Publicat: 25 Ianuarie, 2020 - 00:00
Share
Care erau subiectele zilei în urmă cu trei decenii, în 1990?

Imnul de stat al României

Printr-un Decret-Lege adoptat de Consiliul Frontului Salvării Naţionale s-a hotărît ca Imnul de stat al României să fie "Deşteaptă-te, române", pe versuri de Andrei Mureşanu şi muzica de Anton Pann.

AZI

Aflăm de la poliţia rutieră a Capitalei că accesul pietonilor pe trotuare este în continuare permis.

Quod erat demonstrandum

După "Ziua Eroilor", iată că şi "Ziua Unirii" este marcată în mod "festiv" de către o serie de demonstranţi care încep să-şi facă din aceasta o profesie şi care consideră că Revoluţia le-a adus, între alte libertăţi, şi pe aceea de a nesocoti orice reglementare privitoare la atît de necesara ordine publică din dificila perioadă pe care o traversăm. Ca şi în 12 ianuarie, ieri, 24 ianuarie, cîteva sute de persoane au luat din nou "cu asalt" Piaţa Victoriei. Nu punem în discuţie mobilurile pentru care au găsit de cuvinţă să se manifeste. Punem în discutie - doar nesocotirea brumei de ordine pe care noile autorităţi încearcă să o instaureze şi fără de care demersurile de stabilizare a vieţii economico-sociale - rămîn infructuoase. Este normal ca hotărîrile recent adoptate de către Consiliul F.S.N. să stîrnească reacţii contradictorii. Este rezultatul firesc al liberalizării de gîndire şi de opinie pe care ne-a adus-o abolirea totalitarismului. Dar, dacă una sau alta dintre grupările politice - sau o parte a susţinătorilor lor - au de spus ceva, de ce nu o fac într-un mod civilizat, apt să conducă la dialog? Oricum, demonstraţia - neautorizată şi, deci, nelegală - de ieri, nu a arătat altceva decît faptul că procedînd astfel demostrăm că nu sîntem pregătiţi să accedem la o democraţie reală. Or, daţi-ne voie să credem că nu aceasta era manifestaţia de care avem nevoie acum...


Pag. a 2-a


Chestiunea zilei din 25 ianuarie 1990: Programul 1, Programul 2
Caricatură de ANDO


Pag. a 3-a


Pag. a 4-a

Primim la LIBERTATEA 

În vizită... neprotocolară

Domnul Domingo Schipani, ambasadorul Uruguayului

Este o premieră absolută: prima vizită a unui ambasador uruguayan la redacţia primului ziar al revoluţiei române! Faptul nu putea să treacă neobservat, cu atît mai mult cu cît domnul Domingo Schipani este un interlocutor deosebit de agreabil. Aflat la post în ţara noastră de vreo zece luni, domnia sa a avut bucuria să asiste cu propriii ochi la răsturnarea dictaturii şi la instaurarea democraţiei în România. "De la sosirea mea la Bucureşti am fost contrariat de imposibilitatea stabilirii oricărui dialog cu oamenii. Nu vorbesc că nici cu instituţiile vechiului regim nu se prea putea discuta, dar oamenii de pe stradă păreau pur şi simplu speriaţi cînd îşi dădeau seama că sînt străin...". De o lună încoace lucrurile s-au schimbat însă radical, si domnul ambasador este uimit şi încîntat de căldura şi temperamentul românilor liberi! Un temperament care-i reaminteşte de cel al poporului său şi aflat într-un declin consens cu evenimentele, din ţara sa. Şi noi am reuşit să înlăturăm dictatura - de aproape 14 ani - tranziţia făcîndu-se prin negocieri şi printr-un consens al tuturor forţelor politice din ţară. Chiar şi faimoşii "Tupamaros" s-au constituit într-un partid, participînd Ia alegeri!". Domnia sa asistă cu interes la evoluţiile climatului politic românesc şi este convins că libertatea a schimbat radical imaginea românilor şi a României în lume.

Relaţiile româno-uruguayene de pînă acum au fost minimale.
S-au importat tractoare şi autoturisme ARO, în număr nu prea mare. Pe linia aceasta s-ar putea face mai multe, în viitor Uruguayul putînd oferi o gamă largă de produse agricole - în special carne, lînă, piele, fructe. Dar nu numai atît La Montevideo funcţionează un institut profilat pe tratamente după metodele Ionescu-Călineşti şi Ana Aslan cu exclusivitate pentru întreaga Americă Latină."Avem multe lucruri de oferit - ca şi dumneavoastră, de altfel. Important este şi ca ele să se materializeze şi nu mă îndoiesc că negocierile cu noiIe autorităţi vor fi fructuoase".

Cooperarea este cuvîntul de ordine, cadrul nou creat favorizînd acest important fenomen al vieţii moderne. Viaţă în care România şi Uruguayul - democraţii tinere, pline de resurse umane şi materiale - vor avea prilejul să-şi ocupe locurile pe care le merită.

Octavian ANDRONIC