Publicat: 19 Noiembrie, 2020 - 00:00
Share
Care erau subiectele zilei în urmă cu trei decenii, în 1990

UN SCAUN MULT PREA FIERBINTE!

Domnului inginer Ştefan Ciurel — primarul cu nume de stăvilar — i-a fost aprobată demisia. Om de bună credinţă şi de bune intenţii, se pare că n-a mai rezistat înaltei temperaturi a fotoliului primarial, datorată "viiturii" de probleme pe care le-a creat relaxarea postrevoluţionară şi procesul masiv de democratizare a instituţiilor comunale, soldat cu o acută criză de autoritate la toate nivelurile de decizie. Succedînd unui medic igienist, care a cîştigat cursa cu premii "Cine ajunge primul în primărie e primar!“ (sosirea avind loc în adidaşi, iar plecarea în Mercedes) domnul Ciurel va rămîne în istoria administraţiei orăşeneşti prin două realizări de marcă: performanţa readucerii cartelelor în existenţa noastră cotidiană (tocmai cind ne făcusem iluzia că le-am îngropat odată cu genialii lor creatori) şi, implicit, lovitura dată iniţiativei private din domeniul dulciurilor populare, precum şi maratonul convorbirilor purtate cu liderii post-neorevoluţionari ai Pieţei Universităţii, pe care i-a descurajat cu formidabila sa răbdare de a asculta şi de a nu contrazice. Ar mai fi fost Ioc, poate, şi de altele dar timpul, să recunoaştem, n-a avut răbdare cu domnul Ciurel. Poate că va avea mai multă cu noul primar domnul Oproiu, căruia, chiar dacă în acest moment nu ştim nimic despre dînsul, îndrăznim să-i urăm (din motive, poate, egoiste) mai mult succes! Deci: adio domnule Ciurel, bine aţi venit domnule Oproiu! (Octavian Andronic)

MÎINE

"Dimineaţa“ apare în format mare. Îi urăm pe această cale mai mult succes debit in formatul mic, odată cu autocritica severă faţă de inconsecvenţa — prompt sancţionată de către colegii noştri — cu care am denumit, într-un acelaşi număr de ziar filmul Iui Lucian Pintilie.
 

NICU VLAD PE PODIUM

Acelaşi sportiv de excepţie

....Fie că a fost vorba de Jocurile Olimpice, de Campionate mondiale sau europene, de ani de zile ne-am obişnuit să aşteptăm de la acest sportiv de excepţie care este NICU VLAD un singur lucru: prezenta pe podium. Indiferent de numele (şi valoarea) adversarilor, indiferent de starea fizică (ori psihică) a "voinicului nostru din Carpati". Şi Nicu Vlad nu ne-a dezamăgit niciodată, înscriind în palmaresul sportului românesc atîtea şi atîtea succese de prestigiu. Aşa cum s-a întîmplat şi acum, la C.M. de haltere de la Budapesta unde — în penuria de rezultate notabile realizate - de tricolorii noştri în acest an — iată, Nicu Vlad a cucerit (în cadrul categoriei 100 kg) două strălucitoare medalii de aur (la "total" şi la "smuls" şi una de bronz, echivalentă insă cu "argintul", ţinînd seama de faptul că departajarea a fost decisă doar de greutatea corporală a sportivilor, şi nu de cea a... halterei. Bravo, Nicu Vlad! (G. Marian)

Ziarul Libertatea din 19 noiembrie 1990 pag. 1-a ► Click pe imagine pentru mărire! 


Partidul Socialist al Muncii

​Caricatură de ANDO

GURA LUMII

(INFORMAŢII PENRU CARE NU BAGAM MINA IN FOC)

ALERTA DE GRADUL I LA SEDIUL REPUBLICANILOR CREŞTINI

Acum cîteva zile, conducerea republicanilor creştini, din str. Berzei a înregistrat o alarmă de gradul I. Echipele de şoc ale expreşedintelui — excomunicatului, exclusului, revocatului din toate funcţiile şi chiar din rîndurile Partidului Republican Creştin — Gheorghe Popilean, au luat cu asalt sediul partidului. Dacă la Congresul extraordinar din vară al partidului, ţi-a spus domnul Popilean, am pierdut partida doctorală, trebuie să o cîştig, musai acum pe calea înfruntării pumnilor. Se pare, insă, că cei năimiţi în acest scop nu au fost suficient de cointeresaţi... Aşa că, la "simbolica" rezistenţă a asediaţilor, asediatorii au abandonat partida retrăgîndu-se cu maximă repeziciune spre baza de atac, din bd. Nicolae Grigorescu nr. 49. bl. E, sc. 2, etaj 11, ap 88, sectorul 3, unde de fapt se află şi sediul "marelui stat major" popilean.

Înfrîngerea, cauzele ei au fost analizate cu cea mai mare exigenţă în cel mai partinic spirit de... partid.

Doar simpla promisiune, ar fi spus unii, că "firma particulară" angajează salariaţi pe diferite funcţii, chiar cu 5 000 lei pe lună, că oferă "înaltul titlu" de membru al PRC, contra unei substanţiale taxe de înscriere, precum şi invitaţia "preşedintelui" uzurpat de a fi însoţit să-şi recucerească scaunul nu au fost suficiente. Acest adevăr este confirmat şi de declaraţia unuia dintre cei ce au fost "invitaţi" la asaltul din 14 noiembrie. Spicuim: ,,In urma anunţului dat în ziarul "România Liberă" din data de 09.11. 90, in care se arată că o firmă particulară angajează oameni pe diferite funcţii. (...) m-am prezentat la adresa respectivă unde am văzut o mulţime de oameni care aşteptau să intre în apartamentul respectiv. Fiecăruia dintre noi ni s-au inmînat 2 formulare, unul fiind fişă cu date personale pentru angajare, iar al doilea fiind o cerere de înscriere în Partidul Republican Creştin. (...) leşind din camera dlui Popilean acesta mi-a spus la plecare să aş tept ca împreună cu dînsul şi cu mai mulţi oameni veniţi in urma acestui anunţ să mergem în str. Berzei nr. 43 să ocupăm sediul partidului. Părindumi-se curioasă comportarea dlui Popilean şi auzind din presă si din discuţiile purtate de diferiţi cetăţeni pe scara blocului, referitoare la persoana acestuia, am considerat că scopul anunţului din ziar este de a nu fi angajaţi, ci de a fi folosiţi si instigaţi la săvîrşîrea unor acte ce cad sub incidenţa legii, mai mult, acesta spunindu-ne că cei cărora ne-a aprobat angajarea vom participa pe data de 17.11.90 la un Congres al PRC, in care dînsul să fie reales preşedintele partidului". (...)

AMBIDEXTRU

MÎINE 

În piaţa Aviatorilor, are Ioc un mare miting de protest organizat de către F.S.N. împotriva birocraţiei şi corupţiei. Unde se manifestă acestea, cu precădere, vom afla, probabil, tot mîine.      

Ziarul Libertatea din 19 noiembrie 1990 pag. a 2-a ► Click pe imagine pentru mărire!  

Ziarul Libertatea din 19 noiembrie 1990 pag. a 3-a ► Click pe imagine pentru mărire!  

STOP CADRU

Un prieten al gazetarilor

Ne reamintim cu plăcere că domnul Domingo Schipani, ambasadorul Uruguayului la Bucureşti, este primul şef de misiune diplomatică ce ne-a vizitat redacţia după revoluţie. El însuşi "disident" (culpa de a nu fi acceptat să facă genuflexiuni la Congresul al XIV-lea, i-a atras sancţiuni variate, de la retragerea pazei din faţa ambasadei, pînă la furtul antenei parabolice!) a salutat cu bucurie schimbările din România ce înscriau ţara noastră pe un destin paralel cu cel al propriei sale ţări. Ne-am recăzut apoi în alte cîteva rînduri, întîlnirea de vineri, cu participarea reprezentanţilor majorităţii publicaţiilor importante, contribuind benefic la detensionarea unui climat lesne supus alertelor. Cu generozitatea care-l caracterizează, domnul Schipani a mijlocit cu acest prilej şi un prim contact cu presa al domnului Bogdan Baltazar, noul purtător de cuvint al guvernului, oferindu-i posibilitatea exprimării unei succinte profesiuni de credinţă. La întîlnire a participat şi Oscar Eduardo Torres Avales, ambasadorul Argentinei. Nu întîmplător, dacă avem în vedere faptul că, în această săptămină cei doi ambasadori îl vor însoţi pe primul ministru în rapidul său turneu sud-american. A fost, dealtfel, unul dintre subiectele principale al discuţiilor informate purtate la reşedinţa domnului ambasador Schipani, căruia invitaţii i-au propus, mai in glumă, dar mai mult în serios, să accepte titlul ad-hoc de "cel mai bun prieten al gazetarilor". Ceea ce dinsul a acceptat cu evidentă satisfacţie.

Octavian ANDRONIC

Ziarul Libertatea din 19 noiembrie 1990 pag. a 4-a ► Click pe imagine pentru mărire!