25 octombrie 2021

Remember 25 aprilie 1991 – Presa acum 30 de ani

Libertatea
Distribuie pe rețelele tale sociale:
Care erau subiectele zilei în urmă cu trei decenii, în 1991

„OAMENII SE TEM ÎNCĂ PENTRU TRECUTUL LOR“…
– e de părere dl. prof. univ. dr. ION MÎNZATU. preşedintele Partidului Republican

K.O.

„Tineretul Liber“ se miră de faptul că domnul Brucan a participat la înmormîntarea generalului Macri. O fi vrut să fie sigur…

Ziarul Libertatea din 25 aprilie 1991, pag. 1-a ▼ Click pe imagine pentru mărire

GURA LUMII

(INFORMAŢII PENTRU CARE NU BĂGAM MÎNA ÎN FOC)

SĂ AFLE ÎNTREAGA NAŢIUNE!

— Un document compromiţător căzut în mîinile noastre din întimplare! —    >
• ESTE IMPLICATA PUTEREA? • CÎT DE ADÎNC ? • URMELE DUC SPRE SRI • VECHEA NOMENCLATURĂ SE AGAŢĂ CU DINŢII • NU SÎNT EXCLUSE ATENTATE ÎMPOTRIVA NOASTRĂ

Zilele trecute, poştaşul ne-a depus la cutie o scrisoare „suspectă”. Purta înscris un cod: „O.P. 22 C.P. 208“. Cu infinite precauţii am deschis-o şi ce ne-a fost dat să citim? Pentru că datele cuprinse depăşesc interesul local, am considerat de datoria noastră să le aducem la cunoştinţa întregii naţiuni, ca să se vadă ce şi cum se întîmplă acum în ţară. Deci: mesajul nu conţine nici o formulă de adresare. Se spune : „Referitor la anunţul dv. vă propunem să pozaţi model pentru fotografii sexy. În acest sens vă menţionăm următoarele:

1. Ca ofertă, plata corespunzătoare şi discreţie absolută.
2. Ca solicitare, o scrisoare de răspuns pe adresa (urmează adresa pe care din motive de securitate n-o dezvăluim încă!) care să conţină (dacă aveţi posibilitatea) şi o fotografie care să vă pună în evidenţă calităţile fizice.
P.S. Dacă sînţeti interesată, vă putem oferi detalii și pentru alte genuri de colaborare avantajoasă şi — sperăm noi — fructuoasă”.

Nici o semnătură, doar o dată şi locul Bucureşti. Ce se ascunde în spatele acestui mesaj, evident cifrat? Ce altă grosolană încălcare a principiilordemocraţiei și drepturilor omului? Cît de imp licaţi sînt membrii guvernului, parlamentarii, SRI-ul și Ministerul de Interne? Ce măsuri a luat Primăria Capitalei? Sînt tot atitea răspunsuri pe care le așteptăm. În caz. contrar urmînd să dăm în viIeag întreaga afacere, ale cărei proporții vor stupefia, cu siguranță întreaga comunitate internaţională.
Vom reveni, și nu oricum!

N.R. Ținem la dispoziția experţilor documentul, în scopul garantării autenticităţii sale.

AMBIDEXTRU

Ziarul Libertatea din 25 aprilie 1991, pag. a 2-a ▼ Click pe imagine pentru mărire

CONFERINŢĂ DE PRESĂ LA COTROCENI

Ieri, după amiază, a avut loc la Palatul Cotroceni o conferinţă de presă a preşedintelui Ion Iliescu. În deschiderea acesteia, domnia sa a rostit o alocuţiune, în care, printre altele, referindu-se Ia conţinutul şi vocabularul gazetăresc din ultima perioadă din România, a subliniat că şi în presă importantă este acţionarea în folosul interesului naţional, mai ales datorită faptului că trecem printr-o perioadă foarte dificilă, ceea ce creează involuntar surse de tensiune şi controverse. În România, în momentul de faţă, nu este atît de necesară o lege propriu-zisă a presei, ci crearea psihologiei de percepere a puterii acesteia, a subliniat dl. Ion Iliescu, lansînd un apel la mai mult civism, maturitate şi responsabilitate naţională a gazetăriei româneşti.

În continuarea conferinţei de presă, preşedintele Ion Iliescu a făcut referiri la cîteva acţiuni ale României pe plan internaţional din ultimul timp: semnarea la Moscova a Tratatului de colaborare, bună vecinătate şi amiciţie, inaugurarea BERD (Băncii Europene de Reconstrucţie şi Dezvoltare) — şi vizita efectuată în România de preşedintele Republicii Franceze, Francois Mitterrand, pe care preşedintele Iliescu a reapreciat-o ca un eveniment major, atît pentru situarea ţării noastre în cadrul diplomaţiei occidentale, cît şi pentru climatul general din Europa.

A fost punctată şi scurgerea unui an de la evenimentele petrecute în Piaţa Universităţii din Bucureşti. Întrebat cum priveşte retrospectiv fenomenul Piaţa Universităţii, dl. Ion Iliescu I-a apreciat „Ca un eveniment complex care s-a manifestat evolutiv, cumulînd participarea unor cetăteni de diferite convingeri de la golani la oameni de bună credinţă”. Legat de aceasta, preşedintele a aoreciat, că filmul care rulează în prezent la cinematograful Scala nu face altceva decît să întineze memoria celor căzuţi în Revoluție, devenind uneori incitant. În cadrul lui se vehiculează si documente trucate.
La un an de la alegerea în funcţia de preşedinte al României, preşedintele Ion Iliescu s-a declarat satisfăcut de acest Interval caracterizat la început de transformări politice iar apoi, mai ales sociale şi economice şi a apreciat că întreaga societate românească are motive de a fi satisfăcută pentru ceea ce s-a îndeplinit în acest răstimp.
Vor fi alegeri anticipate în România? La această întrebare adresată de ziarişti preşedintele Ion Iliescu a afirmat că există voci în acest sens atît în rîndul opoziţiei cît şi al formaţiunii de guvernământ. Dar, recapitulînd caracteristicile momentului economic, politic şi social în care se află România preşedintele a apreciat ca nerealistă o asemenea opţiune.

Ziarul Libertatea din 25 aprilie 1991, pag. a 3-a ▼ Click pe imagine pentru mărire

Ziarul Libertatea din 25 aprilie 1991, pag. a 4-a ▼ Click pe imagine pentru mărire

Presa acum 50 de ani

• TRIBUNALUL MILITAR AL CAPITALEI a condamnat la moarte pe d. dr. Ana Maria Marin pentru deţinerea ilegală de arme. Dl. general Antonescu, ţinîd seama de memoriul degraţiere al acesteia, a aprobat în principiu, comutarea pedepsei în muncă silnică pe zece ani • ARMATA GREACA din Epir şi Macedonia a capitulat • A APĂRUT: „Predică în pustiu” de Stelian Popescu, articole scrise în anii 1930—1941 • GRECIA rupe relaţiile diplomatice cu Bulgaria • „POPOLO DI ROMA“ comentează declaraţiile d-lui Churchlll în Camera Comunelor („d. Churchlll nu a putut decât să ceară indulgenţe pentru generalii înfrânţi, refuzând să dea lămuriri asupra operaţiilor în curs”) • STOMACUL suportă greu neliniştea • LA ALHAMBRA: ultimele zile cu VÂNT DE LIBERTATE, „formidabila operetă” de Strauss, cu Ion Dacian • „INCENDIILE DE PĂDURI continuă să ardă, pustiind mari regiuni din 13 state americane din răsărit” • SE DEZMINTE ştirea despre o încordare sovieto-iraniană • „Din rochia simplă de stofă o delicioasă rochie de primăvară” • PACTUL DE NEUTRALITATE ruso-japonez a fost ratificat la Tokio de către consiliul privat, după ce a fost aprobat de consiliul secret de stat • „TURNURI se numeşte un admirabil ciclu de poeme al cunoscutului şi talentatului poet Vlaicu Bârna, publicat in Universul literar de Sâmbătă” • EFECTIVELE armatei americane vor fi ridicate la 2.800.000 oameni • LA BRAŞOV au început lucrările congresului general al Asociaţiei profesorilor secundari din România

Rubrică realizata de ION BUTNARU