana maşinii in care se aflau distribuitoarele, le-a salvat cu viată • ŞTEFAN CEL MARE LA TIB ’91. Da, îl puteţi intîlni în persoană la firma Rokas Impex S.R.L. unde este patron. Nici noi n-am crezut pînă n-am văzut buletinul • O IDEE DE REŢINUT. Onorabila societate "R" a adus în sfîrşit cataloagele cu firmele participante. Pret: doar 1 000 de lei sau 10 dolari. Am reţinut ideea ca o afacere pentru noi la anul, cu diferenţa că vom încerca să le livrăm în timp util • A TRECUT SUTA DE MII. Fondul strîns de PANASONIC în ajutorul copiilor bolnavi de SIDA a depăşit o sută de mii. Aşteptăm şi donaţia organizatorilor • SONG "CUMPĂRAT"' DE AMERICANI. Domnul Charles Jahno — patronul firmelor din Z6 — a fost cucerit definitiv de trupele lui Ioan Luchian Mihalea. Ieri, a invitat în mod special la pavilionul său Song-ul, căruia a ajuns în final să-i dăruiască nu numai vocea sa baritonală, ci şi o sumedenie de steguleţe şi şepcuţe americane. N-am aflat încă ce s-a dat prin spate, după terminarea show-ului • BUFETUL 5 MINUTE. Aşa este, la acest bufet bei sucul în 5 minute. Pînă să-l iei îţi trebuie, însă, o jumătate de oră • SUZUKI NU PREZINTĂ INTERES. Cîteva motociclete Suzuki, albe şi roşii, şterg în viteză vizitatorii ce stau liniştiţi la coadă la pungi nemţeşti. Dar ei nici nu întorc capul • CE MAI VINDE "FOODLAND": baterii de 1,5 V. Poftă bună! • E-LECTRONICA CU CIRCA. Standiştii de la "Electronica" au fost nevoiţi să-şi care de acasă birourile în economia de piaţă trebuie să-ţi aduci şi marfa şi taraba, nu?

Ziarul Libertatea din 17 octombrie 1991, pag. a 6-a ▼ Click pe imagine pentru mărire

"CAZUL RADU", după 170 de ore 

EVOLUŢII DRAMATICE ÎN SITUAŢIA DIPLOMATULUI ROMÂN RĂPIT DE TERORIŞTII SIKH ÎN INDIA!
POLlTIA INDIANA depistează trei militanti sikh în momentul In care negociau
TELEFONIC ELIBERAREA LUI LIVIU RADU. DOI REUŞESC SĂ FUGĂ, IAR AL TREILEA ESTE ÎMPUŞCAT
In timp ce încerca să înghită o fiolă de cianură; ultimul termen
ACORDAT DE RĂPITORI: SlMBÂTĂ
O spectaculoasă acţiune a poliţiei indiene, finalizată cu depistarea a trei militanţi sikh în timp ce negociau telefonic, cu reprezentanţi ai autorităţilor condiţiile eliberării i diplomatului român Liviu Radu, riscă să pună în pericol grav viaţa ostaticului. Unul dintre militanţi a fost împuşcat în abdomen cînd încerca să înghită o fiolă de cianură, iar ceilalţi doi au reuşit să fugă. Răpitorii se află în continuare, în legătură telefonică cu guvernul: "India nu poate face nimic in aceste circumstanţe, a declarat un oficial. Eliberarea celor doi terorişti condamnaţi la moarte în urma unui atentat împotriva unul general, ar stîrni nemulţumiri în rîndul armatei".
În răspunsul la scrisoarea adresată de preşedintele Iliescu, preşedintele indian Venkataraman regretă sprijinul pe care separatiştii îl primesc din afara Indiei, exprimîndu-şi speranţa că "împreună vom reuşi". Situaţia sănătăţii diplomatului român — suferind de inimă — se presupune a se înrăutăţi continuu pe fondul grevei foamei şi a setei declarate de acesta. O telegramă primită din New Delhi informează că Frontul de Eliberare din Khalistan a ameninţat cu uciderea diplomatului român dacă guvemul indian nu-i va elibera pe deţinuţii sikh pînă sîmbătă!