Publicat: 21 Noiembrie, 2020 - 00:00
Share
Care erau subiectele zilei în urmă cu trei decenii, în 1990

Un scenariu

Joia trecută, mitinguri şi demonstraţii in citeva dintre marile centre urbane ale tării. Nemulţumirea - firească - generată de liberalizarea haotică a preţurilor, asociată cu mai vechi revendicări şi cu mai noi manevre de culise, a explodat sub forma unei cereri radicale: JOS GUVERNUL!
Un guvern de sacrificiu, după cum au recunoscut-o majoritatea liderilor opoziţiei, aflat în faţa unei opţiuni radicale, în perspectiva necesităţii trecerii la o economie de piaţă.
Echipa guvernamentală a reacţionat cu întîrziere la atitudinea previzibilă de neînţelegere, mai mult sau mai puţin reală, in-cercînd să dreagă din mers ce ar fi trebuit să facă în avans: să precizeze, să avertizeze, să justifice mai temeinic şi mai organizat necesitatea acestui pas.    

Există perspectiva certă a amplificării - cu sprijinul diverselor alianţe şi forumuri - a acestei unde, al cărei efect ar putea fi, desigur, demisia actualului guvern şi înlocuirea lui cu o echipă compozită, formată la iuţeală de o parte a dreptei politice, în asociere cu personalităţi mai mult sau mai puţin apolitice din eventaiul extraparlamentar.
Un nou guvern care pe fondul deteriorării continue a situaţiei economice, a problemelor pe care le creează la noi, în mod tradiţional, venirea iernii, al lipsei de suport real, de masă în exersarea prerogativelor sate, nu va putea avea zile multe, cu atît cu cit tăvălugul liberalizării, odată pornit la vale nu mai poate fi oprit. Reacţia străzii s-ar putea să fie, de data aceasta, mai puternică, mai radicală şi mai clar direcţionată politic.
Rezultatul? Venirea la putere oricît de provizorie pentru început - a unei noi formaţiuni, populiste, marcat de stingă, decisă să aplice acele măsuri economice pe care le reclamă strada: locuri sigure de muncă, preţuri controlate, protecţionism social pronunţat.
Adică, în linii mari, elementele de care am crezut că ne despărţim, pentru totdeauna, la 22 decembrie. Cele care au dus societatea românească la impasul generalizat, şi la marea criză morală pe care o traversăm.
Va fi o reîntoarcere nostalgică în timp la epoca egalitarismului păguboşii ineficient din "anti-lumină“, la toate consecinţele de ordin socio-economic şi politic ce decurg de aici.
Este în logica politicii să ne aşteptăm ca pe fondul slăbirii guvernului de tehnocraţi suspectat de orientare de stinga, explozia necontolată a extremismului de dreapta să favorizeze contrabalansul extremismului roşu.
Nu vi se pare că "renaşterea" recentă a P.C.R.-ului sub masca fantomaticului Partid Socislist al Muncii este un simptom al acestui potential pericol?

Octavian ANDRONIC

 

Ziarul Libertatea din 21 noiembrie 1990 pag. 1-a ► Click pe imagine pentru mărire! 

Calea liberalizării

​Caricatură de ANDO

Anotimpul floretei

Scandal de proporţii şi în cameră după legalizarea reînfiinţării Partidului Comunist. Dezaprobarea a fost rostită pe un întreg evantai de tonuri de la delimitarea fermă pînă la indignarea violentă. Domnului Ion Raţiu apariţia înfricoşatei fantome i-a provocat o adevărată criză de umor, liderul ţărănist salutînd deschiderea - pentru adepţii marxist-leninismului - a posibilităţii de a se face de rîs. Domnul Raţiu a învăţat din bătăliile politice pierdute că floreta ironiei străpunge mai eficient acolo unde satirul vehemenţei ricoşează. Să nu uităm că una din armele de care s-a temut cel mai mult nomenclatura roşie a fost satira. Opoziţia nu se mai mulţumeşte doar cu scîntei. Duelul adevărat de-abia acum începe. E anotimpul floretei.

O.K. 

Aflăm că recenta vizită la Viena a ministrului de interne român se va solda şi cu o mai bună dotare a Poliţiei Române cu mijloace moderne de investigaţie. Era şi timpul, pentru că acum, bunăoară, "tehnica" tradiţională a descoperirii drogurilor disimulate te-miri-unde, este "criminalistul-Grivei-latră-la-borcan“. Evident, la cel cu "prafuri".

HULIGANII DIN NOU lN ACŢIUNE

Comunicat din partea Frontului Salvării Naţionale

IERI a avut loc in Piaţa Aviatorilor din Capitală mitingul Frontului Salvării Naţionale, la care au participat zeci de mii de cetăţeni. Organizat în sprijinul Reformei guvernamentale şi al tendinţelor de înnoire ale întregii societăţi româneşti, mitingul s-a bucurat de o atmosferă paşnică, destinsă, incheindu-se cu un marş spre sediul guvernului.

Din păcate, în momentul cînd coloana s-a pus in mişcare de-a lungul bulevardului Aviatorilor, grupuri organizate, numărind citeva sute de persoane au inceput să agreseze demonstranţii, strigînd lozinci antiprezidenţiale şi antiguvernamentale, insultînd şi înjurînd participanţii, menţinindu-se permanent la cea 100 de metri în faţa coloanei. In zona Statuii Aviatorilor au început să arunce cu pietre, iar ajunşi în Piaţa Victoriei s-au grupat în centrul acesteia, aprinzind făclii, huiduind şi fluierind, deşi participanţii la miting începeau să se disperseze. Coloanele în retragere in zona Dorobanţi şi şoseaua Ştefan cel Mare, dar mai ales la Piaţa Romană şi pe bulevardul Bălcescu au fost atacate violent cu obiecte contondente, cu pietre de către adevăratele bande de huligani şi elemente declasate, unele în stare de ebrietate şi extrem de agresive. A început o adevărată vînătoare a adepţilor Frontului, mai ales pe străzile din zona centrală a Capitalei. Atacurile au provocat victime, răniri grave, unul dintre participanţii la miting, elev încă, aflîndu-se acum în stare gravă la spital. Printre agresori au fost recunoscuţi numeroşi pieţari de la Universitate din perioada aprilie iunie, august şi participanţi la mitingul Alianţei Civice - de acum cite va zile.

In faţa unor asemenea fapte de o deosebită gravitate Frontul Salvării Naţionale protestează energic, apreciind că nu în acest fel se poate edifica o societate democratică intr-un stat de drept. Frontul a respectat întotdeauna libertatea de exprimare a altor partide şi formaţiunii politice, niciodată nu a intervenit pentru a deranja sau conturba mitingurile sau manifestaţiile organizate de acestea. Membrii FSN şi simpatizanţii săi sînt profund jigniţi şi revoltaţi în faţa unor asemenea încercări de forţă, s-au săturat să fie victimele unei violenţe oarbe din partea acestor bande de huligani certaţi cu legea. Se intenţionează cumva instaurarea terorii stradale? De către cine şi mai ales în ce scop?

În acelaşi timp Frontul Salvării Naţionale îşi manifesta stupoarea şi indignarea faţă de imobilismul şl inactivitatea organelor de ordine, legal îndreptăţite să intervină pentru a proteja un miting aprobat şi a bloca manifestări care nu au nimic comun cu legea şi nici cu cel mai elementar bun simţ civic. Colegiul Director al FSN solicită un răspuns urgent din partea Ministerului de Interne şi a Poliţiei Capitalei şi cere în mod ferm luarea unor măsuri imediate împotriva celor ce se fac vinovaţi de asemenea stare de lucruri.

Prim-vicepreşedinte, Claudiu IORDACHE

La şase luni după alegeri, "majoritarii" îşi reafirma

Dorind poate, să-şi verifice sieşi şi electoratului "puterea de seducţie", la şase luni după alegeri ..simţind nevoia unei strtngeri a ridurilor în faţa opoziţiei în plină afirmare, partidul de guvernămint a organizat ieri, un miting in Piaţa Aviatorilor. La ora anunţată, 15, erau deja prezenţi cîteva zeci de mii de susţinători şi simpatizanţi, fiiind aşteptate alte mii, dar vehiculîndu-se ideea că in unele zone, tramvaiele au fost blocate pentru a se împiedica accesul spre piaţă, iar în unele întreprinderi s-a interzis cu străşnicie, chiar prin blocarea porţilor, participarea la demonstraţie. Cu toate aceste piedici, reale sau nu, mitingul a beneficiat de o asistenţă numeroasă estimată de unii la 50 000. Un loc central ocupînd cei grupaţi sub deviza "Studenţimea F.S.N.“ Lozincile, realizate de profesionişti, sau improvizate stîngaci atrăgeau atenţia asupra punctelor fierbinţi ce preocupă populaţia ţării, unele din sloganuri conţinînd chiar critici subtile sau în orice caz îndemnuri la adresa guvernului FSN: "Reformă, privatizare, împroprietărire", "Impulsionaţi măsurile de protecţie socială", "Eliminaţi infrastructura compromisă", "Pensiile nomenclaturii egale cu ale muncitorimii", "Unitate, demnitate, responsabilitate", "Dialog competent între guvern şi sindicate". N-au lipsiit nici "aluziile" Ia formaţiuni şi asociaţii aflate în prezent în opoziţie "Forţa libertăţii contestă libertatea forţei", "Alianţa civică - alianţa trădării", "Jos Doina Cornea", "Raţiu şi Cimpeanu, tot în "B“ la anul", "Liga studenţilor nu reprezintă interesele studenţimii române ci ale fostului informator al securităţii, Marian Munteanu", sau cele care clamau adeziunea totală faţă de actuala conducere "Doamne dacă ne iubeşti, pe Iliescu să-l păzeşti", "Iliescu şi Roman binele pentru popor", "La bine şi la greu alături de cei aleşi pentru renaşterea românilor", Mereu prezent la datorie, Dan Iosif a declarat deschis mitingul, dînd cuvîntul d-lui deputat Liviu Mureşan care a subliniat că numai bazîndu-se pe un sprijin larg reforma iniţiată de guvern are şanse de reuşită. In continuare, au urcat la tribuna improvizată prim-vicepre-şedintele FSN Claudiu lordache şi studentul Laurenţiu Pricop. Bucurîndu-se de binecunoscuta popularitate în rîndul adepţilor politici şi nu numai a lor, a luat cuvîntul liderul FSN, premierul Petre Roman. El a reafirmat angajarea frontului în efortul de demontare a sistemului totalitar trecut, de reformare a structurilor social-economice, de democratizare, de reconstruire din temelii a unei ţări moderne, libere. Vorbitorul a făcut o disociere clară între actualul FSN şi fostul partid comunist, precizarea fiind urmată de scandarea îndelungată de către participanţii la miting a lozincii "Jos comunismul". Dl. Roman a subliniat că formaţiunea majoritară este la rîndu-i interesată de aflarea adevărului în toate problemele ce frămîntă ţara, că nu are nimic de ascuns şi că se pronunţă pentru o informare promptă şi corectă a cetăţenilor ţării. Au mai vorbit deputatul de Prahova, Ioan Mihuţ şi actriţa Agatha Nicolau. Proclamaţia F.S.N. a fost prezentată de actorul Romeo Pop, în ea regăsindu-se principiile susţinute constant de FSN. S-a făcut apel la tinerii ce trebuie să se simtă datori să sprijine tînărul stat de drept, tînăra democraţie română. In încheiere a fost adus salutul minerilor de către liderul acestora, d-na Lazara Popescu.

Aplauze, flori (nu numai trandafiri), scandări, lozinci (chiar şi una mai "originală", fluturată de la tribună "Don Pedro the best")... Am fi putut încheia aici, dacă un grup de aproape 300 de opozanţi, extrem de activi - constituiţi de la început într-o contra demonstraţie - în imediata vecinătate a staţiei de metrou nu s-ar fi lansat într-o suită de sloganuri, cunoscute ale opoziţiei "Jos Iliescu", "Demisia".

Ole, ole, ole, frontuI ăsta ce mai e? P.C.R.. In acea parte a pieţei, staţia de amplificare nu îşi făcea simţită prezenţa (de unde se vede că şi formaţia politică de la putere stă prost cu capitolul sonorizare, nu numai cele minoritare) contramitingiştii au fost "contracaraţi" de o parte din mitingişti, fiecare "parte" scandînd pe "limba" sa.

Neli LUCHIAN

Întîlnirea de ieri cu purtătorul de cuvînt al Guvernului

Un dialog în premieră

Secretarul de stat Bogdan Baltazar, purtătorul de cuvînt al Guvernului a primit ieri "botezul focului", organizind prima conferinţă de presă cu ziarişti români şi străini. O conferinţă limitată ca timp de desfăşurare, presa fiind - aşa cum spunea cu umor, dl. secretar de stat - "jertfită prieteniei româno-americane", domnia sa fiind invitat la dineul organizat de ambasada S.U.A. cu ocazia sărbătoririi "zilei recunoştinţei". Fire deschisă, comunicativă, "un caracter de negaţie" - cum s-a autoportretizat - purtătorul de cuvîn guvernamental a făcut apel la "fair-playul“ ambelor părţi, asigurîndu-ne de întregul său sprijin optînd, cum ne-a precizat, "nu pentru un mod pitiac ci unul... sinucigaş" în abordarea răspunsurilor la întrebările ce vor fi formulate.

A urmat un consistent expozeu din care am aflat multe lucruri interesante. Recentele întâlniri ale executivului cu misiunile F.M.I. şi B.I.R.D.) au evidenţiat acordul deplin al specialiştilor acestor prestigioase instituţii financiare cu programul de reforme al Guvernului român. În cadrul discuţiilor cu experţii străini au fost relevate atuurile avute de România în succesul înfăptuirii trecerii spre economia de piaţă: agricultura, existenţa unei dezvoltări industriale, existenţa unui corp de cadre tehnice bine pregătite, situaţia geografică a ţării. Aceeaşi specialişti - ni s-a spus - au fost de acord in a aprecia perspectivele bune avute de unele ramuri, cu condiţia "întăririi" lor rapide cu resurse externe: agricultura, turismul, chimia şl petrochimia, metalurgia feroaselor, aeronautica, construcţiile de nave, construcţia de autovehicule, industriile uşoară şi alimentară. Totodată, ei au menţionat necesitatea reajustării metalurgiei neferoase - ramură cu un consum mare şi ineficient de resurse. Guvernul acţionează intens pentru atragerea capitalului străin, apelînd cu chibzuinţă şi la credite externe pentru revigorarea sectoarelor economice cu "şansă" şi a realizării unor elemente de infrastructură strict necesare. Nu se va încuraja - a subliniat purtătorul de cuvînt -prin credite externe consumul, care urmează a fi asigurat, în cea mai mare parte, din producţia internă.

Trecerea in revista a liniilor de forţă ce ghidează activitatea guvernamentală a prilejuit şi alte referiri din care ani mai reţinut preocuparea pentru colaborarea cu sindicatele (a fost formată o comisie - în frunte cu ministrul de stat, Ion Aurel Stoica care va avea un dialog permanent cu sindicatele în curînd ur-mînd a fi semnată o Convenţie între acestea şi Guvern în legătură cu programul de reforme şi măsurile de protecţie socială).

S-a insistat, de asemenea, asupra faptului că procesul legislativ nu decurge întotdeauna aşa cum doreşte executivul, Parlamentului fiindu-i înaintate peste 49 de proiecte de legi (unele încă din iulie) care nu au fost încă adaptate. A fost menţionată, de asemenea, chestiunea vinzării locuinţelor, subliniindu-se că Guvernul presează pentru adoptarea legii construcţiei de locuinţe şi finanţării acesteia; dar că nu se urmăreşte stabilirea obligativităţii cumpărării apartamentelor, ci doar crearea posibilităţii încheierii unei asemenea tranzacţii de către locatari (dl. secretar de stat, care ne-a declarat că locuieşte într-o garsonieră în Balta Albă, a menţionat, în acest sens, că a cumpăra o locuinţă este cea mai sigură investiţie la ora actuală, în România).

Au urmat întrebările ziariştilor, unele, mai ales cele puse de corespondenţii de presă străini, destul, de naive. Altele, mai interesante. Făcînd, din motive de spaţiu, şi la acest capitol un rezumat am fost informaţi că purtătorul de cuvint guvernamental nu are încă un birou • că domnia sa nu are cunoştinţă despre criticile provenite din rindul F.S.N. la adresa programului guvernamental de protecţie socială, dar că oricum acest program se situează la nivelul celor similare din ţările cele mal dezvoltate, diferenţa constînd doar în nivelul resurselor materiale • că există o seamă de "organizaţii pirat" care se ocupă cu aranjarea emigraţiei românilor în diferite ţări (inclusiv in R.S.A.) şl că Guvernul deconseiază pe cetăţenii români să apeleze la serviciile acestora (problema eventualei e-migrări in R.S.A. va putea fi rezolvată de cetăţenii români Interesaţi odată cu deschiderea in România a consolatului ţării în discuţie) • că una dintre problemele discutate de premierul Romam cu delegaţia Bundestag-ului ce ne-a vizitat tara s-a referit la problema ţiganilor, germanii cerind guvernului român măsuri ferme de oprire a exodului acestora în Germania (primul-ministru a răspuns că Intr-un stat democratic guvernul nu se poate angaja în metode administrative în acest sens, exprimînd speranţa că populatia din această etnie - "subetnie“ ar fi susţinut un parlamentar german - obişnuită de secole cu emigraţia, va fi cointeresată să rămînă în ţară pe măsura sporirii nivelului de trai).

Premiera de ieri va deveni - am fost asiguraţi - o chestiune de rutină, în fiecare marţi, purtătorul de cuvint guvernamental stind la dispoziţia ziariştilor. Cu excepţia -    s-a menţionat - a unor împrejurări de forţă majoră. Să sperăm că acestea nu vor exista. În beneficiul ambelor părţi...

Val. VOICULESCU

GURA LUMII

(INFORMAŢII PENTRU CARE NU BĂGĂM MÎNA ÎN FOC)

• DOINA CORNEA - STEREO!

Absentă la Cluj, dar prezentă la Braşov, doamna Doina Cornea, celebra noastră disidentă, a ţinut să comunice miilor de participanţi prezenţi la mitingul comemorativ un fapt cu valoare de simbol: domnia sa e născută la Braşov! Noutatea a fost difuzată in sistem stereo, prin intermediul a două gigafoane, stîrnind cum era de aşteptat entuziasmul publicului spectator. Bănuim că de acum înainte doamnei Cornea îi va fi foarte greu să se împartă între cele două oraşe de suflet, mai ales cînd mitingurile vor avea loc la Bucureşti. Deşi ceva ne face să bănuim că domnia sa optase iniţial pentru oraşul de sub Tîmpa. Şi anume faptul că, după încheierea mitingului a pornit, în fruntea a circa o sută de manifestanţi, pe la diverse întreprinderi braşovene, pentru a cere celor din schimbul trei să se alăture unui schimb doi al manifestaţiei. Dar după cum se zice că ar fi declarat postului de radioBudapesta domnul Dobre Costel, şoferul microbuzutui 1-B-7561, aparţinînd Televiziunii Române, secţia maghiară, cu care a făcut doamna Doina Cornea deplasarea, cei din schimbul trei s-au dovedit nereceptivi la apel, acţiunea incheindu-se prin plecarea animatorilor pe la casele lor. Se spune, de asemenea, că doamna Doina Cornea ar fi exclamat: "Nu mă meritaţi!"

• RECUPERARE    

Noua formaţie politică reieşită din îngemănarea Partidului Democrat al Muncii şi Partidul Comunist are probleme cu fondurile. Comuniştii de pildă fac diligenţe pentru recuperarea cotizaţiilor restante de la o serie de tovarăşi aflaţi azi în prima linie a anticomunismului. Se pare că se va recurge la administraţiile financiare în vederea constituirii de popriri pe beneficiile directe şl indirecte ale datornicilor. Păzea, contraatacă comuniştii!    

AMBIDEXTRU

Ziarul Libertatea din 21 noiembrie 1990 pag. a 2-a ► Click pe imagine pentru mărire! 

 

Ziarul Libertatea din 21 noiembrie 1990 pag. a 2-a ► Click pe imagine pentru mărire! 

Desfiinţarea CAER va reprezenta o factura prea încărcată pentru Europa de Est

Potrivit ultimelor estimări ale institutelor financiare internaţionale, cele şase ţări aflate în perioada "de tranziţie" din Europa de est vor suferi pierderi cumulate de ordinul a 12,5 - 15 miliarde dolari ca urmare a dublului efect al desfiinţării C.A.E.R. şi al crizei din Golf.
Bulgaria va fi cea mai puternic afectată de impactul combinat al acestor doi factori au informat cercuri financiare internaţionale. Un studiu rămas deocamdată confidenţial, citat de aceste surse, apreciază că efectul total asupra balanţei de plaţi a acestor ţări se va situa între 12,3,-18,8 la sută din produsul intern brut (P.I.B.).
Dublul "şoc extern" ar agrava, în opinia autorilor studiului, poziţia capacităţii financiare a celorlalte ţări membre ale grupului - Iugoslavia, Romania, Cehoslovacia şi Ungaria - în proporţie de 2,5 la sută pînă la 7,5 la sută din P.I.B.
Instituţii internaţionale ca Fondul Monetar Internaţional (F.M.I.) şi Banca Mondială (B.M.) apreciază că majorarea preţurilor la petrol în urma invaziei irakiene în Kuweit echivalează pentru ansamblul ţărilor în curs de dezvoltare în medie cu 1 la sută din P.I.B., ceea ce reprezintă aproximativ 30 miliarde dolari. Pentru cele şase ţări est-europene, impactul crizei din Golf va fi de trei ori mai mare, puţind ajunge la o medie de 3 la sută din P.I.B., subliniază studiul. În cazul acestor ţări, "şocul" se adaugă la costul direct al dispariţiei regimului preferenţial al schimburilor cu U.R.S.S. în cadrul C.A.E.R.
Acest regim a permis partenerilor U.R.S.S. să se aprovizioneze cu materii prime sovietice la preţuri inferioare faţă de cele mondiale, exportînd în acelaşi timp în U.R.S.S., la preţuri mai ridicate, produse manufacturate care nu îşi vor găsi uşor cumpărători în afara C.A.E.R. Pe de altă parte, arată sursele, începînd din luna ianuarie 1891, U.R.S.S. nu le va mai vinde partenerilor săi petrol la preţuri inferioare celor de pe piaţa internaţională, ci va solicita acestor ţări să achiziţioneze petrolul sovietic în monedă convertibilă.
Potrivit acestui studiu, desfiinţarea sistemului C.A.E.R. ar putea costa Bulgaria între 7 la sută şi 11,15 la sută din P.I.B. Anularea "subvenţiei" sovietice s-ar solda pentru Cehoslovacia cu o pierdere de 3-4,3 la sută din P.I.B., iar pentru Ungaria de aproximativ 2,9-4,3 la sută. Pentru Polonia şi Iugoslavia, costul ar fi de 1,5 Ia sută şi de respectiv 0,2-0,3 la sută, comerţul lor fiind mai mult orientat spre Vest. Efectul ar fi, totodată, minim pentru România - de aproximativ 0,7 la sută din P.I.B. - ca urmare a izolării economice de mai mulţi ani a acestei ţări.
Aceste estimări se bazau pe ipoteza unui preţ mondial de 17 dolari barilul în anul 1990, iar studiul a evaluat şi cheltuielile suplimentare pentru a-ceste şase ţări, ca urmare a creşterii preţurilor la petrol şi a ratei dobînzilor de la începutul crizei din Golf. 
Bulgaria ar fi astfel cea mai afectată, impactul asupra balanţei sale de plăţi fiind de 5,3 la sută din P.I.B. Efectul ar fi grav şi pentru alte ţări precum: Polonia şi Ungaria (3,3 la sută), Cehoslovacia (2,9 la sută), România (2,5 la sută) şi Iugoslavia (2,3 la sulă).
Efectul cumulat al acestor două şocuri ar reprezenta astfel pentru Bulgaria o pierdere de 12,3-16,8 la sută din P.I.B., pentru Ungaria de 6,1-7,5 la sută, iar pentru Cehoslovacia de 5,9-6,9 la sută. Polonia s-ar confrunta cu o pierdere de 4,7 la sută din P.I.B., în timp ce impactul ar fi relativ mai puţin grav pentru România (3,2 la sută), iar pentru Iugoslavia de 2,5-2,6 la sută.

(A.F.P.)

Ziarul Libertatea din 21 noiembrie 1990 pag. a 2-a ► Click pe imagine pentru mărire! 

Presa acum 50 de ani

• ANTONESCU LA ROMA. Sînt relatate vizitele făcute de Conducătorul Statului Român la Palatul Regal din capitala Italiei, la Pantheon, la Mormîntul Eroului Necunoscut şi la mormîntul italienilor căzuţi pentru fascism, de asemenea, primirea la M. S. Regele Împărat, întrevederile cu Contele Ciano şi cu Ducele Mussolini. "O zi bogată în aspecte şi evenimente, in schimburi de iederi şi vizite. Presa romană publică articole extrem de elogioase la adresa oaspeţilor români". Bunăoară, "Messagero": "În ziua de 6 Septembrie 1940, Mişcarea Legionară îşi află conducătorul său, iar România un bărbat de Stat. În întregime solidară cu Axa, eliberată de toate amestecurile britanice, România se îndreaptă sigur către noua ordine europeană călăuzită de neînfricatul şi marele om de stat pe care Roma îl primeşte astăzi cu suflet cordial" • "MEDICII ETNICI EVREI, de religie mozaica sau creştinaţi, ca şi medicii femei de origine etnica evreiască, fie că sunt sau nu creştinate sau căsătorite cu români etnici creştini sau arieni, nu sunt primiţi in Colegiul medicilor. (..) Medicii evrei, cari compun asociaţia lor profesională, vor îngrij numai bolnavi evrei, fie în particular, fie în sanatorii şi spitale evreieşti" • SITUAŢIA PE FRONTURILE DE LUPTĂ: "Noi atacuri ale aviaţiei germane împotriva Angliei"; "Avioane germane doborîte de englezi"; "Vapoare de comerţ britanice scufundate de un submarin german"; "Cheltuielile de război engleze"; "Precizări italiene în jurul acţiunii aviaţiei engleze la Tarente" • "SĂRBĂTORILE LEGALE CIND AUTORITĂŢILE PUBLICE VOR FI ÎNCHISE". Sărbători religioase: 1 Ianuarie (Anul Nou); 6 Ianuarie (Boboteaza); 25 Martie (Buna Vestire); cinci zile de Paşti; 23 Aprilie (Sf. Gheorghe); două zile de Rusalii; 29 Iunie (Sf. Petru şi Pavel); 6 August (Schimbarea la Faţă), 15 August (Sf. Maria Mare); 8 Septembrie (Naşterea Maicii Domnului); 14 Septembrie (Înălţarea Sf. Cruci); 26 Octombrie (Sf. Dumitru); 6 Decembrie (Sf. Nicolae); patru zile de Crăciun. Comemorări naţionale: 24 Ianuarie (Ziua Unirii); 10 Mai (Proclamarea Independenţei şi a Regatului); ...Mai (Înălţarea Domnului - Ziua Eroilor). Aniversări ale familiei regale: 21 Mai; Sf. Constantin şi Elena (Onomastica M. S. Reginei Mame Elena); 8 Noiembrie; Sf. Mihail şi Gavril (Onomastica M.S. Regelui Mihai I-iu). În această zi se serbează şi ziua naşterii sale; 1 Mai; Sărbătoarea Muncii; 6 Septembrie; Ziua Libertăţii •"UNGARIA NU RESPECTĂ ANGAJAMENTELE DE LA VIENA". Ce scrie presa germană şi ce declară contele Csaki. "Căci, ce a însemnat refuzul guvernului ungar de a se publica în presă apelul şefului minorităţii germane, d. Franz Basch, în chestia reluării numelor vechi germane de către germanii maghiarizaţi, dacă nu voinţa sa de a aplica şi de-acum înainte metodele atit de cunoscute din trecut pentru deznaţionalizarea forţată a elementelor etnice minoritare? În consecinţă, între pretenţiile teritoriale ale Ungariei figurează şi teritoriile ce aparţin de drept Germaniei şl Italiei - Burgenlandul şi Fiume - pe lingă celelalte ce aparţin de drept României, Iugoslaviei şi Slovaciei. În asemenea condiţii, politica Ungariei este în opoziţie, nu numai cu drepturile şi interesele naţionale ale tuturor vecinilor săi, dar şi cu politica de echilibru şi de destindere (...) bazată pe respectarea dreptului, care poate garanta pacea viitoare intre naţiuni", scrie R. Şeişanu, în "Universul" din 17 noiembrie.

Rubrică redactată de Ion BUTNARU

Ultima oră • Ultima oră

CRONICA PARLAMENTARĂ

Legea finanţelor

În expunerea de motive a iniţiatorului (Guvernul României) se arată că proiectul a fost elaborat "în concepţia reflectării juridice a strategiei şi politicii Guvernului în domeniul finanţelor privind descentralizarea, autonomia unităţilor de stat, trecerea la economia de piaţă şi privatizarea".

Comisia parlamentară sesizată în fond a amendat proiectul în multe situaţii, dovedind un studiu temeinic asupra acestei legi de mare importanţă. În esenţă, însă, elementele noi avute în vedere s-au păstrat. Dintre acestea semnalăm cîteva: sporirea autonomiei bugetare a organelor looale prin trecerea competenţei de aprobare a bugetelor la organele locale de decizie; restructurarea sistemului de cheltuieli publice, a procesului bugetar şi a clasiflcaţiei bugetare; autonomia în domeniul finanţelor asigurărilor sociale de stat, prin buget separat, dispoziţii privind rolul statului în finanţele generale.

Proiectul a devenit Lege în urma votului majorităţii parlamentarilor (doar 2 abţineri).

In partea a doua a şedinţei s-a hotărît amînarea discuţiilor pe marginea Proiectului de Lege de organizare a ministerelor precum şi a iniţiativei legislative a Grupului Parlamentar Ecologist si Social-Democrat privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării".

În lipsă de teme legislative, deputaţii au luat cuvîntul despre diverse probleme: calomnia în presă, epurarea forului legislativ de foştii membrii ai C.C., conflictul religios de la Baia Mare.

Răzvan MITROI