Publicat: 24 Aprilie, 2018 - 00:00
Care erau subiectele zilei în urmă cu un sfert de secol, în 1993?

De la un număr altul
Prima acţiune publicistică din cruciada ANTI-CORUPŢIE care ajunge la un liman de speranţă
«DRUMUL KENTULUI»
DEVENITĂ UN PARADIS AL TRAFICANŢILOR DE ŢIGĂRI, ROMÂNIA S-A TREZIT ÎN SITUAŢIA DE A FI PUR SI SIMPLU BLOCATĂ DE STRUCTURILE DE TIP MAFIOT ALE FILIERELOR ARABE, CARE AU LUCRAT ÎN STRÂNSĂ COOPERARE   CU «ARIPI INDEPENDENTE» DIN VAMĂ, POLIŢIE, GARDA FINANCIARĂ Şl ALTE INSTITUŢII FUNDAMENTALE ALE STATULUI.
Acţiunea a fost lansată în 24 noiembrie 1992, sub titlul "O fraudă de mari proporţii: "DRUMUL KENTULUI”.
Semnalam faptul că circa 500 TIR-uri de ţigări veneau într-un an din Belgia.
Firma Brown & Williamson estima vânzările sale în România la 1,6 miliarde de ţigarete.
Statul român era păgubit anual cu peste 40 miliarde lei, din taxele vamale şi accizele neplătite.
Mita dată pentru introducerea unui camion cu ţigări era evaluată la circa 50.000 dolari!
Pe 10 decembrie are loc prima reacţie:
'CAPTURA NASSAR" - 27 MILIOANE ŢIGARETE DEPOZITATE - FĂRĂ DOCUMENTE - ÎN UNITĂŢI MILITARE APARŢINÎND R.A. "ROMTEHNICA"
Este arestat libanezul ELLIE NASSAR şi apoi eliberat pentru o garanţie de 3,5 milioane dolari şi o cauţiune de... 100.000 leii
DEZVĂLUIRILE "LIBERTĂŢII" ASUPRA "ORGANIGRAMEI" MAFIEI ARABE ŞI A LEGATURILOR SALE OCULTE CU CAPI Al INSTITUŢIILOR DE CONTROL FINANCIAR AU GENERAT O PRESIUNE ASUPRA ORGANELOR DE ANCHETĂ SOLDATĂ, DUPĂ LUNGI TERGIVERSĂRI, CU ARESTAREA UNUI ALT MEMBRU AL CLANULUI: LILI KENT A FOST REŢINUTĂ DE POLIŢIE PENTRU FALSIFICAREA DE DOCUMENTE DE PROVENIENŢĂ A MĂRFII!!
Cu toate aceste lovituri, contrabanda a continuat, la valori estimate la 50 milioane de dolari pe lună, soldate cu beneficii nete pentru boss-ii din Cipru, de circa un milion de dolari!
AVANSUL IN RITM DE MELC AL ANCHETEI A GENERAT DOUA INTERPELĂRI LA NIVEL ÎNALT.
"LIBERTATEA" A ADRESAT O SCRISOARE DESCHISĂ PREŞEDINTELUI ILIESCU Şl UNA MINISTRULUI FINANŢELOR, FLORIN GEORGESCU.

A răspuns doar preşedintele: "Apreciez în mod deosebit iniţiativa dv. de a-mi trimite scrisoarea deschisă privind fenomenul corupţiei care tinde să ia proporţii alarmante în societatea românească. Este din partea dv. un gest dramatic, izvorât din sentimentul de îngrijorare şi de răspundere, fapt pe care-l împărtăşesc în întregime".
ÎN PRIVINŢA TERGIVERSĂRILOR, PREŞEDINTELE INVOCĂ SEPARAŢIA PUTERILOR ÎN STAT.
“DOSARUL KENTULUI" SE AMPLIFICA: SUNT SCOASE LA LUMINĂ GRAVE ABUZURI Şl ABATERI LA "ROMTEHNICA", IMPLICAŢII VEROASE - ÎNTRE CARE ACELEA ALE ACCEPTĂRII PLĂŢII UNOR COMENZI DE ARMAMENT CONTRACTATE ÎN VALUTĂ, ÎN LEI OBŢINUŢI DE CLIENT PRIN SPECULAREA ŢIGĂRILOR INTRODUSE FĂRĂ TAXE.
LUCRURILE SE PRECIPITĂ ÎN ULTIMELE SĂPTĂMÂNI DUPĂ SCHIMBAREA ECHIPEI LA PROCURATURA GENERALĂ, "ABSOLUT ÎNTÂMPLĂTOR"...
• ESTE SCHIMBAT DIRECTORUL "ROMTEHNICA", GENERALUL URSU!
• ESTE ÎNLOCUITĂ CONDUCEREA GĂRZII FINANCIARE!
"DRUMUL KENTULUI" SE ÎNGUSTEAZĂ CONTINUU: URMĂTOAREA "OPRIRE" - VAMA!
După 4 luni de demersuri, primele rezultate ne arată că oficialităţile nu pot rămâne mereu surde la semnalele presei.
De aici înainte trebuie curăţite, la sânge, toate organele infectate de cangrena CORUPŢIEI.
DACĂ VREM CA OAMENII SA MAI CREADĂ ÎN EFECTUL PURIFICATOR AL ONESTITĂŢII... 

Meditaţiile unei sute:
"Ce mai înseamnă mia în ziua de azi?"

 

L'Express
Numero special
Roumanie - Apres le cauchemar

DOCUMENTUL DOCUMENTULUI

Dacă "Libertatea" este prima atestare documentară a Revoluţiei, prestigiosul săptămânal francez "L’EXPRESS" reprezintă "certificatul" de atestare al "LIBERTĂŢII". Prima pagină aa numărului 2008 din 5 ianuarie 1990 oferă cititorilor această scenă sugestivă, surprinsă pe străzile Bucureştiului brăzdat de gloanţe, în după-amiza zilei de 22 decembrie 1989.

«Una dintre avuţiile cele mai de preţ ale imaginaţiei omeneşti?»

Ultimul sondaj IRSOP - instituţie al cărei profesionalism nu poate fi contestat decât cu preţul celei mai evidente rele  credinţe - ia în discuţie una dintre cele mai delicate probleme ale momentului actual: "Nostalgia trecutului sau încredere în schimbarea socială?"
Cel mai categoric procentaj din întregul sondaj se referă la o dimensiune fundamentală a schimbării: LIBERTATEA.
" Ce v-a plăcut mai puţin în viaţa dv. dinainte?". 44% - Lipsa libertăţii /Minciuna;" Ce vă place cel mai mult din viaţa dv. de astăzi?". 42% - Libertatea!

Unul dintre cele mai cinice spirite ale secolului - scriitorul Ambroise Bierce - dădea în celebrul său "Dicţionar al diavolului", următoarea definiţie LIBERTĂŢII: "Una din avuţiile cele mai de preţ ale imaginaţiei omeneşti".
 Iată-ne, aşadar, între cei doi poli ai unei stări care pentru noi, românii, pentru toţi cei care am traversat acel halucinant moment care astăzi ne apare ca separând trecutul odios de un viitor în care încă se mai speră, a avut o dimensiune aparte.

În fond, tot ceea ce s-a întâmplat atunci, în 22 decembrie, a stat sub semnul acestui sentiment, al acestei aspiraţii reprimate prin cele mai brutale mijloace atâta amar de vreme.
Sigur, poate că din punct de vedere formal au dreptate cei care susţin că trăim ASTĂZI mai prost ca IERI.
Dar suntem liberi, şi pentru cei mai mulţi dintre semenii noştri asta înseamnă mai mult decât orice altceva.
Avem libertatea de a ne accepta condiţia, de a o înţelege.

M-am întrebat de nenumărate ori, am fost întrebaţi de unde a venit atunci, în acel miez de zi stropit cu sânge, numele ziarului?
Acum, cred că nu a venit de nicăieri.
Era acolo, în sufletul nostru, al tuturor.
Zăcuse într-un colţ al conştiinţei, aşteptând doar momentul pentru a izbucni.
Îmi răsună şi acum în urechi ritmul strigătului mulţimii din Piaţa Palatului, un strigăt în care bucuria se împletea cu o ciudată dârzenie: LI-BER-TA-TE !
Nu veselie bezmetică, nu ură iraţională, ci o teribilă hotărâre de a nu mai scăpa din mâini ceea ce cu atâtea sacrificii fusese dobândit Din acest sentiment, din această hotărâre a izvorât şi primul număr al primului ziar liber al Revoluţiei.
El era scris demult în subconştientul nostru, al tuturor celor care i-am dat viaţă.
N-am făcut decât să-l eliberăm, dăruindu-l hârtiei şi cernelii, făcând din el ceea ce reprezintă şi nu va înceta să reprezinte în istoria acelei părţi de lume şi viaţă care începe în 22 decembrie: PRIMA ATESTARE DOCUMENTARĂ A REVOLUŢIEI!

Magia cuvântului scris s-a manifestat şi atunci, în ciuda "totalitarismului" televiziunii: toţi cei care şi l-au smuls din mâini au vrut să se convingă, o dată în plus, că este adevărat, că nu sunt victimele unei halucinaţii, ale unei isterii colective.
Unii au şi murit cu el la piept, exemplarul sfâşiat de gloanţe şi muiat de sânge constituind, pentru procurori, dovada momentului în care s-au transformat în martiri ai Revoluţiei.

Privind de la înălţimea celor 1000 de numere, începutul poartă încă semnele tuturor stărilor prin care am trecut atunci: entuziasm, frenezie, neîncredere, speranţă, teamă şi poate şi un pic de teatralitate.
Cu toate că la ora apariţiei ziarului, nimeni n-ar fi putut garanta celor ce şi-au pus iscălitura pe el, că Ceauşescu şi ai lui nu se vor întoarce pentru a pune lucrurile la punct, nimeni - sau cel puţin aşa sper - nu s-a gândit că era periculos, într-un fel chiar un act de eroism.
Şi cea mai bună dovadă este faptul că nici unul dintre noi nu posedă astăzi, "certificat de erou" şi că nimeni nu-şi doreşte aşa ceva. Primul număr al "LIBERTĂŢII" a însemnat şansa purificării, a iertării din partea celor mulţi pe care abia acum îi puteam privi în ochi. Şi, martoră ne este conştiinţa că, pe parcursul celor o mie de numere, n-am încetat să ne considerăm altfel - cu limitele şi erorile de care nimeni n-a fost izbăvit - decât în slujba Libertăţii noastre, a tuturor, cea atât de greu dobândită.

Permiteţi-ne, stimaţi cititori, să credem că însuşi faptul de a fi atins astăzi acest prag, nu reprezintă altceva decât confirmarea dv., acelor care scoateţi zilnic din buzunar banul cel greu câştigat, că drumul pe care mergem este cel firesc.
Şi pentru asta vă mulţumim.

Octavian ANDRONIC 

Libertatea din 24 aprilie 1993