26 octombrie 2021

Remember 3 mai 1991 – Presa acum 30 de ani

Libertatea
Distribuie pe rețelele tale sociale:
Care erau subiectele zilei în urmă cu trei decenii, în 1991

De la o zi la alta

• DOI PE UN SCAUN. Ieri la şedinţa Guvernului, s-au reunit, în devălmăşie, miniştri vechi si noi astfel încît la unele portofolii s-a ivit situaţia (teoretică) de a fi „doi pe un scaun“. Scaune au fost însă (două dintre acestea, după cum se știe, fiind libere prin bunăvoinţa Parlamentului), iar premierul a adresat felicitări și mulţumiri celor care „părăsesc acum guvernul” • PRECIZARE. Domnul general maior Constantin Nicolae Spiroiu a făcut precizări în legătură cu tratatul de amiciţie cu URSS, care nu ar impieta cu nimic asupra relaţiilor României cu alte instituţii și organizaţii internaţionale. Ne agităm degeaba: domnul Woerner a spus de curînd că nu se pune problema aderării vreunei tări din est la NATO în următorii ani! • „FRĂŢIA” LA COTROCENI. Reprezentanţii Federaţiei sindicale Frăţia (trei, Doamne: Miron Mitrea, Sorin Stan si Mircea Popa — acesta din urmă în blugi, s-au aflat ieri la Cotroceni, pentru a pune țara la cale împreună cu domnul Iliescu • PICTURI. Au revenit în țară, după ce au fost restaurate la Rijksmuseum, patru dintre capodoperele maeştrilor olandezi avariate în timpul Revoluţiei la Muzeul de Artă. Sperăm că nu-i va mai veni nimănui să tragă cu pistolul în ele! • 570! Numărul adeziunilor pentru demiterea conducerii TV recoltate pe bază de buletin de căre pichetul de veghe din fața Senatului ajunsese ieri la 570! Nu ne îndoim că cifra va deveni cît de curînd astronomică. Avem experienţă serioasă în materie! • (And. O.)

Patru minute pentru ecelența sa, dl. Storck.

O DIPLOMAŢIE MULT PREA… SUBTILĂ?

„lntroducerea pe care ambasadorul Olandei la Bucureşti a făcut-o în cursul apariţiei sale la Televiziunea Română din 29 aprilie a.c., cu ocazia zilei naţionale a tării sale în care se făceau referiri ironice la faptul că i s-au acordat puţine minute de emisie a constituit pentru noi o surpriză neplăcută, care nu are nimic cu comportamentul diplomatic”, a declarat în cadrul conferinţei de presă purtătorul de cuvînt al M.A.E., dl. ambasador Traian Chebeleu, care a precizat: „aşa-zisul pretext nu are nici un obiect. Apariţiile la Televiziune ale
ambasadorilor cu prilejul zilelor naţionale se fac prin înţelegeri pe bază de reciprocitate. România nu are astfel de înţelegeri cu Olanda. Reprezentanții noştri, după cît cunosc, nu au apărut niciodată la televiziunea olandeză. Faptul că TVR a acordat ambasadorului olandez un spaţiu pentru a vorbi în faţa naţiunii române cu ocazia zilei naţionale este o curtuoazie față de țara sa, care a dat un sprijin consistent poporului român după Revoluţia din decembrie 1988.  Timpul care a putut fi alocat în acest stop şi momentul de vîrf al difuzării pe post sînt probleme care țin exclusiv de competenta TVR. Cu atît mai surprinzător este gestul ambasadorului olandez cu cît domniei sale îi este cunoscută importanța pe care o acordăm relaţiilor cu Olanda. Stă mărturie, printre altele, participarea, cu caracter de excepţie, a preşedintelui României, dl. Ion Iliescu, la recepţia oferită de ambasador cu ocazia zilei naţionale”. (Rompres)

Ziarul Libertatea din 3 mai 1991, pag. 1-a ▼ Click pe imagine pentru mărire

Jos

Caricatură de ANDO

Lumea interlopă ne sfidează

„Haiducii” nopţilor bucureştene • La gazdă de hoţi: 70 000 de lei pe lună pentru o cameră nemobilată • Infractorii vor „să li se citească drepturile” (?!) • Peste 10 magazine sparte în 30 de zile • Valoarea mărfurilor sustrase: 3 000 000 (trei milioane) lei • Patroni în cîrdăşie cu hoţii de drumul mare şi cu jefuitorii de magazine • Comerţul de stat furnizează… haine cu dublă faţă, mult preţuite de spărgători

Money is Money
Participînd la penultima Constituantă, dl deputat Ion Rațiu a folosit pauzele pentru a-și vinde ultima apariţie editorială. Sîntem informaţi că nu a făcut, nici un fel de discriminare pe bază de culoare politică. Comersantu’ tot comersant, chiar şi în Parlament.

Relaţiile romi – români: Un fals conflict etnic

La Senat După programul TAROM

Ieri, lucrările Senatului în plen au început la ora 8.30, fiind de față 95 senatori (din cei 21 absenţi, 11 fiind motivaţi). Dacă de cîteva săptămîni, Senatul tot reclamă prezenţa, la lucrările de joi, a reprezentanţilor executivului pentru a răspunde la interpelările şi întrebările formulate de senatori, ieri… minunea s-a produs (prinzînd o parte a presei „pe picior greşit”, aceasta fiind ca de obicei ultima informată     de modificările operate în ordinea de zi). Aşadar. Guvernul a spus „prezent” și nu oricum, ci cu o „garnitură” de zile mari, în speță domnii Anton Vătășescu, Constantin Fota şi Mugur Isărescu. În     succinte luări de cuvînt a fost abordată o paletă largă de probleme privind situaţia economico-financiară cu care se confruntă societatea românească în prezent, modul cum guvernul a gestionat finanţele tării. Precizîndu-se, că soldul negativ existent în momentul de faţă se datorează presiunilor la care a fost supusă economia românească ca urmare a creşterii preţurilor la unele materii prime pe piaţa mondială, precum şi a bulversării relaţiilor economice cu fostele ţări socialiste, pe fondul scăderii producţiei şi productivităţii muncii, s-au trecut în revistă demersurile ce se fac în prezent pe lîngă organismele internaţionale financiare pentru obţinerea unor linii de credit mai substanţiale care să echilibreze balanţa de plăţi a ţării. S-a anuntat, de asemenea că în curînd va intra în vigoare Regulamentul vamal.

În partea a doua a şedinţei au fost formulate întrebări şi interpelări pe adresa Guvernului la care urmează să se primească răspuns săptămîna viitoare. La 12 fix, în corelaţie cu „mersul avioanelor” (cum se exprima preşedintele lucrărilor, dl. O. Gherman) lucrările Senatului s-au încheiat, urmînd a fi reluate luni, la ora 14. N. L.

• Ultimele 24 ore • Ultimele 24 ore •

LIDERII BALTICI LA CASA ALBĂ

Cei trei lideri ai republicilor baltice vor efectua săptămîna viitoare o vizită particulară la Washington în cursul căreia vor fi primiţi de preşedintele George Bush. Va fi a șasea vizită. Neoficială.

Ziarul Libertatea din 3 mai 1991, pag. a 2-a ▼ Click pe imagine pentru mărire

Ziarul Libertatea din 3 mai 1991, pag. a 3-a ▼ Click pe imagine pentru mărire

Ziarul Libertatea din 3 mai 1991, pag. a 4-a ▼ Click pe imagine pentru mărire

Presa acum 50 de ani

• ZIARUL „CURENTUL” dedică pagina I din 2 mai lui A. Dragoș: texte si desene ne tema „Flori de Mai” şi „1 Mai la iarbă verde” • SCRIITORUL N. DAVIDESCU semnează medalionul „lon C. Brătianu”. cu prilejul a cinci decenii de la moartea omului de stat: „Personalitatea acestui bărbat politic român este una dintre cele mai fecunde apariţii pe scena istoriei noastre naţionale (…). Viziunea politicei româneşti a lui Ion C. Brătianu este astfel din nou realizată de România prin alipirea politicei noastre de politica Axei… • MOBILIZAREA ARMATEI IRAKULUI. Guvernul este hotărît să-și apeere cu armele independenta • MESERIAŞII ȘI LUCRĂTORII trebuie să posede acte de naționalitate și origine etnică • CENTENARUL LUI IOSIF VULCAN. Opera Iui culturală şt naţională. Comentariu de dr. Theodor Popa („Se împlinesc o sută de ani de la naşterea academicianului Iosif Vulcan care timp de 40 de ani, la Oradea, ca un paznic de poartă a românismului, a purtat făclia ideei naţionale și a literaturei române”).

Rubrică realizata de ION BUTNARU