26 octombrie 2021

Remember 22 mai 1991 – Presa acum 30 de ani

Libertatea
Distribuie pe rețelele tale sociale:
Care erau subiectele zilei în urmă cu trei decenii, în 1991

Lopata ca garantie o democraţiei:

„NU AŞTEPTĂM DELOC! SĂPĂM!” (P. M. Băcanu)

Replici în afacerea „TEZAURULUI DE LA BEREVOlEŞTI: „Ce treabă are procuratura cu treaba asta?” „Arestaţi-ne!”

Din nou, voluntari in Golf:

DESANT „ROMAN” În KUWEIT!
Cine ne va da petrolul pe care ni-l datorează Irakul? Fostul ministru al apărării – anunţat iniţial în delegaţie – a fost „lăsat la vatră” în ultimul moment

COSMONAUŢII SOVIETICI LA BUCUREŞTI
Colonelul Prunariu – singur printre generali!

MINISTERUL SPORTURILOR SESIZEAZĂ MINISTERUL DE INTERNE ÎN LEGĂTURĂ CU AFACEREA DE LA DINAMO
Fotbalişti vînduţi sub preţ – în lei şi în valută! In ce buzunare au intrat diferenţele? O NOUA SCHISMA LIBERALA: R. R. Policrat părăseşte grupul parlamentar, dar nu şi partidul! Partidul, însă, nu-l mai vrea şi-l exclude!

Ziarul Libertatea din 22 mai 1991, pag. 1-a ▼ Click pe imagine pentru mărire

K.O.

Din dezbaterea politică de la TVR (16 mai) telespectatorii au înţeles că „stînga” nu ştie ce face „dreapta” (şi invers) în opinia omului de pe stradă. Şi mai clar s-a văzut însă că înşişi organizatorii emisiunii nu cunoşteau prea bine istoricul şi nici „implementarea” actuală a conceptului politic de „stingă” şi „dreapta”

Apartheid-ul maghiar în acţiune!

PARLAMENT- UDMR – 3-0 (Forfait)

ÎN SENAT- VOT ÎN UNANIMITATE (al celor rămaşi în sală!)

• Prin intermediul domnului Veresztoy Attila UDMR si-a apărat dreptul la SEPARATISM • Subtile dispute lingvistice: au fost consultate doar dicţionare româneşti • Una gîndim si alta spunem? – V. Văcaru • Un aliat pierdut: PNL! Dl. Mihai Ruva: „E de preferat ca activitatea aceasta să fie reglementată printr-o lege imperfectă; decît să se desfăşoare în afara legii” • Generalul Stan mulţumeşte şi dă asiguri

ÎN CAMERA: SHOW „DUO BORBELY”

• Dispută în problema veteranilor: cei care au luptat în armata română, sau şi cei care au luptat împotriva ei? • Duo Borbely:Ladislau respinge ideea culpabilizării unor etnii pentru fapte comise de unii membri ai săi, în timp ce Erno culpabilizează întreaga Cameră pentru remarcile – necivilizate – a doi parlamentari vecini de bancă! • O APOSTROFARE STUPEFIANŢĂ: SA VA FIE RUŞINE! • Team-ul condus de domnul Domokos Geza părăseşte ostentativ sala şi nu revine decit după pauză (gurile rele afirmă că a fost o stratagemă pentru a ajunge la bufet înaintea celorlalte formaţiuni politice!) • MOMENTUL MAGUREANU: „Sîntem nevoiţi să cerem intervenţia procuraturii pentru… stupiditatea şi neghiobia „funcţionarilor umbrelor” de la Berevoieşti” • O operaţiune perfect legală transformată intr-una ilegală! • „Mă simt deplin responsabil de ceea ce s-a întîmplat” • „TEZAURUL” DE LA BEREVOIEŞTI a creat o dată în plus imaginea că lupta pentru democraţie se poate lua pe cont propriu! (Octavian Andronic)

O.K.

Basarabia este „ţara de peste Prut” sau „tara de peste Nistru?” Depinde, bineinţeles, de unde priveşti problema. De Ia Bucu-reşti sau de la Moscova.

K.O.

La Phenian, domnul senator Viorel Faur a fost la un pas de a face cunoştinţă foarte îndeaproape cu vigilenta securitate nord-coreeana care a depistat un act duşmănos in faptul ca la coşul de hîrtii (cercetat temeinic) s-a găsit, mototolit, un ziar în care se află şi fotografia „celui mai iubit fiu”… Parca am mai auzit de chestii din astea…

Ziarul Libertatea din 22 mai 1991, pag. a 2-a ▼ Click pe imagine pentru mărire

AFACEREA „BEREVOIEŞTI”

SIMPTOME DE „WATERGATE”?

Nervozitatea manifestată de directorul SRI în Parlament este explicabilă pentru ce am fost ieri la Berevoieşti. Departe de a găsi ceva senzaţional în rîpa cu pricina, documentele recuperate infirmă, totuşi, cele declarate de domnul Virgil Măgureanu, precum că (toate) actele compromiţătoare pentru fosta Securitate sint la loc sigur: Lîngă Berevoieşti (judeţul Argeş) s-a încercat prin acea operaţiune stupidă distrugerea unei arhive ce cuprindea şi nume, locuri şi fapte care atestau punerea sub supraveghere a unor disidenţi din epoca ceauşistă (Mircea Dinescu, Domokos Geza, Dan Petrescu şi alţii), precum şi înregistrări transcrise de convorbiri telefonice, scrisori interceptate, filiere de informatori. Desigur, din masa de hirtii rupte, arse şi ţinute in pămînt aproape un an nu se pot distinge rapoarte întregi, liste complete sau ceva asemănător, dar citeva bucăţele de hîrtie sint lizibile şi poartă antetul „Ministerului de Interne – Departamentul Securităţii Statului – Direcţia I”. Din păcate, relevanţa lor ca probe într-o anchetă este aproape anulată la ora aceasta datorită sistemului defectuos de investigare: cei aproximativ 30 de ziarişti de la faţa locului au răscolit rămăşitele găsite pentru a-şi nota ce-i mai important, în final totul arătind ca o grămadă de hîrtii arse. Toate acestea s-au petrecut sub privirea stupefiată a d-lui procuror Mircea Levanovici, rămas spectator în ciuda apelurilor făcute în spiritul autoritătii legale pe care o reprezenta acolo. Nu-i mai puţin adevărat că domnia sa nu a fost însoţit doar de incă 2-3 persoane, forţele armate solicitate pentru anchetă nerăspunzînd apelului pînă cînd am ridicat noi (ora 16). În această situatie, domnul procuror a fost nevoit să accepte propunerea ziaristilor de a participa doar Ia sigilarea documentelor cînd treaba presei se va sfirsi. În ce stare, Dumnezeu cu mila!
Revenind la ce s-a găsit trebuie spus că mai departe de valoarea lor de „cartuşe” în lupta politică, documentele creează o imagine mai exactă a monstruosului aparat al Securităţii. Printre „dosarele” aproape complet recuperate se numără şi cel codificat „Tulceanu”. Viata acestui personaj se află într-un dosar ticsit cu stenogramele convorbirilor telefonice, ale discuţiilor din casă cu scrisori interceptate, toate pe o perioadă de ani mulţi. Am citit (cit s-a putut) ce a vorbit „Tulceanu” cu Mircea Dimescu, Vasile Drăguţ, St. Agopiam, Augustin Doinaş, Dan Hăulică ş.a., corespondenta cu soţia sa şi străinii. O altă pagină dureroasă se referea la racolarea colaboratorilor din rândul elevilor. S-a mai găsit o frintură de titlu: …privind pe Beligan Radu, am aflat şi cu cine si unde s-a întilnit Damokos Geza, in ciuda atenţionărilor făcute de Consiliul Culturii. „După cum se vede, material pentru presă există destul şi, probabil, tipărirea lui nu va întîrzia. Pînă la o viitoare afacere „Watergate” ne întîlnim, deocamdată cu cîteva semne de întrebare: I. Ce justificare au documentele găsite cu antetul PNL şi PNT-cd (chitante, materiale de propagandă electorală)?; 2. Cum se explică existenţa a cîtora note telefonice – datate 30.05.1990 unde ofiţeri nominalizati raportau: „Nimic deosebit” – cînd ordinul de distrugere ar proveni din 15.05.1990?; 3) De ce a fost ţinută secretă toată afacerea (aproape un an) pină în momentul discutării în Parlament a legii SRI-ului?
Ar mai fi multe de spus despre ce s-a găsit la Berevoieşti, poate vom reveni, dar deocamdată aşteptăm ecourile „afaceri” declanşate.

Răzvan MITROI

Conferinţa de presa la Guvern

ROMÂNIA IN FRUNTEA PLUTONULUI!

Debutul conferinţei de presă de ieri, de la Guvern, l-a constituit informaţia privind vizita premierului român, dl. Petre Roman, în zona Golfului – in Kuweit şi Emiratele Arabe Unite. Noutăţi prezentate de dl. secretar de Stat, Bogdan Baltazar, purtătorul de cuvint al Guvernului, s-au oprit la cîteva dintre obiectivele urmărite de delegaţia română: încheierea unor importante înţelegeri bilaterale, acţiuni de afaceri în domeniul comerţului, finanţelor, investiţiilor ce privesc atit participarea României la reconstrucţia Kuweitului, cît si a capitalului din Kuweit şi Emiratele Arabe Unite la investiţii din ţara noastră.
Referindu-se la situaţia economico-socială pe luna aprilie s-a amintit că numărul regiilor autonome a ajuns la 53, iar al societăţilor comerciale S.A. la peste 3 400; numărul întreprinzătorilor privatizati fiind de peste 134 000. Cu toate că şi în luna aprilie s-a menţinut procentul de relansare înregistrat în martie, numărul şomerilor, înregistraţi pe data de 20 mai este de 78 025 din care mai mult de jumătate îl reprezintă femeile. Primele locuri în „topul” şomajului îl ocupă, în ordine, judeţele Constanţa şi Vaslui urmate de Municipiul Bucureşti. In continuare au fost oferite citeva date privind stadiul de realizare a Centralei Nucleare Electrice de la Cernavodă, unele măsuri adoptate pentru accelerarea investiţiei; noile reglementări propuse de Guvern printr-un proiect de lege înaintat Parlamentului, privind executarea pedepselor privative de libertate; măsurile luate în vederea conservării clădirii mamut a numitei „Case a Poporului”, precum si finalizarea construcţiei.
Începind de astăzi, Garda financiară are un şef şi un… comandant in persoana dl. secretar de stat Florică Ioan Gheorghe.
In partea a doua a conferinţei de presă, dl. Adrian Severin, ministru asistent al primului-ministru pentru reformă şi relaţia cu parlamentul, a prezentat ziariştilor o succintă informare referitoare la participarea domniei sale la Conferinţa Internaţională de la Hoower – S.U.A., care a avut ca tematică procesul de tranzitie al ţărilor din centrul si estul Europei spre economia de piaţă. A fost un prilej, a reieşit din expunerea d-lui ministru, pentru o nouă abordare a poziţiei organizatorilor fată de ţările din această zonă a Europei, bazată pe cunoaşterea noilor realităţi. Au fost dezbătute probleme ca: interacţiunea dintre reforma economică şi reforma socială, politici de privatizare; convertibilitate si fiscalitate etc. în urma dezbaterilor ce au avut loc se poate afirma că în ce priveşte realizarea reformei România nu se află undeva în coada ţărilor din zonă, ci în fruntea plutonului!; că dificultăţile economice prin care trec toate ţările din centrul şi estul Europei, nu sînt consecinţa programelor de reformă adoptate şi aplicate ci a însăşi procesului de tranziţie. Reprezentanţii României s-au bucurat de cel mai mare număr da întrebări, avind astfel posibilitatea ca prin răspunsurile date să facă cunoscute şi înţelese (sperăm!) realizările si problemele cu care se confruntă. Organizatorii au avut astfel surpriza să afle ne această cale o sumedenie de realizări în domeniul economic si politic, cere acolo, peste Ocean, nu fuseseră recepţionate, tună acum. În concluzie, ne-a informat d-nul Adrian Severin conferinţa de la Hoower precum si contactele cu remarcante  personalităti economice si politice americane a prilejuit transmiterea mesajului nostru demn: Procesul de democraţie din România interesează în primul rînd pe români, dar trebuie să-i intereseze şi pe factorii internaţionali!

Gheorghe NICULITA

Ziarul Libertatea din 22 mai 1991, pag. a 3-a ▼ Click pe imagine pentru mărire

Ziarul Libertatea din 22 mai 1991, pag. a 4-a ▼ Click pe imagine pentru mărire

Presa acum 50 de ani

• „ZIUA MAJESTĂŢII SALE REGINA ELENA, mama tânărului nostru rege, nu e numai o sărbătoare de familie ci şi o bucurie pentru ţara întreagă…”, ne spune în editorialul ce însoţeşte pe pagina I din „Universul”, fotografia în culori a Reginei Mame • CLĂDlREA PARLAMENTULUI DIN LONDRA a fost complet distrusă de aviaţia germană. „Un morman de ruine înalt de peste 50 de picioare” • LA IERUSALIM, subteranele regelui Solomon au fost transformate în adăposturi pentru apărarea civilă • IN CAPITALĂ şi suburbane se introduc cartele pentru zahăr, pâine, ulei, făină de pâine. Cartelele se distribuie Duminică si Luni la magazin

Rubrică realizată de Ion BUTNARU

 

Oaspeţi la „Libertatea”

Ieri, ne-a vizitat la redacţie domnul Zvi Mazel, ambasadorul Statului Israel la Bucureşti şi doamna Tamara Şamash, consilier. În cadrul unui amical schimb de opinii cu membri ai Comitetului director, oaspeţii au avut cuvinte de apreciere la adresa modului in care ziarul „Libertatea” reflectă actualitatea internă şi internaţionali, dind şi unele sugestii publicistice, pentru care – şi pe această Cale – le mulţumim. Totodată, domnul ambasador si-a manifestat neliniştea în legătură cu unda antisemită ce emană din unele publicaţii ce apar la Bucureşti.
În ce ne priveşte, l-am asigurat pe domnul ambasador că asemenea porniri, contrare oricărei logici, sînt complet străine de sufletul şi firea românilor şi, deci, conjuncturale. (Emil Jurcă)