Publicat: 29 Martie, 2019 - 00:00
Care erau subiectele zilei în urmă cu un sfert de secol, în 1994?
Libertatea din 29 martie 1994

.DE LA O ZI LA ALTA 

Zi de doliu în dramaturgia universală

MOARTEA UNUI "GOLAN"

Ieri s-a stins din viaţă la Paris unul dintre cei mai importanţi autori ai dramaturgiei universale: EUGÈNE IONESCO!

Marele nostru compatriot s-a stins din viaţă ieri, la Paris, înainte de a-şi fi revăzut ţara din care a emigrat cu multe, decenii în urmă pentru a deveni maestrul de necontestat al teatrului absurdului. Autorul "Scaunelor", "Rinocerilor", "Cântăreţei chele" a păstrat şi după Revoluţie o distanţă prudentă faţă de ţara din care a părut că n-a mai receptat decât fenomenul Pieţei Universităţii, manifestându-şi adeziunea faţă de aceasta printr-o teribilistă asumare a condiţiei de "golan". Dumnezeu şi Dieu să-l ierte!

UN DESTIN STRANIU: ŞTEFAN GUŞE

Tot ieri, la prânz, la Spitalul Militar Central, a trecut în lumea drepţilor generalul Ştefan Guşe. Personaj enigmatic, căruia "epoca" postrevoluţionară a ezitat în a-i conferi vreun titlu, generalul a fost în egală măsură prezent, la Timişoara, în echipa de represiune, şi la Bucureşti, în avangarda Revoluţiei. Ultimele sale apariţii publice au fost cele de Ia CC, în tandem cu generalul Vlad, ambii destabilizaţi de acţiunile incontrolabile ale "teroriştilor". Apoi s-a retras la Buzău, unde a agonizat lent de pe urma unei presupuse iradieri, nici până azi lămurite. După un ultim control, efectuat la Viena, s-a întâlnit în lumea drepţilor cu cei ridicaţi la ceruri de tirurile buimace ale Revoluţiei, în anul al 5-lea de după decembrie. Fie-i ţărâna uşoară!

Raportorii Consiliului Europei

CÂND NU NE ASCULTĂ CU URECHEA, NE TRAG DE URECHI!

Aprigi luptători pentru drepturile criminalilor sadici din Zetea şi Deleni (care au dănţuit deasupra cadavrelor miliţienilor ucişi cu sadism sub ochii familiilor), domnii König şi Jansson au purces la o nouă inspecţie începută - se putea altfel? - la sediul UDMR. Unde au fost informaţi cu obiectivitate că românii nu fac nimic şi că doar maghiarii sunt interesaţi de o aderare reală - nu formală - la normele europene. Apoi au discutat cu dl Babiuc care a reclamat nedreptăţile făcute judecătorului Turianu, după care au întârziat 45 de minute la întâlnirea cu Convenţia Democratică ai cărei reprezentanţi, revoltaţi, s-au retras la vatră. PUNR-ul a încercat să-i convingă să-şi expună concluziile în faţa Parlamentului, dar n-a reuşit, iar ce-au discutat cu PRM, PDAR şi PSM n-am aflat la închiderea ediţiei.

Oricum, se consideră că domnii König şi Jansson pot raporta cu mândrie Budapestei îndeplinirea obligaţiilor asumate!

IERI, ÎN TIMP CE PAVEL GRACIOV, MINISTRUL RUS AL APĂRĂRII, SE ÎNTÂLNEA CU DL TINCA, GENERALUL SPIROIU DĂDEA EXAMEN ORAL LA COMISIA DE APĂRARE

Ca să vezi cum e cu viaţa asta: nu e pentru cine se pregăteşte...

În direct (Ia radio) şi de la ora 11

CONFERINŢĂ DE PRESĂ A DIRECTORULUI SRl

Domnul Măgureanu s-a expus azi dimineaţă în faţa ziariştilor, fără participarea nici unuia dintre adjuncţii săi, demişi sau nedemişi încă, într-o încercare de clarificare a limitei dintre afacerile interne ale instituţiei şi drepturile presei de a-l muşca în anumite zone. Preparativele anunţau un duel spectaculos.

Corespondenţă din Uruguay de la Valentin Silvestru

La Montevidéo e toamnă...

• Asociaţia Internaţională a Criticilor Teatrali l-a ales ca preşedinte pe George Banu. 

După un zbor, peste jumătate de planetă, în care timpul torcea astfel fin, firele zilelor şi nopţilor încât fusele orare se zăpăciseră, iar cerurile Londrei, Parisului, Madridului, Buenos-Aires-ului şi al Atlanticului îşi amestecaseră toate culorile lumii, am aterizat la Montevideo. Aici m-am întâlnit cu toamna, toamna australă. În Uruguay bate un vânt când iute, când molcom, dar insistent mişcând vag coroanele semeţe (ale palmierilor, adunând şi răsfirând mereu nori livizi şi agitând valurile imensului estuar Rio de Ia Plata, unde fluviile Parana, Paraguay şi Uruguay transportă aluviunile mâloase de pe jumătatea întinsului continent.

În sala nu mare, dar confortabilă, unde s-a ţinut Congresul Asociaţiei Internaţionale a Criticilor Teatrali nu adia decât o boare... de amiciţie şi uneori chiar de confraternitate. Nu erau delegaţii tuturor celor 42 de secţiuni, însă depăşeam uşurel jumătatea plus unu necesară luării de hotărâri mai mult sau mai puţin istorie. Căci s-a modificat statutul, care dăinuia de mult neschimbat şi s-au ales noile organe de conducere. A devenit preşedinte compatriotul nostru George Banu.

La întâlnirea pe care a binevoit să mi-o acorde dl ministru al educaţiei şi culturii din Republica Orientală Uruguay, Antonio Mercader, am aflat şi cum priveşte mişcarea teatrală forul central oficial.

Deocamdată, în holul hotelului "Columbia" ne luăm rămas bun unii de la alţii şi alţii de la unii, strângându-ne mâna ceremonios, îmbrăţişându-ne, pupându-ne, la modul latin, adică însufleţit, făcând să     zboare din "câte un buzunar în altul cărţile de vizită, ca nişte păsărele albe, zglobii, ale amintirilor posibile şi făgăduielilor reciproce. 

Acum, putem să începem a cunoaşte, în linişte şi oraşul - măcar puţintel, aşa, ca de-o idee...

DIMINEAŢĂ A CERNUT PESTE CAPITALĂ NINSOAREA MIEILOR