Publicat: 5 Ianuarie, 2018 - 00:00
Care erau subiectele zilei în urmă cu un sfert de secol, în 1992?

DE LA O ZI LA ALTA

CHEBELEU LA CHIŞINĂU

(Încă) secretarul de stat la Externe şi (viitor) consilier prezidenţial TRAIAN CHEBELEU se află la Chişinău. A fost primit de preşedintele basarabean Snegur, căruia i-a înmînat un mesaj din partea preşedintelui Iliescu. S-a analizat stadiul relaţiilor bilaterale apreciindu-se că ele...
....SE AFLĂ ÎNTR-O „STARE AVANSATĂ"! În ce direcţie! După ultimele indicii (cele cu biserica şi cu SRI-ul) spre... înapoi!

REGRETELE PREMIERULUI ANTALL
Primul-ministru maghiar Joszef Antall şi-a început anul cu o declaraţie promiţătoare: Ungaria intenţionează şi în viitor să apere interesele maghiarilor din ţările vecine.
„DREPTURILE ETNICILOR MAGHIARI NU SÎNT ÎNFĂPTUITE ÎN SENSUL ÎN CARE O DORESC EI" — a adăugat grijuliul premier conchizînd:
„ASPIRAŢIILE POLITICE ALE MAGHIARILOR DIN TRANSILVANIA SÎNT FUNDAMENTATE ŞI NOI LE VOM SPRIJINI!"
Nici nu e de mirare că acelaşi Antall constată, cu privire la relaţiile maghiaro-române:
„DIN PĂCATE, ÎN ULTIMA VREME N-AM FăCUT PAŞI SPRE ÎNTĂRIREA ÎNCREDERII".

LUNGUL "DRUM AL KENTULUI" SPRE ADEVĂR...
„MUŞAMALIZAREA" CELEI MAI MARI AFACERI DIN EPOCA POSTREVOLUŢIONARĂ PARE CĂ VA INTRA ÎN LINIE DREAPTĂ
Poliţia a definitivat dosarul lui ELLIE NASSAR, traficantul de ţigări cu depozite în incinta unor unităţi militare, şi urmează să-i înainteze procuraturii...

O „GAURĂ" ÎN BUGET DE PESTE 40 MILIARDE LEI, REZULTAŢI DIN NEPLATA TAXELOR VAMALE VA FI, PROBABIL, ACOPERITĂ CU CELE DOAR 3 MILIOANE PACHETE CONFISCATE

ACOPERITĂ, CU CELE DOAR 3 MILIOANE PACHETE CONFISCATE LA UNITĂţILE MILITARE DIN CLINCENI ŞI CALEA PLEVNEI
Dacă boss-ii din Cipru vor fi dispuşi să plătească cauţiunea (2,5 milioane dolari) pentru NASSAR, dispariţia lui va înmormînta — probabil definitiv — afacerea, iar cei care au tremurat pînă acum îşi vor putea vedea în continuare liniştiţi de treabă.

„BEREVOIEŞTIUL MILITAR" SE VA SOLDA ŞI EL CU
SANCŢIONAREA UNOR PLUTONIERI CARE AR FI VRUT
Să FACĂ O TREABĂ BUNĂ ÎNCHIRIIND NIŞTE „CĂMĂRUŢE" NEFOLOSITE...

ESTE, OARE, CINEVA DORNIC CU ADEVĂRAT
SĂ FACĂ LUMINĂ ÎN ACEASTĂ AFACERE?

Ne temem că nu...
Între timp, traficul continuă, pe rute şi cu metode noi. O explicaţie a prezenţei unor palestinieni cunoscuţi ca luptători în sudul Libanului: întrucît afacerile cu ţigări se fac pe credit, aceştia ar avea rolul să asigure... „corectitudinea şi promptitudinea" plăţilor! Prin metode de convingere cunoscute.

TEAM-UL CIPRIOT (JOUBRAN TUOMI, SARKIS SARKIS, GEORGES AZZI, PIERRE DOMINIQUE) STUDIAZĂ POSIBILITĂŢILE DE RECUPERARE A PIERDERILOR DIN ULTIMA LUNĂ, LANSÎND PE PIAŢĂ MĂRCI NOI DE ŢIGĂRI... 

Tag-uri Nume: