Publicat: 3 Decembrie, 2020 - 00:00
Share
Care erau subiectele zilei în urmă cu trei decenii, în 1990

O neasemuită pildă istorică trebuie să fie pentru noi felul în care au colaborat atunci toate forţele sociale şi politice. Ele au avut conştiinţa limpede că participă la o faptă mai presus de interesele lor particulare. Reprezentanţii diferitelor partide politice - de la Partidul Naţional la Partidul Socialist - alături de ţărani, muncitori, negustori, intelectuali, toţi au înţeles că unitatea naţională este ţelul suprem care nu poate şi nu trebuie să fie pus în cumpănă de alte considerente sau interese.

ION ILIESCU, preşedintele României 

Ziarul Libertatea din 3 decembrie 1990 pag. 1-a ► Click pe imagine pentru mărire

Cine n-aude chemarea de astăzi a ţării, surd va rămîne pentru totdeauna faţă de bătăile inimii ei. Cel care seamănă ură şi violenţă într-o perioadă atît de grea şi de mare răspundere cum este cea de azi, cine nu respectă dorinţa poporului, acela nu este urmaşul celor ce au făcut întregirea neamului    ,

ALEXANDRU BARLADEANU, preşedintele Senatului României

Drumul istoriei noastre a fost trudnic şi anevoios. De cînd trăim aici, din epoca de piatră, am cunoscut puţine zile senine, înfrîngerile nu ne-au ocolit. De multe ori s-au năruit cerurile peste noi. Am plătit amarnic tributuri, dar am fost convinşi că un popor nu poate fi învins în lupta lui pentru libertate.

CORNELIU COPOSU, preşedintele P.N.Ţ.-c.d.

Azi vrem să fie o zi a păcii. Nu vrem să răscolim în sufletele urmaşilor acestor martiri şi în sufletele noastre durerea şi revolta profundă, dar spunem cu tărie că dreptatea istorică va trebui restabilită, iar poporul român trebuie să-şi ia toate măsurile pentru ca neamul acestor eroi-martiri să nu mai poată deveni vreodată victima celor setoşi de putere şi de asuprire. Şi cum spune cartea sfîntă: "Cei ce au urechi de auzit, să audă!"

SERGIU CUNESCU, preşedintele P.S.D.R. 

Împlinirea destinului naţional implică înţelegere între noi, nu implică diferenţe, nu implică critici şi ură. Această sărbătoare naţională a reflectat un efort considerabil, sacrificiul soldaţilor noştri, sîngele vărsat pentru ca Unirea să se facă.

RADU CAMPEANU, preşedintele P.N.L.

ALBA IULIA-CAPITALA DE O ZI A ROMÂNIEI

"VENIŢI LA ALBA IULIA!" Aceasta a fost chemarea adresată la 1 Decembrie 1918 poporului român de către Consiliul National Român Central. La acest apel, în acea zi care avea să devină Ziua de Glorie a întregii naţiuni, au răspuns peste o sută de mii de oameni pe care nu i-au oprit nici frigul, nici ninsoarea şi nici prezenţa trupelor germane şi austro-ungare care se retrăgeau din vechea Românie. Erau atunci convinşi că România Mare se consfinţea în libertate, închega visul de milenii al atîtor şi atîtor generaţii de români care au luptat, au suferit şi şi-au sacrificat viaţa.
După 72 de ani de la 1 Decembrie 1918 Alba Iulia aflată in al 2015-lea an al existenţei sale a devenit clin nou, pentru o zi, capitala de suflet a românilor trăitori în toate zările lumii.
Încă din zorii zilei, pe străzile oraşului legendar mii de oameni se îndreaptă spre marele Platou al Romanilor, străjuit de monumentala Catedrală a Reîntregirii, intonând cîntecede Marii Uniri, purtînd larg fluturînde drapele tricolore. Sînt peste o sută de mii de oameni, veniţi din toate colţurile ţării, de pretutindeni unde se simte şi se vorbeşte româneşte.

​Ziarul Libertatea din 3 decembrie 1990 pag. a 2-a ► Click pe imagine pentru mărire

Recepţie la Cotroceni

Vineri după-amiază, bătrînul Palat Cotroceni a fost gazda primei manifestări oficial-mondene de amploare, prilejuită de recepţia oferită de preşedintele Iliescu în cinstea zilei naţionale a României. În marea sală a Unirii, al cărui plafon de vitralii este decorat cu stemele celor trei provincii istorice româneşti, au păşit cei cîteva sute de invitaţi reprezentind personalităţi marcante ale vieţii politice, diplomatice, culturale şi intelectualei ale ţării. Cu foarte puţine excepţii, cei solicitaţi de a participa la această manifestare de profundă rezonanţă naţională au onorat invitaţia, chiar dacă opiniile şi convingerile lor sint in contradicţia sau divergente cu cele ale actualei structuri de putere. A fost, s-ar putea spune, un sol de armistiţiu ideogic binevenit, care a oferit participanţilor prilejul de a constata, nu de puţine ori, că "ceilalţi" sint, la urma-urmelor, şi ei oameni şi că intransigenta străzii este valabilă (atît cît este) în stradă, şi nu in Sala Unirii. Împreună domnii Bârlădeanu, Marţian şi Roman, domnul Iliescu şi-a salutat personal invitaţii, găsind cîteva cuvinte, protocolare pentru fiecare şi rezervînd convorbirile mai de esenţă intervalului celor aproape două ore de recepţie care pentru cei mai mulţi, au trecut parcă pe neobservate. A fost, ca să spunem aşa prima demonstraţie protocolară a instituţiei prezidenţiale, ea soldîndu-se, cel puţin in aparenţă (şi de cîte ori nu e nevoie să salvăm aparenţele!) cu un succes de stimă. (Octavian ANDRONIC).

​Ziarul Libertatea din 3 decembrie 1990 pag. a 3-a ► Click pe imagine pentru mărire

VICTORIA GERMANIEI UNIFICATE DE KOHL!

Petrecere electorală

Aseară, ambasada Germaniei a organizat la Institutul "Goethe" o "petrecere" prilejuită de alegerile pentru primul Bundestag al Germaniei unificate. Invitaţii puteau să asiste in direct la transmiterea rezultatelor - aşa cum erau ele pronosticate de către institutele de sondaj al opiniei publice. In vederea acestui eveniment, ambasada a organizat şi un original concurs de pronosticuri, celui mai apropiat de rezultatul final urmînd a-i fi oferit, ca premiu, un aparat de radio Grundig. Nu ştim, la această oră, cine este cîştigătorul. Ştim încă că mulţimea de invitaţi, care au ţinut să participe la petrecere, au avut la dispoziţie conform promisiunii, bere blondă şi brună la butoi, sponsorizată de către firmele Lufthansa     şi AUA şi bufet asortat, sponsorizat de către firmele Hochst, Bayer şi BASF. Premiul - aparatul de radio - este oferit de către secţie de presă a ambasadei, al cărui titular domnul Brambach a fost surprins de către fotoreporterul nostru dînd "cep" unuia dintre atrăgătoarele butoaie cu bere". (O.A.)

Rezultatele parţiale ale alegerilor din Germania reunită difuzate după numărarea a 55 la sută din voturile exprimate dau ca certă victoria Uniunii Creştin Democrate, partidul condus de cancelarul Helmut Kohl, care a întrunit 44,3 la sută din sufragii. Partenerul de coaliţie din fosta K.F.G., Partidul Liber Democrat, a obţinut 10,8 la sută, in timp ce principala forţă politică de opoziţie, Partidul Social Democrat dobîndeşte 33,3 la sută din sufragii.    
Observatorii politici notează faptul că partidul comunist sub noua denumire de Partidul Socialismului Democraţic a obţinut "un scor" peste aşteptări în landurile din fosta R.D.G., însă pe ansamblu numai 2,2 la sută.

DECLARAŢIA CANCELARULUI

Succesul în alegerile Germaniei unite al Uniunii Creştin Democrate a fost caracterizat de cancelarul Helmut Kohl ca o "victorie magnifică", transmite agenţia France Presse. "Ceea ce ne bucură în mod deosebit este faptul că partidul nostru a obţinut rezultate asemănătoare atît in estul cit şi în restul Germaniei, că este în frunte în întreaga Germanie, a spus domnul Kohl.
Pe de altă parte, cancelarul a afirmat că doreşte să menţină coaliţia împreună cu Partidul Liber Democrat.

Ziarul Libertatea din 3 decembrie 1990 pag. a 4-a ► Click pe imagine pentru mărire

Debut promiţător

Conferinţa de presă de la primăria capitalei

Prima conferinţă de presă a primarului general al Capitalei domnul Viorel Nicolae Oproiu s-a încheiat joi seara, după mai bine le trei ore de interpelări şi răspunsuri, într-un consens general privind necesitatea schimbării radicale a situaţiei din mai toate domeniile vieţii Capitalei. Spre fericirea celor aproape 30 de ziarişti şi redactori aparţinind Radioului, Televiziunii, principalelor cotidiane şi săptămînale bucureştene, după o oră şi jumătate de acaparare a primarului de către cei de la "Baricada", ne-a fost dat şi nouă, celor umili, să mai punem cite o întrebare, două. Cu glasul său tunător, de fost jucător de rugby primarul a dominat "grămada" răspunzlnd cu amablitate şi pe larg tuturor întrebărilor. A ţinut însă să afirme de la bun început; "Ca bucureştean, am insatisfacţii deosebit de mari. Sper să nu mă văd pus în situaţia de a mă înjura pe mine însumi". Secondat de viceprima-rii Sorin Gabrea şi Andrei Anastasiu, domnia sa a reuşit să dea o imagine cit de cît clară asupra celor ce se întreprind şi se vor mai întreprinde de către edilii Capitalei. În privinţa aprovizionării cu alimente, începind cu date de 1 decembrie, vor fi raportate zilnic cantităţile livraite de producători, şi respectiv, cele desfăcute de către magazine.
Aceasta, în încercarea de a stopa orice deturnare sau dosire de mărfuri, la controalele efectuate personal de către primarul general în piaţa Amzei, piaţa Progresul şi în şoseaua Alexandriei, au fost găsite mărfuri dosite (zahăr şi produse din carne); navete ou rachiu "botezat", o mizerie înfiorătoare şi, bineînţeles, o mare de oameni nemulţumiţi, în vederea satisfacerii cerinţelor cetăţenilor, se vor stabili grafice mai ample de aprovizionare. "Există însă şi sectoare care nu vor putea fi acoperite mulţumitor", a declarat domnul Oproiu, dind de înţeles că laptele şi produsele lactate constituie unul dintre acestea. S-a trecut apoi la problema locuinţelor şi la abuzurile cu locuinţe din b-dul Primăiverii. Am primit asigurări că toate spaţiile acordate vor fi reverificate "bob cu bob", atît spaţiile de locuit cit şi cele destinate intreprinzătorilor particulari, urmînd a se lua măsurile de cuviinţă. "Situaţia locuinţelor este de-a dreptul dramatică din punct de vedere administrativ şi tehnic. Se va cere derogare din partea Guvernului pentru a putea continua construcţia de locuinţe şi după data de 1 decembrie. S-a propus ideea de concesionare a lucrărilor de către firme din străinătate, deşi e o ruşine pentru noi românii, care am construit in străinătate, să lăsăm pe, alţii să ne ridice casele, a mărturisit primarul capitalei. Au fost abordate in continuare teme cum ar fi: "curăţenia" oraşului, apa potabilă, vînzarea presei şi afişajul,, transportul urban, ajungîndu-se în final la corupţia care a cuprins largi sfere de activitate. Ne pare rău că spatiul nu ne-a permis să prezentăm şi alocuţiunile domnilor viceprimari in privinţa spaţiilor şi transportului public, dar ceea ce ni se pare esenţial este sentimentul degajat de această conferinţă de presă şi anume că Primăria tinde să devină cu adevărat o clădire a transparenţei.

Viorel CHIFU