Publicat: 26 Iulie, 2019 - 00:00
Share
Care erau subiectele zilei în urmă cu un sfert de secol, în 1994?
Libertatea din 26 iulie 1994

 

SENZAŢIONAL

MAFIA EX-SOVIETICĂ LA LUCRU ÎN ROMÂNIA!

Mărturisiri şocante ale unui "disident" al rackett-ului ruso-basarabean despre extinderea activităţilor criminale pe teritoriul ţării noastre.

Ne-a vizitat de curând, la redacţie - într-un incognito mai mult decât necesar - un fost membru al reţelelor criminale provenind din fosta Uniune Sovietică, ce s-au hotărât să rupă tăcerea. Originar din Basarabia şi provenind dintr-o familie mixtă (tatăl rus, mama - "moldoveancă", după definiţia de ultimă oră a dlui Snegur) acesta şi-a justificat demersul prin faptul că, dincolo de afacerile oneroase, gangsterii moldo-ruşi sunt pe cale să ducă cu ei în România tot mai mult... mirosul de praf de puşcă.

Apare astăzi evident că, după 1990, pe fondul vidului legislativ temporar şi concomitent cu diminuarea aplombului organismelor specializate, în fostele state socialiste au pătruns, s-au organizat şi au început să acţioneze structuri de tip mafiot infiltrate în diferite segmente ale economiei unde au an-
trenat şi o serie de autohtoni predispuşi utilizând pe scară largă corupţia, constrângerea, cointeresarea materială, exploatarea unor tare de caracter, a divergenţelor etnico-religioase. Aceste demersuri au valorificat cu abilitate viciile de formă şi de conţinut din procesul privatizării dar şi pe acelea ale restructurării organelor de control.

"VETERANI" ŞI DIPLOMAŢI "RECALIFICAŢI"

Filierele şi organizaţiile de tip mafiot provenite din Federaţia Rusă urmăresc angrenarea în conducerea şi coordonarea unor firme implicate în activităţi ilegale a unor militari şi foşti ofiţeri de informaţii, o parte dintre aceştia fiind foşti membri ai reprezentanţelor diplomatice sovietice sau basarabene. Leonid Lupaşcu, fost viceconsul al ambasadei basarabene şi Valentin Mişkoi, funcţionar la aceeaşi ambasadă, erau preocupaţi intens, încă din 1993, de intermedierea comercializării
de mai multe ori, după cum l-a atacat şi pe Vladimir Lupaşcu, patronul firmei "Tehnointercomerţ" din Chişinău, cunoscut a fi în "topul" mafiei basarabene, alături de colaboratorul său apropiat Anatoli Taber, colonel fost şef al unor baze militare din Afganistan, în aceeaşi categorie se află şi Vladislav Meie şi Anatoli Romzancu, foşti ofiţeri de informaţii, actualmente patroni ai firmei mixte "Mioriţa" din Cluj. Nicolae Drăniceru tot ofiţer şi co-patron al mai multor firme mixte din Iaşi, deţinător al unor proprietăţi şi fonduri cu provenienţă greu de justificat, completează tabloul "vivant" al unei categorii active ce dansează profitabil pe sârma subţire ce desparte lumea afacerilor de cea a infracţionalităţii.

Octavian ANDRONIC

In episodul de mâine: Traficul de armament, explozivi şi echipamente militare pe teritoriul României!    


DE LA O ZI LA ALTA

Alegeri pentru Consiliile de Administraţie ale Radiodifuziunii şi TVR
NUMELE CÂŞTIGĂTOARE VOR FI TRASE DIN URNĂ PÂNĂ LA 1 AUGUST

Aseară târziu s-au încheiat alegerile pentru Consiliile de Administraţie ale Societăţilor de Radio şi Televiziune. Din 54 de candidaturi (24 din Radiodifuziune şi 30 din Televiziune) 8 (4 din fiecare instituţie) au fost selectate, prin vot secret şi vor fi înaintate Parlamentului, for ce va desemna câte doi reprezentanţi în Consiliile de Administraţie.

La Televiziune a câştigat lista propusă de Sindicatul Liber, condus de Dumitru Iuga, care cuprinde pe următorii: Lucian Pintilie, Gabriel Liiceanu, Neculai Constantin Munteanu, Octavian Paler.

La Radio au fost aleşi: Eugen Preda, Ilie Mihai, Emilian Georgescu şi Mircea Dinescu.

Miercuri seara, orele 18-20, la "Antena Bucureştilor"

TREI GAZETARI LA DISPOZIŢIA DV.!

• Realizatorul de programe radio Gh. VERMAN şi directorii publicaţiilor LIBERTATEA şi CRONICA ROMÂNĂ - OCTAVIAN ANDRONIC şi HORIA ALEXANDRESCU - vor răspunde, în direct, întrebărilor ascultătorilor. Acestea vor putea fi formulate Ia telefoanele: 614.31.90 şi 312.36.41. Emisiunea poate fi recepţionată pe frecvenţele 70,4 MHZ (Banda Est) şi 98,3 MHZ (Banda Vest)
"BĂIETE, FIECARE CU MAFIA LUI"

Deviza-simbol "unge" mecanismul privatizării alimentaţiei publice din Capitală:

S.C. "Mioriţa" - care deţine zeci de spaţii comerciale cu un vad de invidiat - va trece în proprietatea unei puternice firme private, la un preţ mult subevaluat.

Dacă joi, FPS nu va spune "STOP", mişcarea va fi legalizată!

Locul unde s-a negociat tranzacţia - Vila 22 de la Snagov.

(În ediţia de mâine a "Libertăţii" veţi cunoaşte câştigătorii şî perdanţii acestei privatizări pe dedesubt.)

19 CAMPIONI OLIMPICI

Cei 19 liceeni români laureaţi ai olimpiadelor internaţionale de fizică, matematică, informatică, chimie şi latină au fost sărbătoriţi ieri în cadrul unei festivităţi organizate Ia Palatul Parlamentului.

Pe lângă premiile în bani, oferite de Ministerul învăţământului, olimpicii au primit dreptul de a opta pentru orice facultate, fără concurs, iar în primul semestru de studenţie vor beneficia de burse de merit.

LECTURl DE VACANŢĂ
RaportulSRI despre...

DECEMBRIE ’89 LA BUCUREŞTI

Începând cu ziua de 22 decembrie în Capitală se întâmplă lucruri care par a nu se mai potrivi cu nimic. Cine şi de ce a împins evenimentele pe făgaşul nefiresc şi extrem de costisitor pe care acestea l-au urmat până spre sfârşitul anului? S.R.I. încă mai caută răspuns....

CU MARE GRIJĂ, ÎN ARMATĂ SE PREGĂTEŞTE HARABABURA
În aceeaşi zi (22 decembrie 1989), în jurul orei 16.00, a revenit de la Timişoara generalul GUŞE ŞTEFAN, care a găsit clădirea M.St.M. într-o mare dezordine şi împânzită de persoane civile înarmate. La întrebarea pusă în legătură cu motivul prezenţei acestora, i s-a răspuns că "i-a adus Revoluţia". Col. EFTIMESCU NICOLAE, pretextând oboseala, a predat comanda, iar "secundul" său, amiralul V. A. ARON a simulat un leşin fiind dus la Dispeceratul M.Ap.N., manevre apreciate în mediul militar e o modalitate de a evita să-i raporteze generalului GUŞE - devenit, conform legii şi prevederilor regulamentelor militare, ministru al apărării - situaţia operativă din ţară şi din Capitală.

În consecinţă, generalul GUŞE nu a aflat că funcţia de ministru era girată de generalul VICTOR ATHANASIE STĂNCULESCU.

Aceste date denotă că, la momentul respectiv, M.Ap.N. nu mai avea comandă unică, lucru ce explică discordanţa apărută între ordinele date de generalul GUŞE (închiderea frontierelor de stat) şi realitatea din teren (s-a raportat deschiderea graniţelor din ordin primit de la F.S.N., motivat prin permiterea intrării în ţară a ajutoarelor).

ZVONACIl CU STELE

Date obţinute din mediul militar afirmă că, în ziua de 22 decembrie 1989, după orele 18,00, în sediul M.St.M., unde se afla concentrat un mare număr de ofiţeri, maiorii NICOLAESCU GHEORGHE şi JILAVU ambii din Serviciul de protocol (în prezent primul lucrează în Direcţia de Cercetare, iar al doilea în Regimentul de gardă), intrau, din oră în oră, în cabinetul generalului V. A. STANCULESCU, unde se afla şi viceamiralul DINU ŞTEFAN (pe atunci şeful D.I.A.), iar la ieşire se adresau celor aflaţi în anticameră, oferindu-le informaţii de genul: "Se va deschide foc asupra elicopterelor care vin din partea de vest"... "Combinatul Petrochimic din Piteşti a fost atacat de terorişti", "Blindate venind dinspre Târgovişte vor ataca Bucureştiul", "Sibiul este înecat în sânge de către Securitate", stârnind panică în rândul cadrelor care îi auzeau. La colportarea acestor zvonuri în cadrul M.Ap.N. a contribuit şi col. IVAŞCU TRAIAN, tot din Serviciul de protocol (în prezent pensionar).

Între 22 şi 25 decembrie 1989 două elicoptere, despre care angajaţi din Departamentul Aviaţiei Civile au afirmat că ar fi aparţinut Comandamentului Aviaţiei Militare, au survolat Divizia de Aviaţie Otopeni (U.M. 01913) deschizând foc de mitralieră.

Pentru clarificarea evenimentului a fost constituită o "comisie specială" militară ai cărei membri au sugerat celor cu care au stat de vorbă ideea că cele două aparate ar fi aparţinut unor "forţe agresoare". (Despre acest moment ar putea da relaţii colonel de justiţie (r) SOARE ALEXANDRU, în prezent jurist la "ROMAVIA") VÂNĂTOAREA DE FANTOME

Aspectul cel mai controversat al perioadei 22-31 decembrie '89 rămâne, însă cel al existenţei şi acţiunii celor care, atât la vremea respectivă, cât şi după aceea, au fost numiţi "terorişti".

Derularea, în cursul evenimentelor din decembrie '89, a unor acţiuni care, prin modul de manifestare şi efectele provocate, pot fi asociate unor acte diversionist-tero-riste, este în afara oricărei îndoieli.

Tot atât de adevărat este, însă, şi faptul că mai toate acuzaţiile nominale de terorism s-au dovedit neîntemeiate. Nici o instituţie n-a putut produce, încă, numele unui terorist care să se înscrie în accepţia comună a termenului, în circulaţie pe timpul evenimentelor din decembrie '89, iar numeroasele "liste de terorişti" care au circulat prin presă au la bază nu atât probe irefutabile, cât suspiciuni uşor de demontat.    

După cum aproape toate cazurile în care s-au semnalat acţiuni teroriste s-au dovedit a fi dezinformări.

Afirmaţia poate fi cu prisosinţă dovedită fie şi de o singură zi - cea de 23 decembrie '89 - din activitatea Unităţii Speciale de Luptă Antiteroristă.

După cum se ştie în după-amiaza zilei de 22 decembrie, col. ARDELEANU GHEORGHE, împreună cu locţiitorul său, col. GHERGHINA GHEORGHE, au fost convocaţi la sediul fostului C.C. al P.C.H.., la ordinul generalului-colonel VLAD IULIAN şi al generalului-maior GUŞE ŞTEFAN. După aproximativ o oră, au revenit in unitate, împreună cu ISAC CONSTANTIN (cu numele conspirativ "IONESCU"), reprezentant al revoluţionarilor, au convocat efectivele şi le-au transmis ordinul ea "din acest moment, unitatea, în întregul ei, se află la dispoziţia Frontului şi a Revoluţiei, urmând a executa misiunile şi sarcinile ce îi vor fi încredinţate".

Şi, cum era şi firesc, efective special instruite şi dotate pentru lupta antiteroristă au fost, prin ordine primite de la conducerea fostului D.S.S. integrate în structurile Armatei în activităţi specifice.

Aşa se face că - rămânând exclusiv în cadrul zilei de 23 decembrie - efectivele U.S.L.A. au fost trimise la sediul fostului C.C. al P.C.R., pentru executarea unui control antiterorist în subsolul clădirii, la magazinul "Muzica" de pe Calea Victoriei, pentru a neutraliza un cuib de terorişti din blocul "Generala", etaj 3, la Palatul Telefoanelor pentru neutralizarea unei poziţii
din care s-ar executa foc automat asupra persoanelor care circulau pe Calea Victoriei şi pe strada "13 Decembrie", în zona Teatrului Mic, unde un alt grup de terorişti ar fi executat foc de armă, la garajul M.I.Porumbaru", pentru, neutralizarea unui terorist care ar fi executat foc din podul garajului etc.

Toate informaţiile care au stat la baza ordinelor materializate în aceste acţiuni s-au dovedit a fi false.

CADAVRE DE LUX

Puţinul care rămâne - atunci când nu este vorba de simple acte individuale, provocate, în cea mai mare parte, de chiar psihoza terorismului - continuă să plutească într-un mister inexplicabil. Cine au fost "teroriştii", cui s-au subordonat ei, ce scop real au urmărit iată tot atâtea întrebări ale căror răspunsuri devin, din zi în zi, tot mai greu de aflat.

Chiar informaţiile anormal de puţine - obţinute cu privire la acest subiect, în loc să simplifice şi să clarifice problema e complicată, făcând-o aproape irezolvabilă.

Este şi cazul datelor obţinute "prin mijloace informative, de la persoane care, între 22.12.1969 - 06.01.1990, au asigurat paza în Institutul Medico-Legal (I.M.L.) din Bucureşti, şi care atestă că, în perioada menţionată, aici au fost aduşi decedaţi prin împuşcare, despre care personalul medical şi militar din institut afirmă că sunt terorişti, asupra cărora s-au găsit:

• arme - de foc şi albe - (unele total diferite de tipurile din dotarea forţelor armate obişnuite) şi muniţie;

• documente deosebite (paşapoarte şi legitimaţii în alb ori pe care figurau nume, locuri de muncă şi funcţii ce nu corespundeau realităţii; buletine false - datele din ele nu corespundeau cu cele din celelalte documente);

• îmbrăcăminte deosebită (căşti de protecţie kaki; combinezoane kaki, căptuşite cu blană de miel; pulovere de tip militar de culoare kaki sau albastră; lenjerie de bumbac, de provenienţă chinezească; cizme cu carâmb scurt, care se încheiau lateral cu ajutorul unei singure catarame), total diferită de cea a militarilor obişnuiţi (era vizibil nouă şi nu era murdară);

• medicamente, despre care medici din cadrul I.M.I,, afirmau că au efecte stimulante şi de creştere a forţei şi capacităţii de rezistenţă.

Conform relatărilor, asupra acestora se trăsese cu armament greu (se menţionează mitraliere de calibru 12,5 şi se foloseşte expresia "erau făcuţi praf"), iar cadavrelor, după dezechipare şi ridicarea armamentului şi "documentelor de identitate", li se aplica un regim special faţă de ceilalţi morţi - tot prin împuşcare - (şi civili, şi militari), respectiv erau introduşi într-o sală diferită de cea în care erau depuşi morţii "obişnuiţi", ce era păzită cu stricteţe de militari ai M.Ap.N. şi în care nu avea acces decât un număr limitat de persoane: prof. dr. BELIS VICTOR, şeful institutului; procurorul VASILIU EUGEN, cadrele de la Criminalistică - cinci ofiţeri superiori -autopsierul şef şi câteva persoane dedpre care s-a afirmat că ar fi fost ofiţeri ai M.Ap.N., fotografiile acestora nu au fost expuse - aşa cum se proceda în cazul celorlalţi, care nu avea asupra lor acte - pe afişierul de la intrarea în institut, în vederea identificării de către rude sau eventuale cunoştinţe iar în sala respectivă nu era pemisă intrarea celor veniţi să recunoască decedaţii, celor din sistemul de pază instituit atrăgându-li-se atenţia că din acea încăpere nu era permisă scoaterea nici unui cadavru fără ştirea reprezentantului Procuraturii ori a cadrelor de Ia Criminalistică.

Armamentul şi muniţia ridicate erau predate ofiţerului de serviciu din U.M. 01046 Bucureşti, iar actele în alb erau preluate de procuror. Hainele, conform procedurii obişnuite, au fost incinerate.

Cadavrele erau aduse întotdeauna de maşini militare şi însoţite de ofiţeri ai M.Ap.N iar întocmirea documentelor de predare se realiza într-un birou în care nu intrau decât aducătorii, procurorul, criminaliştii şi medicul de gardă.

În contextul celor prezentate mai sus o anumită relevanţă capătă şi nota telefonică din 24.12.1989 (înregistrată eu numărul 1755/P/89 din 24.12.1989) transmisă Institutului Medico-Legal de către Procuratura Militară Bucureşti, în care se specifică: "Toate actele privind cadavrele sosite, la Î.M.L. la 22.12.1989 şi în zilele următoare, se eliberează fără autopsie, cauza morţii urmând a se stabili pe baza examenului medico-legal extern (nota este semnată de Procuror militar şef. Col. de justiţie NICOLAE CREŢU).    

Toate acestea nu vor să spună că, privitor la subiectul "teroriştii din decembrie "89", n-ar exista şi date certe.

Astfel, în aceeaşi zi de 23 decembrie, amintită mai sus, pe baza informaţiilor transmise de către grupa operativă de stat major din cadrul M.Ap.N., un echipaj de luptă U.S.L.A. sub comanda cpt. ENACHIOAIE VICTOR, s-a deplasat în Piaţa Iancului, unde se semnalase că "teroriştii execută foc, dintr-un bloc aflat în apropiere, asupra cetăţenilor de pe stradă".

Adresa de unde se trăgea a fost identificată ca fiind şos. "Mihai Bravu" nr. 116 bl. D 5, et. 10, ap. 70, unde, până în februarie 1990 a locuit MINCÂ OCTAVIAN IONEL, fiul lui VICTOR şi SONIA, născut la 30 septembrie 1958 în comuna Răduleşti, judeţul Ialomiţa, subinginer la întreprinderea "Mecanică Fină".

Episodul de mâine se învârteşte în jurul unor alte întâmplări tragice, fără însă a le da de capăt. Raportul începe să semene cu un roman poliţist pe care autorul îl prelungeşte inutil, din lipsă de inspiraţie pentru un final plauzibil.


După încă o rundă de negocieri.

HAGI S-A HOTĂRÂT: VA JUCA LA F.C.BARCELONA

 

Pag. a III-a