Publicat: 24 Septembrie, 2020 - 00:00
Share
Care erau subiectele zilei în urmă cu trei decenii, în 1990

DE SÎMBĂTĂ PÎNĂ LUNI

• ŞEDINŢA GUVERNULUI. A fost nevoie de intervenţia guvernului pentru ca cel care a avut o contribuţie importantă la totala bulversare a comerţului bucureştean - fostul tovarăş şi actualul domn Zmeu - să fie destituit. Ca şi conducerea Direcţiei de Expediere a Presei, locul unde de 8 luni se înmormîntează tone şi tone de publicaţii. Măsura este salutară, deşi credem că nu va rezolva mare lucru. Viciile - şi ale comerţului şi ale difuzării presei - sînt de fond, şi acolo încă n-a umblat nimeni • D-ALE VĂMII BULGARE. O inovaţie în materie au introdus, se pare, vameşii bulgari de la Ruse, în cazul unora dintre turistele românce: vama în natură! Dacă vrei (să treci!) poţi • ÎNTREVEDERE. Sosit în ţară pentru cîteva zile în legătură cu probleme de familie, cunoscutul specialist în democraţie DORU BRAIA a avut amabilitatea să-l primească, într-o audienţă de două ore, pe domnul DORU URSU, ministrul nostru de interne, căruia i-a împărtăşit, probabil, din experienţa sa în exercitarea unor... drepturi • ROMAN - SECHESTRAT! La Singapore, vasul român "Roman", al cărui echipaj a refuzat să descarce marfa, proprietatea unui terţ, pe motiv de grevă în ţară, a fost scos din port şi sechestrat. După inspiratele acţiuni greviste ale marinarilor din această perioadă s-ar putea ca nici nepoţii lor să nu reuşească să plătească milioanele de dolari care ni se cer ca daune • GREVĂ LA TRICODAVA. La Tricodava, muncitorii au intrat în grevă din cauză că se furii prea mult! Am trăit s-o auzim şi pe asta! Dacă se fură moderat, totul e bine şi toată lumea e mulţumită... • VÎNĂTORII... VÎNAŢI! Analizindu-se cauzele care au generat situaţiile produse prin organizarea abuzivă a unor vînători distructive în Deltă, Departamentul Turismului a hotărît îndepărtarea din activitatea turistică a domnilor Constantin Enache, şef OJT Tulcea, Ion Simion, contabil şef, şi Constantin Popescu, şef al biroului de turism, care au încălcat grav legislaţia în vigoare, înţelegem că li se dă astfel posibilitatea să-şi numere liniştiţi lirele cîştigate cu atîta trudă • CEREMONIE. La ceremonia de semnare a acordului între Piaţa Comună şi România, de la Strasbourg, organizatorii au invitat două personalităţi din România: pe Doina Cornea şi Stelian Tănase! Doar Doina Cornea a avut posibilitatea să onoreze invitaţia. Guvernul român a aflat acest amănunt de la postul de radio "Deutsche Welle" • COMUNICAT. Într-un comunicat al Alianţei de Centru-Stînga Social-Democrată, în legătură cu conţinutul declaraţiei UDMR prilejuită de comemorarea a 50 de ani de la Dictatul de la Viena, se arată că aceasta "este redactată în termenii conducerii de la Budapesta, conducerea, UDMR însuşindu-şi practic nu numai limbajul, dar şi întreaga analiză a Dictatului", declaraţia "abundînd în formule care relevă o atitudine duplicitară, iar în unele cazuri chiar vicleană, duşmănoasă". I-auzi dom'le! • CONTESTARE. Ceea ce s-a întîmplat sîmbătă la Troiţa de la Universitate constituie, probabil, unul dintre cele mai abjecte episoade ale maratonului contestatar din Piaţă. Oare pînă cînd această pleavă bine remunerată va mai pîngări - sub privirile aproape binevoitoare ale Poliţiei - jocul acesta sfînt pentru noi toţi, prin preţul de sînge plătit libertăţii?

Grupaj realizat de Octavian ANDRONIC

​Ziarul Libertatea din 24 septembrie 1990 pag. 1-a ►

Experiment
Caricatură de ANDO

Şedinţa guvernului

Vineri, 21 septembrie s-a desfăşurat şedinţa guvernului. În raportul prezentat, domnul Anton Vătăşescu, ministru de stat, a abordat o serie de probleme esenţiale ale dinamicii economici naţionale, prin prisma necesarului de materii prime şi a raportului import-export în trim. IV al anului 1990 şi primul trimestru al anului 1991. El a evidenţiat faptul că, din cauza crizei din Golf, costul petrolului importat s-a dublat, influenţând negativ programele, economice în curs şi în perspectivă, precum şi balanţa de plăţi externe.
Datorită greutăţilor extrem de serioase cu care se confruntă economia naţională, atît din punctul de vedere al resurselor şi energiei, cit şi din punct da vedere managerial şi tehnologic s-a apreciat că industria nu va putea acoperi diferenţa de costuri creată de preţul energiei şi slaba productivitate a muncii.    
Primul ministru, domnul Petre Roman, a reproşat conducătorilor departamentelor de resort temporizarea acţiunii de privatizare soldată cu rezultate economice nefavorabile, atît în turism, cît şi în comerţ şi a cerut guvernului sancţionarea acestora.
Raportul Comisiei guvernamentale pentru combaterea sustragerilor de bunuri din unităţile producătoare şi din circuitul comercial în scop de speculă în ţară sau în străinătate, prezentat de domnul Sever Georgescu, secretar general al guvernului, a reliefat o situaţie inacceptabilă. Vînzarea preferenţială, delapidările, sustragerile din întreprinderi şi alte abateri cercetate într-o perioadă relativ scurtă de timp, respectiv în 1-15 septembrie, au evidenţiat cauzele acestor fenomene, care au afectat grav marea majoritate a cetăţenilor, aflaţi în imposibilitatea de a-ţi procura de pe piaţă multe din bunurile necesare unei vieţi decente. O situaţie îngrijorătoare se înregistrează şi la punctele de frontieră, unde turiştii români scot din ţară bunuri cu mult peste reglementările în vigoare. Faţă de aceste situaţii, primul ministru a cerut guvernului ca în cel mai scurt timp să se revadă cadrul juridic actual şi să se adopte de urgenţă măsuri care să protejeze circuitul comercial normal şi implicit populaţia exasperată de lipsa mărfurilor din magazine. 

GURA LUMII

(INFORMAŢII PENTRU CARE NU BĂGĂM MÎNA ÎN FOC)

• GORILE DE BĂRĂGAN

Din surse de obicei bine şi des informate, aflăm că, de curînd, a fost constituită Fundaţia Naţională de Protecţie a Ziariştilor "României Mari". Prima măsură luată de Comitetul Central al noului aşezămînt a fost desemnarea tovarăşilor ce vor compune garda de corp a domnului V. C. Tudor. "Gorilele" - recrutate din rîndul celor abandonate în ultimele 9 luni de stăpînii fireşti - nu vor putea îndeplini această muncă de răspundere decît maximum două mandate, după care vor fi expediate, pe cheltuiala Fundaţiei, în ţările calde. Datorită unei indiscreţii făcute de un fost îngrijitor al instituţiei de resort din pădurea Băneasa am aflat de asemenea, că proaspeţii membri al gărzii personale a ideologului României Mari intenţionează să formeze sindicatul "Pumnul şi palma", în scopul a-sigurării lor pentru accidente de muncă şi şomaj.

• MOLIPSIRE

Se pare că morbul baricadelor se extinde. Molipsit de cei din Piaţa Universităţii, în urma discuţiilor avute împreună, primarul general al Capitalei s-a baricadat, la etajul I al Primăriei între grilaje din fier forjat şi dulapuri metalice. Motivaţia cum că toate, acestea s-au făcut în virtutea faptului că un număr de indivizi au încercat într-una din după-amiezile săptămînii trecute să intre în dispecerat, nu stă în picioare... Sîntem noi oameni care să fie îmbătaţi cu apă rece? Aşteptăm cu nerăbdare să vedem DE CE ANUME va fi declarată liberă această zonă îngrădită de la "Capitală"...

• COMUNICAT

Vineri, 21 septembrie, într-o unitate de alimentaţie publică din perimetrul Triumf, Băneasa, Floreasca, Gară, 1 Mai, Piaţa Romană a avut loc o întîlnire bilaterală între domnii Ambidextru pe de o parte, şi domnul Ion Hidecuti, pe de alta. Cu acest prilej a fost abordat un spectru larg de probleme de politică internă şi internaţională, între care în prim plan s-au situat problema crizei din Golf, problema germană, problema reformei, libertatea presei, emanciparea femeii, evenimentele de la Săpînţa, recrudescenţa fenomenului infracţional, situaţia minorităţilor. Părţile au constatat cu surprindere că pornind de la un anunţ publicat cu cîteva zile în urmă, în mod eronat unele persoane au făcut o regretabilă confuzie între persoana distinsului, domn Ion Hidecuti şi un anume Ioan Hidegkuti (Ionuţ). În consecinţă, domnul Hidecuti a consimţit să admită scuzele de rigoare şi să achite npta de plată.    

AMBIDEXTRU 

Ziarul Libertatea din 24 septembrie 1990 pag. a 2-a ►

Ziarul Libertatea din 24 septembrie 1990 pag. a 3-a ►

Ziarul Libertatea din 24 septembrie 1990 pag. a 4-a ►