26 octombrie 2021

Remember 30 aprilie 1991 – Presa acum 30 de ani

Libertatea
Distribuie pe rețelele tale sociale:
Care erau subiectele zilei în urmă cu trei decenii, în 1991

Ion Ţiriac — omul care vine, din spate, şi încearcă să urnească lucrurile din loc— a convins Lufthansa să vină la Bucureşti!

(Citește în pag. a II-a)

Ziarul Libertatea din 30 aprilie 1991, pag. 1-a ▼ Click pe imagine pentru mărire

GURA LUMII

(INFORMAŢII PENTRU CARE NU BĂGĂM MlNA ÎN FOC)

• MINIŞTRII TREC, GOGA RĂMÎNE!

Este noul proverb care, circulă printre funcţionarii departamentului turismului şi reflectă starea de fapt post-revoluţionară a acestui compartiment pe care primul ministru a pus un pariu despre care nu se ştie încă sigur dacă a fost cîşţigat sau pierdut. Motivaţiile acestui slogan de tip nou ţin de succesiunea extrem de rapidă a celor patru miniştri (Zmeu, Lupoi, Manole, Baron) care au asigurat, prin croaziere de scurtă durată, continuitatea orientărilor novatoare din domeniu, în contrast cu statornicia de care a dat (şi dă!) dovada domnul Goga. Domnul Goga este, în prezent, consilier al miniştrilor (indiferent de numele acestora) şi, de cînd I-a reactivat celebrul Lupoi, veghează din umbră asupra destinelor instituţiei. Vechi luptător ideologic in arena turismului, domnia sa părăsise (nu de buna voie!) prin ’83 domeniul, aplecîndu-se asupra altor chestiuni. În calitatea sa actuală de specialist „numărul unu” al turismului este foarte activ, deplasîndu-se în vreo 7 ţări, timp de peste 50 de zile, şi înţorcîndu-se de acolo cu bune impresii dar fără nici un fel de contract. Îi sfătuieşte atît de bine pe miniştri, încît aceştia pleacă unul după altul. Prin departament se pun pariuri în legătură cu răgazul pe care domnul Goga i-l va lăsa la dispoziţie ultimului, cu care se zice că duce deja intensă muncă de lămurire pentru rotirea cît mai rapidă a cadrelor incomode din subordine. Miniştrii trec Goga rămîne, spun oamenii şi se mai întreabă cît anume, pentru că pragul cîştigării dreptului de a se bucura de o pensie onestă a trecut deja. Dar asta numai cei de sus o ştiu!

AMBIDEXTRU

Ziarul Libertatea din 30 aprilie 1991, pag. a 2-a ▼ Click pe imagine pentru mărire

După 8 luni de tratative

LUTAS, porneşte (în sfirşit), la drum!

Ieri, la hotelul „Bucureşti” a avut loc festivitatea semnării contractului de constituire a societăţii mixte LUTAS. O societate în care ne punem — de ce, să nu recunoaştem — mari speranţe. Şi, în primul rînd, speranţa unei imagini ceva mai bune pentru principala poarta aeriană a ţării. Pentru că, în flagrant contrast cu creşterea spectaculoasă a numărului de călători tranzitaţi, de aeropor-
tul Otopeni, calitatea serviciilor pe care le oferă acesta reprezintă una dintre cele mai dureroase probleme cu care se confruntă, la această oră  aviatia noastră civilă. Inadecvarea a fost mai mult decît evidentă în toate aceste. 15 luni care au trecut de la Revoluţie și în care călătorul obișnuit nu a sesizat nici o îmbunătăţire. Aflăm însă că, in ciuda acestei imobilităţi (aparente), în „culise” se lucra. Din păcate, în stilul cu care ne-am obişnuit deja — acela al tergiversărilor şi al amînărilor nesfîrşite, generate de – o legislaţie incompletă sau de mişcări subterane de interese. Căci, în cadrul aceIeiaşi conferinţe, de presă, am aflat că tratativele pentru constituirea acestei societăți mixte au demarat cu 8 luni în urmă. Partenerul — a cărui temeritate merită desigur, aplaudată — nu este altul decît celebra companie germană LUFTHANSA, iar de tenacitatea cu care s-a operat, pentru desăvirşirea contractului, în ciuda vitregiei condiţiilor, „vinovat” este compatriotul nostru Ion Ţiriac, cel care, în pofida unei imobilităţi greu de explicat, conjugată nu cu puţine colportări răuvoitoare, nu renunţă la ideaa de a ne trage, pe măsura puterilor şi posibilităţior lui materiale spre un ţărm de civilizaţie. Noua instituţie, numită LUTAS, reprezintă punerea laolaltă a capitalului şi competențelor de la LUFTHANSA, TAROM, ANAROM (Regia naţională a aeroporturilor) si TV ROM INTER – NATIONAL (firma lui Ion Ţiriac), concretizate într-un capital social de 2,3 milioane de dolari, în vederea asigurării serviciilor aeroportuare la sol. Este un contract important, noua firmă propunîndu-şi ca în cel mai scurt timp să îmbunătăţească radical calitatea serviciilor din aeroport prin modernizare, dotare cu utilaj şi instalaţii noi si perfecţionare a fluxurilor. Întreaga operaţiune va avea loc din mers, sub trafic și se estimează că intervalul de timp necesar pentru a se vedea primele efecte nu va depăşi cîteva luni de zile.
Contractul a fost semnat, într-o atmosferă festivă, de către părţile contractante, în cadrul scurtei conferinţe de presă care a urmat făcîndu-se cunoscut că în luna iunie se va desfăşura şi o amplă licitaţie cu participarea a circa 25 de firme internaţionale, pentru amenajarea şi dotarea noii aerogări de la Otopeni. Veşti bune, deci, dinspre partea pe care o puteam considera, pe bună dreptate, ori „aeriană”, ori „Ia pămînt“.

Octavian ANDRONIC

Ziarul Libertatea din 30 aprilie 1991, pag. a 3-a ▼ Click pe imagine pentru mărire

K.O.

P.N.L.-ul are, în opinia domnului Dan Lăzărescu, două categorii de membri: ordinari și de suflet. Ministeriabilii noului cabinet fac parte doar din prima!

În Dealul Mitropoliei

Patriciu şi Berceanu infirmaţi!

Azi dimineață în cursul votării punerilor de remaniere guvernamentală înaintate de premierul Petre Roman, domnii Dinu Patriciu (cu 166—170 voturi) și Radu Berceanu (141—189) nu au întrunit numărul de voturi necesar confirmării.

Presa acum 50 de ani

• REGLEMENTAREA salutului ce trebuie dat DRAPELULUI ŢĂRII. Se publică Raportul către Conducătorul Statului şi Decretul-lege: „Art. I. La trecerea Drapelului Ţării Însoţit de un detaşament de trupă sau numai de gardă, trecătorii trebuie să se oprească şi să facă front cu faţa la drapel bărbaţii vor fi descoperiţi. Toţi trecătorii sunt obligaţi să rămînă în această poziţie până când garda cu drapelul va fi trecut. Art. II. Nerespectarea dispoziţiunilor de mai sus constituie un delict de ofensă a simbolului naţional şi se pedepseşte potrivit articolului 216 din Codul Penal” • HARTĂ în ziarul „Universul”, cu explicaţia: „Campania din Grecia se apropie da sfârşit” • GRAV ACCIDENT într-o mină din Belgia • RUPERE DE NORI în judeţul Gorj. Zeci de poduri şi drumuri distruse de puhoaie. Circulaţia pe defileul Jiului întreruptă. Pagube imense • PORTUGALIA a sărbătorit a 50-a aniversare a d-lui Salazar • SPORIREA TARIFELOR la vagoanele Pullman, de dormit, restaurant şi bar • TRUPELE generalului De Gaulle luptă în Africa Orientală • „HAVAS“ relatează asupra intrării trupelor germane în Atena • „UN TURNEU GRANDIOS” în peste 20 de localităţi diin ţară, întreprinde trupa Ion Vasilescu „cu premiera formidabilei comedii muzicale PE LÂNGĂ PLOPII FĂRĂ SOŢ“ • Dr. D. PAULIAN a fost invitat să ţină prelegeri despre „Boalele nervoase şi mintale” la universităţile din Vienă şi Berlin • SE VA RELUA CONSTRUIREA CANALULUI ARGEŞ — BUCUREŞTI, a hotărît generalul Rodrig Modreanu, primarul general al Capitalei.

Rubrică realizată de ION BUTNARU