Publicat: 3 Iulie, 2018 - 00:00
Share
Care erau subiectele zilei în urmă cu cu un sfert de secol, în 1993?

Tranzacţiile tranziţiei

(I)moralitate şi (In)competenţă

Ca să fim sinceri, nimeni nu se aştepta la prea multe lucruri din partea Comisiei parlamentare
însărcinate cu cercetarea presupuselor acte de corupţie reclamate de fostul comisar general al Gărzii Financiare prin intermediul publicaţiei democrat-securiste „Evenimentul zilei" după ce a fost destituit. Poate şi pentru motivul că nici una dintre comisiile care s-au tot constituit in ultimii trei ani nu a reuşit sa dea satisfacţie aşteptărilor opiniei publice. De aici s-a născut şi butada că dacă trebuie îngropată definitiv o problemă, solutia este sa fie formată o comisie parlamentară.
Desigur, cel mai simplu ar fi să se dea vina pe calitatea şi capacitatea membrilor acestor comisii, pe aptitudinile pe care ei — persoane cu cele mai diverse pregătiri şi preocupări — le pun în slujba anchetelor desfăşurate şi care se reflectă nemijlocit în rezultatul acestora. În linii mari, cred că problema stă puţin altfel şi ea ţine în primul rând de profunda divizare a societăţii româneşti, a opiniei publice în general.
De când consensul este un termen de ocară, orice problemă, orice idee cunoaşte interpretări diametral opuse. Dezamăgirea înregistrată de rapoartele comisiilor parlamentare vine, deci, şi din faptul că cele — de regulă — două tabere au aşteptat de la ele concluzii diferite.
Lucrurile se încurcă şi mai tare, dacă avem în vedere faptul că înseşi comisiile au fost sistematic supuse aceluiaşi proces de divizare, căutându-se de regulă aspecte care se bateau cap în cap, repercutate direct in concluzii divergenţe.
Campania împotriva corupţiei părea însă să fie un obiectiv aducător, dacă nu de consens, cel puţin de convergentă.
Este aspectul cel mai sensibil al societăţii româneşti implicate într-o tranziţie dură şi confruntată cu abdicări de la principiile morale aproape fără precedent.
Suspecta repeziciune cu care s-a format comisia după zgomotoasa campanie dusă de cotidianul direct implicat în confecţionarea cazului şi cererea de a-şi prezenta concluziile intr-un termen record au pus insă de la început, sub semnul întrebării, seriozitatea acestei acţiuni.
Pentru că viciile (abil manipulate) "actului de acuzare" au fost preluate pur şi simplu de comisie.
Constituită cu un obiectiv clar (corupţia în general, semnalată sub precedentele şi actuala guvernare) aceasta s-a limitat la documentul, devenit peste noapte apocrif, al compromisului comisar.
S-a limitat la modul propriu, neieşind din litera lui.
Mai grav este însă faptul că neprofesionismul comisiei s-a manifestat şi prin intrarea în "jocul" tandemului Florică-Evenimentul zilei: ancheta s-a purtat la nivelul bârfei şi al suspiciunilor, fără documentarea şi probarea necesare.
Verdictele de vinovăţie sau nevinovăţie au fost pronunţate în acelaşi stil ambiguu (dacă nu, uneori tendenţios) fără nici un suport documentar.
Te întrebi, la urma urmei, care a fost rostul acestei comisii?
De ce nu a fost lăsată justiţia să investigheze profesional şi din perspectiva legii?
Diletantismul şi partizanatul unora dintre membrii comisiei (dl Vilău, de exemplu nu cunoaşte diferenţa dintre un funcţionar de stat şi o persoană privată) au compromis total rezultatul, oferind imaginea unei însăilări din care lipsesc tocmai elementele probatorii ale corupţiei.
Imoralitatea şi incompetenta acuzaţiilor (Hortopan e în ancheta penală, Florică urmează, Cristoiu e cercetat şi el pentru speculă de locuinţe) şi-au găsit pandantul în lipsa de rigoare etică şl de elementară pricepere a anchetatorilor.
N-aş vrea să personalizez — verdictul comisiei, în ceea ce mă priveşte, îmi este indiferent, pentru că raţiunile care au stat la baza construirii acestui denunţ calomnios au fost suficient de străvezii pentru a trăda lucrătura securisto-afaceristă a echipei Roşca Stănescu—Florică, cu binecuvântarea patronului din Modrogan — însă acest rateu de mari proporţii compromite însăşi noţiunea de justiţie şi adevăr, prin bagatelizarea corupţiei.
În timp ce marile fenomene de corupţie ne strivesc, zi de zi, sub efectele lor, comisia, surdă şi oarbă la ce e în jurul ei, s-a ocupat de telefoanele primite de Florică şi de "tensiunile" dintre instituţii.
Din cauza pomişorilor feluritelor găinării, pădurea corupţiei s-a făcut pur şi simplu nevăzută. 

Octavian ANDRONIC

O dilemă estivală pentru guvernul Văcăroiu
O dilemă estivală între Petromin şi Petr... AMIN

 

INFUZIE SAU PERFUZIE

Dizolvarea pilulei de partid a domnului Mânzatu în cazanul, suspectat că va răbufni, al FDSN, ar putea fi, pentru partidul de guvernământ, mai puţin decât o infuzie de voturi, acea perfuzie care să-i dea, Ia apropiatul său congres, legitimitatea republicană a noii sale coloraturi politice.

Desen de DAN SILVIU TURCULEŢ