Publicat: 30 Noiembrie, 2018 - 00:00
Care erau subiectele zilei în urmă cu un sfert de secol, în 1993?

TROFEELE LIBERTATEA

OAMENI PENTRU ROMÂNIA

Juriul şi-a formulat verdictul: aceştia sunt cei "10 oameni pentru România" ai anului 1993. Ca orice selecţie, şi aceasta a fost dificilă, rămânând în afara palmaresului numeroase personalităţi a căror contribuţie la binele României a fost remarcabilă. Poate că ne-ar fi fost mai uşor să facem un palmares al celor care-i doresc răul. Îl vom face şi pe acesta într-o zi. Acum, însă, în aceste momente de referinţă vrem doar să ne bucurăm şi să-i omagiem. Festivitatea de premiere - 21 decembrie, în preajma unei alte date memorabile, pentru naţiunea română şi pentru Libertatea pe care şi-a câştigat-o.

JULIAN AMERY

• Lord englez, din spiţa acelora pe care Barbara Tuchman, în "Trufaşa citadelă", i-a definit ca făcând politica dintr-un ancestral sentiment de responsabilitate patriotică, Julian Amery, membru al Camerei Lorzilor, şi-a început cariera în timpul celui de-al doilea război mondial, organizând şi sprijinind rezistenţa antifascistă şi anticomunistă.

• Legăturile sale cu România datează încă din 1940, aşa cum arată el însuşi într-unul din capitolele volumului de memorii "Ia-o spre Est, tinere". De atunci n-a încetat să privească Estul şi România ca pe un tărâm al speranţei, care merită mai mult decât vorbe şl promisiuni, demonstrând că este un mare prieten al României şi al românilor.

MARK MEYER

• În 1992, după ce Congresul a respins propunerea de reacordare a clauzei pentru România, cele mai vehemente şi mai argumentate proteste au venit din partea preşedintelui Camerei de Comerţ Americano-Române, dl Mark Meyer. Ca unul care cunoştea bine realităţile României, precum şi manevrele de culise de la Washington, dl Meyer a dus o lungă şi insistentă campanie de modificare a percepţiilor legislativului american.

• Alături de alţi partizani ai acestei acţiuni dl Meyer este un autentic artizan al normalizării relaţiilor comerciale dintre America şi România. Activitatea sa nu s-a redus însă la atât. Domnia sa acţionează cu consecvenţă pentru strângerea acestor legături, pentru crearea de punţi trainice între interesele investitorilor americani şi cele ale economici româneşti.

MIHAI BOTEZ

• Intelectual de impecabilă ţinută morală, matematician de renume şi un autentic disident al totalitarismului românesc, profesorul Mihai Botez a fost exilat de Ceauşescu într-o Americă ce n-a precupeţit nimic pentru a-i folosi capacitatea creatoare şi spiritul de analiză, oferindu-i în schimb tot confortul material şi moral de care are nevoie un specialist de excepţie.

• Dl Botez este unul dintre (foarte) puţinii membri de marcă din diaspora română care a înţeles să renunţe la confort pentru a încerca să facă ceva folositor pentru ţara care-i aparţine, fără a primi, în schimb, decât suspiciune, neîncredere şi reproşuri nemeritate. Continuă cu tenacitate să exercite delicata calitate de ambasador la ONU, cu speranţa că odată şi odată esenţa gestului său va fi corect înţeleasă.

MARIANA NICOLESCO

• Începându-şi studiile muzicale la Braşov, le continuă la Conservatorul din Cluj. Participarea la un concurs internaţional de voci rossiniene îi deschide sopranei dramatice Mariana Nicolesco o strălucită carieră mondială. Cântă la teatre celebre ca "Scala" din Milano, "Lyceum " din Barcelona, "Fenice" din Veneţia la München, Vierm, Paris, Tokio, Amsterdam, Salzburg.

• Revenind de două ori în România după decembrie 1989, Mariana Nicolesco dovedeşte un înalt civism. Ca preşedintă a Fundaţiei Internaţionale Ateneul Român, a făcut recent un călduros apel pentru restaurarea acestui lăcaş de cultură. Mariana Nicolesco este membru de onoare al Academiei Române şi Cetăţean de onoare al oraşului Bucureşti. Iată suficiente argumente pentru a deveni unul dintre cei zece oameni pentru România titularizaţi de ziarul nostru.

AUGUSTIN CORLA

• Plecat de jos, din Ardealul strămoşilor săi, a străbătut cu răbdare şi tenacitate treptele competenţei şi ale eficienţei, construindu-şi un solid statut de specialist. Aflat în vădit dezacord cu principiile unui sistem care contrazicea tot ce ştia şi putea să facă, a luat drumul exilului şi o dată cu acesta, a luat de la capăt, cu un curaj ieşit din comun, însăşi viaţa sa.

• Reuşita sa socială şi materială, acolo la capătul lumii, nu i-au produs ca altora, amnezie şi indiferenţă. O dată cu schimbările produse în România şi-a pus toată energia la dispoziţia strângerii relaţiilor dintre cele două patrii ale sale. Este preşedintele Camerei de Comerţ Argentiniano-Române şi un neobosit promotor al intereselor economice româneşti în America de Sud.

IONEL V. SĂNDULESCU

• Personalitate reprezentativă a vieţii politice româneşti post-revoluţionare, Ionel V. Săndulescu a demonstrat cu prisosinţă în activitatea sa, că între calitatea de membru al opoziţiei şi interesele fundamentale ale României nu există nici o contradicţie. A acţionat ca atare, remarcându-se prin tactul, clarviziunea şi echilibrul cu care şi-a îndeplinit mandatul de fruntaş al Partidului Naţional Liberal şi de membru al Guvernului.

• În calitatea sa de ministru secretar de stat la Externe, în guvernul Stolojan, regretatul Ionel V. Săndulescu a avut un mare obiectiv pe care l-a slujit cu abnegaţie: clauza pentru România. Atitudinea sa fermă şi credibilitatea de care s-a bucurat în faţa autorităţilor americano au netezit considerabil drumul unui act de justeţe de care, din nefericire, nu a mai avut şansa de a se putea bucura.

JOHN R. DAVIS

• Sosit la post, în Bucureşti, după un predecesor ale cărui excentricităţi şi diplomaţie neortodoxe au consternat şi au iscat neîncrederea opiniei publice româneşti în autenticitatea suportului american pentru noul drum al României, Excelenţa Sa John R. Davis, ambasadorul SUA, a restabilit şi statutul diplomatic al reprezentanţilor celei mai mari puteri şi încrederea în sinceritatea bunelor lor sentimente.

• Încă de la sosire, într-o română cursivă, dl ambasador ne-a asigurat că nu va avea altă preocupare decât să sprijine eforturile României da reintegrare în civilizaţia occidentală şi să dea relaţiilor româno-americane un curs ascendent. Reacordarea clauzei este, în bună măsură, şi opera dlui ambasador şi satisfacerea sa sinceră ne-a convins, o dată în plus, că avem în domnia sa un prieten adevărat. Din soiul celor de care avem atâta nevoie.

GEORGE USCĂTESCU

• Născut la 5 mai 1919, în Creţeşti-Gorj. Liceul la Tg. Jiu. Facultatea de Litere şi Filosofie. În 1940, propus de Iorga pentru o bursă în Italia. După război, se stabileşte la Madrid, devenind titularul catedrei de filosofie a culturii. În 1951, scoate revista "Destin". Doctor honoris causa al mal multor universităţi europene. Membru de onoare al Academiei Române (1993).

• Considerat unul dintre marii umanişti europeni, un ambasador al spiritualităţii româneşti în lumea hispanică, savantul GEORGE USCĂTESCU este autorul a numeroase studii de referinţă, între care: "Profeţii Europei" (1962), "Timpul Utopiei" (1967), "Proces umanismului" (1968), "Cultură şi avangarda" (1974), "Brâncuşi şi arta europeană" (1976) etc. A scris în limba română câteva volume de versuri şi poemul dramatic "Luceafărul la un centenar" (1989).

ILIE ILAŞCU

• Din păcate, despre fratele nostru de dincolo de Prut, llie Ilaşcu, am auzit doar de atunci de când teroriştii nistreni l-au încătuşat, alături de ceilalţi patrioţi români, în cuşca de la Tiraspol. De peste un an el riscă să plătească cu viaţa pentru afirmarea idealurilor sale patriotice, în faţa unei pseudojustiţii teleghidate de braţul lung al imperiului.

• Devenit simbol al luptei pentru independenţă şi demnitate naţională a românilor din Basarabia, Ilie Ilaşcu se află la discreţia unei maşinării care, în orbirea sa pătimaşă l-ar putea transforma din erou în martir.

FRANCISC VAŞTAG

• Produs al Reşiţei, acolo unde sportul se simte ca la el acasă, Francisc Vaştag a impresionat încă din startul carierei sale prin calităţile lui fizice, tehnice şi tactice, devenind o speranţă. O speranţă care a confirmat curând, cucerind titlul de campion mondial al juniorilor în 1986. Trei ani mai târziu a obţinut şi la seniori titlul de campion al lumii, "recidivând" în 1993 în Finlanda, şi apoi îmbogăţindu-şi colecţia şi cu medalia de aur la "europene"!

• Deşi anul 1993 nu apare pe această impresionantă carte de vizită, tocmai în această perioadă, Vaştag a realizat cea mai dificilă victorie: asupra propriilor sale oscilări, decizând să continue, ascensiunea marii performanţe. Ceea ce a determinat adăugarea de noi galoane strălucitoare prestigiului sportului românesc, cel mai eficient ambasador al nostru pe toate meridianele.

 

Senzaţional: MIHAI R. ESTE BOLNAV!

SURSE BINE INFORMATE DIN ELVEŢIA SUSŢIN CĂ FOSTUL SUVERAN MlHAI ESTE BOLNAV LA PAT, DE MAI BINE DE O LUNĂ, ŞI CĂ MESAJUL SĂU A FOST EXPEDIAT, PUR ŞI SIMPLU, CA PARTE A UNUI PLAN DE CARE OPOZIŢIA NU ESTE STRĂINĂ!

Începe să se explice tentativa de "mediere" a dlui Coposu şi sugestia ca vizita să fie amânată de Crăciun.

Mai puţin se explică faptul că nici Externele, nici Cotroceniul, nici cine ar fi trebuit să ştie acest lucru nu l-a ştiut...

VA FI RECHEMAT AMBASADORUL MUNTEANU?

După unii observatori ai scenei politice, da! Acest lucru se va întâmpla la începutul anului viitor când dl Aurel Dragoş Munteanu va trebui să se prezinte în faţa Comisiei de politică externă a Parlamentului. Reîntoarcerea sa la post e pusă sub semnul întrebării.

SUB ACELAŞI SEMN UNII PUN REVENIREA SA ÎN ŢARĂ. CHIAR TEMPORAR.

A SOSIT DELEGAŢIA F.M.I.

Ieri, la ora 17, a sosit dl Maxwell Watson. Nu l-a întâmpinat nici o oficialitate română.

 

 

75  "La Mulţi Ani România, oriunde NEAM afla!" 75