Publicat: 22 Decembrie, 2012 - 00:00
Share
Ziua în care a venit “Libertatea”

În data de 22 Decembrie 1989, în jurul orei 13, în redacţia ziarului “Informaţia Bucureştiului” din str. Brezoianu, s-a produs prima consecinţă a evenimentelor: a intrat în tipar primul ziar liber al Revoluţiei: LIBERTATEA.

Acest titlu rămâne în istorie nu doar ca prima consemnare scrisă a ceea ce s-a întâmplat atunci în România, ci şi ca primul ziar apărut nu ca urmare a unor decizii birocratice, ci pur şi simplu ca un act de voinţă al unor jurnalişti care au hotărât că a venit vremea să scrie adevărul.
Vă oferim un succint remember al conţinutului acestui ziar scris pe nerăsuflate şi din inimă, ca o răbufnire la adresa lungilor decenii de cenzură şi dublă gândire orwelliană.

Cetăţeni!
Fraţi români!

AM  ÎNVINS!
TIRANUL  A FOST ÎNVINS!

Ceauşescu şi clica lui odioasă au fost înlăturaţi de  voinţa  şi  puterea  poporului!

PUTEREA ESTE ÎN MÎINILE

POPORULUI!

Asasinii vor fi pedepsiţi ! Pentru toate crimele lor
sîngeroase, de acum şi de ani întregi de zile, ani de mizerie
morală  şi  materială,  de  beznă  şi  suferinţă.

Să ne cinstim eroii, ucişi în aceste zile de neuitat pentru istoria neamului! Au ieşit ăn stradă, au scandat înaintea  armelor şi tunurilor,  şi-au dat  viaţa  pentru noi, pentru întregul popor, pentru libertatea noastră ! Să-i cinstim prin faptele noastre, prin ceea ce vom face să arătăm că sîntem demni  de  supremul  lor  sacrificiu.

Pe străzi, în marile pieţe ale oraşelor, ale aşezărilor din întreaga ţară, să ne unim, paşnic, glasurile! A sosit momentul adevăratei demnităţi, pe care jefuitorii şi asasinii au încercat s-o murdărească prin frică, prin teroare ! Să ne unim forţele, să arătăm lumii întregi, să arătam peste timp copiilor şi urmaşilor noştri că pot să fie mîndri de noi, de ceea ce vom face pentru libertatea şi demnitatea Ior !

Sîntem muncitori, sîntem ţărani, sîntem intelectuali, noi sîntem POPORUL ROMÂN ! Abia acum, cucerită de mîinile noastre, averea ţării este cu adevărat a noastră ! Să o apărăm cu toate forţele, să ne organizăm în întreprinderi, în instituţii, să ferim de orice distrugeri bunurile noastre, ale tuturor!
Nu sîntem huligani, cum a îndrăznit să ne numească, fără ruşine, tagma  asasinilor condusă de dementul asasin Ceauşescu !

Fraţi soldaţi ! Ofiţeri ai armatei române! Noi sîntem poporul, fiţi de partea noastră - deci şi a voastră, apăraţi interesele naţiunii, apăraţi naţiunea ! Nu trageţi în cetăţenii paşnici,  fraternizaţi  cu  ei,  cu  noi  toţi !

TIRANUL  BARBAR  a  căzut !

Bucureştiul e al nostru I Ţara e din nou a noastră a românilor. Să ne unim, să chibzuim împreună, să  ne  construim  soartă  pe  veci  liberă l

TRĂIASCĂ  LIBERTATEA!
TRĂIASCĂ POPORUL ROMÂN!