Publicat: 5 Aprilie, 2019 - 00:00
Share
Care erau subiectele zilei în urmă cu un sfert de secol, în 1994?
Libertatea din 5 aprilie 1994

DE LA O ZI LA ALTA
Preşedintele sârb forţează embargoul

MILOŞEVICI - PENTRU 8 ORE LA BUCUREŞTI!

Nu ştim cu exactitate cât rău a făcut embargoul impus de ONU Serbiei, dar ştim ce efecte catastrofale a avut el asupra singurei ţări care l-a aplicat cu o stranie rigurozitate: România. Vizita de astăzi implică ţara noastră într-un potenţial proces de pace realizat cu contribuţia riveranilor. 

Dinamita circuitelor de tip CARITAS:
«MÂNA SCURTĂ»

Nu faptul că cineva - oricât o fi el de important - a jucat la CARITAS sau la GERALD, sau Ia alt joc, ni se pare a fi infamant, ci acela că numeroşi oameni importanţi au acceptat beneficiul "Mâinii Scurte" - acordarea câştigului peste rând, înainte de termen, în detrimentul amărâţilor care au sperat să-si mai spele din necazuri în acest fel.

PUBLICAREA ADEVĂRATELOR LISTE - CELE ALE PROFITORILOR - NI SE PARE A FI UN ACT DE DREPTATE ŞI DE REPARAŢIE FAŢĂ DE MULŢIMEA PĂGUBAŞILOR.

Ne îndoim însă că cei în drept să o facă o vor face. Om trăi şi om vedea...

ASTĂZI INSTANŢA VA HOTĂRÎ DACĂ JOCUL DOMNULUI STOICA - INTERZIS DE PREFECTURĂ - SE POATE DESFĂŞURA ÎN BUCUREŞTI ŞI DACĂ PATRONUL VA MAI CĂPĂTA UN RĂGAZ PENTRU CA ZECILE DE MILIARDE DEPUSE LA BANCA AGRICOLĂ SA FACĂ PUI "LA TERMEN"...

Senzaţional!

"ADEVĂRUL" A DESCOPERIT, DUPĂ 4 ANI, TERORIŞTII!

I-a descoperit graţie eforturilor susţinute ale dlui Ion Marin, tocmai Ia Breaza. Sunt  doi, şi trag din toate poziţiile în icoana populismului practicat de unii foşti scânteişti: Triţă şi Făniţă. Că n-au nici o legătură cu spitalul care nu e spital şi în care nu se tratează 10.000 de oameni ai muncii, nu mai contează. După cum nu mai contează că nu s-au găsit nici persoanele terorizate... 

PĂZEA!

În Capitală: după primul sex-shop - primul magazin de arme!

• Se speră ca armamentul să capete o "destinaţie corectă"

De astăzi, vânătorii şi pescarii sportivi din ţară vor avea una din cele mai plăcute surprize pe care le-ar putea oferi economia de piaţă. La magazinul Asociaţiei Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi de pe strada Brezoianu, ei vor putea achiziţiona - în premieră, de la război încoace - aproape toate instrumentele pe care şi le-ar putea dori. În materie de armament, muniţie, echipament de tot felul, ei vor fi pe picior de egalitate cu confraţii lor vestici întru pasiune. Iniţiativa AGVPS, care le conferă membrilor săi şanse egale în faţa concurenţilor vestici, până mai ieri, cu mult mai bine echipaţi s-a concretizat astăzi (după mai puţin de trei luni de la "naşterea" ideii) prin asocierea cu domnul Pompiliu Creiveanu, om de afaceri cunoscut în branşă, furnizorul principalelor produse încă de

Valentin ZASCHIEVICI
(Continuare în pag. a V-a)

 

Un moment de reculegere la dispariţia lui Tatulici:
"MERGEŢI CU EI, PE PROGRAMUL TREI!"