Publicat: 27 Ianuarie, 2020 - 00:00
Share
Care erau subiectele zilei în urmă cu trei decenii, în 1990?

Autor: 

Document

Dintre... sute de catarge!

Revoluţia ascultată prin staţie 

Documentul pe care-l prezentăm cititorilor noştri începînd din numărul de astăzi nu pare - cel puţin la prima vedere - să conţină lucruri senzaţionale. În afara aceluia, cu totul de excepţie, al genezei şi desfăşurării revoluţionare care a condus la răsturnarea, în numai 24 de ore, si a uneia dintre cele mai bine păzite dictaturi. Dialogurile si din această stenogramă au fost purtate, in special, intre observatorii ("Catargele") postaţi pe clădirile înalte din perimetrul Pieţei Palatului şi diferitele comandamente ale internelor. Comunicările încep în jurul orei 12, spre finalul mitingului "fatal", în care dictatorul încerca să se mai tîrguiască cu amarnic asupritul său popor, şi va continua pînă a doua, zi la aceeaşi oră, punînd în evidenţă, in ciuda limbajului sec şi cifrat, evoluţia stării de spirit a "păstrătorilor ordinii", de la siguranţa şi aroganţa iniţială, pînă la spaima şi deruta din final. Deci, nu o "stenogramă a crimei" (crimele au fost ordonate din birouri şi bine izolate fonic, şi este sarcina justiţiei să stabilească si cine, cînd şi cum le-a declanşat)) ci un reportaj în direct al unuia dintre cele mai complexe evenimente din istoria noastră. Relatările acestui prim episod se referă la focarele de turbulenţă apărute in timpul mitingului şi la defluirile din final, pe diferite trasee, care au condus în cele din urmă la formarea focarelor de rezistenţă din Romană şi din Piaţa Universităţii. Să le urmărim.    

Octavian ANDRONIC    
(Debutul serialului nostru în pag. a II-a)    

ÎNCEPÎND DIN 21 DECEMBRIE 1989, ORA 11.00.

Între 11.00-12.09 I.M.B.

- Tovarăşul BRlNZEI, vă rog luaţi dvs. acolo măsuri, ca să zic aşa, organizatorice şi tot efectivul care nu este băgat în misiune şi se găseşte în unitate să fie imediat îmbrăcat civil şi în frunte cu dvs. vă deplasaţi urgent la Separaţiune 1, dar în 5 momente îmi comunicaţi prin acest sistem cîţi sînt, normal. Tabel nominal cu dînşii.

- Am înţeles!

- Indiferent de la ce formaţiune este, circă, cercetări penale, judiciar ş.a.m.d.

- Mulţi sînt îmbrăcaţi în uniformă. Se schimbă în civil?

- Păi, care au să se schimbe în civil, care nu într-o jumătate de oră să se schimbe şi deplasarea urgent la Separaţiune 1 şi rămîneţi acolo pînă primiţi ordin de la mine.

- Am înţeles!

11.55 C.P.M.B.

- Bucur 9 sînt Bucur 1 am primit telefon să începeţi agitaţia în piaţă. (! - N.R.).

12,10 - 146,475 Intr. civil; - Oprea fă agitaţie. Măi, terminaţi cu joaca la staţie că vă ia dracu!

(Se aude o voce care scandează "Ceauşescu P.C.R.").

- Măi, nu mai strigaţi în staţie!

12,30 U.S.L.A.

- Aţi recepţionat Catargul. Tridentul? 

- Tridentul, şi pe Calea Victoriei, la Gioconda, iarăşi este un grup care scandează lozinci.

- Tridentul, Catargul, sînt Catargul 5, la Muzica, aici în faţă, a izbucnit scandal. Pe Victoriei, spre Poştă scandează lozinci dar nu intervine nimeni. Miliţia se uită doar la ei.

- Sînt Catargul 5. Au fost îndepărtaţi pe Victoriei, spre C.C.A. încolo.

- Catargul, Catargul 2. Sus, aproape de Comitetul Central, se află un cetăţean. E de-al nostru sau nu este? Sus pe bloc, pe blocul de vizavi. Pe Boteanu, se află sus de tot un cetăţean.

- Tridentul şi Catargul, sînt Catargul 5. Continuă să fie la intersecţia 13 Decembrie cu Victoriei, la Continental acolo, un grup mare care scandează.

- Catargul, sînt Catargul 2. Deasupra magazinului Muzica, vizavi de C.I.D., se pare că este o persoană acolo.

- Da, este. E de-al nostru.

I.M.B. - Vezi ce poţi. Pe care poţi să-i temperezi, că nu sînt mulţi. Trebuie o forţă mai dură un pic.

 - Toate forţele să intervină să-i împrăştie.

12,00 - 14 U.S.L.A.

- În zona Catargului 2 este linişte.

- La fel în zona Catargului 1.

- Tridentul, sînt Catargul 5. S-au îndepărtat pe Victoriei. Nu mai sînt în apropierea mea.

- Sînt Catargul 3. Au rămas la Gioconda în faţă. Văd că s-au potolit.

I.S.M.B.

- Măi, transmite la mine. Două unităţi de-ale lui Popa să meargă la Calea Victoriei la... şi două să vină Ia Oneşti imediat.

- Am înţeles!

U.S.L.A.

- Tridentul, sînt Catargul. Ai recepţionat mesajul de la Catargul 3?

- Da, a fost recepţionat.

- Catargul, sînt Catargul 4. Vă rog, repetaţi.

- D-ta ai probleme deosebite?

- Nu, deocamdată.

- Nici să nu ai.

12,00 - 14 U.S.L.A.

- Manifestanţii de la Gioconda încearcă să spargă zidul de la miliţie.

- Sînt Catargul 1.

- Situaţia.

- Linişte aici la Catargul 1. Defluire în ordine.

- Sînt Catargul 5.

- Situaţia.

- Linişte.

- Da, bine, mulţumesc.

- La intersecţia 13 Dec., Calea Victoriei este blocată de ai noştri. Nu mai e nici o problemă acolo. 

- Catargul 3, Tridentul.

- La Catargul 3 situaţia este încă încordată. Se scandează miliţienii nu pot să-i împrăştie.

- La Catargul 2, linişte. Defluire în linişte.

- Catargul, sînt Catargul 4.

- Comunică.

- Publicul se retrage în linişte.

I.S.M.B. - Sala Dalles, (locţiitor şef securitate municipiul Bucureşti). In faţă la Sala Dalles să vină aici forţe.

- Da, s-au trimis, dragă, s-au trimis. Să-i scoată de aici pe ăştia, care instigă.

12,00-14 I.S.M.B. -

- Am trimis, am trimis forţe.

(Continuare in numărul viitor)

IERI

Domnul DUMITRU MAZILU şi-a dat din nou demisia din funcţia de prim vicepreşedinte al Consiliului Frontului Salvării Naţionale.

AZI

Liga Studenţilor din Capitală informează că a iniţiat o serie de cursuri intensive - serale - de organizare şi comportare pentru uzul participanţilor la mitinguri mai mult sau mai puţin spontane.


​Pag. a 2-a


Chestiunea zilei
​Caricatură de ANDO
 


​​Pag. a 3-a

PENTRU UN CLIMAT DE ORDINE ŞI LEGALITATE

Într-un decret-lege semnat de preşedintele C.F.S.N. Ion Iliescu se arată:

In scopul apărării demnităţii şi întăririi autorităţii persoanelor desemnate să asigure ordinea şi liniştea publică, să apere cuceririle Revoluţiei populare din Decembrie 1989, avuţia naţională şi drepturile fundamentale ale cetăţenilor, Consiliul Frontului Salvării Naţionale decretează:

Art. 1 - (1) Insulta, calomnia ori ameninţarea săvîrşirii nemijlocit sau prin mijloace de comunicare directă contra unui ofiţer, maistru militar, subofiţer sau militar în termen din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Poliţiei sau al altor unităţi ale Ministerului de Interne aflat în executarea unei misiuni de asigurare a ordinii şi liniştii publice, de a-părare a avuţiei naţionale, a vieţii integrităţii corporale şi a bunurilor cetăţenilor ori in legătură cu activităţi îndeplinite în executarea unet asemenea misiuni, se pedepseşte cu închisoarea de la 1 la 5 ani.

(2) Lovirea sau orice acte de violenţă, precum şi vătămarea corporală săvîrşite împotriva uneia dintre persoanele şi în condiţiile arătate în alineatul 1 se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani.

(3) Faptele prevăzute în alineatele 1 şi 2 îndreptate împotriva judecătorilor sau procurorilor, militari ori civili, sau a membrilor tribunalelor extraordinare aflaţi în exerciţiul funcţiunii sau în legătură, cu activităţi îndeplinite în exerciţiul funcţiunii, se sancţionează cu pedepsele prevăzute în acele alineate.

(4) Persoanele aflate în stare legală de reţinere sau deţinere care produc acte de dezordine şi se manifestă violent împotriva cadrelor militare cu atribuţii de comandă, pază şi supraveghere, se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani. Pedeapsa aplicată se a-daugă la pedeapsa ce se execută fără a se putea depăşi maximul general al închisorii prevăzut de Codul penal.

Art. 2 - Urmarirea şi judecarea infracţiunilor prevăzute în art. 1 se fac de urgenţă, potrivit procedurii privind infracţiunile flagrante.

REPLICI

Ocazia pierdută de a tăcea

Nu ştiu alţii cum sînt, dar eu înţeleg din ce în ce mai puţine lucruri. Asta nu înseamnă, din păcate, că le înţeleg, pe cele cîteva, puţine, mai bine. Una dintre "neînţelesele" de ultimă oră este articolul publicat alaltăieri de Libertatea sub semnătura lui Ion Olteanu şi intitulat Opiniile unui alegător în care autorul demonstrează clar că nici el nu înţelege multe, foarte multe din cele ce se întîmplă astăzi. În primul rînd, viitorul alegător nu înţelege ce înseamnă democraţie si, deci, pluralism politic. Obişnuit să aleagă ceea ce i se impune, probabil, Ion Olteanu se întreabă ce vor partidale, de ce au apărut ele si ce garanţii ne dau. Domnule Olteanu, vă rog să vă gîndiţi ce garanţii v-a oferit partidul pe care l-aţi ales pînâ acum. In cazul în care nu aţi fost un privilegiat al nomenclaturii, probabil că nu v-a oferit nimic. În cazul dimpotrivă, aţi face bine să vă cereţi scuze cititorilor pentru opiniile extrase din "inestimabilitezi" transpuse intr-un limbaj mai personal, pentru încercarea (nereuşită) de diversiune procomunistă.

După cum spuneam, multe nu înţeleg nici eu. Dar rolul pe care partidele politice l-au avut în istoria modernă a României înainte de 23 august 1944 este prea limpede ca să nu-l înţeleg. Apoi, dacă-mi daţi voie, aş încerca să vă dau un răspuns la ce au făcut partidele (istorice), pînă acum Domnule Olteanu, in principal, fruntaşii acestor partide au făcut puşcărie, au fost schingiuiţi şi omorîţi cu bestialitate în numele luptei de clasă. Maniu, Brătianu, dacă numele acestea vă spun ceva, au decedat la Sigheţ (nu în staţiune, fiţi sigur). După ce au ieşit din puşcării, fruntaşii acestor partide (care, împreună, au mii de ani de detenţie) au fost angajaţi, dacă au fost, sub calificarea lor, în locuri de muncă istovitoare, urmăriţi de securitate, percheziţionaţi periodic etc.

In plus, domnule Olteanu. tine de realitatea politică a ţărilor civilizate, ca partidele să lupte pentru supremaţie, să conteze pe voturile alegătorilor de bună credinţă. Nu cred că, prin urmare, în viitoarele alegeri opiniile dumneavoastră vor conta mai mult decât un simplu vot. Dar, votul este secret. Păcat că opiniile ni le-aţi făcut publice 

loan T. MORAR


​​Pag. a 4-a

T. A. S. S.

Dezminţiri la "Europa Liberă"

MOSCOVA - Într-un comentariu, transmis din Bucureşti, corespondenţii T.A.S.S. Dmitri Diakov şi Nikolai Mo-roşov relatează printre altele: "Bucureşti patru", aşa numeau locuitorii ţării postul de radio "Europa liberă" în anii dictaturii ceauşiste şi în multe privinţe oamenii erau îndreptăţiţi, deoarece pînă nu demult ascultătorii nu aveau altă opţiune propaganda ceauşistă informa doar despre Ceauşescu. Am fost plăcut surprinşi cînd multe dintre informaţiile transmise de postul de radio amintit despre Bucureştiul răsculat începeau cu relatările T.A.S.S.

Cu toate că ziarele româneşti, Televiziunea şi Radioul sînt astăzi o tribună atît pentru susţinătorii, cît şi pentru potrivnicii noilor autorităţi, mulţi bucureşteni, din inerţie, mai deschid tranzistoarele pe "Europa liberă". Asta am văzut-o şi în timpul mitingului din Piaţa Victoriei de miercuri, cînd grupuri de oameni ascultau vocea crainicului de la "Europa liberă". Ce anunţa "vocea"?    

Spre marea noastră uimire era vorba despre o declaraţie pe care Ion Iliescu ar fi făcut-o corespondentului T.A.S.S. în care preşedintele Consiliului Frontului Salvării Naţionale şi-ar fi exprimat, în special, părerea că "sistemul pluripartit constituie un model istoric învechit al democraţiei".

Trebuie să-i informăm pe colegii noştri - se subliniază în corespondenţă - că noi nu ne-am întîlnit cu Ion Iliescu şi că pînă acum el nu a acordat nici un fel de interviu cores-pondenţilor T.A.S.S.

Retragerea decoraţiilor acordate fostului dictator al României

COPENHAGA. - Guvernul Danemarcei a solicitat tuturor ambasadelor sale peste hotare să returneze de urgenţă un film documentar dedicat familiei regale daneze pentru a elimina din el scenele înfăţişînd-o pe regina Margrethe a-II-a oferind cele mai înalte onoruri dictatorului Nicolae Ceauşescu. În filmul menţionat un segment al acestuia, de 30 de secunde, prezenta ceremonia sosirii lui Nicolae Ceauşescu într-o vizită de stat în 1981. Cu acest prilej, "conducătorul" român a primit din partea reginei înalta distincţie de "cavaler al Ordinului Elefantului", care a fost retras luna trecută, după victoria revoluţiei.
MOSCOVA. - Agenţia T.A.S.S. relatează că, vineri, a fost adoptat un decret al Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S, privind retragerea tuturor decoraţiilor sovietice decernate fostului preşedinte al României, Nicolae Ceauşescu.

 

Redactor şef Octavian ANDRONIC