Publicat: 5 Decembrie, 2020 - 00:00
Share
Care erau subiectele zilei în urmă cu trei decenii, în 1990

COMUNICAT

Pentru aducerea la îndeplinire a Hotărîrii Guvernului României nr. 1134 din 19.10.1090, privind preluarea de către organele de justiţie şi procuratură a dosarelor existente în arhivele fostelor organe de securitate, Ministerul Justiţiei, Procuratura Generală a României şi Serviciul Român de Informaţii întreprind în această perioadă activităţi de inventariere şi amenajare a spaţiilor de depozitare.
Datorită volumului mare de operaţiuni pe care le necesită predarea-primirea dosarelor, se face apel la persoanele care solicită relaţii să nu mai trimită cereri (scrisori), pînă la data de 01.01.1991, iar după această dată cererile să fie trimise direct organelor de justiţie sau procuratură.

Jacques Attali, preşedintele desemnat al B.E.R.D.:

"VOM DESCHIDE O UŞĂ SECTORULUI PRIVAT ÎN ROMÂNIA!"

După vizita de două zile la Bucureşti, - care a inclus întrevederea cupreşedintele Ion Iliescu, cu    preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului cu premierul Petre Roman, precum şi cu miniştri şi factori de conducere din sfera financiară şi bancară -, domnul Jacques Attali, preşedintele desemnat al Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, s-a intilnit, ieri seară, cu ziarişti români şi străini in cadrul unei conferinţe de presă, organizată la Hotel Intercontinental.
Relevînd că este prima vizită de lucru efectuată in România dl. Attali a spus că documentul semnat cu primul ministru Petre Roman, la 4 decembrie a.c. reprezintă o posibilă axă a activităţii B.E.R.D. în ţara noastră. De asemenea, a precizat preşedintele băncii, vom deschide o uşă sectorului privat în România.
In continuare, dl. Jacques Attali s-a referit la posibilele acţiuni ale B.E.R.D. în România, amintind între altele: asigurarea unor consultaţii competente atît în tară, cit şi în străinătate asupra tuturor aspectelor privatizării, consultaţii şi instruire în domeniul bancar, comentarii şi consultaţii pe marginea proiectului Legii investiţiilor străine, proiecte de infrastructură, inclusiv posibilităţi de a atrage sectorul privat, în special, în telecomunicaţii, drumuri transporturi, energie şi servicii publice, exemplu: autostrada Mureş, modernizarea termocentralei Luduş, dezvoltarea societăţilor mixte de transporturi rutiere, îmbunătăţirea aprovizionării cu apă a Bucureştiului şi a serviciilor publice. Se are in vedere, de asemenea, realizarea de proiecte privind mediul înconjurător - protecţia calităţii apei fluviului Dunărea pentru băut şi irigaţii, dacă este posibil prin cooperare regională, reducerea poluării cu plumb şi alte substanţe în zona Copşa Mică, un proiect pilot de reducere a poluării provenită de la uzinele de prelucrare a metalelor neferoase din zona Baia Mare, ca şi o serie de proiecte agricole - import de echipamente agricole, îmbunătăţiri în fermele zootehnice particulare.
Întrebările adresate domnului Jacques Attali de către ziarişti români şi străini în incheierea conferinţei de presă s-au referit la rolul B.E.R.D. în cadrul integrării europene, condiţiile activităţilor băncii in ţara noastră, cum apreciază politica Guvernului român, condiţiile politice şi economice necesare acordării de credite şi care dintre ele este primordial, dacă Occidentul întreprinde suficiente acţiuni pentru a ajuta ţările din Estul continentului etc.

Ziarul Libertatea din 5 decembrie 1990 pag. 1-a ► Click pe imagine pentru mărire 

Scuze

Caricatură de ANDO

IERI LA OTOPENI 

Demonstraţie marca "British Aerospace"

Ieri dimineaţă la Otopeni a avut loc o interesantă demonstraţie aeriană oferită de către firma British Aero-space. Ca nişte buni negustori ce sînt, domnii englezi au aflat că flotila noastră internă mai are puţin şi iese din circulaţie, din motive de vîrstă. Pentru că bravele şi venerabilele AN 24 au cam sărit peste etatea de 25 de ani de serviciu, ceea ce în aviaţie înseamnă mai mult decit o viaţă. Aşa că pe harta turneului european întreprins de echipa de demonstraţii a firmei a fost inclus şi Bucureştiul. In cadrul prezentării făcute la salonul oficial, ne-am dat seama că oaspeţii noştri au investigat cu maximă minuţie starea noastră prezentă, condiţiile de exploatare, posibilităţile de plată, venind cu un dosar aproape complet, în care piesa de bază o constituie propunerea - tentantă - ca plata să nu se facă în valută, ci în contrapartidă. Din discuţia pe care am purtat-o cu domnii Harry Holmes Graham Witmarsh şi John Scofield am reţinut citeva detalii ca prezintă un real interes şi pentru cititorii noştri: "Vizita în România se înscrie într-un veritabil turneu european . Venim din Cehoslovacia şi vom merge în Turcia, după care ne vom întoarce acasă prin Suedia . Parcurgem un traseu de 20 000 de mile în trei săptămlni, în cursul cărora am efectuat 65 de zboruri demonstrative şi de transport. Fără nici o întârziere tehnică! ® Am venit în România cu intenţia de a propune TAROM-ului să evalueze aparatul si performantele sale © Veţi putea constata că aparatul ATP "scurt curier" este foarte puţin zgomotos, că el consumă mult mal puţin combustibil (cam 40 la sută mai puţin la ora de zbor) în condiţiile în care poate transporta de două ori mai mulţi pasageri • Vom încerca astăzi să demonstrăm şi posibilităţile sale de a opera pe aeroporturi dificile, cum este cel din Sibiu • Aparatul care l-a precedat (modelul 748) s-s construit intr-un număr de 380 de bucăţi. Liderul de flotă este încă operativ şi a executat cifra record de 100 000 aterizări! • ATP-ul are o structură extrem de solidă (el face, de altfel, parte din familia BAC) iar tehnologia sa este una dintre cele mai avansate".
O parte a calităţilor afirmate de către interlocutorii noştri am avut posibilitatea să le probăm în cursul unui     zbor Bucureşti - Sibiu şi retur (fărăaterizare la Sibiu, datorită ceţii) traseu de-a lungul căruia aparatul s-a comportat bine. Oferta este receptată de către TAROM cu toată seriozitatea şiea va fi pusă in balanţă cu altceva, în cursul unor demonstraţii ce vor mai aduce la Bucureşti firme constructoare din Franţa, Suedia şi Statele Unite. Vom putea deci, evalua şi hotărî în consecinţă. Pînă atunci, demonstraţia ATP-ului rămine una convingătoare şi tentantă pentru partenerul român.

Octavian ANDRONIC

O.K. 

Mulţumim colegilor de la R. L. pentru efortul de a ne devansa cu sase ore în găzduirea răspunsului-replică al DRCDF. Dacă nu ne-ar fi teamă că ne vom imobiliza un spaţiu, mult prea mare la cele patru pagini ale noastre, am fi chiar în stare să le propunem o colaborare inedită: să publicăm deacum înainte fiecare contestaţiile şi replicile adresate celorlalţi...

GURA LUMII

(INFORMAŢII PENTRU CARE NU BAGAM MINA IN FOC)

Şi P.N.T., dar şi C.D.!

Domnul deputat Ion Raţiu ţine să demonstreze prin fapte fidelitatea sa fată de venerabilul Partid National ţărănesc. Dacă in ceea ce priveşte apartenenţa la "C.D." n-am avut pînă acum nici un dubiu (însemnul de marcă al "clubului" fiind celebrul său papion) iată că avem acum şi dovada de necontestat a ţărănismului autentic al domniei sale: bunda de dimie pe cave cu îndreptăţită mindrie a abordat-o in cursul demonstraţiei efectuate ieri la Otopeni de către British Aerospace, primită, pare-se, cdou din partea unor membri de partid de la tară! Tradiţionalul obiect de îmbrăcăminte şi-a demonstrat din plin utilitatea pe parcursul traiectului aerian deasupra Carpaţilor acoperiti de prima zăpadă. Sperăm din inimă ca bunda să-i fie de folos şi la Parlament, atunci cind discuţiile vor aborda culmi mal puţin explorate!

AMBIDEXTRU

EVRIKA 

Nu înţelegem de ce procesul pe care îI traversăm cu mare lipsă de entuziasm se numeşte "liberalizarea preturilor!" N-ar fi oare, mai nimerit, să se numească "fesenizarea preturilor"? Şi atunci n-ar fi discuţii interpartinice...

K.O. 

Cum se numesc adepţii Partidului Socialist al Muncii? Pesemişti sau... pesimişti?

Ziarul Libertatea din 5 decembrie 1990 pag. a 2-a ► Click pe imagine pentru mărire ​

 

Ziarul Libertatea din 5 decembrie 1990 pag. a 3-a ► Click pe imagine pentru mărire ​​

 

Ziarul Libertatea din 5 decembrie 1990 pag. a 4-a ► Click pe imagine pentru mărire ​​

CRONICĂ PARLAMENTARĂ: Salutări minerilor!

In Adunarea Deputaţilor de ieri, cunoscuta poetesă din Basarabia, Leonida Lari a reuşit să facă să vibreze întreaga asistenţă in tonurile profund româneşti ale cuvintelor sale rostite de la tribună. Doamna Leonida Lari după ce a subliniat că "prin metode subtile se încearcă din nou - după 50 de ani - sfîrtecarea trupului Moldovei", a făcut un apel românilor de aici să se unească şi să nu se războiască pentru că atunci va fi şi mai greu in Basarabia.
Doamna deputat Daniela Crăsnaru a comunicat că în urma participării unei delegaţii culturale din ţara noastră la o reuniune de profil a Parlamentului european, s-a obţinut ca sediul permanent al nou înfiinţatului "Centru de dialog EST-VEST" să fie în România, la Sibiu (la concurenţă cu Viena!).
Cu ocazia sărbătoririi Sf. Varvara - protectoarea spirituală a minerilor - dl. Ion Raţia a urat acestora multă fericire! După acest gest nedefinit de împăciuire, iertăciune sau ironie, dl. Dan Marţian a adresat minerilor, fără ambiguitate, din partea Camerei, tradiţionalul salut "Noroc Bun!".

În continuare Adunarea Deputaţilor a reluat discuţiile la ordinea de zi. Luni fuseseră votate 3 puncte din programul săptămînii: Proiectul de Lege privind autorizarea guvernului de a stabili sau modifica taxe şi impozite, Raportul Comisiei de mediere referitor la soluţionarea divergenţelor apărute în legătură cu proiectul de lege pentru organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi Proiectul de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării. In şedinţa de ieri a intrat în discuţie Proiectul de Lege privind organizarea şi funcţionarea Ministerului de Interne! Din expunerea de motive a iniţiatorului am reţinut că elaborarea respectivului proiect de lege s-a făcut in contextul democratizării şi a procesului actual de refacere, stabilind locul, rolul şi sarcinile Ministerului de Interne, ca organ al puterii executive. Deputaţii au privit cu toată seriozitatea acest proiect, dezbaterile pe articole fiind prelungite, aşa cum probabil vor fi şi pe marginea proiectului de lege similar cu privire la Ministerul Apărării Naţionale. Acesta va fi discutat zilele următoare, conturînd un tandem de legi ce se vrea aprobat inainte de ameninţătorul sfirşit de decembrie.

Răzvan MITROI

Presa acum 50 de ani

5 DECEMBRIE 1940

• DESFIINŢAREA POLIŢIEI LEGIONARE. D. Horia Sima a trimis ordinul de mai jos tuturor organizaţiilor legionare din ţară: "1. Politia legionară din întreaga ţară, îndeplinindu-şi misiunea ei de a ajuta regimul legionar în faza de tranziţie spre consolidare, încetează să mai existe şi să funcţioneze. Membrii ei se vor încadra în organizaţiile legionare, iar cei mai apt şi capabili vor fi încadraţi în politia de stat. Rămîne numai în Capitală un serviciu interior de ordine al Mişcării legionare sub comanda legionarului Moisescu Gheorghe. 2. Toate organizaţiile vor începe imediat verificarea severă a celor înscrişi în ultimele trei luni şi eliminarea acelora care au dovedit prin purtarea lor de pînă acum incapacitate de înţelegere a spiritului legionar. Şefii de organizaţii să fie atenţi în special la cei cari vor să suplinească lipsa de vechime cu un fals eroism 3. Interzic purtarea cămăşii verzi în timpul serviciului la instituţiile da stat. 4. Interzic purtarea cămăşii verzi pină la reglementarea portului ei în Capitală şi în provincie, afară de ocazii solemne şi în afară de legionarii de serviciu de la sedii 2 Decembrie 1940. HORIA SIMA" X SE DESMINT SVONURILE că se vor reduce pensiile militare X DUPĂ TREI LUNI DE OCUPAŢIE MAGHIARĂ. Unicul ziar românesc din acea parte a Transilvaniei - "Tribuna Ardealului", ce apare la Clu] sub direcţia dr. Emil Haţieganu, scrie că "ALTCEVA NU SE MAI POATE CITI ROMÂNEŞTE. ALTE ZIARE, REVISTE, CĂRŢI SAU ORICE FEL DE SLOVĂ ROMÂNEASCA, FERIT-A SFlNTUL SĂ VEZI! Toate librăriile şi depozitele au fost golite ca prin minune DE TOT CE ERA ROMÂNESC", deşi "guvernul regal ungar, prin protocolul semnat la Viena în 30 August a.c., şi-a luat obligaţiunea solemnă" de "a trata şi a pune în toate privinţele pe picior de egalitate cu toţi cetăţenii maghiari, persoanele care în virtutea acestei hotărîri de arbitraj dobândesc cetăţenia maghiară şi aparţin Poporului Român" X D. JOSEPH KENNEDY a demisionat din postul de ambasador la Londra. "Pe viitor voiu face toate sforţările pentru a menţine Statele Unite în afara războiului", aceasta fiind, după părerea sa, cea mai bună politică de urmat X ÎNTIMPLĂRI DIN CAPITALĂ: "Început de incendiu la Subsecretariatul de Stat al presei şi propagandei"; "Foc"; "Alt foc în strada Traian"; "Focul de la atelierele C.F.R. Griviţa"; "I s’a făcut rău în autobuz şi a murit"; "Înjunghiat mortal" X REVISTA SPANIOLĂ "MIOCID" a publicat o poezie închiriată lui Corneliu Zelea Codreanu, în care "cunoscutul poet Jose Maria Castroviejo înalţă un imn de slavă măreţei figuri a Căpitanului" X "UŞURĂRI la importul cartofilor şi cepii pentru aprovizionarea pieţei" • CAMPIONATUL categoriei III la volei a fost cîstigat de "Minerva" învingînd pe "Victoria" cu 3-0 (15-0, 15-11, 15-14) X LÎNGĂ REGGIO EMILIA a fost descoperită o statuetă feminină de 12 000 de ani vechime X TEATRUL NAŢIONAL îşi reia activitatea după cutremur, vineri 6 decembrie, cu "Isabella, regina Spaniei" de H. Ortner, la sala Comedia, "intr-o montare excepţională şi cu o distribuţie strălucită"

Rubrică realizată de Ion BUTNARU

CONFERINTA DE PRESĂ SAPTĂMINALA DE LA PALATUL VICTORIEI

Nici de această dată Guvernul nu va demisiona!

Conferinţa de presă a debutat cu declaraţia oficială, prezentată de domnul secretar de stat Bogdan Baltazar, privind poziţia guvernului faţă de declaraţiile unor partide şi organizaţii politice despre modul în care a fost sărbătorită ziua de 1 Decembrie, Ziua Naţională a României. S-a precizat, între altele, că intervenţia plinului ministru a avut drept scop liniştirea spinilor. Guvernul dezaprobă incitările şi manifestările care au avut loc - care, de altfel, au fost provocate chiar de cei se plîng de acestea - şi care au împietat asupra momentului solemn de la Alba lulia. Au fost făcute şi unele observaţii asupra modulul incorect, chiar tendenţios în care au fost relatate manifestările de la Alba lulia de către o parte a presei din ţară şi de peste hotare, inclusiv de postul de radio B.B.C., Guvernul, activitatea sa com-stituind ţinta atacurilor celor ce doresc destabilizarea ţării, în acest context au fost prezentate numeroase, exemple de încălcare deliberată adevărului.

În continuarea întâlnirii cu presa, purtătorul de cuvînt al Guvernului a făcut o succintă informare asupra şedinţei de guvern din 3 decembrie a.c., precum şi asupra unor probleme cu care se confruntă acesta. Răspunzind la întrebările puse de ziariştii români, precum şi de către corespondenţii de presă ai unor agenţii de presă străine, privind reacţia, guvernului faţă de cererea unor partide din opoziţie de a demisiona, domnul Bogdan Baltazar a precizat: Cererea P.N.L. de demisie a guvernului, în raport de o situaţie prezentată aberant este nejustificată. Guvernul nu va da curs unor asemenea cereri! Pentru că s-a cerut o demisie pentru ceva ce nu a fost comis. Aceste cereri fac parte dintr-un joc politic!

Gh. NICULIŢA

COMUNICAT din partea Biroului de presă al Serviciului Român de Informaţii

În ziarul "România Liberă" nr. 14 329 (serie nouă nr. 286) din 30 noiembrie 1390, sub titlul "De necrezut", s-a publicat un scurt comentariu, complet nefondat, prin care, in mod tendenţios şi in scopuri ce deocamdată ne abţinem a le califica se fac afirmaţii neadevărate în legătură cu Serviciul Român de Informaţii.
Referitor la comentariul publicat şi ordinul reprodus, Serviciul Român de Informaţii comunică următoarele:

1. Raporturile existente între Serviciul Român de Informaţii şi toate celelalte organe ale puterii executive, inclusiv armata, fiind conforme cu principiile statului de drept, exclud orice imixtiuni in sfera de competenţă a altor instituţii.

2. Considerăm că difuzarea de informaţii neverificate, de natură a leza autoritatea şi credibilitatea unor instituţii ale statului indiferent care ar fi acestea este, dincolo de dovada lipsei do probitate profesională şi respectării deontologiei ziaristice, cel puţin un act de rea credinţă.

3. Serviciul Român de Informaţii solicită Consiliului director al ziarului "România Liberă" să stabilească veridicitatea comentariului menţionat şi să facă publice toate elementele pe care se întemeiază.    

4. În legătură cu gravitatea afirmaţilor, potrivit cărora s-au impus armatei unele măsuri anticonstituţionale, credem că Ministerul Apărării Naţionale îşi va face cunoscut punctul de vedere.

5. Voit confuz şi ambiguu, comentariul este un exemplu clasic al genului de dezinformare practicat eu dezinvolturi de "Secţiile de operaţii speciale" (a se citi "murdare") ale unor bine cunoscute servicii de spionaj, fapt ce ne provoacă surprindere şi nedumerire referitoare la legătura ce poate exista intre acestea şi un ziar "independent".