Publicat: 2 Februarie, 2020 - 00:00
Share
Care erau subiectele zilei în urmă cu trei decenii, în 1990?

AZI    

Reflecţie: "Dacă ştiam că o să scăpăm aşa de curînd de c. mă făceam şi eu dizident".

Document

Cea mai lungă noapte

- REVOLUŢIA ascultată prin staţie -    

Stenograma comunicaţiilor pe unde ultrascurte pe care v-o prezentăm astăzi începe imediat după miezul nopţii. Cea mai lungă noapte. Noaptea Revoluţiei. Noaptea in care grupul de demonstranţi de la Universitate a rezistat cu îndirjire asalturilor cu grenade lacrimogene, petarde, tunuri de apă, gloanţe şi tancuri... Comunicaţiile sînt crispate şi îngrijorate. În piaţă mor oameni. Alţii, nu puţini, sint arestaţi, bătuţi şi duşi la Jilava. Este începutul sfîrşitului. Uşoara acalmie de pînă spre dimineaţa nu pare să prevestească furtuna ce va urma şi va sfîrşi prin a-i descumpăni total pe cei care mai credeau că vor pu-tea să restabilească ordinea ceauşistă. Se înşelau. Jocul era deja pierdut...

O.A.    

- Amănunte în pag. a II-a -    

00,10 - 550 sînt 554, 550 sînt 554, mă recepţionaţi?    

- 700 transmiteţi dv., nu mă recepţionează, am ajuns cu formaţiunea noastră la nivelul extremităţii Universităţii, către Muzeul municipiului Bucurşeti, la nivelul bulevardului 1848.
- Bine, menţineţi acolo.
- 551, Agatul.
- Da, Agatul comunică.
- În cîteva momente duba la dv, e de tip T.V. ca să fie mai încăpătoare.
- 551, Agatul.
- Comunică Agatul.
- Către Piaţa Romană s-au pus în mişcare două camioane cu gărzi.
- Vino în zonă.
- Nu am posibilitatea mai departe să transmit.
- Dinspre Piaţa Romană spre Intercontinental.
- Deja sînt în mişcare, nu am posibilitate.

00,30 - 700, Agatul,
550 să intre în legătură cu noi.

- Cunoaşteţi cumva, sint ceva probleme la Comitetul municipal de partid?
-Nu se cunoaşte nimic deocamdată, comunicaţi, huliganii au pătruns la metrou-Universităţii, pătrund prin tunel.
- 551, Agatul 2001.
- Măi, trimite mai repede maşina aici că nu am...
- 2056, câtre dv. nu mai dispunem de forţe, tot ce a fost s-a trimis. Nu prea avem posibilităţi. Cărăm de aici în continuare pachetele la locul final, cunoaşteţi, să mai trimită de la celelalte sectoare.
- Agatul, 551.
- 2001, 551, Agatul.
- Trimite-mi o salvare repede, Agatul, trimite un camion măi, şi o salvare!
- Deja a făcut apel Ia Direcţia a 5-a. 
- Sînt 690, am luat legătura, sosesc două salvări la dv.

Şi I.M.L.-ul?

- 586.
- Da 550 sînt 586.
- Poziţia dumitale.
- In faţa ministerului.
- Bine, organizează-te acolo, după care legătura cu mine pune-l şi pe 585 în legătură cu mine.
- 690 trimite toţi pionii mari în Capitală acum şi să-mi semnaleze orice mişcare de indivizi, cu prioritate dinspre Chibrit şi dinspre Coşbuc, acum să am date!

01,15 - 551 sînt 560, grupare la Unirii?

- N-am ce să-ţi mai trimit acum. Spune la Agatul să-ţi trimită forţe acolo. 
- Agatul pentru 560.
- 2001, 500 Agatul.
- Grupare la Unirii 2; grupare mare, Ia piaţă aici chiar la clădirea nouă.
01,35 - Agatul pentru 560.
- Comunicaţi.
- Au intervenit două tancuri, două blindate şi se risipesc.
- Agatul pentru 560. Luaţi legătura ca să dirijaţi unităţile astea pentru "Magazinul Tineretului" pentru că fug prin spate şi se îndreaptă spre "Magazinul Tineretului".
- Agatul pentru 560, urgent un echipaj de la F.O.I. Aici la ieşirea din pasaj la Mărăşeşti, pe Cantemir.
- Ai probleme?
- Grupare. 
- 551.
- Du-te cu toate forţele Ia Ababei la Mărăşeşti. 
- 690.
- Raportez, Calea Moşilor, de la Bucur-Obor
circa 100 către Republicii.
- Da, faceţi apel la pionul Ştefan de la "Separaţie 2". Să iasă cu tot ce trebuie acolo.
- 690, comunică!
- Călăraşi, dinspre Mîntuleasa către Unirii un grup de 40-50.
- Da, legătura urgent cu pionul de la "Separaţie 3", Vergu, să-şi ia toate măsurile.

01,40 - 551.
- 2001, 550.
- Poziţia, pe Calea Moşilor du-te personal că vor veni şi două care de televiziune care să filmeze, să le protejezi. Legătura cu mine permanent... notează numerele: 37-B-168 şi 35-B-9984.
- Agatul pentru 560, tot iluminatul public şi la blocuri stins pe Cantemir pînă Ia Şincai!
- 551 pentru 560.
- Comunicaţi.
- Am două colete, unde le trimit?
- Întreabă la Agatul.
- 560 Agatul.
- Am două colete, unde le trimit?
- Aduceţi la 700.

06,30 - 551, 690, Da, spuneţi care-i situaţia?

- Nu am ajuns, sînt aproape acolo.
- Mai repede şi cu toată fermitatea lichidaţi tot urgent, urgent să nu ne repetăm!
- Am ajuns, erau circa 20, i-am luat la goană!
- Da, urgent şi reţinem tot ce putem 582.
- Nu, am     arestat. I-am luat la goană. Ce găsim ii luăm in maşină.
- Vedeţi că aveţi şi la gurile de metrou, coordonează şi pe C. şi pe toată lumea.

06,45 - 550

- Da, poziţia şi măsurile.    
- Va urma -


Salvarea naţională
​Caricatură de ANDO
 

PROCESUL MARILOR CRIMINALI

Ziua a IV-a 

Cît de oarbă trebuie să fie justiţia?

• A continuat cercetarca judecătorească a inculpaţilor • Postelnicii - supus unui supliment de interogatoriu ce a încercat să-i "demonteze" nesinceritatea • Un ordin secret al ministrului de interne din 1 iulie 1988: "Structura planului unic de acţiune, de reprimare a manifestărilor, de contestare a regimului ceauşist" • Apărarea lui Postelnicu: "ca neprofesionist, fără pregătire militară de specialitate, am semnat, în mod cu totul iresponsabil, acest ordin" • Din nou, martorii au avut cuvîntul • Reprezentantul Procuraturii propune noi martori • Apărarea are cuvîntul: ciudată apariţia acestor noi martori care pătrund aşa uşor în această clădire - ermetic închisă - unde avocaţii sînt controlaţi la intrare atît de sever, iar ziariştii au fost acreditaţi printr-o brutală triere... • După o pauză exagerat prelungită, tribunalul respinge escaladarea nejustificată a probelor testimoniale • Lovitură de teatru în penultimul act: desolidarizîndu-se de instituţia din care face parte, reprezentantul Procuraturii cere, la finele cercetării judecătoreşti, înainte de a se da cuvîntul, în fond părţilor, schimbarea încadrării juridice a cauzei: nu complici, ci coautori Ia genocid • La ora cînd citiţi aceste rînduri, în aula Academiei Militare, au loc înfruntările între banca apărării şi acuzare • Vă vom ţine la curent.

- Relatări în pag. a ll-a -

Procesul marilor criminali
Ziua a IV-A

Martorul Paul Niculescu-Mizil
O zi agitată. Nu pentru că martorii ar fi adus cine ştie ce elemente noi sau spectaculoase, ci pentru că ceva pare a continua să scîrţîie. Mai departe stenograma şedinţei fostului c.p.ex. din 17 decembrie apare - cel puţin - dubioasă. Continuă afirmarea unor oarecare tendinţe de diversiune... proceduală, care, în nici un caz, nu pot servi înfăptuirii actului de justiţie, de dreaptă puniţiune a celor vinovaţi de abominabile crime împotriva naţiunii, comisă, cu înspăimîntător cinism de clica ceauşeştilor. Reprezentantul Procuraturii propune un evantai de noi martori, completamente lipsit de relevanţă juridică în cauza aflată pe rol. Dar, adevărata "bombă" avea să explodeze spre sfîrşitul şedinţei de ieri: solicitarea reprezentantului instituţiei care, prin Constituţia României, are datoria de a veghea la respectarea legalităţii - procurorul Cosma - de a cere schimbarea încadrării juridice a faptelor săvîrşite de inculpaţi. La prima vedere n-ar fi mare lucru: în loc de complicitate la infracţiunea de genocid, statutul de coautor. Se uşurează, în acest fel, sarcina apărării? Poate că da. Faptul este mai puţin important, dacă ţinem seama că pedeapsa pentru complicitate este similară celei aplicate autorului infracţiunii. Avînd, însă, în vedere importanţa politică şi socială a acestui proces - primul din seria celor intentate clanului ceauşist - intervenţia surprinzătoare a procurorului pusă, incepînd de azi dimineaţă, în dezbaterea părţilor, nedumereşte. Nu dorim să influenţăm, în nici un fel, mersul justiţiei. În nici o ţară civilizată din lume, presa, oricît de liberă, nu îşi asumă o intervenţie de acest fel în materie. Este doar o problemă de principiu, cu atît mai mult cu cît, la ora cînd citiţi aceste rînduri, verdictul este poate deja pronunţat. Nedumerirea noastră se referă insă la mobilurile - voite sau întîmplătoare - ale unei asemenea solicitări de schimbare a încadrării şi, mai cu seamă, are în vedere consecinţele de ordin social.

Tînăra democraţie românească să îşi afle întemeierea pe un act de justiţie, fundat pe lege, raţiune şi rigoare sau pe unul de vendetă? De răzbunare mai mult sau mai puţin personală. Există o probitate, o seriozitate obligatorie a administrării justiţiei, o atitudine care nu îşi poate asocia jocul de-a incriminarea, care nu poate să nu ţină seama de circumstanţele excepţionale ale acestui proces. În boxă sînt patru criminali. Alţii îşi aşteaptă rîndul. Ei trebuie pedepsiţi cu toată fermitatea. În mod exemplar. Dar sintem, acum, cu ferestrele deschise, cu inima şi sufletul deschise în faţa Europei şi a lumii. Să facem în aşa fel încît să probăm că sîntem naţiune civilizată, aşa cum sîntem nu de acum, de ieri-alaltăieri, ci de sute de ani. Să probăm că viaţa socială românească s-a bazat şi se bazează pe lege, pe voinţa de dreptate şi adevăr - că, prin urmare, justiţia poate şi trebuie să triumfe peste patimi, că Themis nu va ceda aici, în România anului 1990, vendetei. Chiar dacă momentul pare a o cere.

Stelian MOŢIU
Val. VOICULESCU

În pretoriul instanţei, la solicitarea apărării, dl. Paul Niculescu-Mizil, martor în proces, a exprimat rezerve serioase în legătură cu varianta celebrei stenograme a şedinţei fostului Comitet Politic Executiv din 17 decembrie 1989, unul dintre documentele esenţiale ale actului de acuzare. Iată argumentele lui P.N.M. :

• Din stenogramă lipseşte episodul aşa-zisei demisii a dictatorului, episod cu implicaţii majore în procesul de stabilire şi individualizare a răspunderii penale, politice şi morale, a celor implicaţi în desfăşurarea evenimentelor cunoscute.    

• Stenograma nu cuprinde declaraţia generalului Milea privitoare la argumentele care l-au condus la decizia de neîndeplinire a ordinului tiranului de a trage în demonstranţi: "Nu am găsit în nici un regulament militar o prevedere care să permită armatei că tragă în propriul popor!"

• Ordinea paragrafelor din stenograma pe care se întemeiază, între altele, acuzarea, nu respectă cronologia derulării şedinţei, desfăşurată într-o atmosferă paroxistică, marcată de urlete şi dezlănţuiri emoţionale.

• Din stenogramă lipseşte consemnarea interdicţiei formulate de dictator ca P.N.M. să părăsească Bucureştiul.

• În stenogramă se arată că urmare a apelului făcut de Ceauşescu "toţi participanţii s-au angajat să lupte pînă la capăt". Este - susţine P.N.M. - un comentariu şi nu o consemnare exactă a desfăşurării şedinţei, unii dintre membrii fostului comitet politic executiv nerăspunzînd în nici un fel "chemării" tiranului.

Ne aflăm prin urmare, în acest proces, în faţa celei de-a doua contestări a autenticităţii stenogramei. Primul a fost Postelnicu, care, cu viclenia-i cunoscută, a menţionat că "mai ştim şi noi cum se făceau stenogramele". Am asistat, de asemenea, la jenanta situaţie înregistrată în prima zi a procesului cînd completul de judecată nu s-a "înţeles" cu acuzatorul asupra conţinutului acestui document (una era la dosarul procuraturii, alta la dosarul instanţei). Oare cine a avut şi - probabil - are interes în a face să circule variante apocrife ori... prescurtate?

 

Semne bune democraţia are:

FRONTUL A DEVENIT PARTID
şi s-a format
CONSILIUL PROVIZORIU DE UNIUNE NAŢIONALĂ

Ieri, în cadrul dialogului dintre liderii Consiliul Frontului Salvării Naţionale şi ai partidelor politice nou constituite după revoluţie s-a convenit asupra constituirii unui Consiliu Provizoriu de Uniune Naţională format prin restructurarea actualului Consiliu F.S.N. Totodată F.S.N. a devenit partid politic cu structură şi platformă de sine stătătoare.    


Pag. a 2-a

Noua conducere a Uniunii compozitorilor

Prin vot secret, Conferinţa pe ţară a Uniunii Compozitorilor şi-a ales noua conducere. Preşedinte: Pascal Bentoiu. Vicepreşedinţi: Cornel Ţăranu,
Andrian Iorgulescu. Secretari: Ştefan Niculescu, Horia Moculescu, Irina Odăgescu Ţuţuianu, Octavian Lazăr Cosma, Gheorghe Firea.


Pag. a 3-a


Pag. a 4-a